16/05/2013

SẼ LẤY "PHIẾU TÍN NHIỆM" 49 CHỨC DANH

Tác giả: Unknown viết lúc 16/05/2013 | 16.5.1349 chức danh chủ chốt sẽ đồng loạt được lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín trong kỳ họp Quốc hội diễn ra từ đầu tuần tới. 

Ngày mai, 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo lần cuối về tình hình chuẩn bị lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5, khai mạc vào tuần tới. Những điểm được bàn bạc còn lại chủ yếu thuộc khâu kỹ thuật, cách thức tiến hành cụ thể bởi đây là lần đầu việc lấy phiếu được tiến hành.

Theo chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, một số đại biểu Quốc hội đề nghị dành thêm thời gian cho hoạt động chất vấn và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm sau chất vấn để đại biểu có thêm thông tin, cơ sở quyết định. Tuy nhiên, trong chương trình dự kiến của kỳ họp, phiên lấy phiếu tín nhiệm vẫn diễn ra trước phiên chất vấn.

Cho đến thời điểm này, báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức... của toàn bộ 49 các chức danh thuộc diện lấy phiếu đã được gửi tới tay các đại biểu Quốc hội.

Theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm phải gửi báo cáo này đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nếu có) đến đại biểu Quốc hội chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.
49 chức danh chủ chốt sẽ được đồng loạt
lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp diễn ra.
.
Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, HĐND thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, HĐND thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ đó để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức người không được Quốc hội, HĐND tín nhiệm.

Trước khi Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm ít nhất 10 ngày, đại biểu Quốc hội có thể gửi văn bản đến người được lấy phiếu tín nhiệm yêu cầu làm rõ hơn những nội dung thuộc căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả lời bằng văn bản yêu cầu mà đại biểu đã nêu trước ngày lấy phiếu.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu bầu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm với 3 mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Ban kiểm phiếu công bố số phiếu tín nhiệm đối với từng người được lấy phiếu tín nhiệm.

Có 5 trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trong các trường hợp: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị; có kiến nghị bằng văn bản của ít nhất 20% tổng số đại biểu QH; có kiến nghị của Hội đồng Dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội (3 trường hợp này đã được quy định trong Luật Giám sát hoạt động của Quốc hội song chưa lần nào thực hiện); người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp”; người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” 2 năm liên tiếp.

Về quy trình bỏ phiếu tín nhiệm, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp, người được đưa ra bỏ phiếu có quyền trình bày ý kiến của mình trước Quốc hội. Quốc hội tiến hành thảo luận và trong trường hợp cần thiết, đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Chủ tịch Quốc hội cũng có thể họp với các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi những vấn đề liên quan. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo trước Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn, Quốc hội sẽ bỏ phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu bầu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm với 2 mức: “tín nhiệm”, “không tín nhiệm”.

Bàn về quy trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, đã lấy phiếu thì phải tính đến bỏ phiếu tín nhiệm. Khi bỏ phiếu thì phải phối hợp với Ban Tổ chức trung ương Đảng để chuẩn bị ngay người thay thế. "Đã làm tờ trình bỏ phiếu thì trong túi phải có ngay tờ trình để bầu luôn vào ngày hôm sau. Đưa ra bỏ phiếu ông A thì phải có ông B thay. Quyền lực phải liên tục", Chủ tịch Quốc hội nói.

Với người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" hoặc 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá "tín nhiệm thấp", Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm chậm nhất tại kỳ họp tiếp theo, trừ trường hợp người đó có đơn xin từ chức.

Trường hợp người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, HĐND bỏ phiếu "không tín nhiệm" thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã giới thiệu người đó có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức.

Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào cuối 2012, 49 chức danh lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng, Phó thủ tướng, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trong Nghị quyết của Quốc hội cũng ghi rõ “Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động đến đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm”.
                                                      Nguyễn Hưng
                                                                (VnE)

26 nhận xét

Nặc danh
21:06 16 tháng 5, 2013 Reply

Sao không đem ra LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM trước toàn dân ta ?. Đảm bảo trung thực 100% !!!

