10/02/2014

GIẢM BIÊN CHẾ, TRƯỚC HẾT CẦN BỎ NHỮNG VIỆC NHÀ NƯỚC KHÔNG CẦN "ÔM"

Tác giả: Unknown viết lúc 10/02/2014 | 10.2.14

Kính Chiếu Yêu: Phóng viên báo Tuổi trẻ đã có bài phỏng vấn với ông Châu Minh Tỷ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM. Ông cho rằng, chừng nào chưa thay đổi được suy nghĩ việc gì Nhà nước cũng muốn “ôm” và không cương quyết giảm những công việc không cần Nhà nước làm thì bộ máy vẫn cồng kềnh, rất khó tinh giản.
                                                  Ông Châu Minh Tỷ 

Ông Tỷ nói:

- Dự thảo nghị định của Chính phủ có một số bổ sung cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tinh giản biên chế, đồng thời có cương quyết hơn, trách nhiệm của thủ trưởng rõ hơn... Song, tôi nghĩ đây chưa phải là cái gốc của vấn đề, muốn giải quyết căn cơ phải đi từ thể chế, tổ chức bộ máy. Đột vào chuyện tinh giản biên chế là chỉ đột vào khâu sau thôi. Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thường nhắc đi nhắc lại tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, trong sắp xếp như thế nào để gọn nhẹ, hiệu quả hơn thì chưa có kết quả nhiều. Như việc giảm được bộ nhưng lại sinh ra một số đáng kể các cục, tổng cục, đồng thời thêm nhiều tổ chức, đơn vị khác.

* Thưa ông, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức yếu kém có được xem là cách để giảm số lượng người đáng kể trong bộ máy vốn còn cồng kềnh?

- Cần phân biệt yêu cầu tinh giản biên chế và việc thay thế những cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên thực tế nếu nói giảm biên chế thì giảm số lượng cán bộ, công chức quy định cho từng đơn vị, còn yêu cầu thay thế cán bộ, công chức không đáp ứng được nhiệm vụ lại là việc khác. Hai cái này không thể nhập nhằng với nhau. Ví dụ TP.HCM có tình trạng quá tải ở bệnh viện hoặc giáo viên tiểu học đang thiếu nhiều do dân số tăng, với hiện trạng như vậy thì không thể giảm người được nhưng điều đó không có nghĩa ở hai khu vực này không tính gì đến chuyện thay thế những người không đáp ứng yêu cầu công việc, vẫn phải rà soát, thay thế.

Về mặt nguyên tắc, biên chế, chức danh, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức do chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quyết định, bây giờ không thể nói giảm bao nhiêu là vừa. Để xác định được số lượng, cơ cấu cán bộ, công chức thì trước hết phải làm rõ trách nhiệm công vụ của Nhà nước, nghĩa là Nhà nước làm những việc gì, việc gì trung ương làm, việc gì địa phương và cơ sở làm. Tùy vào chức năng nhiệm vụ đó mới định ra cơ cấu, tổ chức bộ máy và tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ, công chức để thực hiện những công việc mà Nhà nước phải làm.

Muốn giảm biên chế thì phải tinh gọn bộ máy, mà phải làm thật sự chứ không phải làm hình thức (vừa qua có thực trạng bộ thì giảm nhưng cục và tổng cục tăng lên). Nếu yêu cầu giảm biên chế mà nhiệm vụ, chức năng không bớt đi - tức là có những việc đáng lẽ Nhà nước không cần làm, để các tổ chức xã hội, doanh nghiệp làm - thì không thể giảm được một cách căn cơ, bền vững.

Tuy nhiên, tôi thấy có một thực tế trái ngược: Nhà nước hơi bao biện, cái gì cũng muốn “ôm”, muốn quản. Nhưng khi làm lại không tính cách thông qua các tổ chức xã hội đã có để phối hợp thực hiện mà đẻ thêm các tổ chức và dĩ nhiên phải cần thêm người. Như vậy trên thực tế, nếu không sửa được việc này thì không giải quyết được việc tinh gọn biên chế. Cũng không nhất thiết khi thực hiện một nhiệm vụ thì phải đẻ ra một tổ chức, nhất là khi cần nghe ý kiến tham mưu hay phản biện, nếu cần thiết mời các nhà khoa học thuộc lĩnh vực tham gia. Cách làm như vậy có khi hiệu quả hơn là sinh ra một tổ chức và phải nuôi nó.

* Ai cũng thấy bộ máy quản lý nhà nước còn cồng kềnh, có không ít người sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về nhưng vì sao không thể tinh gọn, giảm được người - ít nhất là nhóm này?

- Chúng ta đều thấy những năm vừa qua, việc thực hiện tinh giản biên chế, đánh giá cán bộ, công chức quả là có tình trạng dĩ hòa vi quý, dễ anh dễ tôi. Như Bộ Nội vụ nói tổng hợp các đơn vị báo cáo lên và chính thức đánh giá cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ chỉ 1%. Tôi nghĩ bộ nói cũng có căn cứ, nhưng căn cứ này là từ kết quả của các đơn vị xét rồi báo cáo lên trên thôi. Còn hỏi số này có đúng thực chất chưa, tôi có thể nói ngay là chưa.

Trong khi đó, các quy định hiện hành đã sinh ra một thực tế bất cập là gần như tuyển vào được biên chế là giữ suốt đời, nên muốn đưa một người ra khỏi biên chế không phải dễ. Còn dự thảo nghị định lần này quy định một năm đánh giá cán bộ, công chức hai lần, theo tôi, mỗi năm chỉ cần một lần vì đánh giá một cán bộ, công chức phải có thời gian.

* Bộ máy lãnh đạo, quản lý nhà nước ở nước ta cơ bản có hai khối: khối chính quyền và khối Đảng, đoàn thể. Việc tinh giản biên chế, rà soát, sắp xếp..., theo ông, nên tập trung vào khối nào trước và bắt đầu từ đâu?

- Vẫn phải tập trung vào khu vực hành chính nhà nước vì bộ máy này trực tiếp thi hành công vụ, phục vụ nhu cầu của người dân cũng như quản trị đất nước. Song, bộ máy của các cơ quan Đảng, đoàn thể cũng cần phải liên tục rà soát, tinh gọn lại hơn nữa vì các cơ quan Đảng thực hiện chức năng lãnh đạo, không nên để bộ máy nặng nề quá, có khi không cần thiết.

Tôi cũng muốn nói rằng không phải giảm biên chế là chỉ để giảm chi phí hành chính, trong khi phục vụ cũng chưa phải làm dân thỏa mãn lắm. Tuy gần đây chất lượng phục vụ có cải thiện so với trước nhưng không có lý gì người dân trả lương cho mình (cán bộ, công chức...) mà chính mình lại đi “hành hạ” người trả lương. Xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận điều này, ngược lại phải phục vụ ngày càng tốt hơn, có như vậy thì dân mới sẵn sàng trả lương tốt hơn. Do vậy, tôi nghĩ tổng kinh phí hành chính không nhất thiết yêu cầu giảm mà vấn đề là khoản chi rất lớn này (chiếm phần lớn nguồn thu ngân sách quốc gia) có hợp lý không, có “xứng đồng tiền bát gạo” không.

* Theo ông, trước mắt phải làm ngay những gì mới có thể xác định được số lượng cán bộ, công chức phù hợp và chất lượng đáp ứng nhu cầu công việc?

