01/06/2013

GIỚI HẠN CỦA CÁC QUYỀN CƠ BẢN

Tác giả: Unknown viết lúc 01/06/2013 | 1.6.13


TS. Nguyễn Minh Tuấn

Mõ: GS toán học  Hoàng Xuân Phú nên đọc để mở mang thêm hiểu biết về luật, trước khi rao giảng trái nghề.

Vấn đề giới hạn bằng cách thức nào và đến đâu đối với các quyền cơ bản là vấn đề phức tạp bậc nhất của khoa học Luật hiến pháp. Ở Việt Nam, chủ đề này dường như vẫn còn bỏ ngỏ, ít được bàn thảo, quan tâm. Bài viết dưới đây chia sẻ một số thông tin căn bản về phương thức giới hạn các quyền cơ bản ở CHLB Đức.

Điều 15 Khoản 2 dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 qui định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng.” Đây là một qui định rất mới, một bước tiến mới của dự thảo Hiến pháp, vì lần đầu tiên trong Hiến pháp có một qui định về giới hạn các quyền cơ bản. Tuy nhiên có thể dễ dàng thấy ngay hạn chế của qui định này là không định lượng rõ mức độ giới hạn ra sao đối với các quyền cơ bản và bỏ mặc cho công quyền tự đo lường và quyết định. 

Từ nội dung của Luật cơ bản (Hiến pháp) và thực tiễn xét xử ở CHLB Đức, các phương thức giới hạn quyền cơ bản có thể được tóm lược như sau:

1. Giới hạn hiến định 

Giới hạn hiến định là việc giới hạn trực tiếp bởi những câu chữ trong Hiến pháp. 
Ví dụ Điều 8 Khoản 2 Hiến pháp Đức cho phép công dân Đức có “quyền biểu tình một cách ôn hòa và không vũ khí.” Như vậy qui định này loại trừ việc biểu tình có vũ trang hoặc không ôn hòa.

Hoặc Điều 2 khoản 1 Hiến pháp Đức đã giới hạn quyền phát triển tính cách của mỗi người bằng qui định: “Mỗi người ai cũng có quyền phát triển tính cách riêng của mình trong phạm vi mà người đó không xâm phạm đến quyền tự do của những người khác, không vi phạm trật tự hợp hiến hay luân lý đạo đức.”

2. Giới hạn bởi luật 

Không phải với tất cả các quyền con người, quyền công dân đều áp dụng một nguyên tắc chung trong Hiến pháp là những quyền này “chỉ có thể bị giới hạn bằng luật”. Trong Hiến pháp Đức, giới hạn bởi luật chỉ được áp dụng đối với một số quyền cơ bản. 

Chẳng hạn, Điều 8 Hiến pháp Đức qui định: “Đối với những trường hợp biểu tình ở ngoài trời quyền này có thể bị hạn chế bởi một đạo luật.” Trên cơ sở này, Nghị viện Đức có quyền ban hành một đạo luật về biểu tình để xác lập một số giới hạn hợp hiến về biểu tình ở ngoài trời. Hay về các quyền tự do của con người tại Điều 2 Khoản 2 Câu 3, Hiến pháp Đức qui định: “Chỉ dựa trên cơ sở của một đạo luật (Gesetz), nhà nước mới có thể hạn chế những quyền này.”

Ngoài ra, cũng có trường hợp Hiến pháp xác định rõ điều kiện cụ thể giới hạn bởi luật. Ví dụ về các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí, tự do nghệ thuật và tự do khoa học, Điều 5 Khoản 2 Hiến pháp Đức qui định những quyền này chỉ có thể bị hạn chế bởi một đạo luật vì mục đích bảo vệ thanh thiếu niên hoặc bảo vệ danh dự cá nhân.Hoặc Điều 6 Khoản 3 cũng có qui định những điều kiện tương tự: “Chỉ dựa trên cơ sở căn cứ của một đạo luật cụ thể, trẻ em được tách khỏi gia đình mà không theo nguyện vọng của cha mẹ hoặc người giám hộ, nếu cha mẹ hay người giám hộ không thực hiện trách nhiệm của họ hoặc khi trẻ em bị ngược đãi.”

