06/02/2014

KẾT THÚC PHIÊN ĐIỀU TRẦN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI (UPR) CHU KÌ II CỦA VIỆT NAM

Tác giả: Unknown viết lúc 06/02/2014 | 6.2.14

Mõ Làng: Từ ngày 27/1 đến 7/2/2014, Nhóm Công tác về Cơ chế kiểm điểm định kỳ toàn thể (UPR) của Hội đồng Nhân quyền LHQ sẽ họp kỳ họp thứ 18. Trong kỳ họp này, Nhóm Công tác sẽ xem xét tình trạng nhân quyền trong thời gian hơn 4 năm vừa qua tại với nhiều quốc gia.

Để thực hiện UPR, một Nhóm công tác (Working Group) do HRC thành lập sẽ tiến hành ba kỳ họp mỗi năm, mỗi kỳ họp kéo dài hai tuần để đánh giá 16 quốc gia. Như vậy, mỗi năm UPR sẽ đánh giá được 48 quốc gia và phải mất bốn năm để hoàn tất một vòng thủ tục này với toàn bộ 192 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Việt Nam thực hiện việc báo cáo và được đánh giá lần 1 vào năm 2009, lần thứ 2 vào tháng 1/2014.

Tiến trình áp dụng UPR với mỗi quốc gia về cơ bản bao gồm các bước: 1) Chuẩn bị thông tin làm cơ sở cho việc xem xét: gồm báo cáo của quốc gia, báo cáo tổng hợp của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR), bản tóm tắt do OHCHR thực hiện từ những báo cáo của các chủ thể liên quan khác (các tổ chức phi chính phủ, cơ quan nghiên cứu, cơ quan nhân quyền quốc gia); 2) Xem xét đánh giá: thực hiện ở Geneva dưới dạng đối thoại trong 3 giờ giữa đoàn đại biểu của quốc gia được xem xét với các thành viên Nhóm công tác về UPR; 3) Kết luận, đánh giá: Nhóm công tác về UPR sẽ thông qua văn bản kết luận (dưới hình thức một báo cáo); 4) Thực hiện các khuyến nghị: quốc gia sẽ áp dụng những khuyến nghị nêu trong báo cáo trên và thông báo về kết quả của việc áp dụng những khuyến nghị đó trong lần báo cáo định kỳ tiếp theo.

Trong 2 tuần làm việc kỳ này, Nhóm Công tác của HĐ Nhân quyền về cơ chế UPR sẽ xem xét (review) tình trạng nhân quyền của 15 quốc gia:

- Tuần thứ nhất, xem xét: New Zealand, Afghanistan, Chile, Cambodia, Uruguay và Yemen;

- Tuần thứ hai, xem xét: Vanuatu, Nam Tư cũ, Cộng hòa Macedonia, Comoro, Slovakia, Eritrea, Cyprus, Cộng hòa Dominica và Việt Nam.

Ngày 5-2, Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc làm Trưởng đoàn đã trình bày Báo cáo quốc gia trong khuôn khổ cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát về quyền con người (UPR) chu kỳ II của Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Với sự tham gia của đại diện từ 11 bộ, ngành, đoàn Việt Nam đã đối thoại trực tiếp với 107 nước về các vấn đề các nước quan tâm trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Trưởng đoàn Việt Nam đã giới thiệu khái quát những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam trong bốn năm qua, kể từ phiên Rà soát chu kỳ I năm 2009 đến nay cũng như những thách thức, khó khăn mà Việt Nam đã vượt qua. Bài phát biểu của Trưởng đoàn Việt Nam nêu rõ, Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc, tích cực 96 khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận, kết quả đạt được thể hiện sinh động trên tất cả các mặt đời sống xã hội, nhất là việc hoàn thiện hệ thống pháp luật,xây dựng và thực hiện các chính sách về quyền con người; trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm các quyền tự do cơ bản của người dân, đặc biệt chú ý tới các nhóm dễ bị tổn thương...; tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền: trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, gia nhập thêm các Công ước về quyền con người, đối thoại nhân quyền thường niên với các đối tác, đóng góp tích cực vào cơ chế nhân quyền ASEAN...

