13/01/2014

KÊ KHAI TÀI SẢN, BIỆN PHÁP QUAN TRỌNG ĐỂ CHỐNG THAM NHŨNG

Tác giả: Unknown viết lúc 13/01/2014 | 13.1.14

Ngày 3/1 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

TTXVN giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đảng đã có chủ trương và Nhà nước đã thể chế hóa thành những quy định cụ thể để triển khai thực hiện.

Song, trong thời gian vừa qua, việc kê khai tài sản vẫn còn mang tính hình thức; việc công khai bản kê khai tài sản chưa được thực hiện nghiêm túc; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chưa chủ động tiến hành xác minh tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai tài sản còn hạn chế.

Để phát huy tác dụng tích cực của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số công việc sau đây:

Tăng cường lãnh đạo để thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Qua đó, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của pháp luật phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn. Chi ủy tổ chức việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản của cấp ủy viên trong sinh hoạt cấp ủy. Hình thức, thời điểm, phạm vi công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức khác thuộc diện phải kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo chặt chẽ việc kiểm tra, xác minh tài sản, theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các trường hợp sau: có tố cáo người thuộc diện phải kê khai tài sản không trung thực trong việc kê khai; cần có thông tin phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người thuộc diện phải kê khai tài sản; có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý; có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Tăng cường lãnh đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai; không kê khai, kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức việc công khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản...

Lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; quản lý bản kê khai tài sản; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn... Luật hóa các nội dung về minh bạch tài sản, thu nhập theo yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nghiên cứu áp dụng các biện pháp hỗ trợ công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, hạn chế chi tiêu bằng tiền mặt...

Ban Nội chính Trung ương theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ đảng./.

7 nhận xét

23:16 13 tháng 1, 2014 Reply

đùa chơi 5 phút.

bắt đảng viên cán bộ kê khai tài sản chẳn khác nào bảo họ tự sát.

TÔI
12:02 14 tháng 1, 2014 Reply

Đùa dai quá THỂ!

20:26 14 tháng 1, 2014 Reply

Qủa thật chống tham nhũng đất nước là một điều rất đáng quan tâm hiện nay của đất nước ta hiện nay. Trong những ngày tháng gần đây quyết tâm chống tham nhũng của đất nước đang đẩy lên rất cao điều đó chứng tỏ đất nước ta đang có một đội ngũ lãnh đạo rất tài tình và vì nhân dân. Thật đáng khen

TÔI
16:51 15 tháng 1, 2014 Reply

Và những đội ngũ lãnh đạo THỜI TRƯỚC rất ngu,hoàn toàn không vì dân,đặc biệt không có quyết tâm CHỐNG tham nhũng .Rất đáng CHÊ!

Đất nước ta,cứ sau 4 năm lại hồi hộp đợi DÀN lãnh đạo mới.Tài hay ngu đây!
Chẳng may,gặp phải dàn lãnh đạo trên cả tuyệt vời.Các ông ý làm quả cải cách ruộng đất lần 2, thì chết cha mấy ông Đỏ bụng bự.Mấy ông BỰ lưu ý đoạn này nhe.Sửa pháp luật,trói tay đảng,hạ cánh về với nhân dân.Còn CHỜ gì nữa!

Nặc danh
03:44 16 tháng 1, 2014 Reply

tự nó phá hư hỏng, tự nó khen là phá chưa nát hết.
tự nó đốt nhà, rồi tự nó khen mình giỏi đốt chưa cháy hết.
tự nó cướp tiền rồi tự nó khen mình có nhân đạo,không cướp hết tiền.

Nặc danh
03:20 17 tháng 1, 2014 Reply

thằng đời chán xem đến bây giờ có thằng cán bộ cao cấp nào tự kê khai tài sản hết chưa.

20:36 19 tháng 1, 2014 Reply

Tôi là đứa nào nói ngu vậy? có giỏi thì năm sau ứng cử làm chủ tịch nước đi xem ai bầu cho mày. Cái loại não phẳng không biết trước biết sau đã thế còn tỏ ra nguy hiểm, Chẳng biết có được cái bằng đại học không mà ti toe. Không biết ai ngu hơn ai nhưng mà cứ mở mồm ra là chửi người khác ngu,

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!