19/02/2014

THẤY GÌ QUA KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM Ở LIÊN HỢP QUỐC VỪA QUA

Tác giả: Unknown viết lúc 19/02/2014 | 19.2.14

Mõ Làng


Nhân quyền là giá trị chung của nhân loại. Ngày nay, những giá trị nhân quyền thường tập trung vào hai nhóm quyền nổi bật: nhóm "các quyền dân sự, chính trị" và nhóm "các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội".

Ngoài ra, còn có các quyền có tính "cộng đồng", như quyền phát triển, quyền sống trong hoà bình, quyền tự quyết của các dân tộc... Điều đáng chú ý là, trách nhiệm quyết định việc hưởng thụ và thực hiện các quyền này ra sao lại thuộc về các nhà nước cũng như các cơ quan quyền lực, nghĩa là bản thân các quyền này cần phải được bảo vệ bằng pháp luật, từ đó dẫn đến phạm trù quen thuộc "nhà nước pháp quyền".

Với những tính chất và phạm vi vừa rộng lớn, vừa hết sức đặc thù như vậy, vấn đề nhân quyền ngày nay không chỉ chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội của mỗiquốc gia mà còn trở thành một nội dung cơ bản và quan trọng trong quan hệ quốc tế, một trọng tâm của các chương trình nghị sự giữa các nước, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc. Ý thức quốc tế về nhân quyền và nghĩa vụ thực hiện nhân quyền được khẳng định và ghi nhận trong những văn kiện quan trọng như Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người, hay trong 24 Công ước quốc tế về nhân quyền với đầy đủ các khía cạnh, giác độ khác nhau.

Bảo vệ quyền con người của mỗi người dân là trách nhiệm của mỗi quốc gia. Các quốc gia xây dựng các cơ sở luật pháp và các cơ quan nhà nước để thực hiện các quyền đó. Quá trình mở rộng các mối quan hệ giữa các quốc gia. hội nhập quốc tế, vấn đề nhân quyền được coi là nội dung hợp tác, trao đổi, song cũng là vấn đề mang tính đấu tranh quyết liệt và phức tạp giữa các nước và nhóm nước do sự khác biệt về nhận thức, khác biệt về ý thức hệ, khác biệt về hoàn cảnh lịch sử, khác biệt về văn hoá, tôn giáo. Đặc biệt, các nước phương Tây thường sử dụng vấn đề nhân quyền trong quan hệ đối ngoại như một công cụ để tạo áp lực với các nước đang phát triển.

Do nhân quyền ngày càng bị chính trị hoá cao độ. trong nhiều năm qua và nhất là gần đây, các nước phương Tây và các thế lực thù địch gia tăng rõ rệt sức ép đối với Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền. Họ triệt để lợi dụng vai trò và thế mạnh của mình tại các cơ chế như Liên hợp quốc và các tổ chức kinh tế, xã hội, tài chính quốc tế khác, nhằm áp đặt quan điểm và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 

Một trong những biện pháp phổ biến thực hiện ý đồ ấy chính là thông qua việc phê phán, chỉ trích, thậm chí vu cáo ta vi phạm nhân quyền, đặc biệt là các quyền dân sự, chính trị vốn được Mỹ và các phương Tây đề cao và ra sức lợi dụng vì mục đích chính trị, trong khi có tình phớt lờ các quyền kinh tế, văn xã hội và quyền phát triển cũng không kém phần quan trọng đối với các nước đang phát triển.

Trong đợt đánh giá thường niên về nhân quyền vừa qua đối với Việt Nam, có thể nhìn nhận rõ hơn mức độ và ý đồ phía sau những vu cáo. Chúng ta hãy cùng xem xét và đánh giá một cách tổng thể những luận điệu Mỹ, các nước phương Tây nói riêng và các thế lực thù địch nói chung vẫn sử dụng để chống ta về vấn đề nhân quyền, cũng như những nỗ lực bền bỉ và không khoan nhượng mà chúng ta đã và đang tiến hành nhằm đấu tranh ngăn chặn những mưu đồ này.