Nặc danh
22:08 16 tháng 5, 2013 Reply

Không thể lấy phiếu tín nhiệm của Toàn Dân được, vì không thể đi vận động riêng 90 triệu người được. Còn ở quốc hội chỉ có 500 vị thì dễ hơn nhiều!

22:12 16 tháng 5, 2013 Reply

Việc lấy phiếu tín nhiệm trước toàn dân không thực sự khách quan và chính xác và nhân dân ít tiếp súc với những cán bộ ấy và không có khả năng đánh giá khách quan hiệu quả công tác của những người lấy phiếu, nên việc lấy phiếu tín nhiệm trong hội đồng sẽ đảm bảo độ chính xác cao hơn.

Nặc danh
22:15 16 tháng 5, 2013 Reply

Chắc là lại huề cả làng thôi! Ở nhà mỗi đáng giá thằng con thôi còn chưa chắc nắm vững nữa là 49 vị toàn công việc phức tạp. Chắc là mấy vị đưa con số 49 này ra để chia lửa cho vài vị nặng tội đây!

Nặc danh
22:33 16 tháng 5, 2013 Reply

Cu Gai? Thử hỏi người dân có biết rõ ông giao thông không? Ông Nông Nghiệp và phát triển nông thôn không? Ông văn hoá không? Ông tài nguyên môi trường không? Ông y tế không? Ông văn hoá không? Ông dính dáng đến Vinashin không? Ông toà án không?…có thể tên các vị ấy dân không biết, nhưng gọi tên cùng với công việc của họ ra thì dân còn biết hơn cả mấy ông quốc hội ấy chứ. Nên chính quyền sợ mang ra dân sử là như vậy!

Nặc danh
22:46 16 tháng 5, 2013 Reply

Ở hội nghị của đảng chặt chẽ thế mà chẳng bắt được con sâu con nào nữa mà mấy ông quốc hội lại đi đòi bắt. Mà cái ông có tội còn phải bị đập hai phát mới bị bắt ( giáng chức), mà đập dính một phát đã khó, huống là hai! Ôi thôi mất thời gian và lãng phí tiền bạc công khố của dân quá!

Nặc danh
23:04 16 tháng 5, 2013 Reply

Vi ệc đánh giá 49 vị quan quốc hội lần này, chắc sẽ là quá sức với ông nghị Hoàng Hữu Phước rồi, vì mỗi việc đánh giá ông nghị cùng cấp Dương Trung Quốc thôi mà cũng sai thè lè ra, phải xin lỗi lên xin lỗi xuống, huống hồ nay lại phải đi đánh giá 49 ông, toàn những ông to phức tạp thì e…quá sức, có khi phải đi cấp cứu mất!

Nặc danh
23:20 16 tháng 5, 2013 Reply

Cũng là một tiến bộ khi lần đầu tiên các đại biểu quốc hội được bỏ phiếu tin nhiêm các quan chức cao cấp trong bộ máy nhà nước. Nó cũng thể hiện nhà nước đã nhận ra những đòi hỏi bức xúc của dân chúng. Nó cũng là một tiến bộ của dân chủ. Các vị đại biểu hãy làm xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri!

15:50 17 tháng 5, 2013 Reply

Bỏ phiếu là sáng suốt, lá phiếu sẽ nói lên sự tín nhiệm của quốc hội đối với cán bộ chủ chốt. Đó cũng là tín nhiệm của nhân dân. Nhưng nếu muốn chính xác hơn nữa thì có thể nên làm một cuộc thăm dò dư luận trong dân. Đây sẽ là một kênh để đánh giá cán bộ.

16:43 17 tháng 5, 2013 Reply

Đúng vậy bỏ phiếu tín nhiệm này sẽ là một cơ hội nữa để chúng ta tìm ra người không chỉ tài đức song toàn mà còn có khả năng tốt trong quan hệ quần chúng, một việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng hiệu quả rất lớn, điều đó sẽ được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng

on
16:57 17 tháng 5, 2013 Reply

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhất của nhà nước. Đại biểu quốc hội là những người đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Việc lấy phiếu tín nhiệm của quốc hội là một bước đi đấy dân chủ, tạo những sự đổi mới mạnh mẽ trong cách tổ chức, phân công cán bộ ở các chức danh chủ chốt. Điều này thực hiện tốt sẽ là căn cứ để loại bỏ những người yếu kém trong khả năng lãnh đạo và quản lý.