Đáp lại quan tâm của các nước, đoàn Việt Nam đã đối thoại thẳng thắn, cởi mở, cung cấp thêm thông tin về luật pháp, chính sách và thực tế tại Việt Nam trên tất cả các mặt, về tự do ngôn luận, tự do báo chí, in-tơ-nét, tôn giáo, về quyền của người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, về việc thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam cũng như việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền... Với việc thông qua Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013, lĩnh vực quyền con người đã được hiến định một cách đầy đủ và toàn diện hơn, tạo tiền đề cho những chính sách và biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn quyền con người trên thực tế. Việc bổ sung và ban hành mới các văn bản luật rất quan trọng như Luật Báo chí, Luật Đất đai, Luật Công đoàn, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Người khuyết tật, Luật Luật sư... đã giúp hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý về quyền con người ở Việt Nam.

Cùng với cải cách pháp luật, quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam cũng diễn ra mạnh mẽ, giúp bảo đảm thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật quy trình tố tụng, điều tra, thực thi pháp luật.

Đoàn Việt Nam nhấn mạnh, trên cơ sở những thành tựu này, các quyền tự do cơ bản của người dân Việt Nam đã được thúc đẩy và bảo đảm tốt hơn trên thực tế: Quyền tự do ngôn luận, thông tin được phát huy đầy đủ và ngày càng tốt hơn với sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là in-tơ-nét với hơn 30 triệu người sử dụng. Các cuộc tranh luận, chất vấn, phản biện chủ trương chính sách tại QH và các diễn đàn, blog diễn ra sôi nổi và thực chất, đóng góp hiệu quả và tích cực trong tiến trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật.

Trong lĩnh vực tôn giáo, kể từ năm 2009, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể với việc công nhận thêm nhiều tổ chức tôn giáo, xây dựng các cơ sở thờ tự, tạo điều kiện cho việc sinh hoạt điểm nhóm, in ấn, phát hành kinh sách, thúc đẩy giáo dục, đào tạo về tôn giáo.

Các nhóm yếu thế như dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em được tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền bình đẳng về thụ hưởng các dịch vụ công, giáo dục, đào tạo, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, trợ giúp pháp lý... Trong lĩnh vực lao động, công đoàn và lập hội, Việt Nam có những quy định cụ thể trong Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động; các cấp Công đoàn hoạt động hiệu quả, có nhiều đổi mới về tổ chức, hoạt động. Bên cạnh đó, các tổ chức hội, xã hội, nghề nghiệp cũng đang phát triển mạnh mẽ với khoảng 460 tổ chức hoạt động tích cực trên các mặt xã hội, nhân đạo, từ thiện, cung ứng dịch vụ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường...

Các nước ghi nhận Báo cáo quốc gia của Việt Nam đã cung cấp các thông tin đầy đủ, đa chiều, thể hiện rõ sự nghiêm túc của Việt Nam đối với Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát, đánh giá cao sự tham gia đóng góp đầy đủ của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, người dân và quá trình tham vấn, đối thoại nghiêm túc, kỹ lưỡng giữa Chính phủ và tất cả các bên liên quan.

Nhiều nước hoan nghênh những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, từ đó tạo điều kiện cho việc bảo đảm quyền con người một cách toàn diện, đặc biệt chú ý tới quyền của các nhóm yếu thế, sự cân bằng, hài hòa giữa các quyền chính trị - dân sự và kinh tế - văn hóa - xã hội.

Các nước đánh giá cao sự cởi mở, hợp tác và tích cực của Việt Nam, khẳng định cộng đồng quốc tế hoan nghênh và mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp to lớn hơn nữa trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên phạm vi quốc tế. Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các nước tiếp tục khuyến nghị Việt Nam nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách tư pháp, pháp luật, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo... Nhiều nước cũng khuyến nghị Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, bảo đảm quyền của các nhóm yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm... trong điều kiện kinh tế khó khăn, khuyến nghị Việt Nam tăng cường hợp tác với các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc và các Cơ quan Công ước. Các nước ASEAN đã hoan nghênh những đóng góp của Việt Nam vào việc thành lập và hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền, khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện Tuyên bố Nhân quyền ASEAN.