3. Giới hạn gắn với trật tự hiến pháp 

Hiến pháp trong nhiều trường hợp có thể không qui định cụ thể giới hạn đối với một số quyền cơ bản. Hay nói cách khác, tại những điều khoản này, Hiến pháp không trực tiếp đưa ra một giới hạn cụ thể nào. Ví dụ, Điều 4 Khoản 1 Hiến pháp qui định ngắn gọn rằng: “Tự do về tín ngưỡng, nhận thức và tự do theo một tôn giáo hoặc tự do theo một thế giới quan nào đó là bất khả xâm phạm.” hay Điều 5 khoản 3 qui định: “Nghệ thuật và khoa học, nghiên cứu và giảng dạy đều được tự do.” Không đưa ra giới hạn trực tiếp tại điều luật đó, nhưng hoàn toàn sai lầm nếu hiểu rằng những quyền này là vô hạn và bất cứ ai cũng có thể lợi dụng những quyền này để xâm hại lợi ích chung hay lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác. 

Từ đây cũng phát sinh một câu hỏi: Vậy khi các quyền này xung đột nhau thì ở Đức họ giải quyết như thế nào? 

Trong một vụ việc thực tế khi có xung đột giữa các quyền cơ bản, Tòa án hiến pháp liên bang Đức thường dựa trên sự cân nhắc giữa các lợi ích, thứ bậc ưu tiên giữa các quyền cơ bản để đưa ra phán quyết. 

Vụ án hiến pháp Mephisto nổi tiếng ở Đức là một ví dụ. Diễn biến vụ án như sau: Trong cuốn tiểu thuyết Mephisto, tác giả Klaus Mann đã mô tả nhân vật Hoefgen (một nhân vật làm nghề diễn viên trong thời kỳ đế chế thứ ba do Gustaf Gründgens1 thủ vai), với ý ám chỉ những người làm nghề này (như Gustaf Gründgens) là kẻ cơ hội, thấp kém, hèn hạ. Giải quyết trường hợp này Tòa án hiến pháp liên bang đã khẳng định: Ở đây có sự xung đột giữa quyền tự do ngôn luận, tự do thể hiện các ý tưởng nghệ thuật được qui định ở Điều 5 khoản 1, khoản 3 xung đột với phẩm giá và tự do phát triển cá tính được bảo vệ ở Điều 1 và Điều 2 Hiến pháp. Tòa án Hiến pháp đã đồng ý rằng quyền lợi của Gustaf Gründgens phải được ưu tiên bảo vệ vì nó liên quan đến nhân phẩm của con người – giá trị cao nhất của Hiến pháp. Hệ quả là cuốn tiểu thuyết Mephisto đã bị cấm xuất bản.2 

Hay một ví dụ khác: Vào năm 1969, một nhóm người đã dùng vũ lực tấn công bất ngờ vào căn cứ quân sự ở làng Lebach. Nhóm này đã giết chết bốn người lính và lấy đi nhiều vũ khí ở đây. Sau đó, những kẻ phạm tội này đã bị bắt và bị xét xử. Một đồng phạm trong số họ tên là B bị kết án 6 năm tù giam. Ngay trước thời điểm B chuẩn bị ra tù năm 1975, kênh truyền hình quốc gia ZDF đã cho phát một bộ phim tài liệu về vụ việc này và nêu tên tất cả những người có liên quan trong đó có B. B đã phát đơn kiện kênh truyền hình ZDF vì cho rằng việc nêu đích danh tên của B trên truyền hình là đã xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm của B, được bảo vệ tại Điều 1 khoản 1 Hiến pháp.3 Kênh truyền hình ZDF phản bác lại và cũng viện dẫn Điều 5 Khoản 1 Hiến pháp về quyền tự do thông tin4để bảo vệ mình. Thẩm phán Tòa án hiến pháp đã dựa trên nguyên tắc cân nhắc lợi ích các bên và phán xét rằng: Vấn đề đặt ra là B chuẩn bị ra tù và khi phát sóng chương trình này kênh ZDF đã nêu đích danh tên của B. Việc làm này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đối với việc tái hòa nhập cộng đồng của B. Vì vậy, việc làm của kênh ZDF đã xâm phạm đến nhân phẩm của B, một giá trị cao nhất của Hiến pháp được qui định tại Điều 1 Khoản 1 Câu 1 của Hiến pháp. Theo Tòa án hiến pháp liên bang, trường hợp này nhân phẩm con người phải được coi trọng hơn quyền tự do thông tin. Hệ quả là kênh truyền hình ZDF phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho B.5 