17:09 17 tháng 5, 2013 Reply

Nhân dân đã bầu những người đủ đức đủ tài vào những chức vụ quan trọng rồi chứng tỏ nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh và tài năng của họ. Việc lấy ý kiến của họ cũng là đại diện cho toàn dân mà thôi vậy thì tại sao chúng ta phải tổ chức một việc vừa tốn tiền vừa lãng phí thời gian để làm cái gì nhỉ

17:16 17 tháng 5, 2013 Reply

Nghe mấy thằng bảo lấy ý kiến của toàn dân mà buồn cười quá. Chúng mày có thấy cái hành động ấy là thừa thãi và vô nghĩa không? Quốc hội tập trung những con người được sự tín nhiệm của toàn dân rồi vậy việc họ bỏ phiếu tín nhiệm thì là không công bằng dân chủ à, không phải là nói lên ý kiến của dân à?

18:01 17 tháng 5, 2013 Reply

Qua sự sàng lọc kỹ càng này mong cơ quan đầu nguồn của chúng ta có thể chọn ra những người có đủ năng lực để lãnh đạo đất nước, nhất là trong tình hình khó khăn hiện nay, cần những chiến lược phát triển mới cho đất nước

20:06 17 tháng 5, 2013 Reply

Mấy đứa đòi bỏ phiếu tín nhiệm trước toàn dân hìn như từ dưới đất chui lên thì phải? Nếu làm như thế thì hoạt động của các đại biểu quốc hội và quốc hội để làm gì? Quốc hội và các đại biểu quốc hội là do nhân dân tín nhiệm bầu ra để thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề của đất nước. Ý kiến của họ thay mặt cho ý kiến và lợi ích của toàn thể nhân dân lao động. Đừng phơi cái ngu dốt của mình ra cho người ta cười chê mấy ông nặc danh ạ. Mà hình như nặc danh nên cũng không có đấu óc để suy nghĩ cho đúng?

20:33 17 tháng 5, 2013 Reply

chúng có đầu óc nhưng đâu có biết suy nghĩ chứ! bỏ phiếu tín nhiệm là hoạt động của các đại biểu quốc hội. số đại biểu quốc hội được dân bầu ra như vậy đã đủ đảm bảo chưa? tất nhiên rồi lý luận của các nhà giấu mình trong vỏ kia thì làm gì có chút gì gọi là đóng góp ý kiến giống mấy tay phá hoại thì đúng hơn

20:45 17 tháng 5, 2013 Reply

Lấy phiếu tín nhiệm là phương pháp đúng đắn để đánh giá xem một người có xứng đáng với chức danh của mình hay không. Chẳng hạn như một người nếu không có đủ năng lực hoặc có sai phạm sẽ bị mất tín nhiệm ngay. Việc lấy phiếu tín nhiệm tuy không được làm trong toàn dân nhưng quá trình đó luôn luôn được nhân dân theo dõi, đánh giá, vì vậy chẳng hề mất đi tính minh bạch cả.

23:17 17 tháng 5, 2013 Reply

Đại biểu quốc hội cũng chính là do nhân dân bầu ra. Ngay từ cái tên gọi cũng đã nhận thấy được điều ấy rồi. Những người ấy hoàn toàn đủ sáng suốt, đủ phẩm chất đại diện cho hơn 80 triệu người dân trên khắp đất VN cũng như các kiều bào ta ở nước ngoài. Đâu thể lấy phiếu tín nhiệm của từng người dân được chứ? Tiền của lãng phí và thực tế thì đâu phải người dân nào cũng hiểu rõ được những ai, họ làm việc như thế nào khi ít tiếp xúc trực tiếp với những vị ấy mà chọn lọc, bỏ phiếu một cách sáng suốt chứ? Suy nghĩ lấy phiếu toàn dân ấy thật quá ấu trĩ.