Phiên trình bày Báo cáo quốc gia của Việt Nam trong khuôn khổ cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát chu kỳ II đã kết thúc thành công trên tinh thần đối thoại thẳng thắn và xây dựng, tạo cơ sở để tiếp tục quá trình thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

20 nhận xét

09:18 6 tháng 2, 2014 Reply

cái gì chứ nhân quyền việt nam luôn tuôn thủ một cách tuyệt đối luôn ấy,sao phải bàn cãi luôn đảm quyền con người một cách toàn diện,tạo sự cân bằng, hài hòa giữa các quyền chính trị - dân sự và kinh tế - văn hóa - xã hội.cuộc họp này như một cuộc thẩm tra nhân quyền vậy và việt đứng lên đối chấp hơn 107 nước và dõng dạc đọc những thành tích rất hay

09:57 6 tháng 2, 2014 Reply

bài phát biểu của đại điện phía Việt Nam chúng ta về vấn đề nhân quyền diễn ra trong phiên điều trần ngày 5/2 vừa qua rất sát thực, thể hiện đúng những thành tích chúng ta đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, trươc 107 quốc gia khác trên thế giới Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của một quốc gia dân tộc tuy nhỏ bé nhưng đang ngày một phát triển không ngừng và luôn có trách nhiệm đối với vai trò là thành viên hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

09:57 6 tháng 2, 2014 Reply

bài phát biểu của đại điện phía Việt Nam chúng ta về vấn đề nhân quyền diễn ra trong phiên điều trần ngày 5/2 vừa qua rất sát thực, thể hiện đúng những thành tích chúng ta đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, trươc 107 quốc gia khác trên thế giới Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của một quốc gia dân tộc tuy nhỏ bé nhưng đang ngày một phát triển không ngừng và luôn có trách nhiệm đối với vai trò là thành viên hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

Nặc danh
18:24 6 tháng 2, 2014 Reply

GENEVA (NV) .- Báo cáo nhân quyền định kỳ của nhà cầm quyền CSVN tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vừa diễn ra, được mô tả giống như câu tục ngữ “Ông nói gà bà nói vịt”.

Ngày 5/2/2014, nhà cầm quyền CSVN cho một thứ trưởng Ngoại Giao cầm đầu một phái đoàn gồm đại diện nhiều bộ ngành tới Hội Đồng Nhân Quyền LHQ trình bày bản báo cáo định kỳ 4 năm một lần. Đây là lần thứ hai nhà cầm quyền CSVN báo cáo định kỳ về thực hiện các khuyến nghị được nhiều nước yêu cầu thực hiện trong kỳ báo cáo đầu tiên vào năm 2009.

Cuộc điều trần nhân quyền lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam được trở thành thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ ở khu vực Á Châu. Nhiều tổ chức, hội đoàn và cá nhân người Việt Trong trong và ngoài nước cũng như các tổ chức quốc tế đã hợp tác chặt chẽ với nhau, tố cáo chế độ Hà Nội là ngày càng vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Trước khi có buổi báo cáo của nhà cầm quyền CSVN, các phái đoàn người Việt Nam vừa kể đã tiếp xúc với các nước trong Hội Đồng Nhân Quyền và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, đưa ra các chứng cớ cụ thể để chứng minh là nhà cầm quyền CSVN nói một đàng làm một nẻo.

Hiến pháp và luật lệ tuy có nhưng chế độ Hà Nội dung dưỡng guồng máy công an đàn áp người dân dưới nhiều hình thức. Họ ngồi xổm trên pháp luật như nhiều viên công an tuyên bố “Luật là tao, tao là luật”.

Một ngày trước buổi báo cáo định kỳ của Hà Nội về nhân quyền, gọi tắt là UPR, một chương trình thuyết trình và hội thảo về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam đã được nhiều tổ chức phối hợp thực hiện ngay tại trụ sở LHQ. Các nhân chứng như luật sư Hà Huy Sơn đến từ Việt Nam, nhà báo Trần Quang Thành đến từ Tiệp Khác và nhiều người khác đã nói ra những sự thật hoàn toàn ngược lại với những gì nhà cầm quyền CSVN tuyên truyền.

Theo tin của Dân Làm Báo, trong phần báo cáo UPR của nhà cầm quyền CSVN hôm Thứ Tư 5/2/2014, các giới chức của chế độ Hà Nội “thao thao bất tuyệt đọc một báo cáo khoảng 20 trang, tiếp tục khoe khoang về cái gọi là 'thành tích nhân quyền'.” Cũng vẫn là ''Ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát triển kinh tế-xã hội, kiện toàn hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền con người và xây dựng nhà nước pháp quyền''.

