20/08/2013

VÀI LỜI VỚI ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG

Tác giả: Unknown viết lúc 20/08/2013 | 20.8.13

Vừa qua, trên một vài trang mạng xuất hiện bài “Viết trên giường bệnh” của ông Lê Hiếu Đằng với nội dung xuyên suốt cổ xúy “đa nguyên-đa đảng” tại Việt Nam. Đây không phải là vấn đề mới, báo chí đã không ít lần đề cập và đã có nhiều học giả phân tích nông sâu mọi nhẽ. Trong bài viết này, tôi chỉ muốn trao đổi lại một số điều mà tác giả đưa ra.

1. Sau khi kể lại quá trình hoạt động và được kết nạp vào Đảng của bản thân, ông Lê Hiếu Đằng có nhắc đến “một kỷ niệm khó quên”. Đó là việc khi ông đang bị chính quyền Thừa Thiên - Huế (chế độ cũ) “cầm tù”, nhờ có lá đơn của bố ông nên ông được “cho ra tù” để đi thi. Sau đó, ông nêu câu hỏi: “Tôi không biết với chế độ được gọi là “ưu việt” hiện nay có người tù nào đã được cho ra đi thi như chúng tôi hay không?”

Thực tế, với tuổi đời như ông, chắc ông cũng thừa hiểu, trong thế giới hiện nay, hầu như chẳng có nước nào, kể cả những nước đang tự vỗ ngực là dân chủ và muốn áp đặt kiểu dân chủ của mình làm “khuôn vàng, thước ngọc” cho toàn thế giới, cho phép tù nhân đang thụ án ra tù để đi thi đại học. Ở Việt Nam cũng vậy. Nhưng với những người vi phạm pháp luật, bị phạt tù và đã chấp hành xong hình phạt tù, pháp luật Việt Nam, cũng như hầu hết các nước trên thế giới, Việt Nam không cấm họ dự thi đại học. Chàng trai Phan Hợi (sinh 1983, quê ở Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) thi đỗ đại học sau khi ra tù mà báo chí đã nhắc tới là ví dụ cụ thể nhất minh chứng cho điều này.

2. Với lập luận “cơ sở hạ tầng như thế nào thì phản ánh lên kiến trúc thượng tầng như thế đó”, ông Đằng viết, khi đã chấp nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau (cơ sở hạ tầng), thì tất yếu phải đa nguyên, đa đảng (thượng tầng) để bảo vệ quyền lợi của các thành phần kinh tế khác nhau ấy và kêu gọi thành lập lại những đảng “đã có trên thực tế trước đây cho đến khi bị Đảng Cộng sản bức tử phải tự giải tán”.

Nếu đã dẫn học thuyết Marx-Lenin, chắc ông Đằng cũng không quên, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng gắn bó với nhau theo hình chóp xuôi. Không phải cơ sở hạ tầng có cái gì thì kiến trúc thượng tầng cũng phải có cái ấy. Chẳng hạn, Việt Nam cũng như bất cứ nền kinh tế mở nào khác trên thế giới đều có thành phần kinh tế nước ngoài (các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc các doanh nghiệp góp vốn liên doanh, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước). Điều đó không có nghĩa (cũng chẳng có nước nào cho phép) nhất thiết phải tồn tại “Đảng của những người làm trong khu vực kinh tế nước ngoài” để bảo vệ quyền lợi cho thành phần kinh tế ấy.

Tại Việt Nam, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, vừa có quyền lập hiến, lập pháp, vừa có quyền giám sát tối cao, vừa có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nếu nhìn vào cơ cấu đại biểu Quốc hội sẽ thấy, các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội đều có đại diện của mình trong Quốc hội. Quốc hội Việt Nam do toàn thể nhân dân Việt Nam bầu ra để thay mình thực hiện quyền lực Nhà nước. Do vậy, quyết định của Quốc hội thể hiện tâm tư, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân. Việc duy trì Điều 4 Hiến pháp 1992 theo quyết định của Quốc hội, do vậy, cũng thể hiện đúng nguyện vọng của nhân dân. Những đảng đã giải tán tại Việt Nam trước đây đều do "tự giải tán" sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, Đảng Cộng sản không hề có hành động gì gọi là “bức tử” những đảng đó.

