24/12/2013

SẼ CÁCH CHỨC NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN NẾU ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG

Tác giả: Unknown viết lúc 24/12/2013 | 24.12.13

Kính Chiếu Yêu

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định số 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Hình thức kỷ luật cao nhất với công chức, viên chức, người quản lý DNNN trong trường hợp này là cách chức.

Nghị định số 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định rõ, việc xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý. Nguyên tắc đề ra, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan do mình quản lý thì sẽ bị xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm của thuộc cấp.

Việc xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó các tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan của mình, ngoài việc thực hiện theo các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của hiện hành, thì căn cứ vào sự phân công, phân cấp quản lý trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác định mức độ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào mối quan hệ công tác giữa trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó với hành vi tham nhũng của người được phân công phụ trách, quản lý để tiến hành xử lý.

Trường hợp người đứng đầu, cấp phó là cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong ba hình thức: khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức.

Trường hợp người đứng đầu, cấp phó các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó.

Nếu người đứng đầu, cấp phó là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Nghị định cũng bổ sung trường hợp loại trừ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cụ thể, ngoài trường hợp họ không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng thì người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng được loại trừ trách nhiệm trong trường hợp đã chủ động phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị định cũng nêu rõ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu để xảy ra vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu về chính trị, kinh tế, xã hội thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

1 nhận xét:

Nặc danh
21:03 24 tháng 12, 2013 Reply

Dung roi cac quan tot nhat hay song bang tien luong cua minh,mua qua bieu sep thi nen ve xin tien cua vo.Quan nao chot an roi thi an vua phai,an vung phai biet chui mep,an chia cho deu,ngo tren nhin duoi ma an.Co gang dung de lo ma anh huong toi nguoi dung dau nhe!

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!