- Phải đi từ gốc thôi, phải xác định một cách rất khoa học là những việc gì nếu Nhà nước không làm thì không còn ai làm được nữa - loại việc này nhất định Nhà nước phải làm. Trên cơ sở này mới có thể tính toán để thực hiện được những việc gọi là công vụ thì cần bao nhiêu con người, gắn với bao nhiêu tổ chức, đơn vị. Nếu quyết tâm, trong sáu năm giảm được 100.000 người cũng không phải là quá lớn, vẫn có thể thực hiện được. Tôi nghĩ trong bộ máy hiện tại, có nơi giảm 2-3 người và chỉ tuyển mới thêm một người đạt tiêu chuẩn thì vẫn đảm đương được khối lượng công việc của 2-3 người trước đó đảm nhận.

QUỐC THANH/TTO

62 nhận xét

Mõ Làng học thuộc thơ Tố Hữu nhé !
11:22 10 tháng 2, 2014 Reply

“ Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ
Cho ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin…bất diệt”

15:15 10 tháng 2, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
15:15 10 tháng 2, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
15:16 10 tháng 2, 2014 Reply

Những ý kiến đóng góp của ông Châu Minh Tỷ về vấn đề tinh giảm biên chế rất khoa học và có tính xây dựng cao. Các cấp lãnh đạo trong quá trình xây dựng kế hoạch điều chỉnh biên chế cần quan tâm lắng nghe và xem xét, coi đó như một nguồn tham khảo cho việc xử lí vấn đề liên quan. Là một trí thức yêu nước ông đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đối với quốc gia dân tộc. Không như những kẻ trí ngủ chuyên dùng những hiểu biết của mình để bẻ lái xuyên tạc mọi chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước rồi lại lu loa vu khống các cấp lãnh đạo, kéo lùi vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Chúng bay hãy học tập lấy

21:21 10 tháng 2, 2014 Reply

đúngg rồi không nên ôm nhiều các chức cắp ô đi vác ô về là được đâu.bây giờ nhà nước cắt giảm biên chế vừa đỡ tốn tiền dùng ngân sách vào việc khác có thể mang lại hiệu quả cao hơn mà lại không phải đau đầu về việc công ăn việc làm không phù hợp của nhà nước,kiểu con ông cháu cha ô dù các kiểu làm mất đi nhiều nhân tài của đất nước

Nặc danh
22:05 10 tháng 2, 2014 Reply

tớ một đề nghị rất hay. Đó là giảm biên chế ở ngành Công an. Việt nam có quá nhiều Công an. tỷ lệ gần cao nhất ở châu á. Đa số nhân viên ngành công an chỉ biết đánh cờ, uống trà qua ngày hay là đi phá làng phá xóm.

Công an mạng thì thích chơi game.

Nếu giảm một nữa số công an hiện nay thì tốt nhất.

22:10 10 tháng 2, 2014 Reply

thằng tuấn hùng hình như là bị khùng khùng nhỉ. Một là nó là công an mạng, tối ngày copy những câu tuyên truyền khá quen thuộc của Đảng. Hai là tâm thần không bình thường. Nói chuyện đâu đâu.

Chủ trương đúng đắn thì tại sao Việt nam vẫn nghèo thế, tham nhũng thế.

22:52 10 tháng 2, 2014 Reply

giảm bớt Công an giao thông là tốt nhất. Ngày nào cũng đứng đường ăn cướp tiền của dân.

08:55 11 tháng 2, 2014 Reply

Thằng này bị hâm hay bị làm sao thế nhỉ? Người ta đang nói gì mà vào đây cái gì mà giết giết chứ? đúng là một thằng bệnh hoạn của xã hội này. Những con chó ngu thường hay sủa một cách điên rồ như thế này trước khi chết thì phải.

09:15 11 tháng 2, 2014 Reply

Cái gì mà giảm bớt Công an giao thông chứ? Tên Anh_Thư hình như điên hay sao ấy? Hắn muốn đất nước này loại lên à? muốn đất nước liên tục có tai nạn giao thông ở khắp mọi nơi à? Để rồi chúng lại tha hồ nói xấu đây mà, ngốc thì đừng có vào mà nói bậy nhé? đất nước và ngành nào cũng thế có người tốt kẻ xấu. Nhưng tỷ lệ người xấu ít lắm

09:37 11 tháng 2, 2014 Reply

Một con chó ngu, một con chó bệnh hoạn. Tên "Nặc danh" đúng là một tên chó của nhân loại rồi. Ngu suẩn nhưng lại thích sủa cơ đấy. Giam bớt công an để thay thế vào đó là những thằng bán nước như mày có lợi à?hehe. Nghe buồn cuồi nhỉ

09:54 11 tháng 2, 2014 Reply

Chúng ta đều biết tình trạng công chức cắp ô, số lượng lao động trình độ đại học nhiều nhưng chất lượng lại kém đã trở thành một yếu tố kìm hãm sự phát triển của đất nước, làm thâm hụt một lượng tiền lớn ngân sách của nhà nước. Cắt giảm biên chế trong bộ máy nhà nước là hết sức cần thiết. Mong rằng quyết định sáng suất này của nhà nước sẽ sớm được thực thi

09:55 11 tháng 2, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
09:56 11 tháng 2, 2014 Reply

Mày mới à bị khùng, không những bị khùng còn bị ngu nữa. Mày so sánh Việt Nam với nước nào mà bảo Việt Nam nghèo hơn họ. Mày so sánh thì phải so với các nước có cùng quá khứ xây dựng đất nước với Việt Nam, những nước mà sau năm 1975 mới hoàn toàn độc lập. Mấy nước kia đều có lịch sử phát triển trước Việt Nam bao nhiêu năm thì chúng nó chả giàu hơn. Việt Nam tuy so với thế giới thì chưa bằng ai nhưng Việt Nam đã gây được không ít tiếng vang trên thế giới về nhiều lĩnh vực. CHỉ có những đứa ngu mới không biết tự tin về bản thân và luôn tự hạ thấp mình. Đến đất nước của mày mày còn không biết tự hào thì người ngoài cũng chẳng ai tôn trọng mày đâu

10:15 11 tháng 2, 2014 Reply

Việc thay đổi, áp dụng quy chế mới giúp vấn đề giáo dục và cắt giảm biên chế ở nước ta được thực hiện là rất đúng và đồng thời giúp đất nước phát triển đi lên hơn nữa. Hi vọng trong tương lai không xa nước ta sẽ không còn tình trạng này và trở thành một nước tiên tiến.