Cơ chế chống ta về nhân quyền của các nước nêu trên cũng hết sức đa dạng và linh hoạt: có thể qua các kênh thức như Chính phủ, Quốc hội; qua kênh các phương tiện truyền thông như báo chí, phát thanh, truyền hình của cả chính giới lẫn tư nhân; và qua kênh các diễn đàn quốc tế trong và ngoài Liên hợp quốc như phát biểu, thảo nghị quyết, gửi các kháng thư vu cáo ta tới các cơ chế có chức năng theo dõi vấn đề nhân quyền của các nước, điển hình như Tiểu ban và Uỷ ban Nhân quyền Liên hợp quốc, nhằm tác động để các cơ chế này phải đưa "vấn đề nhân quyền của Việt Nam" ra xem xét tại các khoá họp hàng năm.

Chỉ tính riêng các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã có thể thấy thực trạng vu cáo ta trong lĩnh vực nhân quyền không phải là nhẹ: Các báo cáo và kháng thư kêu gọi của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), tổ chức Ân xá quốc tế (AI), tổ chức Nhà báo Quốc tế (IJ), tổ chức Văn bút Quốc tế (EP)... tất cả đều chung giọng điệu chỉ trích gay gắt tình hình nhân quyền ở Việt Nam. 

Dựa trên những tài liệu sai sự thật, các phương tiện thông tin đại chúng ở nhiều nước phương Tây như BBC, RFA, RFI, VOA cùng báo chí của lực lượng người Việt phản động sống lưu vong ở nước ngoài tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền, xuyên tạc nhằm tác động xấu đến dư luận quốc tế về Việt Nam, cũng như kích động các phần từ chống đối trong nước hoạt động ráo riết hơn. 

Một số đối tượng phản động người Việt ở nước ngoài còn núp bóng các tổ chức phi chính phủ có quy chế quan sát viên tại Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) lợi dụng các diễn đàn quốc tế làm nơi vu cáo ta về các vấn đề nhân quyền, tôn giáo. 

Trong nước, được các đối tượng bên ngoài liên lạc và hậu thuẫn về tài chính, các phần tử cơ hội chính trị cực đoan cũng không bỏ lỡ cơ hội để tuyên truyền bóp méo các chính sách của Nhà nước ta và rêu rao về cái gọi là "sự vi phạm dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam".

Những luận điệu mà các chúng thường tập trung chống phá:

Một mặt, các nước phương Tây phải thừa nhận những cải cách kinh tế, pháp luật của Nhà nước ta đã đảm bảo tốt hơn việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người tại Việt Nam. Mặt khác, họ ra sức chỉ trích, thậm chí bằng các thông tin sai lệch, tố cáo ta vi phạm nhân quyền, cho rằng một số điều khoản trong Hiến pháp của ta không đảm bảo quyền tự do của người dân. Đơn cử như vấn đề Điều 4 trong Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chỉ trích một số điều của Bộ luật Hình sự liên quan đến tự do dân chủ và tôn giáo, phương Tây thường cho là quá mập mờ và dễ bị Nhà nước ta lạm dụng để hạn chế hoặc thậm chí đàn áp tự do dân chủ và tôn giáo của người dân, cụ thể như:
+ Điều 87 về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc;
+ Điều 88 về tội tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Điều 258 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội và của công dân.

Vu cáo, chỉ trích ta "đàn áp" và cấm nhiều giáo phái tôn giáo hoạt động, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tôn giáo nào đã được Chính phủ công nhận và cho phép. Đòi ta chấm dứt việc phủ quyết đối với việc bổ nhiệm các Giám mục Công giáo, hạn chế "có tính độc đoán" về số lượng học sinh được phép đào tạo thành mục sư, linh mục, bắt giam hoặc quản thúc "vô cớ" một số trường hợp giáo sĩ, chức sắc tôn giáo, "buộc" nhiều người thiểu số ở các vùng Tây Bắc và Tây Nguyên phải "bỏ đạo" bằng cách đe doạ xâm hại tính mạng hay tịch thu tài sản..; cấm các mục sư "đi lại truyền đạo tự do", thậm chí hạn chế và nhiều khi "cấm bừa bãi" các hình thức tụ hợp hoạt động tôn giáo, "không cho" con em những người theo tôn giáo đến trường...

