21/08/2014

KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC CỦA XÃ HỘI DÂN CHỦ

Tác giả: Unknown viết lúc 21/08/2014 | 21.8.14

Mõ Làng

Những giá trị đạo đức được đề cập sau đây là đạo đức xã hội (khác với đạo đức nghề nghiệp và đạo đức gia đình). Giá trị đạo đức xã hội là những hành vi yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc; đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu, quan tâm đến lợi ích nhân dân, đấu tranh bảo vệ lợi ích nhân dân; tôn trọng và bảo vệ những giá trị lợi ích công cộng.

Trong đấu tranh để xây dựng nền dân chủ, phát huy những giá trị đạo đức nói trên là rất quan trọng, thậm chí có tính quyết định. 

Giả sử, một nước có nhiều nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Các nhóm đó đều có các giá trị và niềm tin tôn giáo khác nhau, có mức sống khác nhau. Làm thế nào để xã hội có thể tồn tại một cách ổn định? Điều đó có thể đạt được trong hoàn cảnh nào?

Thực tiễn thế giới cho thấy là khả thi nếu:

Thứ nhất, có sự đồng thuận của công dân (được ghi trong hiến pháp) về sự tồn tại của nhà nước và thừa nhận các quyền lực của nhà nước.

Thứ hai, đa số công dân có ý thức về đạo đức xã hội và lấy đó làm tiêu chí chung cho giải quyết các mâu thuẫn xã hội.

Không có các điều kiện nêu trên thì không thể có chế độ dân chủ cũng như không có bất kỳ một chế độ cai trị nào có thể tồn tại bền vững được. Nói cách khác, điều kiện quan trọng nhất của chế độ dân chủ là: khả năng thỏa hiệp của các bộ phận dân chúng; lòng khoan dung khi lợi ích nhóm bị thua kém; tôn trọng cá nhân con người và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình trên nền đạo đức xã hội.

Để thỏa hiệp được thì trước hết phải có một “ý chí chung”, song trên thực tế của mỗi quốc gia, hầu như không có một ý chí như thế. Vì vậy, cần phải có giải pháp dung hòa.

Trong xã hội dân chủ, vấn đề này được giải quyết bằng nguyên tắc thiểu số nhân nhượng đa số và phục tùng ý chí của đa số. Đấy là nguyên tắc căn bản của nền dân chủ, thiếu nó thì dân chủ không thể nào tồn tại được. Mặc dầu có chuyện “số đông không phải lúc nào cũng đúng”. Chẳng hạn, vụ bạo động ở Bình Dương vừa rồi thể hiện rõ nhất quyền lực của đám đông, nhưng hậu quả thì đã thấy. Thực tiễn chính trị cũng cho thấy thiểu số không phải lúc nào cũng sai. Ngược lại, đôi khi chân lý thuộc về thiểu số và đấy là lý do phải bảo vệ quyền của thiểu số.

Phương pháp đồng thuận tốt nhất là thuyết phục, trên cơ sở chấp nhận các yêu cầu của kỷ luật dân chủ với sự tôn trọng quyền của thiểu số được bảo vệ quan điểm của mình, được tự do thể hiện các quan điểm của mình trong khuôn khổ của trật tự và pháp luật. Quyền của thiểu số, dù đấy là quyền của sắc tộc, tôn giáo, hay chính trị cũng đều không thể phụ thuộc vào lòng tốt của đa số và không thể bị bãi bỏ bởi quyền quyết định của đa số. Quyền của các thiểu số phải được bảo vệ bởi vì luật và các thiết chế dân chủ bảo vệ quyền lợi của tất cả các công dân, coi quyền của từng công dân là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, khó khăn là ở chỗ, không chỉ xã hội mà từng người chúng ta đều có những mâu thuẫn nội tại. Hãy xem những biểu hiện của nó như: 

Mỗi người đều coi quyền của mình là thiêng liêng, nhưng khi đấu tranh cho bình đẳng xã hội, đôi khi chúng ta lại vi phạm quyền của người khác một cách vô thức hoặc ý thức. Chẳng hạn, khi những người công nhân đấu tranh đòi tăng lương họ lại không hiểu rằng như thế họ đã làm phương hại đến các nhóm xã hội khác do phải tăng thuế hoặc giảm bớt tái đầu tư. Một nhóm người xuống đường biểu tình nhưng lại cản trở giao thông làm nhiều người không đi làm được.