08:23 18 tháng 5, 2013 Reply

Lấy phiếu tín nhiệm là việc làm vô cùng cần thiết chứng tỏ Quốc Hội ta rất quan tâm đến việc chăm lo chất lượng và uy tín của cán bộ Đảng. Hi vọng công cuộc này sẽ thành công tốt đẹp. Tôi tin rằng qua đây Đảng ta sẽ ngày càng thêm vững mạnh và bền vững hơn nữa!

08:36 18 tháng 5, 2013 Reply

Đại biểu quốc hội đều là những đại diện xuất sắc do nhân dân bầu chọn và tin yêu. Lấy phiếu tín nhiệm trong hội đồng đại biểu là đã đủ để có kết quả chính xác và khách quan nhất rồi. Việc tiến hành lấy ý kiến của nhân dân chỉ là việc làm tốn công tốn sức hơn mà thôi.

17:49 18 tháng 5, 2013 Reply

việc lấy phiếu tín nhiệm cho 49 chức danh chủ chốt trong kỳ họp quốc hội sắp tới thực sự là một bước đi hết sức đúng đắn và hợp lòng dân. nó thể hiện sự minh bạch trong bộ máy chính trị, nhằm chọn ra những con người ưu tú nhất, xứng đáng nhất để lãnh đạo đất nước. trong bối cảnh toàn nước, toàn dân, toàn Đảng đang ra sức đẩy lùi những tiêu cực, những thoái hóa trong hệ thống chính trị. Việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm cho chúng thấy những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân luôn được lắng nghe và tiếp thu bởi các cấp chính quyền có chức trách.Vậy thì chúng ta còn lý do gì mà không tin vào sự lanh đạo của Đảng, của chế độ?

17:00 19 tháng 5, 2013 Reply

Đảng đang cố gắng thay đổi loại bỏ các thành phần tham nhũng tiến hành bỏ phiếu tín nhiêm cũng là một hình thức tìm ra những người đủ khả năng và phù hợp với vị trí đang nắm giữ . đây cũng là động lực thúc đẩy những người nắm giữ vị trí này phải cố gắng hơn nữa để có được sự tín nhiệm

20:20 20 tháng 5, 2013 Reply

Việc lấy phiếu tín nhiệm thể hiện cách làm việc khoa học, có sàng lọc, sàng lọc thường xuyên, điều này sẽ giúp thanh lọc bộ máy quản lý nhà nước và từ đó nâng cao hiệu quả xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kì hiện nay.

21:41 20 tháng 5, 2013 Reply

Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh là hoàn toàn nên làm, nó thể hiện sự dân chủ, văn minh của Việt Nam! Nó cũng là cái động lực để cho các vị lãnh đạo có cái gì dấy để phấn đấu làm tốt công việc của mình. Bởi vì chỉ làm tốt công việc của mình thì mới có nhiều người tín nhiệm!

09:48 21 tháng 5, 2013 Reply

Việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với 49 vị trí chức danh trong quốc hội, nếu thực sự làm được như vậy thì đó là một bước đi hết sức đúng đắn của Đảng và chính phủ. Nó thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy chính quyền, đẩy lùi tiêu cực trong bộ máy chính trị của toàn Đảng và toàn dân. Hơn hết, đó là hành động giúp lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ được nâng lên đáng kể. Nó thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, khi chọn ra những nhà lãnh đạo có đủ đức, đủ tài để đại diện và thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chúng ta hãy chờ đợi những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa của bố máy chính trị, giúp nhà nước ngày càng vững mạnh.

Hải Nguyễn
22:30 22 tháng 5, 2013 Reply

Việc bỏ phiếu tín nhiệm chỉ cần 500 phiếu cho 49 chức danh là quá ok rồi. Những người bỏ phiếu đều là các đại biểu do dân chúng tín nhiệm bầu lên. Do đó lựa chọn của họ cũng có thể coi là tương đối đồng nghĩa với lựa chọn của dân, tiếng nói cua dân. Còn nếu lấy phiếu sâu rộng nữa thì sẽ gây loãng, và khó có thể đảm bảo được tính xác thực vì không phải ai cũng biết rõ các vị ứng cử như thế nào mà bầu. Làm sao chọn ra được người thực sự xứng đáng

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!