4.Các nguyên tắc giới hạn cụ thể khác

Để đảm bảo nguyên tắc công bằng và bảo vệ tối đa những quyền con người, quyền công dân, Hiến pháp Đức đã qui định các nguyên tắc cơ bản sau:

- Nguyên tắc nghiêm cấm lập pháp cá biệt

Xuất phát từ nguyên tắc nghiêm cấm hành xử không công bằng, Hiến pháp Đức tại Điều 19 Khoản 1 Câu 1 qui định: “Nếu một quyền cơ bản nào trong Hiến pháp này bị giới hạn bởi một đạo luật hoặc trên cơ sở một đạo luật nào cụ thể, thì đạo luật đó phải được áp dụng chung và không là ngoại lệ dành riêng cho một trường hợp cá biệt nào.”Như vậy, với qui định này thì một đạo luật do Quốc hội ban hành không được giới hạn quyền của một nhóm người cụ thể. Đạo luật phải được áp dụng chung, có hiệu lực đối với tất cả mọi người, không phải đối với một cá nhân hay một nhóm người để cưỡng bức họ hoặc tạo đặc quyền cho nhóm này, loại bỏ nhóm khác. 

- Nguyên tắc nghiêm cấm việc giới hạn làm mất đi bản chất của quyền

Điều 19 khoản 2 Hiến pháp Đức qui định: “Trong mọi trường hợp, việc giới hạn một quyền cơ bản nào đó không được làm mất đi bản chất của quyền đó.” Khi ban hành một đạo luật nhằm hạn chế quyền của công dân, Quốc hội buộc phải tuân thủ đúng những qui định về thẩm quyền, trình tự thủ tục, hình thức. Chính những ràng buộc phức tạp, khắt khe về mặt thủ tục, cùng với việc Hiến pháp trao cho Tòa án hiến pháp liên bang quyền tuyên bố một đạo luật là vi hiến nếu đạo luật đó trái với Luật cơ bản tại Điều 100 khoản 1 sẽ góp phần hạn chế những đạo luật vi hiến hoặc làm mất đi bản chất của các quyền cơ bản.

- Nguyên tắc nghiêm cấm công quyền can thiệp vượt quá giới hạn

Bất cứ sự can thiệp nào từ phía nhà nước cũng phải đảm bảo tính phù hợp giữa mục đích và phương tiện lựa chọn để đạt được mục đích có phù hợp, có cần thiếtvà có tương xứng không.

Chẳng hạn một cậu bé X ăn trộm một quả táo trong siêu thị và đang chuẩn bị bỏ chạy. Một cảnh sát quan sát được hành vi ăn trộm đó của X và đã dùng súng để bắn vào chân của cậu bé. Việc bắn thẳng vào cậu bé là một hành vi không tương xứng với mức độ phạm tội của cậu bé. Ở đây phải cân nhắc giữa hai lợi ích: quyền được sống của cậu bé (Điều 2 khoản 2 Hiến pháp) và ngăn chặn việc ăn trộm một quả táo. 