Xã hội dân chủ cũng không tránh được các cuộc xung đột và cơ chế giải quyết của chúng là thông qua thỏa hiệp, thỏa thuận với điều kiện là các công dân trung thành với lý những giá trị đạo đức xã hội và nguyên tắc dân chủ, hiểu rằng xung đột là không thể tránh khỏi, rằng có thể giải quyết xung đột bằng thảo luận và đàm phán. Nhưng các nguyên tắc quan trọng nhất của dân chủ không thể bị hy sinh trong quá trình đàm phán.

Giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, Mọi xã hội dân sự đều cần sự ổn định để phát triển. Nó phải cố gắng tránh các chấn động xã hội và trục trặc về kinh tế có thể xuất hiện trong mọi xã hội, mọi tập đoàn người. Khả năng của xã hội trong việc giải quyết các xung đột một cách hòa bình là tác nhân chính đảm bảo sự ổn định.

Biện pháp giải quyết xung đột văn minh nhất là thông qua luật pháp. Luật pháp lai do những người nắm quyền lực thực thi. Vì vậy, để tránh thiên vị nó phải được quần chúng công nhận và tuân thủ, điều đó đòi hỏi phải có một chính quyền công chính và có uy tín trước dân.

Như vậy, trong xã hội dân chủ, từng người và mỗi tập thể đều phải tôn trọng ý kiến và ước muốn của những người xung quanh; cần phải có thái độ khoan dung đối với những khác biệt của con người với nhau; phải công nhận các quan điểm khác biệt với quan điểm của mình. Cần phải sẵn sàng thỏa hiệp, trên cơ sở sự tin cậy cần thiết. Cần phải nhận thức một cách sâu sắc rằng, dân chủ không phải là một hệ thống nhất thành bất biến. Đây là một cơ chế tạo ra khả năng cỉa thiện xã hội bằng thảo luận và thương lượng, khả năng phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn mà xã hội nào cũng có.

Thời gian gần đây, ở Việt Nam xuất hiện một số nhóm xã hội phi truyền thống, đấy cũng là tín hiệu tốt cho một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, thực tế ứng xử từ phía chính quyền và cả từ phía các nhóm xã hội chưa cho thấy một sự đồng thuận có tính thỏa hiệp về đạo đức xã hội. Chính quyền thì không mong muốn sự xáo trộn, bất ổn và cố gắng tìm kiếm sự ổn định để phát triển kinh tế, cái gốc để giải quyết mọi vấn đề. Do vậy, họ không ưa lối hành xử kiểu kích động nổi loạn bằng cách vu khống, thổi phồng khuyết điểm, lừa bịp dân chúng của các nhóm xã hội. Ngược lại, các nhóm xã hội ngày càng bộc lộ mục tiêu không khoan nhượng là phế bỏ đảng cộng sản, cự tuyệt nhà nước xã hội chủ nghĩa, tẩy chay hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc, kiên quyết liên minh với Mỹ, lật đổ chế độ, không chấp nhận con đường mà chính thể đương quyền lựa chọn. Do đó, không có tiếng nói thỏa hiệp.

Nhưng sự thất bại trước mắt của các nhóm xã hội tự phát cho thấy những mục tiêu và hành động của họ xa rời mục tiêu mà đạo đức xã hội hướng tới. Đó là, hành vi yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc; đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu, quan tâm đến lợi ích nhân dân, đấu tranh bảo vệ lợi ích nhân dân; tôn trọng và bảo vệ những giá trị lợi ích công cộng. Gần đây, họ cũng đã nhận ra và hô hào rằng “cần phải gần dân hơn” tuy nhiên, về hành động thì họ chỉ chăm chắm vào đòi thả "tù chính trị", đòi "tự do ngôn luận", những vụ mà họ gọi là "dân oan" thì thực chất là khiếu kiện trục lợi mà dân chúng quá biết. Những cái đó xa vời với dân chúng. Cùng với đấy, những nhân vật tiên phong thì có vấn đề về nhân cách đang làm cho nhân dân xa lánh.