16:11 11 tháng 2, 2014 Reply

Tôi thấy bây giờ tình trạng cắp ô đi vác ô về của công chức nhà nước đã hết rồi. Đấy là kiểu làm việc của các cơ quan nhà nước thời quan liêu bao cấp khi nước ta còn chưa cải cách kinh tế và mở cửa đất nước. Bây giờ họ cũng làm vệc rất có trách nhiệm ở các cơ quan công quyền. Tất nhiên việc cắt giảm biên chế là cần thiết bởi có một thời kì chúng ta biên chế ồ ạt quá nhiều thành ra thừa nhân lực. Chúng ta đang dần thực hiện cải cách thể chế bộ máy nhà nước hãy chung tay góp sức vì Việt Nam giàu mạnh

16:17 11 tháng 2, 2014 Reply

bao giờ những thằng như mày còn tồn tại trong xã hội thì Công an càng phải tuyển thêm nhiều hơn nữa, càng phải gia tăng số lượng hơn nữa. Một thằng nguy hiểm như mày chừng nào chưa bị bóp mồm cho câm lại thì ngành công an còn chưa thể giảm số lượng được. Ý kiến của mày không được thông qua. cái thằng ngu đã yếu còn thích ra gió. La liếm ở cái page này bị bao nhiêu người chửi rủa mà không biết nhục

16:22 11 tháng 2, 2014 Reply

Hơ hơ, thực sự thì nếu không có công an giao thông thì đất nước Việt Nam này có khi sẽ mãi chìm trong cảnh tắc đường. Bộ trưởng bộ giao thông ra lện xây đường xây cầu không kịp phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng không ngừng của người dân Việt Nam. Không có Công an giao thông, ai ra đường cũng thấy chỗ nào hở là chen vào đi, không theo phép tắc luật lệ thì có mà loạn. Ai không vi phạm thì người ta không bao giờ bắt lỗi, mày đi sai thì bị bắt là đương nhiên còn kêu gì nữa. Người dân Việt Nam cứ đánh vào tài chính là họ mới tự tiếc tiền mà ý thức được hành vi của mình. Tiền phạt nộp về ngân sách nhà nước thôi. Nói ngu vãi

Mai
20:29 11 tháng 2, 2014 Reply

tớ cũng đồng ý giảm biên chế ở ngành Công an.

20:32 11 tháng 2, 2014 Reply

Đảng và nhà nước ta cần giảm biên chế ở những công ty nhà nước và cơ sở an ninh.

20:37 11 tháng 2, 2014 Reply

Hà long lầm rồi. Hiện nay Việt nam có quá nhiều cảnh sát giao thông. Nhưng tai nạn giao thông vẫn không giảm chút nào mà còn nhiều thêm. Người chết vì tai nạn giao thông vẫn không giảm.

Cảnh sát giao thông chỉ đứng vòi tiền dân, chứ chẳn quan tâm gì đến trật tự giao thông gì cả.

Mong nhà nước giảm bớt số lượng sảnh sát giao thông trên đường phố.

Nặc danh
20:41 11 tháng 2, 2014 Reply

Nộp tiền phạt thẳng cho cảnh sát giao thông?
HÀ NỘI 9-2 (NV) - Nếu được đem thi hành dự thảo thông tư, sắp tới, người ta tin rằng xin được “đứng đường” làm cảnh sát giao thông ở Việt Nam sẽ có thể tốn kém gấp bội.

Theo báo Người Lao Động hôm Thứ Bảy 9/2/2014 thì “Người vi phạm an toàn giao thông có thể nộp phạt trực tiếp cho người ra quyết định xử phạt, tránh việc phải đi lại nhiều lần mới nộp được tiền và nhận lại giấy phép lái xe.”

Nguồn tin trên cho biết “Bộ Công an vừa đưa ra dự thảo lần 1 thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 171/2013 - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1-1-2014 - để lấy ý kiến người dân.”

Cái lý do được nêu ra là “tránh phiền hà cho người dân”, thấy thật cảm động. Cảm động đến phải vãi nước...mắt. Từ trước đến giờ, trên luật lệ, người dân ở Việt Nam khi bị phạt lỗi giao thông thì bị giữ giấy tờ xe, bằng lái, nếu lỗi nhẹ. Lỗi nặng còn có thể bị giữ luôn xe. Phải bỏ ra mấy ngày đi chuộc giấy, chuộc xe quả nhiên là phiền hà không kể tiền phạt. Thậm chó có thể tiền phạt, tiền giam xe lâu ngày quá lớn, người ta đành bỏ xe luôn.

Ở các nước văn minh, người bị phạt ngồi ở nhà viết chi phiếu trả tiền phạt gửi qua bưu điện. Thậm chí, người ta còn có thể bấm máy computer trả tiền phạt trực tiếp cho tòa án chứ cơ quan Cảnh sát Giao thông không có quyền đụng vào tiền phạt. Việt Nam thì không có văn minh và giản tiện được như vậy.

Nay “để tránh phiền hà” thì Bộ Công An nghĩ ra được trò tử tế là “cho phép tổ chức, cá nhân vi phạm có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người ra quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt”, theo bản tin của tờ Người Lao Động.

Nguồn tin kể rằng “Một thành viên ban soạn thảo cho biết việc yêu cầu bắt buộc nộp phạt qua Kho bạc Nhà nước thời gian qua có một số bất cập. Vì người vi phạm không được nộp phạt tại chỗ nên CSGT chỉ được lập biên bản, tạm giữ giấy tờ và chờ họ nộp tại kho bạc rồi mới giải quyết các thủ tục liên quan”.

“Sau khi nộp phạt 5-7 ngày, người vi phạm mới tới trụ sở đội CSGT hoặc cơ quan ra quyết định xử phạt để lấy lịch hẹn trả giấy tờ, nhiều khi tới nhưng không gặp “cán bộ”. Điều này tác động không nhỏ tới tâm lý của nhiều người điều khiển phương tiện nên khi bị CSGT yêu cầu dừng xe, họ đã bỏ trốn hoặc chống đối.”

Thêm nữa nguồn tin còn nêu ra rằng “quy định về việc không cho nộp phạt tiền trực tiếp còn tạo điều kiện cho người thi hành công vụ nhũng nhiễu”.

Chẳng mấy ai tin rằng nếu cho mấy ông CSGT thu tiền tại chỗ thì các ông hết “nhũng nhiễu” hay “giảm những nhiễu”. Ngược lại, càng giúp các ông “nhũng nhiễu” thoải mái là khác.

Trước đây, cuối tháng 11-2011 báo Tuổi Trẻ đưa tin một đoàn kiểm tra của Bộ Công An đi kiểm tra ở Sài Gòn xem xét sự thi hành cái lệnh CSGT không được giữ trên người quá số tiến 100,000 đồng tiền mặt. Mục đích hiển nhiên là để ngăn ngừa “nhũng nhiễu” vòi vĩnh hối lộ. Nhưng như tất cả mọi người đều biết, “Kiểm” thì cứ kiểm, “Tra” thì cứ tra nhưng chuyện ăn hối lộ thay vì phạt vi phạm giao thông vẫn là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Nếu các ông được thu tiền tại chỗ thì cái lệnh cấm các ông giữ trên người quá 100,000 đồng vốn dĩ là cái lệnh “ném đá ao bèo” cũng sẽ không thay đổi gì. Các ông vẫn ngang nhiên ra giá phải cúng cho các ông bao nhiêu, thay vì đưa đúng số tiền phạt và nhận tờ biên lai phạt.