Một ví dụ khác: Điều 15 Khoản 7 Câu 1 Luật săn bắn ở Đức (BjagdG) yêu cầu tất cả những người săn bắn chim ưng (falconer) phải chứng minh kiến thức về vũ khí để được cấp bằng săn bắn. Những người đi săn cho rằng qui định này là vô lý, tạo ra một giới hạn đi ngược lại quyền được tự do hành động theo Điều 2 Khoản 1 Hiến pháp. Tòa án hiến pháp liên bang phán quyết rằng: Mục đích yêu cầu cấp bằng cho những người săn chim ưng thì phải yêu cầu họ có hiểu biết về loài chim ưng và nghề săn bắn chim ưng, chứ không phải là kiến thức về vũ khí. Qui định phải chứng minh kiến thức về vũ khí không phù hợp với mục đích của đạo luật. Do vậy, Tòa án đã kết luận qui định này là vi hiến và cần phải bãi bỏ. (Xem: Phán quyết BverfGE 55, 159 Falknerjagdschein).

Từ những qui định về hạn chế của quyền cơ bản ở Hiến pháp Đức đã cho thấy: các quyền cơ bản không phải là vô hạn, chúng cần phải được giới hạn, một mặt để những quyền này không phải là “bánh vẽ” hay những lời hứa suông, mặt khác chúng có tác dụng,hiệu lực trực tiếp, xác lập ranh giới ràng buộc trách nhiệm của cơ quan công quyền. 

Tóm lại, cấu trúc các quyền cơ bản và các giới hạn các quyền cơ bản ở Đức cho ta thấy lô-gích rất rõ rằng: Thứ nhất, Hiến pháp sinh ra có chức năng để hạn chế quyền lực nhà nước và ràng buộc trách nhiệm của nhà nước. Do vậy không thể tồn tại cách qui định theo kiểu nhà nước ban ơn, hoặc cách qui định trao quyền quá lớn, phạm vi quyết định quá rộng cho nhà nước. Thứ hai, đối với người dân, các quyền cơ bản cần được mở rộng tới mức được áp dụng trực tiếp, ràng buộc công quyền và tất cả những gì mà luật không cấm, không xâm phạm đến quyền lợi của các chủ thể khác, thì bất cứ cứ ai cũng đều được phép làm.