Vu cáo Chính phủ ta bắt giữ và giam cầm công dân một cách tuỳ tiện, kể cả đối với những người thể hiện quan điểm chính trị tôn giáo của họ một cách hoà bình; không cho những người bị buộc tội được hưởng quyền có luật sư bào chữa hoặc tham dự khi bị hỏi cung; xét xử thiếu công khai; áp dụng chế độ đãi ngộ tù nhân hà khắc...

Công kích, vu cáo ta thực hiện chính sách "quấy nhiễu", "phân biệt đối xử", "đe doạ", "bỏ tù" hoặc có hình thức giam giữ đối với những cá nhân bày tỏ ý kiến bất đồng với chính sách của Đảng và Nhà nước một cách hoà bình; 

Cho rằng, chúng ta áp dụng nhiều điều khoản được định nghĩa "mập mờ" về an ninh quốc gia nêu trong Hiến pháp và Bộ luật Hình sự để ngăn chặn các quyền tự do biểu tình, lập hội, tự do đi lại, kiểm soát chặt chẽ báo chí, Internet và không cho phóng viên được tự do hoạt động.

Thực chất ý đồ của các thế lực thù địch trong việc vu cáo về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là để thúc đẩv "diễn biến hoà bình", âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. từng bước chuyển hoá xã hội ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Do đó, với chúng ta đây là cuộc đấu tranh thường xuyên và lâu dài. 

Tuy nhiên, không riêng gì với Việt Nam vấn đề dân chủ, nhân quyền, đặc biệt quyền tự do cá nhân là mối quan tâm chung của đại bộ phận công chúng ở Mỹ và các nước xã hội dân chủ Tây Âu. Trong tiềm thức, họ luôn coi vấn đề bảo vệ nhân quyền là một vấn đề quan trọng. Do đó, hàng năm họ nêu vấn đề này với hơn 190 nước, trong đó có cả Mỹ và Tây Âu. Điều này cũng sẽ tồn tại lâu dài do có sự khác nhau về hệ thông giá trị, hệ thống quan niệm giữa các nước, các nền vãn hoá. 

Các lực lượng thù địch cũng lợi dụng những thiếu sót của chính quyền các cấp, các địa phương của ta trong giải quyết các vấn đề đất đai, dân tộc thiểu số và tôn giáo; các vụ khiếu kiện ở địa phương; và việc trấn áp các phần tử cơ hội chính trị vi phạm pháp luật để vu cáo ta.

Cho tới nay, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể về chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm tốt hơn các quyền cho người dân Việt Nam, chúng ta vẫn còn nhiều mặt cần phải củng cố, như hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và xử lý kịp thời các vấn đề nhạy cảm khi mới nảy sinh, tránh tạo kẽ hở để kẻ địch lợi dụng tăng cường chống phá ta về nhân quyền. Trên tinh thần đó, chúng ta chủ trương tích cực tham gia đối thoại và hợp tác quốc tế để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

7 nhận xét

Nặc danh
16:03 20 tháng 2, 2014 Reply

VN Bị Lên Án Vì Vụ Y Án LS Quân
Cộng đồng thế giới một lần nữa lên tiếng bày tỏ bất bình về thành tích nhân quyền của Việt Nam sau khi Hà Nội tuyên bố y án sơ thẩm đối với một nhà hoạt động nhân quyền được quốc tế biết tiếng, theo bản tin VOA hôm Thứ Tư.

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân ngày 18/2 bị tòa phúc thẩm giữ nguyên 30 tháng tù giam về tội danh ‘trốn thuế’, bản án bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế và các nước dân chủ trên thế giới xem là mang động cơ chính trị nhắm vào các hoạt động ôn hòa của ông thực thi quyền con người căn bản. Ông Quân bị bắt hồi cuối năm 2012 sau các bài viết trên blog cá nhân phê phán tham nhũng, kêu gọi dân chủ, cổ xúy nhân quyền và tự do tôn giáo.