Nặc danh
20:42 11 tháng 2, 2014 Reply

Cùng ngày Chủ Nhật 9/2/2014 có bản tin của tờ Người Lao Động nói trên, báo Giáo Dục Việt Nam (GDVN) đưa ra một video clip do phóng viên của họ bí mật ghi hình “CSGT Bắc Ninh kiểm tra giấy tờ nhanh như chớp” vào buổi sáng ngày Thứ Sáu 7/2/2014 trên Quốc lộ 1, đoạn gần thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

“Trong video, chiếc xe ô tô bán tải màu xanh, hiệu Mitsubishi, BKS 99A - 00328 chở 3 đồng chí cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên. Theo quan sát của PV trong vòng gần nửa tiếng, những chiếc xe tải đi qua hầu hết đều bị “gọi” vào để kiểm tra. Tuy nhiên, việc kiểm tra phương tiện của những đồng chí cảnh sát giao thông này có nhiều điểm nghi vấn.” Báo GDVN viết. “Khi nhận được hiệu lệnh dừng xe, người tài xế hoặc phụ xe mở cửa bước xuống chạy nhanh về phía vị cảnh sát giao thông. Và chỉ trong vòng vài giây với chiếc “bắt tay” nhanh chóng, khâu kiểm tra giấy tờ đã hoàn tất. Người tài xế vui vẻ lên xe và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Không thấy cảnh sát giao thông kiểm tra kỹ trên xe đang chở gì và có quá tải hay không?”

Từ đó, tờ báo GDVN đặt nghi vấn là có thể các ông CSGT khu vực thành phố Bắc Ninh chỉ ngoắc người chạy xe tải lại để nhận tiền “bôi trơn” hay “làm luật” mà thôi.

Trước đó, ngày 19/12/2013, báo Lao Động đưa ra một loạt hình ảnh ghi lại cận cảnh “Hàng loạt biểu hiện "bất thường" của cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội được phóng viên ghi lại tại quốc lộ 1B, hướng Lạng Sơn - Hà Nội.”

Bản tin rất ít chữ, nhiều hình ảnh chứng minh là chính, của tờ Lao Động viết rằng “Theo ghi nhận của nhóm PV tại quốc lộ 1B, hướng Lạng Sơn - Hà Nội thuộc địa bàn quản lý của Đội cảnh sát giao thông số 5 (PC67 Hà Nội), thời gian qua, việc tác nghiệp của các đồng chí CSGT tại đây có biểu hiện rất "khác thường" như: Chỉ cần làm việc với phụ xe mà không cần quan tâm đến tài xế lái xe, xe vi phạm về hàng hóa cồng kềnh mà chỉ kiểm tra giấy tờ rồi cho qua, hay tốc độ kiểm tra siêu tốc chưa đầy 25 giây là đã hoàn tất cả quy trình dừng xe, kiểm tra giấy tờ rồi đi...”

Báo Lao Động không đặt câu hỏi nhưng cái hành vi mô tả là “khác thường” đó đủ cho độc giả của tờ báo hiểu rằng các ông CSGT khu vực Hà Nội chỉ “làm luật” chứ chẳng bận tâm gì đến việc xe người ta có vi phạm gì không.

Điều đáng nói là ngày 1/8/2013, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao Thông Đường Bộ Đường Sắt, nói rằng cơ quan của ông “Bí mật giám sát cảnh sát vẫy xe”, tức là canh chừng để thuộc cấp của ông thôi trò “làm luật”.

Như hai bản tin của báo GDVN và Lao Động làm thí dụ, có gì thay đổi trong cách kiểm soát điều hành lưu thông “làm luật” hay “nhũng nhiễu” của các ông CSGT đâu? Một người ở Hà Nội nói với người viết bài này: “Ở Việt Nam người ta cai trị dân bằng luật rừng chứ không phải bằng mấy bộ luật viết trên giấy.”

Bởi vậy, cho các ông CSGT thu tiền tại chỗ hay không, nạn những nhiễu “làm luật” của các ông vẫn không có gì thay đổi. Chuyện thường ngày ở huyện thì vẫn là chuyện thường ngày ở huyện.

Vì chia chác tiền “làm luật” nhiều ít sao đó mà một ông đại úy CSGT bắn cấp trên là ông thiếu tá nhiều phát đạn chết tại chỗ chiều tối 22/9/2013 tại trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (Đồng Nai) gây rúng động dư luận.

Để được “đứng đường” các ông CSGT đã phải mua chỗ với những số tiền rất lớn. Với cái dự thảo sắp tới của Bộ công an giúp các ông để dàng đút túi hơn, tiền đút lót chắc phải nặng hơn nữa. Và chưa chắc mua được bằng tiền đồng mà phải là từng cọc giấy xanh của đế quốc tư bản Mỹ. (TN)

21:27 11 tháng 2, 2014 Reply

đồng chí hà long chắc là một nhân viên công an. Nghe đòi giảm biên chế ở Ngành Công an thì tức tối, sợ rung lên.
Mau mau gôm tiền nhiều chút. Ngày mai nhà nước cho thôi việc thì nghèo luôn. Hahaha.

11:48 12 tháng 2, 2014 Reply

"Đáng lẽ ra phải làm từ rất lâu rồi và phải làm thường xuyên, 5 năm một lần. Nếu tính chi phi thì mới chỉ bằng 1% của Vinalines gây thiệt hại. Nếu như chúng ta chống được tham nhũng và tiêu cực thì mọi việc đều OK

11:49 12 tháng 2, 2014 Reply

Không thể làm nổi đâu, tôi nghĩ như vậy. Thứ nhất là con ông cháu cha. Thứ 2 là do quen biết, chạy chọt để được vào. Vậy thì đuổi sao được? Ý tưởng của nhà nước là đúng, cần lấy những người có năng lực thực sự. Nhưng khi thực hiện thì các cấp dưới làm còn hạn chế, nên không thể làm được. Hoặc họ cố ý làm sai trái đi.

11:49 12 tháng 2, 2014 Reply

Quản lí, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức như thế nào để xác nhận năng lực cán bộ? Liệu có nảy sinh vấn đề tiêu cực " nhất thân, nhì quen" thậm trí cả dùng " TIỀN" không nhỉ? Nếu công tác tinh giảm không tốt thì ta lại tinh giảm người "giỏi " để bổ sung người kém năng lực

11:50 12 tháng 2, 2014 Reply

Những ý kiến lo ngại đã được nhiều người đề cập đến: đó là những người làm được việc nhưng không phải con ông cháu cha, không theo bè cánh hay không có người nâng đỡ sẽ là người bị tinh giảm đầu tiên? Hiện nay trong xã hội này mà không có vây cánh hay không có người nâng đỡ là...hỏng, việc này xảy ra ở hầu hết các cấp, ngành...... Vì vậy theo tôi, các vị giới chức nên nghiên cứu lại phương án, ví dụ như: Cổ phần hóa, giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, các tổng công ty nhà nước. Với việc này thì chỉ có ban lãnh đạo và kế toán đơn vị họ mới là công chức, viên chức, còn lại là hợp đồng giữa người lao động và đơn vị đó. Những đơn vị này vừa chịu sự quản lý của Nhà nước, vừa đóng thuế và vừa giảm được biên chế Nhà nước. Còn đối với các đơn vị quản lý Nhà nước thì phải khống chế chỉ tiêu công chức. Các trường hợp người lao động muốn chuyển vào làm việc tại cơ quan quản lý Nhà nước phải trải qua ít nhất 5 năm làm tại đơn vị sự nghiệp

11:51 12 tháng 2, 2014 Reply

Theo tôi, phải phân loại theo năng lực, phẩm chất. Số đã gần về hưu, năng lực công tác ở mức trung bình trở xuống và có năm công tác lâu... nên cho nghỉ hưu trước tuổi theo quy định cụ thể. Còn lại, hàng năm đều phải qua bồi dưỡng, thi tuyển để sàng lọc chất lượng theo chuẩn chung của Bộ Nội vụ, nếu không đạt, dù đó là ai cũng nên cho nghỉ việc; với cán bộ, phải có tiêu chí thi tuyển cho phù hợp từng loại hình, không đạt thì cho rời ghế đương nhiệm, trở về làm chuyên môn, nghiệp vụ theo trình độ vốn có... tất cả đều phải đảm bảo tính khách quan làm đầu trong tuyển dụng, sử dụng, tránh lấy mới chọn và sắp xếp được công chức đúng người, đúng việc. Như thế, bộ máy Nhà nước ta mới có thể mạnh và đúng nghĩa Nhà nước của dân, do dân.