Nặc danh
18:25 6 tháng 2, 2014 Reply

Có tới 107 nước có đại diện muốn phát biểu về báo cáo UPR của CSVN. Ngoài những lời phê bình và khuyến nghị có tính cách cò mồi hay thân hữu của một số nước được Hà Nội mua chuộc, nhiều quốc gia đã thẳng thắn đòi hỏi CSVN phải trả lại các quyền tự do căn bản thật sự cho người dân, hiện vẫn chỉ có trên giấy.

Có 12 nước đã gửi các câu hỏi đòi đại diện của nhà cầm quyền CSVN trả lời, từ vấn đề án tử hình, quyền tự do nghiệp đoàn, đến sự cấm đoán hay hạn chế sử dụng tự do internet, các điều luật hình sự mơ hồ để bắt giam và bỏ tù người dân một cách tùy tiện, độc đoán.

Sau bản báo cáo của đại diện CSVN, đại diện Thụy Điển tố cáo chế độ Hà Nội “tăng cường đàn áp, sách nhiễu nhằm vào những người sử dụng Facebook”... “Công an tăng cường dùng vũ lực đối với những người chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận của họ một cách ôn hòa; và lạm dụng các điều luật mơ hồ để trấn áp”. Phái đoàn Thụy Điển đòi hỏi CSVN phải “đảm bảo quyền tự do ngôn luận cả trên mạng và ngoài đời”; “sửa đổi Bộ luật Hình sự và bổ sung các điều luật liên quan theo hướng bảo vệ nhân quyền”; và “tiến tới giảm án tử hình”.

Đại diện Anh Quốc bầy tỏ “lo ngại về sự hạn chế các quyền về tự do thông tin, tự do ngôn luận, tự do hội họp, và lo ngại về số án tử hình.”

Đại diện chính phủ Hoa Kỳ thì “ lo ngại vì Việt Nam vẫn tiếp tục sách nhiễu và bắt giam những người thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp; tiếp tục hạn chế tự do tôn giáo, sách nhiễu các nhà thờ, công đoàn độc lập, và thực hiện lao động cưỡng bức. ngăn chặn khối xã hội dân sự tham gia tiến trình UPR”.

Dịp này vị đại diện Hoa Kỳ đòi chế độ Hà Nội “Xem xét lại tất cả các đạo luật mơ hồ”, “Trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm, đặc biệt là: Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày, và Trần Huỳnh Duy Thức...” và “Thúc đẩy quyền của người lao động, và khẩn trương ký phê chuẩn Công ước Chống Tra tấn.”

Nặc danh
18:25 6 tháng 2, 2014 Reply

Phái đoàn của chính phủ Đức cũng đòi CSVN “trả tự do ngay cho những người dân đã bị bắt giam và kết án tù một cách tùy tiện”. Họ cũng đòi Hà Nội “Thực hiện nghiêm túc các quyền được quy định trong các công ước mà VN đã ký kết, đặc biệt quyền tự do biểu đạt trên Internet.”

Đáp lại các lời cáo buộc, phái đoàn CSVN chỉ ngồi đọc những điều trong hiếp pháp và luật pháp của chế độ để khoe rằng các quyền tự do của ông dân được “bảo đảm”. Họ không trả lời trực tiếp và cụ thể đối với các lời tố cáo vi phạm nhân quyền.

Theo bản tin Dân Làm Báo, có mặt tại hội trường, giám đốc tổ chức VOICE là luật sư Trịnh Hội bình luận: "Thiệt là lạ. Đại diện các bộ từ Việt Nam chắc toàn là superman và superwoman. Họ đã biết trước các nước sẽ hỏi gì vì ngay sau khi có câu hỏi là họ đã soạn sẵn ngay vài trang giấy chỉ trong vòng vài phút để trả lời. Tiếc là câu trả lời tràng giang đại hải chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi!"

Bình luận về tác dụng của cơ chế UPR đối với Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những người vận động dân chủ hóa Việt Nam phát biểu trên đài BBC: "Tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ có tác động gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam. Nhưng những áp lực đấy có thực sự hữu hiệu để khiến nhà cầm quyền phải thay đổi chính sách liên quan đến nhân quyền thì tôi e rằng tính hiệu quả của nó là không nhiều." (TN)

talo
22:40 6 tháng 2, 2014 Reply

Nhận xét về nhân quyền của một chế độ phải căn cứ vào luật lệ được thi hành trong chế độ ấy, việc thi hành luật đem lại thành quả gì cho đa số dân chúng, ko thể vì vài trường hợp cá biệt lu loa thế này thế nọ ....