Hoa Kỳ nói Hà Nội dùng luật về thuế để bỏ tù những tiếng nói chỉ trích nhà nước chỉ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là hành động đáng quan ngại.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki, ngày 18/2 tuyên bố bản án dành cho luật sư Quân không phù hợp với quyền tự do bày tỏ quan điểm, các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, cũng như nhũng cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.

Hoa Kỳ kêu gọi nhà nước Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và cho phép người dân Việt Nam được thể hiện quan điểm chính trị ôn hòa.

Bản tin VOA cũng cho biết rằng vào cùng ngày, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ có trụ sở tại Mỹ lên án rằng phiên tòa phúc thẩm của luật sư Quân chứng tỏ những giới hạn nghiêm trọng về một nền tư pháp độc lập tại Việt Nam.

Ông Bob Dietz, điều phối viên chương trình Châu Á thuộc CPJ, nói với VOA Việt ngữ:

“Chúng tôi xem bản án này là một bước nữa trong chiến dịch đàn áp các blogger và nhà báo độc lập tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, CPJ chúng tôi đã theo dõi sát và phản ánh thường xuyên về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến các trường hợp vi phạm nhân quyền kiểu này của Việt Nam ra công luận thế giới. Việt Nam trở thành nhà tù lớn hàng nhì ở Châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Chúng tôi đã làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền Việt Nam trong các cuộc thương lượng về Hiệp định Đối tác Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Bộ trả lời rằng họ đang thực hiện yêu cầu này. Dù chúng tôi chưa thấy có bằng chứng nào cho lời cam kết của Bộ, nhưng sớm muộn gì các nước phương Tây giao thương với Việt Nam bằng cách này hay cách khác cũng phải đề cập đến thành tích nhân quyền tồi tệ của Hà Nội.”

Nặc danh
16:03 20 tháng 2, 2014 Reply

Cũng trong ngày 18/2, tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF ở Pháp tố cáo bản án của luật sư Quân nhằm răn đe những người cung cấp tin tức độc lập trong cuộc chiến chống kiểm duyệt thông tin tại Việt Nam.

VOA cũng ghi rằng:

“Theo thống kê mới đây của CPJ, Việt Nam là nhà tù lớn thứ năm trên thế giới giam cầm ký giả. RSF liệt kê Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì trên toàn cầu giam giữ blogger và cư dân mạng. Trong bảng Chỉ số Tự do Báo chí mới công bố, RSF xếp Việt Nam hạng 174 trên 180 quốc gia được khảo sát.”

Nặc danh
16:07 20 tháng 2, 2014 Reply

Lại thêm một nạn nhân chết trong tay công an

ÐẮK NÔNG (NV) - Lại vừa có thêm một nạn nhân ở xã Ðạo Nghĩa, huyện Ðắk R'Lấp, tỉnh Ðắk Nông, chết trong tay công an sau khi bị bắt vào đồn để lấy lời khai.

Sự việc xảy ra từ ngày 13 tháng 2, nhưng mãi tới ngày 20 tháng 2, báo Tuổi Trẻ mới phanh phui toàn bộ sự việc.

Nạn nhân được báo Tuổi Trẻ viết tên tắt là Huỳnh N., 39 tuổi, ở thôn Quảng An, xã Ðạo Nghĩa. Ðây là nạn nhân thứ tư chết trong tay công an kể từ đầu năm 2014 đến nay.

Báo Tuổi Trẻ trích thuật kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ðắk Nông, khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 2, ông Huỳnh Tấn Du phát hiện ông Huỳnh N. đang hái trộm tiêu trong rẫy của mình nên đã bắt trói ông N. và báo công an xã. Khoảng 17g30 cùng ngày, ông N. bị dẫn giải về trụ sở công an xã Ðạo Nghĩa để làm việc.”

“Ba công an xã gồm các ông Nguyễn Hữu Tuyến (27 tuổi), Lê Văn Tâm (46 tuổi) và Trần Văn Công (38 tuổi, trưởng Công an xã Ðạo Nghĩa) đã thừa nhận với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ðắk Nông rằng trong lúc lấy lời khai, vì cho rằng ông N. gian dối trong việc khai nhận hành vi trộm cắp nên họ đã dùng dùi cui, tay đánh ông N. nhiều lần.”