11:51 12 tháng 2, 2014 Reply

Theo tôi nghĩ thế này: Ta cứ cắt luôn 1 năm 100.000 người đi, còn việc ai ở ai đi là việc của thủ trưởng cơ quan đó, miễn sao cứ hoàn thành nhiệm vụ là được. Nếu cơ quan đó không hoàn thành nhiệm vụ thì xử lý ông thủ trưởng. Nếu ông ta cho toàn con cháu ở lại mà không làm được việc thì ông ta chịu trách nhiệm. Cứ bổ đầu lãnh đạo cao nhất mà xử lý và giao quyền cho ông ta. Điều quan trọng là phải xác định chính xác số người cần thiết cho mỗi cơ quan là bao nhiêu. Vậy thôi!

11:52 12 tháng 2, 2014 Reply

Có tâm làm hay không thôi. cơ cấu lại chức năng nhiệm vụ từng vi trí, sau cho tổ chức độc lập thi tuyển lại. công chức đảm nhận công việc gấp hai, ba lần công việc hiện tại và nâng luơng cho họ. OK

11:52 12 tháng 2, 2014 Reply

Tinh giản là cần thiết và quan trọng rồi, nhưng quan trọng hơn là song song với nó phải xiết chặt tuyển dụng. Bởi vì nếu không 6 năm nữa lại có bộ máy nhiều hơn thế và chất lượng lại kém hơn. Dân lại è cổ ra đóng thuế nuôi

11:53 12 tháng 2, 2014 Reply

Một điều cần làm ngay là tinh giản ngay số lượng lớn cán bộ ở ngay Bộ Nội vụ có họ cũng được, mà không có cũng được. Họ là CCCC và COCC. Nếu ngay tại cơ quan Bộ, những người thừa không làm được việc mà không tinh giản được thì đừng nói đến chuyện tinh giản biên chế nhé.

11:54 12 tháng 2, 2014 Reply

Bây giờ con ông cháu cha thì nhiều, chẳng biết có tinh giảm đúng người không nữa hay chỉ làm tăng thêm nhiều tiêu cực, lại ai nhiều tiền hoặc quan hệ rộng thì người đó sẽ được giữ lại, còn chỉ khổ những người kia không có gì. Rồi lại nhiều chuyện.

11:55 12 tháng 2, 2014 Reply

nếu sợ tinh giảm biên chế ko công tâm, không đúng người đúng việc thì Bộ Nội vụ thành lập một tổ công tác kiểm tra giám sát công việc đánh giá, nhận xét của các ban ngành, chủ trương trong vòng 6 năm cơ mà, như TBT Nguyễn Phú Trong ra chủ trường đường nối chống tham nhưng đó, vậy tinh giảm biên chế cũng phải quyết liết như thế, thậm chí là cần phải quyết liết hơn nữa, vì đơn giản nạn tham nhưng cũng từ đây mà ra chứ đâu, tổ công tác này là những người công minh chính trực, ko xét duyệt theo cảm tính, theo quan hệ hay đút lót và phải là những người giỏi chuyên môn để những người mà năng lực yếu kém phải phục

Nặc danh
11:56 12 tháng 2, 2014 Reply

Đúng là như vậy - "Đánh giá sai có thể mất người làm được việc!". Nhiều doanh nghiệp Nhà nước đã buộc các Viên chức phải nộp báo cáo hàng ngày vào cuối buổi làm việc cho lãnh đạo, qua đó lãnh đạo nắm được kết quả và chất lượng làm việc của nhân viên trong ngày (VD: Một số phòng ban của Việt Nam Airlines). Còn hầu hết các công chức Công Sở hành chính thì chỉ xếp hồ sơ trên mặt bàn chỉ để "cho oai". Một văn bản của đối tượng có nhu cầu giải quyết TTHC gửi lên Sở Ban Ngành thì phải đến hàng dăm tháng cũng chưa chắc được giải quyết hoặc được trả lời. Và, dường như, các Công sở "Sợ" nhận các đơn từ được gửi đến bằng đường "Bưu điện" và việc trả lời phúc đáp bằng VĂN BẢN là "cực hình" của không ít công chức. Bởi lẽ : 1). Văn bản gửi qua Bưu điện sẽ lưu được "chứng cứ" về việc đã gửi và thời điểm gửi văn bản; 2) Nếu văn bản trả lời có nội dung không phù hợp với quy định của Luật hoặc chủ trương của Lãnh đạo Nhà nước thì họ lo sợ bị "bẽ mặt" ; 3) Việc trả lời bằng văn bản sẽ mất đi cơ hội "cò quay phong bì" đối tượng có nhu cầu.

11:57 12 tháng 2, 2014 Reply

Tinh giản biên chế là vô cùng cần thiết, tôi năm nay 59 tuổi, đã công tác 35 năm, qua nhiều lần tinh giản nhưng chưa thấy lần nào thành công vì tinh giản được một số người lại phình ra quá nhiều đầu mối... Đơn cử trước Luật Tổ chức HDND và UBND năm 1993, chỉ có 3-4 người làm nhiệm vụ thư ký cho Đoàn đại biểu Quốc hội và HDND cấp tỉnh mà vẫn hoàn thành công việc; nay Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HDND cấp tỉnh có trên 40 người mà công việc có thấy hơn gì đâu! Cần tinh giản đầu mối hành chính trước tiên...