An
13:53 7 tháng 2, 2014 Reply

"kể từ năm 2009, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể với việc công nhận thêm nhiều tổ chức tôn giáo, xây dựng các cơ sở thờ tự". Điều này cho thấy kết quả trong chính sách tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển của nhà nước Việt Nam. Điều này đã đáp lại những cáo buộc trong năm 2013 của một số tổ chức thù địch với nhà nước VN, tìm cách chỉ trích VN vi phạm tự do tôn giáo.

Binh
13:56 7 tháng 2, 2014 Reply

Nhân quyền luôn được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam coi trọng và ngày càng được coi là vấn đề trọng tâm trong chính sách phát triển con người của Việt Nam. Phiên điều trần trước ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 2 vừa qua đã thành công tốt đẹp, thể hiện những bước tiến vững chắc của VN trên lĩnh vực nhân quyền.

Cam
13:59 7 tháng 2, 2014 Reply

"Cộng đồng quốc tế hoan nghênh và mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp to lớn hơn nữa trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên phạm vi quốc tế". Đáp lại điều đó, Việt Nam từ khi được trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã không ngừng tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức này và luôn là nước gương mẫu trong việc thực hiện và bảo đảm nhân quyền.

Chau
14:48 7 tháng 2, 2014 Reply

Vấn đề nhân quyền là vấn đề mà quốc gia nào cũng chưa hoàn thiện. Hiẻn nhiên, những câu hỏi mà bạn đang nói đến là những câu hỏi đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Đức... Những nước luôn muốn áp đặt cho dư luận thế giới rằng Việt Nam không tôn trọng nhân quyền trong khi thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại.

Dinh
14:52 7 tháng 2, 2014 Reply

Việt Nam tôn trọng quyền tự do biểu đạt trên Internet. Việt Nam chỉ xử lý những hành vi lợi dụng quyền tự do internet để xuyên tạc, bịa đặt về những chính sách, về pháp luật của Việt Nam và về lịch sử Việt Nam. Những trường hợp phạm tội đều được đưa ra tòa xét xử công khai, không có vụ nào giam giữ trái phép.

15:38 7 tháng 2, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
15:40 7 tháng 2, 2014 Reply

chúc mừng Việt Nam đã báo cáo thành công tốt đẹp

15:41 7 tháng 2, 2014 Reply

Tin này hoàn toàn sai lệch, toàn lấy dẫn chứng từ những kẻ chống đối nhà nước và các ngài tiến xĩ dáo xư dởm, được nhà nước công nhận và trao cho cái bằng tiến sĩ với giáo sư về học thức nhưng lại hoàn toàn không có đạo đức và mờ mắt vì đồng tiền nên đã theo phản động chuyên lấy cái học vị ấy của mình ra mà phát biểu nhận định sai trái về tình hình Việt Nam với các báo đài nước ngoài. Những kẻ ấy có thể nói là những kẻ ăn cháo đá bát và vô liêm sỉ. Nặc danh là thằng chuyên đi phá rối bất kì bài báo nào đưa tin đúng sự thật. MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÊN TIN NÓ

15:51 7 tháng 2, 2014 Reply

Vớ vẩn. Toàn là bịa đặt vu khống người khác, chỉ có những ai không có hiểu biết gì mới tin vào những điều như thế này. Có nhắm mắt cũng có thể nhìn ra quá nhiều những sai sót và khập khiễng trong câu chuyện mà dư luận viên Nặc danh đưa ra. Không hiểu tác giả nghĩ cuộc họp về nhân quyền của Liên Hợp Quốc là cuộc nói chuyện giữa những người trong gia đình hay cuộc họp chợ của các bà bán cá bán rau mà có thể nói "Hà Nội mua chuộc" được những quốc gia khác. Ngay từ câu nói đầu tiên đã lộ ra cái sai trầm trọng

15:52 7 tháng 2, 2014 Reply

Trên bàn thảo luận về các vấn đề của quốc tế thì mỗi đại diện phát biểu là thể hiện ý kiến chung của quốc gia của họ, không ai có thể mua chuộc được ý kiến của các quốc gia trên thế giới. Hơn nữa, Việt Nam cũng không là một cường quốc để có thể tạo sự ảnh hưởng đối với họ để họ bịa đặt sai sự thật. Chỉ có những lời của rận chủ Nặc danh là sai sự thật và chắc chắn có mục đích riêng khi làm những điều này. Mọi người không nên tin.