Về vấn đề "đa đảng và dân chủ", báo chí gần đây đã phân tích khá kỹ cả về lý luận lẫn thực tiễn. Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào. Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản là người lãnh đạo duy nhất của mình. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đem lại những quyền lợi cơ bản cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động. 

Vậy tại sao ông phải hô hào thành lập đảng đối lập vào lúc này? Đâu có phải cứ đa nguyên, đa đảng là tự nó đã có dân chủ? Đa đảng đối lập ở Việt Nam lúc này, có đúng như các "nhà dân chủ" đã vẽ ra, là sẽ làm cho đất nước dân chủ hơn, phát triển hơn, đời sống nhân dân tốt đẹp hơn? Hay sẽ diễn ra cảnh hỗn loạn, mất ổn định, đổ vỡ nền kinh tế như đã từng xảy ra ở một số nước mà người gánh chịu những hậu quả ấy, không ai khác chính là nhân dân? Thực chất các lời khuyên "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" đưa ra gần đây một cách rất "tâm huyết", chẳng qua chỉ nhằm tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà thôi. Thủ đoạn ấy, không ai còn lạ nữa. 

Đúng như ông nói, từ khi có chủ trương đổi mới, nền kinh tế Việt Nam tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Và chắc chắn ông cũng đã thấy, từ khi đổi mới, bất kỳ thành phần kinh tế nào cũng được tự do phát triển nếu không vi phạm pháp luật, không kinh doanh những mặt hàng bị cấm, hay lậu thuế, trốn thuế, không vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của người lao động...

Chính từ chủ trương đó, nên Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới sản xuất, kinh doanh. Như vậy, sự lãnh đạo của Đảng không hề cản trở bất kỳ sự tự do kinh tế nào tại Việt Nam. Khi ông nói: “Điều 4 Hiến pháp hiện nay là đi ngược lại với sự vận động của thực tiễn, cản trở sự phát triển của đất nước”, không biết là dựa trên căn cứ nào.

3. Ông cũng nhắc tới lịch sử đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam suốt mấy nghìn năm qua. Chắc ông không quên, đường lối ngoại giao mềm mỏng cũng là truyền thống của dân tộc ta. Việt Nam là dân tộc chuộng hòa hiếu, chưa bao giờ và không bao giờ muốn gây sự với bất cứ nước nào, dù lớn hay nhỏ, trên thế giới, trừ phi quyền độc lập, tự chủ của dân tộc, chủ quyền lãnh thổ bị chà đạp, xâm phạm và không còn sự lựa chọn ngoại giao nào khác. Đường lối ngoại giao mềm mỏng không có nghĩa là lệ thuộc. Bất cứ sự kích động chiến tranh nào trong khi vẫn còn những lựa chọn giải pháp ngoại giao đều đi ngược lại truyền thống ngoại giao của cha ông, đi ngược lại lợi ích của đất nước, dân tộc. Chiến tranh xảy ra, ông quá biết, sẽ đồng nghĩa với việc hy sinh xương máu, mất mát về kinh tế, kéo lùi sự phát triển của đất nước. Điều đó cũng đi ngược với xu thế của thế giới hiện đại. Đất nước ta trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu quả tàn phá hết sức nặng nề, chúng ta quá hiểu giá trị của hòa bình. Trách nhiệm của chúng ta là bằng mọi cách giữ vững môi trường hòa bình để dựng xây, phát triển đất nước. Còn dĩ nhiên, chủ quyền quốc gia, độc lập tự do của đất nước là thiêng liêng, chúng ta sẽ kiên quyết bảo vệ bằng mọi giá.