11:58 12 tháng 2, 2014 Reply

Một câu hỏi đặt ra là tại sao lại là 100,000 mà không ít hơn, hoặc nhiều hơn? Căn cứ vào đâu để đưa ra con số 100,000người. Cũng có thể có câu hỏi thứ hai là tại sao phải tốn đến...8 ngàn tỷ để giảm cho được 100,000 nhân viên. Tiền này lấy ở đâu? Tại sao lại phải lấy thêm tiền từ nhà nước thì mới giảm được biên chế. Luận điểm cần 8 ngàn tỷ để giảm 100,000 nhân viên còn chưa rõ ràng và khó hiểu. Thứ 3: tại sao không dùng phương án sử dụng lao động thời vụ/bán thời gian thay vì tuyển dụng nhân viên chính thức, thí dụ lao công chỉ cần làm 2 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, thay vì quét xong nhà thì ngồi chơi hoặc làm việc riêng tốn điện/tốn nước của cơ quan. Hoặc chuyển công văn thì thuê luôn bên cơ quan bưu điện, hoặc cán bộ có thể được trả lương để tự túc phương tiện, thay vì phải nuôi xe và lái xe. Cơ quan tôi đã từng làm như thế rồi. Lúc đầu cũng day dứt lắm, vì anh chị em làm cùng nhau bao nhiêu năm, toàn là người làm được viêc, mà làm siêu nữa là khác....nhưng khi cắt đi thì khối văn phòng gọn nhẹ hẳn, mà quỹ lương giảm hẳn xuống. Những người phải tinh giản đôi khi không phải vì họ kém tài, mà vì vị trí đó nếu để thì tốn kém cho cơ quan- thí dụ, nuôi 1 con xe ô tô, nuôi thêm 1 bác tài xế, trong khi cả tháng chỉ đi công tác có 6 ngày, những ngày còn lại xe cất trong gara còn lái xe đi đánh tá lả. Cơ quan tôi quyết định giảm vị trí lái xe vì thấy đó là cách làm hợp lý, anh lái xe cũng bị sốc ghê lắm, anh ta làm toáng lên, chửi bới lung tung, gây sự với tất cả mọi người, thù ghét tất cả vì cho rằng mọi người đồng lõa đẩy anh ta ra đường. Tuy nhiên cơ quan tôi đã thống nhất tạo công ăn việc làm cho anh bằng cách ưu tiên bán thanh lý ô tô mà anh ta vẫn lái....để anh ta tiếp tục hành nghề, giá bán cho anh ta giảm 20% giá so với giá của cơ quan thẩm định đề xuất. Sau đó cả cơ quan vẫn làm tốt mọi việc, và khi cần đi công tác thì cán bộ nhân viên thuê xe ngoài. Vấn đề là phải thật công tâm, mọi người cả cơ quan cùng nhìn lại các vị trí công việc và trả lời câu hỏi rằng nếu thiếu vị trí nào đó thì toàn cảnh cơ quan sẽ ra sao. Tôi thấy cảm ơn ông Sếp công ty tôi, với cách làm ấy ông giải quyết mọi việc có tình có lý, và ngầm dạy cho chúng tôi bài học rằng, yêu quý nhau không có nghĩa là ôm lấy nhau cùng chết, mà hãy tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển và cùng tồn tại, những ai ở các vị trí thừa....hãy dũng cảm đối mặt và tự thu xếp con đường sống cho mình. Tôi cho rằng đây là lúc sử dụng công cụ bỏ phiếu tín nhiệm mà quốc hội mới làm thử năm ngoái đây, nhưng nếu áp dụng cho việc loại bỏ công chức thì hãy bỏ phiếu tín nhiệm theo những tiêu chí nhất định, ai điểm cao hơn, được mọi người tín nhiệm hơn thì ở lại làm việc. Thà đau 1 lần còn hơn ôm mãi cái bọc của nỗi nhọc nhằn dư thừa và lãng phí.

11:58 12 tháng 2, 2014 Reply

Hiện nay vấn đề bức xúc nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính quá chậm, hành là chính. Bao nhiêu việc còn tồn đọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của xã hội và làm khổ Dân. Sao không tập trung đưa ra cơ chế quản lý, điều hành để giải quyết công việc được nhanh gọn, chính xác tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp và người Dân trước đi. Đó mới là cái cần làm trước. Chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của bộ máy công quyền là việc cần làm ngay, sau đó sẽ làm đến tinh giảm biên chế. Khi thay đổi được điều đó, Xã hội sẽ phát triển hơn, tạo được nhiều công ăn việc làm hơn, sẽ thuận lợi hơn cho việc tinh giảm biên chế. Thực ra đây chỉ là một phương án được đưa ra để bao biện cho thói quan liêu của cơ quan công quyền hiện nay. Đó không phải là phương án giải quyết tận gốc. Dù có tinh giảm được toàn bộ những người bất tài, để lại toàn những người tài nhưng không có những chế tài quản lý thì những người tài đó còn có tài nhũng nhiễu hơn nhiều và công việc vẫn vậy thôi. Bao nhiêu các bạn trẻ tài năng bước chân vào ngưỡng của công chức với nhiều hoài bão cống hiến, nhưng sau một thời gian họ đã trở thành những con người như thế

11:59 12 tháng 2, 2014 Reply

Học tại chức hay chính quy hoàn toàn không quan trọng, cái làm nên thành công và hiệu quả là ở chổ tư chất của người đó, một kẻ học đại học chính quy nhưng ù lì, thụ động, chậm chạp thì làm sao có thể bằng một người học tại chức những năng nổ, lanh lẹ, tinh nhạy. Bằng chứng của tôi là thực tế năng lực của người đó cùng với tư chất phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp quyết định và làm nên tất cả.

12:00 12 tháng 2, 2014 Reply

Hiện nay công chức của ta hiệu quả thật kém. Cần định rõ nội dung trách nhiệm của từng vị trí công chức, để người dân đánh giá về mức độ hài lòng. Nói thật, công chức hiện nay hành dân nhiều quá chứ không phải phục vụ dân, phải thay đổi vì tiến bộ xã hội và qui luật phát triển, trả lương xứng đáng cho các vị trí, loại bỏ con sâu phá hoại xã hội, đi ngược lại lợi ích của dân. Phải tinh giảm sàng lọc gạn đục khơi trong. Như tiêu chí hiện nay đưa ra thì hay nhưng thực tế lại quá đáng

12:00 12 tháng 2, 2014 Reply

Để tinh giản biên chế không những cần thực hiện công khai, minh bạch, mà điều quan trọng nhất là phải thực hiện ngay từ ban đầu khi có chủ trương, kế hoạch thực hiện bằng những tiêu chuẩn, tiêu chí, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo từng tháng thậm chí là từng tuần, từng ngày, nếu làm được như vậy thì việc tinh giản biên chế sẽ thực hiện được và đúng người

12:01 12 tháng 2, 2014 Reply

Việc tinh gảm biên chế công viên chức NN không có gì khó cả chỉ sợ khó là vì không công tâm , không minh bạch để chọn ra những người có đạo đức có năng lực trình độ để cống hiến cho XH mà thôi . Tôi chỉ sợ người tài không được sử dụng mà toàn con ông cháu cha mà thôi ?

12:01 12 tháng 2, 2014 Reply

Tinh giảm là chủ trương qua đúng của chính phủ , tôi thấy giảm 100.000 là con số ít so với thực tế vì vào cơ quan nhà nước thấy người làm việc được không nhiều. Cứ ra quán nhậu và quán cà phê lấy danh sách tinh giảm là chính xác. Chưa làm mà toàn đưa ra những bình luận e ngại thì cho những người này nghỉ việc trước

12:02 12 tháng 2, 2014 Reply

Muốn đạt được tinh giản biên chế có hiệu quả nhất thì cần phải xem và giải quyết ngay vấn đề luân chuyển cán bộ cấp cao, nhất là chủ tịch bí thư của một tỉnh, vì thực tế đã xảy ra là các vị có chức có quyền đều đưa người nhà mà hay gọi là 4C vào các cơ quan làm việc, nhiều khi chỉ cần một cái bằng là đủ điều kiện để bố trí vào cơ quan nhà nước rồi, đối tượng này khó mà tinh giản khi chủ tịch, bí thư là người địa phương, khi đó thì chỉ những người không thân thích hoặc không vào cánh hẩu là bị "tinh giản"

12:03 12 tháng 2, 2014 Reply

Các Bác ở trên Bộ Nội vụ cứ ngồi cưỡi ngựa xem hoa! Theo tôi tinh giản biên chế đã có từ rất lâu nhưng vì sao càng ngày lại càng phình ra thêm?! Số phình ra này phần nhiều là con ông cháu cha, học trái ngành, trái nghề cũng được biên chế thành công chức Nhà nước và hiện tại số này không làm được việc nhưng được đưa vào cán bộ nguồn chờ đề bạt ...?! Tôi nói cụ thể hơn, nếu căn cứ vào đánh giá cuối năm làm tiêu chí để giảm biên chế là không bao giờ đuổi đúng người không làm được việc, bởi vì ngay cả Thủ trưởng của tôi mới chỉ là lính của Cha tôi, Dì tôi, Cậu tôi thì làm sao mà dám đánh giá tôi không hoàn thành nhiệm vụ, nói thật phê bình trong cuộc họp cơ quan cũng còn không dám chứ đừng nói đến trông chờ tới người Thủ trưởng đó là thước đo để loại bỏ công chức không làm được việc.