Nặc danh
16:06 7 tháng 2, 2014 Reply

Tự ý đục bỏ vì “ý đảng” thất thế so với “lòng dân”
Hôm 2 tháng 2-2014, nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN, tờ Thanh Niên đăng bài “Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”. Bài do ông Hoàng Chí Bảo, một “giáo sư, tiến sĩ” về “xây dựng Đảng”, hiện là thành viên của “Hội đồng Lý luận Trung ương” viết và từng được đăng trước đó trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Phải có tin, bài ca ngợi công lao, sự sáng suốt, sự lãnh đạo tài tình của Đảng CSVN, khẳng định sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng này là hoàn toàn đúng đắn vào thời điễm kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN, trước nay vẫn là điều mang tính chất bắt buôc đối với tất cả các cơ quan truyền thông của chế độ Hà Nội.

Báo giới “lề phải” tại Việt Nam vẫn gọi yêu cầu và những tin, bài loại này là “đồ cúng, giỗ”. Gần đây, nhiều tờ báo cố tình phớt lờ yêu cầu đó. Thanh Niên, tờ báo vẫn bị hệ thống tuyên giáo xem là “có tì vết về quan điểm chính trị” thì “trả nợ quỉ thần” bằng cách lấy bài của ông Hoàng Chí Bảo từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ để “làm cho xong một nghĩa vụ mà không ai muốn thực hiện”. Hệ thống tuyên giáo, truyền thông và có lẽ ngay cả tờ Thanh Niên cũng không dè phản ứng từ những người dùng Internet lại dữ dội như vậy.

Bài “Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân” trên website của tờ Thanh Niên có hai nút bấm: “Thích” và “Không thích” cho độc giả của tờ báo này lựa chọn. Chỉ có 1,000 người bấm nút “Thích”, trong khi có đến 3,000 người bày tỏ họ “Không thích”. Vào thời điểm số người bày tỏ chuyện họ “Không thích” lối tuyên truyền “Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân” có dấu hiệu sẽ tăng vọt, thậm chí có người còn công khai bình luận: “cũ mòn và giả dối”, tờ Thanh Niên quyết định đục bỏ bài “Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”.

Phản ứng của công chúng đối với luận điệu tuyên truyền “cũ mòn và giả dối” không chỉ dừng tại sự kiện vừa kể.

Mới đây, hôm 5 tháng 2-2014, báo điện tử VietNamNet đăng bài tường thuật “Việt Nam báo cáo LHQ về nhân quyền”, tóm tắt “nỗ lực và thành tích” của Việt Nam trong việc “thăng tiến nhân quyền. Bài này cũng có hai nút “Thích” và “Không thích” cho độc giả bày tò quan điểm. Chỉ trong vài giờ, số người bày tỏ việc họ “Không thích” nội dung báo cáo về nhân quyền của Việt Nam đã ở mức 5,286 người. Trong khi số người chọn nút “Thích” chỉ có 155. Cho đến tối 5 tháng 2 theo giờ Việt Nam, báo điện tử VietNamNet vẫn chưa đục bỏ bài viết mang tính tuyên truyền này.

Tuy thời gian vừa qua, nhà cầm quyền độc tài đảng trị tại Hà Nội đặt thêm hàng loạt qui định nhằm răn đe, ngăn chặn những người sử dụng Internet bày tỏ ý kiến, quan điểm trái với mong muốn của chính quyền nhưng càng ngày số người sử dụng Internet để chỉ trích chính quyền, bày tỏ chính kiến càng đông.

Trong dịp Tết vừa qua, có hàng trăm ngàn người chia sẻ thông tin, bình luận về sự kiện CSVN là tội phạm diệt chủng trong dịp Tết Mậu Thân 1968 ở Huế khi tiến hành cái gọi là “công cuộc giải phóng miền Nam”. Công chúng cũng tham gia bình luận về một tấm ảnh mà Đảng CSVN vẫn sử dụng để tuyên truyền về sự gần gũi của ông Hồ Chí Minh với dân chúng. Trong tấm ảnh này người ta thấy ông Hồ đang dùng gàu sòng tát nước với một người khác, quanh ông ta là một đám đông đứng xem.