Vẫn theo báo Tuổi Trẻ thì “đến khoảng 7g30 tối 13 tháng 2, ông N. được cho về nhà và hẹn sáng hôm sau (14 tháng 2) sẽ làm việc tiếp, tuy nhiên khoảng 9g sáng 14 tháng 2 thì ông N. tử vong tại nhà.”

“Công an tỉnh Ðắk Nông, cho biết thêm theo ghi nhận khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân N. có tổng cộng 33 vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có chín vết bầm tím trên đầu, mặt. Cơ quan công an đã lấy các mẫu vật nội tạng, não của nạn nhân để giám định xem có bị thương tổn hay không. Ban đầu, ba công an xã đã thừa nhận có đánh ông N., tuy nhiên chưa thể xác định việc đánh đập này có phải là nguyên nhân chính khiến ông N. tử vong hay không. Sau khi có kết luận pháp y mới có căn cứ để xử lý hình sự ba công an xã này hay không.

“Bà Phan Thị Tâm, vợ ông N., cho biết khoảng 8g tối 13 tháng 2, khi bà ra mở cửa thì thấy chồng mình không đi được mà phải bò đến kêu cửa (trước đó ông N. được một công an viên chở về bỏ trước cửa nhà). Ðêm đó bà Tâm thấy ông N. liên tục nôn ói, kêu đau toàn thân. Sáng hôm sau ông N. chết, gia đình mới phát hiện nhiều vết bầm tím, vết thương hở đã khô máu trên người. Bà Tâm khẳng định trước khi bị đưa lên công an xã, chồng bà hoàn toàn khỏe mạnh, chưa hề có vết thương nào.”

Trong vài năm gần đây, tại Việt Nam xảy ra liên tục các vụ người dân được mời về đồn công an để điều tra và sau đó thiệt mạng.

Nạn nhân gần đây nhất chết trong tay công an năm 2014 là ông Nguyễn Văn Hải, 44 tuổi, bị bắt về trụ sở công an huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương, sau đó chết với nhiều vết tích của tra tấn bạo hành mà công an nói nạn nhân “nhảy lầu tự tử.”

Kể từ khi nhà cầm quyền Việt Nam ký cam kết tuân thủ Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc (LHQ) hồi đầu tháng 11, 2013 đến nay, không kể những người bị công an đánh đập, hành hung thương tích trầm trọng, ít nhất 6 người đã bị công an tra tấn chết. (KN)

21:33 21 tháng 2, 2014 Reply

Chỉ có những thằng ngu, những thằng bệnh hoạn mới lên án cái bản án của Lê Quốc Quân ( Chó) đấy thôi. Là một luật sư mà phạm luật, nhưng có bị tù 30 tháng mà đã kêu rồi. Theo tôi thì những người nguy hiểm như thế này có mà tù thế là quá ít rồi nhưng lại có những thằng điên sủa hộ tên tội phạm này

21:42 21 tháng 2, 2014 Reply

Tố cáo ư? Đúng là bọn điên, chúng nó đã điên rồi mày cũng điên theo chúng nó à? chứng tỏ mày cũng ngu lắm, ngu như con chó luôn Nặc danh à? Không hiểu bố mẹ mày sinh mày ra làm gì nhưng chắc họ nhục vì cái loại ngu như mày lắm. Tội phạm thì phải chịu hình phạt, cái đó mà mày cũng không hiểu à thằng ngu

21:46 21 tháng 2, 2014 Reply

Nặc danh??? Mày nói gì thế? Tao thấy rằng lại có một con chó sủa bậy thì có đúng là chó vào và sủa bừa. Cái gì mà công an đánh chết người chứ, mày là một thằng vu khống. Công an không bao giờ có những hành động như mày nói. Đúng là chó thì luôn sủa linh tinh như vậy đấy

16:17 4 tháng 3, 2014 Reply

Tao chỉ biết tại hoa kì cũng có vài ngàn người chết do cảnh sát bắn điển hình là vụ việt kiều bị cảnh sát hoa kì bắn chết , vì tội bất tuân chỉ thị của cảnh sát!

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!