4. Ông nói, để có tự do, dân chủ thì phải thực hiện “tam quyền phân lập”, tức là quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp phải độc lập hoàn toàn với nhau. Tuy nhiên, đây là quyền lựa chọn của mỗi quốc gia. Trên thực tế, mỗi nguyên tắc phân công quyền lực Nhà nước đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Việt Nam lựa chọn nguyên tắc thể hiện được cao nhất quyền lực của nhân dân, nguyên tắc “tập trung quyền lực”. Theo đó, ở Việt Nam, quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân trao quyền đó cho cơ quan đại diện cao nhất của mình là Quốc hội. Quốc hội là cơ quan quyết định việc phân công quyền lực cho các cơ quan khác thông qua Hiến pháp, pháp luật (nhưng khi đã thông qua Hiến pháp, pháp luật thì buộc Quốc hội cũng phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật). Như trên đã nói, Quốc hội Việt Nam là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân. Do vậy, việc Quốc hội Việt Nam được trao quyền lực cao nhất chính là sự thể hiện tính dân chủ cao nhất. Cũng phải nói thêm, điều đó không có nghĩa hệ thống tư pháp, cụ thể là tòa án, không có quyền độc lập trong phán quyết. Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ, TAND khi xét xử chỉ nhân danh Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, xét xử theo quy định của pháp luật, không chịu sự chỉ đạo của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. 

Ông Lê Hiếu Đằng đã từng giữ chức vụ nhất định trong một cơ quan dân cử (Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM), chắc chắn ông đã biết, ngay cả cơ quan dân cử cũng không có quyền “chỉ đạo” tòa xử án. Do vậy, lo ngại của ông là không có căn cứ.

Ông cũng nói, “con người khác con vật ở chỗ là có tự do”. Thiết nghĩ, nếu nói cho đúng hơn phải là "con người khác con vật ở chỗ biết xác lập quyền tự do trong khuôn khổ có sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung của cộng đồng, dân tộc và của nhân loại". Con người không thể đòi quyền tự do cắn xé đồng loại như con vật, nói rộng ra, không thể “thích làm gì thì làm” như con vật.

Cũng còn nhiều điều nữa muốn trao đổi với ông. Trong khuôn khổ của một bài viết nên chỉ có thể thảo luận vài điều như vậy, nếu có làm ông phật lòng, cũng mong ông thông cảm.

Nguồn: QĐND

18 nhận xét

10:57 21 tháng 8, 2013 Reply

Tôi thấy mọi bài viết của Mõ làng rất hay và rất tinh túy. Đọc những câu văn súc tích của bác Mõ thấy mình như lớn lên. Sau tất cả những hành động của Lê Đằng các blog viết chửi bới loạn xạ, nào là khốn nạn, nào là tội đồ,... nhưng riêng bác Mõ thì vẫn các viết bình dị, phân tích để người đọc hiểu rõ vấn đề chứ không hề chửi bới ai. Kính nể.

17:19 21 tháng 8, 2013 Reply

Nếu không có kiến thức nhất định về triết học thì rất dễ bị ông Đằng xỏ mũi, tin theo những gì ông ấy nói. Thực tế ông ta đã lồng ghép có ý kiến của mình vào các quan điểm của những nhà nghiên cứu triết học đi trước, ông phân tích theo ý của mình nên tự thấy nó logic, nó hợp lý là đúng rồi nhưng đâu có phải như vậy. Kiến thức của ông ta vẫn chưa đủ để giải thích đâu

21:27 21 tháng 8, 2013 Reply

Nói gì thì nói, ông Đằng đã từng giữ chức vụ nhất định trong một cơ quan dân cử (Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM), từng là một Đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng mấy chục năm trời, chắc chắn ông đã biết rằng những chính sách, đường lối của Đảng , của chính phủ đối với nhân dân, đối với đất nước là như thế nào. vậy mà ông lại có những lời lẽ phi lý và hoang tưởng đến như vậy. Đất nước Việt Nam chưa bào giờ cần cái gọi là đa Đảng, bởi vì chỉ duy nhất một Đảng, đó là Đảng Cộng Sản là đủ cho nhân dân Việt NAm rồi.