                                              Nguồn: Tạp chí tia sáng

4 nhận xét

Nặc danh
13:56 2 tháng 6, 2013 Reply

Hỡi đồng bào cả nước,
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Mà cha già vĩ đaị của việt nam đã chôm nguyên văn Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. lừa bịp cả một dân tộc việt …. để rồi sau đó khi nước bọt còn chưa kịp khô trên miệng y đã vội vàng lùa cả một dân tộc vào chuồng đóng nhản hiệu xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp cao cả xay dựng thiên đường cộng sản của quan thầy mao mác lê với lời tuyên bố ngông cuồng ` Vi SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI câu thâm ngôn mang tính quyết định chiến thuật chiến lược lâu dài của đảng muốn có xã hội chủ nghĩa thì phải có con người chủ nghĩa xã hội trắng trợn tước doạt ngay cái quyền mọi người sinh ra……từ lổ miệng gian xảo lừa mị của y vừa thôt ra để rồi tất cả đều phải nằm trong tay của đảng của bác đều phải được kiến tạo lại toàn bộ tư tưởng con người bình thường theo lẻ tạo hoá đã sanh ra và ban cho con người những quyền không ai có quyền xâm phạm được … để rồi y làm chuyện lộng đất khinh trơi tự cho mình có quyền thay mặt tạo hoá cải tạo biến họ từ kiếp người sang kiếp thú thuần hoá man rợ biếntoàn dân thành một loại ma xó súc vật vô hồn một giống loài mới mang đậm bản chất con người của xã hội chủ nghỉa không còn biết đến ông bà cha mẹ giống nòi tiền đồ dan tộc tổ quốc việt nam mà chỉ biết ….thờ mao chủ tịch thờ stalin bất diệt để biết thế nào là loại cẩu nô giáo lệnh ngay cả những thế hệ mầm non của tổ quốc …. ph ải …… yêu biết mấy khi con vừa học nói tiếng đầu đời con gọi stalin …hay thương cha thương mẹ …thương chồng thương mình thương một thương ông {sta lin }thương 10 … em là mầm non của đảng … vì mục tiêu cao cả vô sản hoá toàn nhân loại của thằng điên mác mà bác đã gây ra bao nhiêu tang tóc thê lương đã nhấn chìm cả dân tộc ta trong bể máu của công cuộc cải cách ruộng đất hàng trăm ngàn người vô tội phải chết thê thảm tuy vậy cũng không đáng kể bằng di chứng hậu quả để lại một dân tộc mất hết nhân tính tạo ra một thế hệ người vn vô đạo đức phi luân lý bát nhân bất nghĩa hèn mạt đem chính ông bà cha mẹ anh chị em ruột con cháu của chính mình ra để đấu tố lẩn nhau… con tố cha vợ tố chồng mẹ tố con ông tố bà vvv. thật là kinh hoàng thảm khốc thật là kinh tởm chúng biến con dân việt thành một lủ thú hoang dại ngay từ những ngày Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc trốc tận rễ” ấy . theo ý đồ tạo dựng những thế hệ người chỉ biết tuân phục và chấp hành lệnh của quan thầy đảng chủ của bác đối với tổ tiên là mao mác l ê tổ quốc là thế giới đại đường trong xã hội cộng sản những con người thật sự dám trốn trành không chịu để bác cải tạo đủ phẩm chất của loại thú vật vô hồn để đứng vào hàng ngủ vì sự nghiệp trăm năm trồng người của bác không chịu kiếp dời súc vật am binh chưa đủ chỉ tiêu làm con người xã hội chủ nghĩa chưa biết nghe và chấp hành lệnh của đảng đều bị đặt ra ngoài vòng pháp luật bầy đàn của bác và đảng ,

Nặc danh
13:56 2 tháng 6, 2013 Reply

Trong chế độ này không có chổ đứng cho những con người không chịu học tập theo gương của bác làm súc vật âm binh dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho đảng lợi dụng không thuộc diện những thế hệ người trong sự nghiệp trăm nămTRỒNG NGƯỜI của bác thật khồn nhục cho cả một dân tộc được hồ chí minh thay mặt QTCS đảng biến họ thành những thế hệ người việt nam không chỉ biết …Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".nó chỉ có thể hiện hửu ở một nước mỹ xa xôi tận bên trời tây nào đó chứ ở việt nam trong vòng tay siết chặt của bác và đảng thì đó là những giòng nước bọt trào dâng trên khoé miệng của loài ác quỷ khi chúng muốn dụ dổ để làm thịt một ai đó …. và nhục nhả hơn cả khi hiện nay mặc dù QTCS đảng thật sự đã vùi thân trong thùng rác của lịch sử nhân loại và hồ ác tặc đã bị quả báo bêu thây phơi xác muôn đời tại ba đình lịch sử thì các trương học hiện nay trên khắp đất nước việt nam vẩn còn được chỉ đạo và điều hành bởi đám tàn dư cộng sản những lớp ngườiđầu không nảo ngực không tim dược tạo ra trong sự nghiệp trăm nămcủa bác vẩn trang trọng treo trên cao là những giòng chử ô nhục dạy con cháu giống nòi việt phải biết ngoan ngoản vẩn phải tiếp tục làm một bầy cừu lủ dê trong sự nghiệp … MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI của bác và trên hết cả là quan thầy đảng chủ ác hại khốn nhục v à ngu dốt thay cho những cái đầu không nảo do công của bác VÀ ĐẢNG đã tạo ra … có một ai đó đã nói *** Đem 1 chủ nghĩa, ý thức hệ sai lầm áp đặt vào quê hương Việt Nam như Hồ Chí Minh & ĐCSVN ngày nay, thì nó tàn phá cả một dân tộc……… thật quá đùng và chính xác vậymột tên nô lệ tay sai choquốc tế cộng sản đảng một tìn đồ cuồng tín vào tà thuyết mác xít lênin nít như Hồ Chí Minh lấy chủ nghĩa mao Mác-Lê nin làm nền tảng tư tưởng,lập nên một nhà nước nô lệ lệ thuộc vàoquan thầy QTCS đảng Khi được hỏi về tư tưởng của vị cha già này , HCM đã từng tuyên bố thẳng thừng rằng “tôi không còn gì để nói nữa, Ông Mao đã viết tất cả rồi”, y đã tạo dựng nên một nhà nước nô lệ tay sai trung thành cho quốc tế cộng sản đảng với quân đội và công an làm nòng cốt cho đảng là lực lượng duy nhất đè đầu cởi cổ Nhà nước và xã hội” dẹp bỏ tự do chà đạp nhân quyền bóp cổ công lý nắm đầu pháp luật ngồi trên đầu trên cổ nhân dân dân tộc của chính mình để phục vụ tận tuỵ cho quan thầy đảng chủ cs đảng dưới chân Bác hồ và ác quỷ ĐẢNG có 80 triệu dân việt vẩn ĐANG CÒN ngày đêm OẰN OẠI RÊN SIẾT TRONG KIẾP THÚ VẬT MA XÓ ÂM BINH CHO LỦ ÁC QUỶ TÀN DƯ QTCS ĐẢNG LỢI DỤNG