Nếu không có sự tôn trọng đạo đức xã hội (điều mà người dân tôn thờ) thì mọi cố gắng đều trở nên vô ích.

16 nhận xét

19:34 22 tháng 8, 2014 Reply

trong một xã hội chẳng bao giờ có việc có thể đem đến lợi ích hoàn toàn cho tất cả những giai cấp tầng lớp cho xã hội cả, vì bởi lẽ mỗi giai cấp tầng lớp nó sẽ có những lợi ích riêng, tư bản thì khác, vô sản thì khác, nhưng để dung hòa được thì cần phải có sự nhường nhịn nhau, tất cả đều nhường nhau để chung sống hòa bình thôi

19:58 22 tháng 8, 2014 Reply

một tổ chức muốn được sự tín nhiệm của người dân thì trước hết tổ chức đó phải hoạt động vì người dân chứ không phải là chỉ nói mà không làm hay là nói nhưng làm khác đi, những tổ chức như hội nhà báo tự do, hay hội anh em dân chủ đều là những tổ chức kiểu như thế này

20:09 22 tháng 8, 2014 Reply

Các tổ chức như hội nhà báo tự do, văn đoàn việt nam độc lập rồi no u hộ anh em dân chủ thực ra chỉ là cái mác cái vẻ bề ngoài thì bảo là giúp nước giúp dân nhưng thực chất hành động thì đi ngược lại, họ đang lợi dụng chính những người dân để làm hại người dân làm hại đất nước, thử hỏi xem tại sao họ lại ủng hộ những kẻ tội phạm như Hà VŨ, Quốc QUân, Bùi Hằng cơ chứ

20:27 22 tháng 8, 2014 Reply

Tổ chức gì thì gì chứ phải thực sự vì dân có như thế mới tồn tại lâu dài được, chứ chỉ được cái tung hộ này nọ nhưng hành động thi đi ngược lại, lợi dụng người dân cho những hành động đi ngược lại với chính quyền thì sẽ bị người dân tảy chay cho thôi, mà tôi nghĩ luật lập hội lập nhóm nhanh chống ra đời đi để còn quản lý chứ cứ lập tràn lan ra thế thì chết

22:50 22 tháng 8, 2014 Reply

Xã hội cần có tôn ti trật tự, không thể ai thích gì làm nấy tùy thích. Cuộc sống sẽ đảo lộn tứ tung.

22:54 22 tháng 8, 2014 Reply

Làm gì thì cũng phải phù hợp với lợi ích của người dân, lợi ích cộng đồng. Dân chủ không có nghĩa với để cứt lộn lên đầu.

23:01 22 tháng 8, 2014 Reply

Dân chủ chỉ là lá bài mà các nhà phương Tây sáng tạo ra để can thiệp vào các nước khác. Cũng là viên kẹo bọc đường giử các nhà dân chủ dởm đời ở Việt Nam.

23:10 22 tháng 8, 2014 Reply

Dân chủ đây này
Cảnh sát Mỹ ngày 18/8 đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng nhằm vào những người biểu tình ở thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri.
Bạo động bùng phát khi một số người biểu tình ném chai lọ, gạch đá về phía cảnh sát. Phản ứng lại, lực lượng chống bạo động đã bắn hơi cay và lựu đạn gây tê vào phía đám đông. Tình trạng hỗn loạn kéo dài đến nửa đêm (giờ Mỹ).
Trước đó, cảnh sát Ferguson đã gây bức xúc khi bắt giữ một phóng viên ảnh đến đưa tin về tình trạng bạo động ở Ferguson. Đó là một phóng viên của hãng Getty Images.