21:48 21 tháng 8, 2013 Reply

Đường đường là một con người từng giữ vị trí quan trọng cơ quan chính quyền nhà nước ta, là một người đứng trong hàng ngũ của Đảng hàng chục năm, thì tôi tin, hơn ai hết ông Đằng biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là vi phạm pháp luật. Nhưng tại sao ông Đằng lại có những hành động, những lời nói như vậy? làm phương hại đến an ninh quốc gia một cách như vậy? chỉ trách cái tôi của ông Đằng quá cao, cái tính bốc đồng, luôn muốn mình là cái rốn của vũ trụ, hoang tưởng chính trị, để rồi núp bóng các thế lực phản động hải ngoại, chống phá nhà nước ta, thật là bỉ ổi. Cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để đối phó với những con người như thế này.

22:25 22 tháng 8, 2013 Reply

Ông Lê Hiếu Đằng thích lập Đảng mới à. Lật đổ chính phủ xong rồi thì Việt Nam sẽ thành cái gì hở. Rảnh rỗi quá thì đi tìm việc làm cho bận rộn đi chứ đừng giả ốm nằm ở giường bệnh rồi đột nhiên ăn nói sằng bậy. Thật sự mất hết tư cách của một Đảng viên. Có lẽ ông cuồng mất rồi

22:27 22 tháng 8, 2013 Reply

ông Lê Hiếu Đằng này bản lĩnh chính trị dao động,không kiên định,xét lại. Đây mới là thành phần làm cho Đảng yếu đi, cần phải loại bỏ. Thật không thể ngờ được một người đã có 45 năm tuổi Đảng lại như vậy. bảo sao tầng lớp đi sau lại có những con người kém cỏi về bản lĩnh chính trị

22:39 22 tháng 8, 2013 Reply

Cái gì cũng có 1 mặc của nó. Phải biết chấp nhận hiện tại và tìm cách phát triển theo hướng khách quan! Nếu theo thực trạng ở VN ta nếu có nhiều Đảng phái thì sẽ gây ra đấu đá, tranh cạnh , mất đoàn kết ....Ông Đằng có nghỉ đến những điều đó chưa hay chỉ nghĩ đến mặt thuận lợi nhất thời?!

22:41 22 tháng 8, 2013 Reply

Là con người từng sống chết với chế độ, với Đảng vậy mà giờ ông lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy, thật là bỉ ổi. Ông muốn đa nguyên, đa đảng hay là ông muốn được sự ca tụng của bọn rận? xin lỗi, nhưng người dân việt Nam chỉ cần một đảng duy nhất đó là Đảng Cộng Sản mà thôi.

22:43 22 tháng 8, 2013 Reply

Thân là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, từng thề thốt hoành tráng lắm. Mà giờ đây quay sang nói xấu, hạ nhục Đảng, lại còn thành lập Đảng đối lập với Đảng Cộng sản mới ác chiến chứ. Tư tưởng đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam dường như quê lắm rồi. Và sẽ chẳng bao giờ có chuyện xuất hiện một nào thay thế được Đảng Cộng sản Việt Nam chứ đừng nói đến chuyện thành lập được Đảng đối lập.

22:52 22 tháng 8, 2013 Reply

Mình cũng không thể hiểu được tại sao Lê Hiếu Đàng lại nghĩ được chuyện lập ra nhiều đảng đối lập với cái lý do giờ đây nền kinh tế mở của nhiều thành phần và mỗi thành phần cần có một đảng bảo vệ quyền lợi. Sự thực thì ông không hiểu việc lập ra Đảng phái làm gì rồi, và một nhà nước tạo ra để làm gì, mọi thứ đều được tạo ra và phục vụ cho con người và tầng lớp nắm quyền đó là nhân dân, mọi đảng tạo ra là đại diện quyền lợi ý thức của nhân dân, nhân dân là một khối vì thế mà chẳng có lý lẽ nào lập đảng ta để bảo vệ mấy tay tài phiệt cả đâu, như thế chẳng phải là chế độ tư bản với sân sau là các công ty tài phiệt thao túng sao.