Các ý kiến bình luận xem tấm ảnh này là sự tuyên truyền vụng về và ông Hồ Chí Minh thì giả dối. Gàu sòng vốn là một phương tiện để đưa nước từ sông, hồ vào ruộng đồng nhưng trong ảnh, ngoài hố sâu để ông Hồ Chí Minh “biểu diễn” việc dùng gàu sòng, quanh ông ta chỉ có dân chúng. Nhiều người cho rằng, nên dùng tấm ảnh này để chứng minh “Bác muốn tát nước vào dân”. (G.Đ)

Nặc danh
16:21 7 tháng 2, 2014 Reply

Gửi Côn Đồ Sang Họp LHQ?

Chính phủ Việt Nam mang côn đồ sang Liên Hiệp Quốc dự UPR?

Bản tin từ mạng Dân Làm Báo cho thấy nhà nước vẫn hung hăng bất kể ở đâu.

Một thành viên trong phái đoàn chính phủ Việt Nam bị cáo buộc có những hành xử côn đồ và mang tính đe dọa nhóm dân sự độc lập tại phiên điều trần UPR tại Liên Hiệp Quốc diễn ra hôm 5/2. Ít nhất 3 người đàn ông trong phái đoàn nhà nước cộng sản đã có những hành vi mờ ám như theo dõi, trà trộn và nghe ngóng thông tin đối với các nhà hoạt động đến từ Việt Nam.


Trong số này, một người bị nhận diện là kẻ từng lén lút chụp ảnh những nhà hoạt động đến tham gia sự kiện 'Ngày Việt Nam' hôm 30/1 trong khuôn viên trụ sở LHQ.

Khi bị chụp ảnh lại, người đàn ông này đã tỏ ra tức giận và quát tháo bằng một thái độ hống hách y hệt những cán bộ cộng sản tại Việt Nam.

Đến phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) hôm 5/2, người đàn ông này được thấy là đi cùng phái đoàn nhà nước cộng sản đến tham dự buổi điều trần. Ông ta có vẻ là cấp trên của hai người còn lại cũng đến hội nghị để làm điều mờ ám.

Các nhà hoạt động dân sự độc lập đến từ Việt Nam vốn là những người thường xuyên đối mặt có kinh nghiệm với những thủ đoạn mờ ám từ lực lượng an ninh CS, nên họ cũng mau chóng nhận ra sự xuất hiện bất thường của 3 kẻ lạ mặt trên.

Trong lúc phiên họp đang diễn ra, khi người đàn ông trong phái đoàn nhà nước CS đang lân la 'tác nghiệp' thì bị một bạn nữ trẻ trong phái đoàn dân sự độc lập phát hiện.

Nhận thấy điều mờ ám, nhà hoạt động nữ này liền đưa máy lên chụp ảnh làm bằng chứng.

Ngay lập tức, người đàn ông này vội đưa một tay che mặt, để lộ một con mắt long sòng sọc vì tức giận. Ông ta gầm gừ một câu gì đó nghe không rõ, rồi bất ngờ hùng hục lao đến húc thẳng vào người cô gái đang chụp ảnh.

Mặc dù bất ngờ, nhưng cô bạn trẻ vẫn kịp bấm máy rồi vội lùi sang một bên để né tránh cuộc tấn công. Sau màn cố ý va chạm bất thành, người đàn ông này lập tức nhanh chân bỏ chạy. Cô gái liền đuổi theo nhưng chỉ kịp chụp được phần lưng của tên côn đồ đang tháo chạy thoát thân.

Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi tên côn đồ đã mất dạng, cô bạn trẻ vẫn còn hơi bàng hoàng, vì 'từ nhỏ đến giờ, em chưa bị ai hành xử với mình như vậy'.

Bản tin Dân Làm Báo ghi nhận thêm:

“Cô gái trẻ vốn là công dân của một đất nước văn minh, tham gia phái đoàn dân sự độc lập đến Geneva vì muốn góp phần thay đổi Việt Nam - đất nước quê hương mà bố mẹ cô luôn nhắc nhở. Chưa về đến Việt Nam, nhưng đã phải 'nếm mùi' công an cộng sản ngay giữa trụ sở nhân quyền LHQ thì quả là một kinh nghiệm đáng nhớ đối với cô bạn của chúng ta.”

Nặc danh
19:13 7 tháng 2, 2014 Reply

Tuấn Hùng đúng là kẻ thích tự sướng. Tự hát, tự khen mình giỏi. Đáng khinh bỉ.

Làm bài điểm 1, những vẫn báo cáo thành công tốt đẹp. Đảng ta dối trá đã quen.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!