09:02 23 tháng 8, 2014 Reply

họ gần dân được điều gì ngoài việc hứa xuông cho mấy người dân hòng lừa bịp họ, họ tưởng họ tốt đẹp lắm sao, nên nhớ rằng họ cũng chỉ vì quyền lợi chính trị của họ, đến khi những nhà dân chủ thự hiện được âm mưu của mình thị ắt hẳn họ cũng sẽ cho người dân ra rìa mà thôi, cái ta quan tâm là những tổ chức này không làm việc độc lập mà chủ yếu phụ thuộc vào hải ngaoij

10:14 24 tháng 8, 2014 Reply

Trong một xã hội văn minh thì nhân dân đều có quyền của mình trong việc xây dựng đất nước, tuy nhiên cần có hành động đúng đắn chứ không thể tranh chấp quyền lực với nhà nước được. Nhà nước chịu trách nhiệm của mình trước mọi vấn đề của đất nước và nhân dân được tranh luận ý kiến của mình đóng góp của đất nước. Đó là quyền công dân đã được công nhận trong hiến pháp và luật nhà nước Việt Nam.

10:21 24 tháng 8, 2014 Reply

Hiện nay các nhà dân chủ đang thực hiện hành động của mình bằng việc hình thành diễn đàn xã hội dân chủ để cho mình cái quyền xuyên tạc chế độ của Việt Nam chúng ta và chúng sử dụng những ngôn ngữ chống phá của mình thông qua những con đường khác nhau để có thể hình thành dư luận đối đầu với đảng trong mọi lĩnh vực của nhà nước, tuyên truyền , kích động nhân dân chống phá đất nước.

10:35 24 tháng 8, 2014 Reply

Việc thành lập cái diễn đàn xã hội dân chủ chỉ là cái vỏ bọc cho hành động lợi dụng tự do dân chủ nhân quyền nhằm công khai hơn đối đầu trực tiếp với đảng cộng sản Việt Nam mà thôi. Hành động của chúng là lợi dụng sự hiểu biết còn hạn hẹp của nhân dân để có thể dùng họ thực hiện được âm mưu chống phá mà thôi.

20:52 27 tháng 8, 2014 Reply

Khía cạnh đạo đức của các tổ chức xã hội dân sự hướng tới là tôn vinh dân chủ phương tây đặc biệt là của Mỹ. Vì thực tế thì Mỹ đứng sau những vụ này, cụ thể hơn là quỹ NED. TÔi được biết từ nhiều trang blog răng, NED là cánh tay nối dài cẩu CIA. CÁi tổ chưucs chuyên phá hoại chính phủ các quốc gia

20:54 27 tháng 8, 2014 Reply

Bạn nói đúng. Chúng lợi dụng những tổ chức xả hội dân sự này để thực hiện mưu đồ của chúng là chống đối. Thực chất là những tổ chức xã hội dân sự ở VN được mỹ chống lưng đứng đằng sau hỗ trợ về tiền bạc các điều kiện cần thiết để hoạt động. Và được Mỹ đặc biệt quan tâm và hỗ trợ

22:38 27 tháng 8, 2014 Reply

Tôi cũng đã từng nghĩ như bạn nói. Nhưng kể từ lúc tôi được biết đến khái niệm tô chức DSXH thì tôi nghĩ, nếu theo cái lí của các tổ chức đó thì cái gì cũng đụng đến dân chủ, nhìn đâu nó cũng nói VN vi phạm dân chủ. Cho nên để tôn ti trật tự, để dâm chủ kiểu mỹ k thực hiện ý đồ của mình thì phải hoàn thiện hệ thống pháp luật

22:42 27 tháng 8, 2014 Reply

Để những tổ chức xã hội dân sự này thực sự vì dân thì đảm bảo chẳng có tổ chức nào tồn tại nữa. Vì mục tiêu cũng như mục đích tồn tại và hoạt động của chúng khác hẳn với những gì chúng luôn nói là vì dân chủ của nhân dân. Lợi dụng lòng yêu nước để thực hiện mục đích xấu

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!