22:53 22 tháng 8, 2013 Reply

Riêng vấn đề ông nêu lý do cần đa đảng đa nguyên ở nước ta thời điểm này đã cho thấy ông thực sự thiếu hiểu biết, như ông nói chẳng hóa ra lập đảng để bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp tư bản sao, trái ngược với xã hội hiện tại là đảng công sản đại diện cho nhân dân và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, điều đó thôi đã làm đảng mà ông thành lập không còn cái từ dân chủ như ông đặt tên rồi , đảng ông bảo vệ cho ai chứ, cho mấy anh công ty nước ngoài chăng

22:55 22 tháng 8, 2013 Reply

Ông nghĩ lời của một kẻ sắp chết nằm trên giường bệnh kêu gọi được bao nhiêu người? Bản thân ông tại sao bây giờ mới đưa ra "lời hiệu triệu giẻ rách" này? Sự toan tính này chắc ông thừa hiểu. Và rồi một người đáng được kính trọng đến cuối cuộc đời lại tự biến thành một kẻ cho cả xã hội ném đá

22:56 22 tháng 8, 2013 Reply

Loại người như ông, giờ càng ít đi, bởi ngay những người gần đây đã cùng chung ý tưởng với ông thì càng ngày, người ta càng nhận ra bản chất cặn bã của ông và đám rận chủ bô shit, Diện, Chênh…vì vậy, ngày họ càng tránh xa các ông. Suy nghĩ đi để khi chết còn có người thương.

22:57 22 tháng 8, 2013 Reply

Cứ tưởng rằng một người đã trải qua tang thương của chiến tranh như ông sẽ hiểu rằng hậu quả của những cuộc chiến tranh là gì? Và ai sẽ là những người sẽ gánh hậu quả ấy. Nhưng ông và đám bô shit đang tung hê ông lại mong muốn gây hấn với Trung Quốc, một quốc gia hàng xóm luôn mang ý tưởng bá quyền, với tiềm lực quân sự, kinh tế mạnh hơn Việt Nam rất nhiều lần. Thực sự đáng buồn cho một cán bộ 45 năm tuổi Đảng mà lại biến chất đến vậy

23:15 22 tháng 8, 2013 Reply

Chẳng biết vì động cơ gì mà ông Lê Hiếu Đằng lại có những phát ngôn theo kiểu cho xong thế này. Ông phải biết rằng để có được độc lập tự chủ như ngày hôm nay có phải là đơn giản như ông nghĩ đâu mà ông lại nói bừa là cần đa nguyên đa đảng. Ông hãy nhớ rằng để có sự bình yên như ngày hôm nay đã có biết bao nhiêu thế hệ đổ xương máu xuống để giữ gìn chứ chẳng phải đơn giản.

23:16 22 tháng 8, 2013 Reply

Bác Lê Hiếu Đằng này nhiều tuổi, là người có chức vị cùng với danh hiệu 45 tuổi Đảng nữa, hẳn kinh nghiệm có rất nhiều, vậy cớ sao vẫn có thể phát ngôn những lời lẽ như vậy chứ. Sao cứ phải đa nguyên đa đảng, đây hoàn toàn là lí luận của các thế lực thù địch mà, chúng muốn phá chế độ này nên mới đòi đa nguyên đa đảng. Vậy có lẽ nào, Lê Hiếu Đằng chính là tay chân của bọn xấu ấy

23:16 22 tháng 8, 2013 Reply

nếu như những "nguyện vọng" của ông Lê Hiếu Đằng được chấp nhận thì thật là nguy hiểm, có thể nói một thực tế rằng, đảng cộng sản việt nam đang đóng vai trò vô cùng quyết định đối với sự phát triển của đất nước việt nam, cũng như cuộc sống của nhân dân việt nam, chính vì vậy những hành động của ông lê hiếu đằng thực sự không có tác dụng tích cực,mà là rất tiêu cực

23:17 22 tháng 8, 2013 Reply

việc nhận ra được tầm quan trọng của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước ta cũng như việc nhận ra được sự nguy hiểm nếu có đa nguyên đa đảng ở việt nam thực sự không khó khăn gì, bởi vậy nếu một người vẫn cố tình có những luận điệu đòi đa nguyên đa đảng như ông lê hiếu đằng thì có thể khẳng định về con người ông chẳng có gì là tốt đẹp cả!

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!