Nặc danh
13:58 2 tháng 6, 2013 Reply

{Sao chép } VĂN TẾ NHỮNG LINH HỒN PHẢN ĐỘNG

Ối zời ơi là zời ời
Múôn 1 lần dược ghi danh vào sử sách, mà cam chịu tấm thân trâu ngựa cho ngoại bang cuồng tín tôn thờ tà thuyết mác xít lênin nít
Mộng thành đại nghiệp để đến nỗi thành cô hồn vất vưởng bơ vơphải chịu cảnh phanh thây phơi xác muon đời nguyền rủa
Tủi nhục thay,
Thương xót thay
Oan nghiệt ấy ai người hiểu nổi
Ý trời khó đoán ơi hỡi than ôi


Hức hức hức

Nhớ khi xưa chúng ta đồng bào, cùng một dòng máu rồng tiên
Sao nay vì lí tưởng mác lê mà sinh ra nông nổi Hết lòng tận tụy ta chỉ vì đảng những mong đem xác than con dân việt làm vật thí than lót đường chỉ mong một lòng phung sự quan thầy MAO MAC LE sao cho chóng đến được thế giới đại đồng
có lẻ vì ta cố chấp mộng riêng ước mong thành bá nghiệp
Để rồi đây phải phơi xác khô, hồn cô vất vưởng
Không tấm bia không mộ cỏ xanh rì, hỡi thật đơn độc lắm thay
Khi sống đem than bán mạng cho quỷ đỏ
Không tổ quốc lúc chết chẳng nơi về