12:03 12 tháng 2, 2014 Reply

Hãy cùng nhau làm một phép tính nhé: Trong số 100.000 người chỉ có 20.000 là bị cho thôi việc. Còn 80.000 người là về hưu hoặc về hưu non (chẳng có gì phải lo cả về họ có lương hưu hoặc trợ cấp về hưu non và bản thân họ là công chức + với các quan hệ có sẵn + tiền trợ cấp về hưu họ sống khoẻ) 20.000/64(tỉnh thành)/6(năm)=52 người/năm cho tất cả các ban bệ, sở, ngành đoàn thể. có thể nói một con quá khiêm tốn có với bộ máy hiện tại. Tôi còn nhớ lúc trước báo có nêu có một phường xã vùng xa xôi nào đó của Hải phòng có đến hơn 200 cán bộ cơ mà. 100.000 người nói ra nghe to, hoành tráng, chứ số giảm thực tế chắc quí vị đã hiểu rồi....

12:04 12 tháng 2, 2014 Reply

Tinh giản biên chế là đúng với chủ trương của Đảng nhà nước, để sàng lọc những người có ích cho xã hội. Nhưng ở nước ta mà dùng phương thức đánh giá năng lực theo kiểu bỏ phiếu đánh giá mức độ khả năng làm việc để giữ người đó ở lại thì rất là nguy hiểm, vì ở cơ quan tôi, cuối năm bỏ phiếu bình bầu khen thưởng theo hình thức hội đồng thi đua khen thưởng bỏ phiếu và cứ thế hàng năm trong danh sách đủ số phiếu để khen thưởng, toàn là những người được ưa thích nhưng trong công việc thì chẳng làm được gì, còn những người làm được việc nhưng không được ưa thích thì bùi ngùi vì không đủ số phiếu, nếu như cơ quan mà căn cứ vào kết quả đó để đánh giá năng lực làm việc thì ôi thôi mấy người này đi toi là cái chắc. Thật là oan uổng.

12:05 12 tháng 2, 2014 Reply

Tất cả đều phải thận trọng: Việc tinh giản biên chế phải được thực hiện một cách thận trọng và toàn diện (ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề, các vị trí việc làm, không phân biệt cao thấp...); cần đưa ra các tiêu chí cụ thể và bám sát các tiêu chí đó để thực hiện....thật sự đây là một việc làm rất khó, đòi hỏi các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc, công khai mới mong có hiệu quả thực sự. Việc tinh giản biên chế này chưa nên đưa ra con số cụ thể vì con số chỉ là ước lượng, chưa được khảo sát cụ thể (có thể cao hơn hoặc thấp hơn) phụ thuộc vào tình hình thực tế và phải có sự đồng thuận của toàn đảng, toàn dân.

12:05 12 tháng 2, 2014 Reply

Theo tôi, có 3 biện pháp để tinh giản biên chế: 1. Thứ nhất: Tự nguyện về hưu trước tuổi ( Nam đủ 55 tuổi, Nữ từ 50 trở lên) vì nếu có ở lại thì với tư tưởng LÀM CHỜ NGHỈ HƯU thì cũng ko hiệu quả 2. Thứ hai: Kỷ luật buộc thôi việc ( xác định thể loại, mức độ buộc thôi việc) 3. Thứ ba: Xây dựng quy chuẩn vị trí việc làm ( bằng cấp, kinh nghiệm, khác) để cắt giảm biên chế. Nếu làm đồng bộ 3 bước trên mà không được thì còn 1 cách khác đó là: Xóa bỏ BIÊN CHẾ, chỉ còn hình thức HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, làm lại từ đầu và đây là cách thức quản lý hiệu quả ( Như nước Đức, nước phát triển nhất Châu Âu). Việc xóa bỏ hoàn toàn biên chế có thể làm theo lộ trình: Trước hết chỉ giữ lại biên chế cán bộ chủ chốt ( xác định chủ chốt), sau đó bỏ dần và tiến tới chuyển hoàn toàn sang chế độ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.

12:06 12 tháng 2, 2014 Reply

Tôi thấy tinh giảm biên chế là điều cần thiết bởi đối với một đất nước đang phát triển như chúng ta để bộ máy cồng kềnh không những gây lãng phí ngân sách Nhà nước, mà kéo theo bệnh làm việc à ơi, kém hiệu quả, đến chấm công không cần biết trong ngày mình đã làm được gì cho cơ quan, cho xã hội thì thật lãng phí. Đã đến lúc chúng ta cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy sao cho tinh, gọn, hiệu quả, có thế mới xây dựng được đất nước tiến lên CNH - HĐH được. Đồng thời Nhà nước ta cần có chính sách quan tâm thu hút các cháu sinh viên ra trường được vào làm việc, cống hiến cho xã hội cho đất nước. Bởi lẽ hiện nay số sinh viên học chính quy ra trường hiện thất nghiệp rất nhiều, bên cạnh đó có những cháu học hành không đến nơi đến chốn nhưng là con ông cháu cha vẫn ung dung vào làm việc ở những vị trí tốt. Điều đó thật bất công và làm giảm lòng quyết tâm phấn đấu, học tập ở các cháu.

12:06 12 tháng 2, 2014 Reply

Thực hiện giảm biên chế để giảm chi tiêu ngân sách là làm cho xã hội lành mạnh thêm là đúng. Nhưng thử hỏi xem ai đã lập ra các cơ quan và ai sinh ra các phòng ban để làm việc không hiệu quả và công việc chồng chéo. Trước tiên Bộ Nội vụ phải tự kiểm điểm mình. Sau đó lập 01 ban tổ chức viết đề án tổ chức bộ máy lấy ý kiến rộng rãi, Thấy đúng khi đó sắp xếp người ai đảm đương được chức trách nhiệm vụ thì làm, ai không sẽ loại và tinh giảm. Chứ tinh giảm theo kiểu này thì không ổn vì đang hiện hữu trong xã hội có nhiều cơ quan ban ngành, người đứng đầu là cơ hội mà lên, chạy chọt mà lên và là người đang trong đối tượng tham ô lãng phí, là người không có đạo đức, người mà cứ quan một ngày lại làm mất đi của xã hội hang trăm người giỏi và hàng tỷ đồng .....