Ặc ặc ặc
Ta thường nghe chuyện về Hoắc Quang bỏ Xương lập Tuyên
Cũng có nghe kẻ chuyện Y Doãn lập Thương phế Hạ
Nhưng đó là chuyện ngày xưa vua tàn bạo lại k minh
m à nay dân oan cùng khắp nói chi đến cảnh an hoà thái bình thịnh trị
Hơn nữa các người chỉ là bè lũ bán nước buôn , sao sánh được vs Hoắc Quang
Chỉ một cái miệng thối chửi càn , lại dám so tài cùng Y Doãn
Thật là thời thế nhiễu nhương,phận người thay kiếp thú cũng vì mao mác lê mới có cảnh thê lương thảm trạng con tố cha mẹ tố bà vợ tố chồng cháu tố ông đảo lộn nhân tâm thay đổi đất trời
Trắng đen đảo lộn
Nói năng càn rỡ, lí lẽ k thông chỉ khiến thiên hạ phỉ nhổ
Đem tấm thân cha mẹ làm kiếp dê chó, thật nhục mạ đến tổ tiên
Giang sơn đất việt suốt 4 nghìn năm bao lần chống ngoại địch nay chúng nhẩn tâm giaohàng ngàn km vuông vùng biên thổ công khai sang nhượng hoàng sa đảo để lủ giặc tàu tiếp thu vùng lảnh hải lại vì sợ chúng bay 1 lũ cẩu nô tàn dư cs làm sao chó dám quay đầu cắn chủ
Thật chẳng khác gì than trâu ngựa mà đòi ra tay phế chủ
Cũng giống như thân cá chích mà ước mộng đoạn kình
Có ai hiểu cho lòng kẻ bán nướcthờ mao chủ tịch thờ stalin bất diệt
Khốn nạn thay 1 lũ chỉ cầu vinh giáo lịnh cho các thế hệ con cháu tiếng đầu đời con gọi stalin
Khi sống các ngươi liệu có thấy hổ thẹn với bao đời Đinh Lí Trần Lê
Giờ lúc chết đi còn mặt mũi nào nhìn 18 đời vua Hùng đất việt

Nặc danh
13:59 2 tháng 6, 2013 Reply

Thiên đường có cửa ngươi chẳng chịu đi
Địa ngục không lối lại cố đâm đầu vào
Để nay thành con quỷ lang thang ác giả ác báo khi sống đã tạo biết bao nghiệp chường gieo nhân nào đạt quả ấy thế nên đến chết vẩn bị oàn theo báo trả phải chịu cảnh mổ bụng phanh thây rút ruộc moi tim móc hết gan tỳ vị phế đục bỏ hết nảo làm cái xác khô vô hồn không óc không tim phơi xác làm quỷ nhập tràng trên dương thế đời đời không được đầu thai xuất kiếp không còn con cháu tình thâm máu mủ để lo chu toàn sám hối để được luân hồi chuyển kiếp cũng bởi cái ma tâm cộng sản vô thần không tổ tiên cha mẹ ông bà gây thảm cảnh đấu tố giửa tình thâm cốt nhục con tố cha vợ tố chồng cha tố ông mẹ tố bà đảo lộn luân thường đạo lý gây canht thê lương tang tóc còn tạo nên một lủ âm binh ma xó đầu không nảo ngực không tim lai vô ảnh khứ vô tung xuất quỷ nhập thần làm chuyện lộng thần khinh thánh ....... nghiệp chường phải trả là điều không thể tránh được


Há chẳng phải tội nghiệp lắm sao
Phặc phặc phặc

Nay Chém ta làm bài tế này chỉ mong sao ngươi thoát được khỏi nỗi mê trần tục
Cố chút lòng thành hi vọng sao linh hồn ngươi sớm thoát khỏi bể trầm luân mà sớm được đầu thai
Dù biết thật khó nhưng ta sẽ đưa ngươi đến cõi vô ưu
Dốc hết từ bi có xá chi tấm thân vô lượng
Dâng một tuần nhang lạy hồn người đã khuất
Một khúc ai văn tỏ lòng kẻ trần gian
Tấm thân bẩn nhục giờ vẩn mãi còn phơi xác bêu thây, vẩn chưa được về chốn cát bụi hư không vẩn chưa được mản phần siêu thoát
Linh hồn ngươi nơi đâu có nghe thấy lời ta thì mau mau hiển hiển
Dẫu khi sống co khốn khổ, khốn nạn, vất vơ, vất vưởng
Hay lúc chết có chết đâm, chết chém, chết chợ, chết đường
Xin gọi ba hồn bảy vía về đây ăn cơm ăn cá
Đừng ra chốn góc đường mà dọa nạt trẻ con

Văn tế sơ sài, lòng thành khôn tỏ
Hồn thiêng có linh, xin cho nhất âm nhất dương

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!