12:07 12 tháng 2, 2014 Reply

Như mọi người đã biết. Ai muốn an nhàn, làm ít nhưng ăn nhiều, bổng lộc và quyền lực thì thường chọn vào những doanh nghiệp và công sở công. Họ đều có chung tư tưởng là đắp chăn chờ thời nên họ có tài thì cũng thui chột và họ thường được những nơi này đào tạo cho các chuyên nghành cơ bản như: Chọc gậy bánh xe, Ném đá giấu tay, Qua cầu rút ván, Lừa thầy phản bạn, Ăn không nói có, ... để làm hành trang tiến thân. Họ khó có thể bị giảm biên chế vì họ có vỏ kén và bè phái bền vững. Nên nếu giảm biên thì họ vẫn an toàn mà chỉ những người có tài, có đức và ngay thẳng là sẽ bị giảm biên thôi

12:07 12 tháng 2, 2014 Reply

Việc tinh giản biên chế là một việc rất khó khăn, câu chuyện này đã bàn và không thực hiện được. Việc gì cũng có 02 mặt, nếu tinh giản không khách quan và có tiêu cực thì có thể gây nên hậu quả không nhỏ bởi sẽ có nhiều cán bộ có năng lực bị tinh giản oan uổng bỗng nhiên trở thành những hạt nhân của sự tiêu cực, thành ra những nhóm nhỏ bất mãn xã hội, chúng ta hết sức cần thận trọng, tôi đồng ý quan điểm nên thận trọng khi tuyển dụng thêm, chứ việc tinh giản là cực kỳ khó, không có tính khả thi trừ khi môi trường bên ngoài tốt hơn mà công chức tự giác xin ra ngoài.

12:08 12 tháng 2, 2014 Reply

Xác định rõ vị trí việc làm theo tiêu chuẩn ISO. Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đánh giá xem ai làm nhiều, ai làm ít, ai không làm qua kết quả công việc cụ thể. Ví dụ như các cơ quan nhà nước thì đánh giá bằng những văn bản soạn thảo ra...Tôi thấy có Công ty nước ngoài, cuối mỗi ngày làm việc nhân viên đều phải làm báo cáo ngày, báo cáo các công việc đã làm trong ngày. Như vậy những ai không làm gì thì không thể bịa ra công việc đã làm được. Hoặc nếu có làm mà hiệu quả không cao, làm 2 ngày mới được 1 văn bản 1 trang thì cũng không chấp nhận được. Như vậy người làm nhiều việc sẽ có kết quả từng ngày cụ thể, rõ ràng, khi đó lãnh đạo có yêu cầu cho nghỉ cũng không được.

12:08 12 tháng 2, 2014 Reply

Giảm biên chế theo lý thuyết thì thật hay, nhưng chúng ta là con người, không phải thần thánh, vì vậy thực hiện lại rất là khó. Việc lợi dụng chủ trương tinh giảm biên chế để củng cố ê kíp (gọi dạ, bảo vâng) đương nhiên lại có cơ hội tái phát. Ai cũng thấy trong thời gian qua mặc dù có giảm được số lượng các bộ nhưng biên chế lại tăng lên, rồi tách tỉnh, tách huyện rồi phải xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho hàng loạt cơ quan của các tỉnh các huyện mới, tiền của dân bỏ ra cho việc này không ít và lợi ích mang lại cho người dân cũng không được tăng thêm so với trước...

12:09 12 tháng 2, 2014 Reply

Chủ truơng tinh giảm biên chế là cần thiết, nhưng nếu không có lộ trình đủ dài và những quy định chặt chẽ, tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch, thì đây là cơ hội để những người có chức quyền"vận dụng" sa thải những người không ăn cánh, đưa thân quen vào cơ quan Nhà nước, sẽ xuất hiện đội quân ngồi không ăn bám mới còn tệ hơn người cũ vì dù họ yếu kém nhưng cũng quen việc rồi. Thực tế tại các cơ quan NN mỗi khi ông A, B lên Sếp kéo theo cả một đội quân mới vào, để có vậy có cánh- khiến người kế nhiệm méo mặt vì biên chế phình to nhưng người làm việc thì yêu-thiếu...Tốt nhất nên tạm để như hiện nay, rồi tính toán giảm biên chế cho từng cơ quan, đơn vị và thực hiện lộ trình giảm biên trong 10-15 năm sau, không để cho một người có cơ hội tiêu cực khi thực hiện giảm biên chế và cũng tránh cho xã hội có những đảo lộn quá nhiều, sẽ nảy sinh các mặt tiêu cực khác./.

12:09 12 tháng 2, 2014 Reply

Ở chỗ tôi cũng đang trong thời kì tái cơ cấu...Tự dưng điều chuyển công việc mà không đưa ra một lý do, hay thông báo trước nào.Đang làm nhân viên tự dưng xuống làm công nhân trực tiếp mà không biết là mắc lỗi hay khuyết điểm gì...Công việc vẫn hoàn thành mà đùng một cái nhận quyết định xuống làm lao động trực tiếp.Cứ như là bị kỷ luật vậy.Vậy tinh giảm ở đây đã chuẩn chưa.

12:10 12 tháng 2, 2014 Reply

Tinh giảm càng nhiều càng tốt,những người còn lại mới có việc để làm. Giảm được chi phí trả lương cho những người ăn không ngồi rồi. Tôi đề nghị tinh giảm nhiều hơn nữa,và hàng năm liên tục tinh giảm,dù giảm thêm 1 người cũng đã rất quý,có như vậy xã hội mới phát triển được.

12:10 12 tháng 2, 2014 Reply

Với quy mô của nền kinh tế và xã hội Việt nam chỉ cần 1,5 triêu công chức thôi. Giảm 100 ngàn thì như muối bỏ biển. Quốc hội phải đặt chỉ tiêu cho chính phủ giảm 1 triệu công chức trong 5 năm. Nếu làm được như vậy mỗi năm sẽ tiết kiệm được cả trăm ngàn tỷ, riêng lương là 50.000 tỷ. Mặt khác những người này khi ra khu vực kinh tế tư nhân có thể mang lại thêm 100 ngàn tỷ GDP (5%GDP), tức 5 tỷ USD. Bộ máy công kênh là lỗi hệ thống rồi, những biện pháp chữa cháy và tư duy luẩn quẩn kiểu này không có tác dụng đáng kể, rồi đâu lại vào đó. Cần có biện pháp đột phá và đồng bộ thì mới làm được. Đặt toàn bộ hệ thống hành chính và quản lý đất nước dưới áp lực của công chúng và xã hội, minh bạch tối đa, khoán quỹ lương và ngân sách theo GDP và dân số của địa phương. Như vậy, người đứng đầu có quyền lựa chọn nhân sự theo ý của mình, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì bị sa thải. Như thế tự khắc, người đứng đầu sẽ phải chịu áp lực để tuyển những người giỏi, nếu không muốn bị đào thải.

12:10 12 tháng 2, 2014 Reply

Tất cả bọn tham nhũng khi chưa bị lộ đều được đánh giá là lao động xuất sắc Đảng viên 4 tốt vì đi làm kiếm chác được, nên chúng hăng say, còn ông không kiếm được thì theo giờ hành chính và xếp loại trung bình. Dương chí Dũng trước khi bị bắt cũng là cán bộ tài ba và được đề bạt lên cấp cao hơn. Vậy giảm ai đây, ông tích cực hay trung bình? Nếu chỉ lấy chỉ tiêu công tác để xét thì chưa chắc đã trúng mà cần xem động cơ làm việc anh ta có giàu quá nhanh không

Nặc danh
23:51 27 tháng 2, 2014 Reply

Giảm bớt công an để những thứ như mày lộng hành phá hoại à,,thằng âm trì,,,,,tới lúc đó mẹ mày bị hiếp dâm mày gọi ai,,,

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!