29/08/2014

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG THUẬN VỚI BỘ CÔNG AN

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 29/08/2014 | 29.8.14

Mẹ Đốp
“Thông tư s 28/TT-BCA ngày 07/7/2014 ca B trưởng B Công an “Quy đnh v công tác điu tra hình s trong Công an nhân dân” chính thức có hiệu lực vào ngày 25/8/2014. Mặc dù là một văn bản do một ngành là Công an ban hành những có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình hành nghề của rất nhiều chủ thể tham gia vào quá trình tố tụng hình sự. Đây được xem là lí do mà ngay khi Thông tư vừa ra đời (7/07) đã có không ít những ý kiến trái chiều, đề nghị sửa đổi một số nội dung trong Thông tư với lí do cho rằng nó sẽ hạn chế quyền thực thi của một số chủ thể tham gia, nhất là giới luật sư. Và có một câu chuyện hết sức hi hữu đã xảy ra đó là chỉ trước ngày Thông tư có hiệu lực đúng 09 ngày (ngày 18/8/2014), Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã tổ chức một cuộc Hội thảo đóng góp ý kiến đối với một số nội dung mà cơ quan này cho là bất hợp lý; tuy nhiên đến ngày Hội thảo được tiến hành thì Ban quản lý Hội trường nơi Đoàn Luật sư TP Hà Nội thuê để tổ chức Hội thảo đột ngột thông báo hủy việc cho thuê vì lí do khách quan. 

Và đúng như dự đoán của nhiều người sau bức thư xin lỗi được gửi đến những cá nhân được mời tham gia hội thảo của Luật sư Trần Đình Triển - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội, Chủ nhiệm Văn Phòng Luật sư Vì dân đã có không ít những tiếng vào ra mặc cho Bộ Công an chưa có một ý kiến chính thức về những cáo buộc. Những kẻ không hiểu chuyện, giỏi suy đoán thì cho đó là động thái "ban hành chui" một văn bản mà lẽ ra họ phải tổ chức lấy ý kiến đóng góp ý kiến từ những chủ thể liên quan trước khi ban hành phỏng theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; và rằng, Bộ Công an đang cố tình lấp liếm, can thiệp "thô bạo" vào quyền tự do, dân chủ, quyền được lên tiếng của giới luật sư đối với văn bản mà giới luật sư chịu tác động trực tiếp... khi tác động, yêu cầu Ban quản lý hội trường đơn phương kết thúc hợp đồng cho thuê một cách hết sức đột ngột???? Những người hiểu chuyện trong đó phải kể đến Luật sư Trần Đình Triển đã thay vì giành thời gian cho những cuộc tranh luận "vô thưởng, vô phạt" đã giữ thái độ im lặng cùng những sự tin tưởng vào chủ thể ban hành là Bộ Công an. 

Việc ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, nhất là văn bàn dưới Luật đã gặp phải không ít những sai lầm, thiếu sót nhất định. Trường hợp của Bộ Công an đối với Thông tư 28/TT-BCA  không phải là lần đầu mà nó đã từng xảy ra với tần suất tương đối nhiều từ các chủ thể được phép ban hành văn bản dưới luật khác. Riêng đối với việc ban hành Thông tư 28/TT-BCA  cần phải lưu ý là gắn với những thiếu sót mang tính khách quan; theo thông tin không chính thức từ Bộ Công an thì việc tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến Bộ này đã công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng thay vì gửi giấy mời tham dự đến tận những chủ thể liên quan. Từ điều này đã dẫn đến tình trạng việc tiếp cận những thông tin liên quan, nhất là thời gian diễn ra Hội thảo đóng góp ý kiến đã thiếu vắng một số thành phần liên quan, trong đó có giới luật sư. Và tất nhiên, thông thường những chủ thể tham gia thường chú ý nhiều nhất đối với những điều khoản liên quan đến mình một cách sâu sắc thay vì dành nhiều sự quan tâm cho quyền hạn, nhiệm vụ của các chủ thể khác. Tuy nhiên, điều đáng để bàn ở đây là thái độ của chính chủ thể này sau khi có những phản hồi chính thức từ những chủ thể liên quan. 

Với những sự thận trọng nhất định, Bộ Công an đã có sự cân nhắc khi tiếp cận tới những phản hồi (dù là không chính thức từ giới luật sư, trong đó có các cá nhân đến từ Đoàn Luật sư TP Hà Nội) và việc Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến. Sự im lặng trước những sự việc đã qua là điều hết sức dễ hiểu và khi mà nhiều người đang tự hỏi Bộ Công an đang làm gì, ở đâu thì chính họ đang khẩn trương xem xét những kiến nghị đó và tiến hành họp lại Ban soạn thảo để đính chính và sửa đổi cho phù hợp. Quyết định số S: 4740/QĐ-BCA, ngày 17 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an V vic đính chính Thông tư s 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 ca B trưởng B Công an quy đnh v công tác điu tra hình s trong Công an nhân dân đã cho thấy Bộ này sẵn sàng đối diện, "lng nghe, thn trng, tiếp thu ý kiến đúng; không bo th, không đnh kiến, sn sàng b khuyết nếu như đó là quan đim đúng vì li ích chung" (lời nhận xét của Luật sư Trần Đình Triển).

Chắc chắn, động thái này của Bộ Công an mà trực tiếp là văn bản do đích thân người đứng đầu của Bộ này ký không chỉ cho thấy sự cầu thị và tiếp thu chỉnh lý nghiêm túc từ những cơ quan được giao quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tố tụng. Tuy nhiên, điểm mới trong cách làm của Đoàn luật sư TP Hà Nội cần đáng được nhân rộng; họ đã phản đối và đưa ra chính kiến của mình một cách hết sức ôn hòa, nhã nhặn và cũng rất luật, khác hẳn với cách đề đạt mang ý nghĩa thóa mạ, quy kết và gắn cho những chủ thể trực tiếp gây nên những sai lầm cố tật thuộc về bản chất, khó đổi thay của giới "dân chủ" cực đoan trong nước. 
Nghĩ mà ngẫm sâu!
----------------------------------------
Toàn văn Quyết định đính chính của Bộ Công an:

     B CÔNG AN     CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
S: 4740/QĐ-BCA            Đc lp - T do - Hnh phúc
                                        Hà Ni, ngày 17 tháng 8 năm 2014

QUYT ĐNH 
V vic đính chính Thông tư s 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 ca B trưởng B Công an quy đnh v công tác điu tra hình s trong Công an nhân dân 

B TRƯỞNG B CÔNG AN 
- Căn c Lut ban hành văn bn quy phm pháp lut năm 2008;
- Căn c Ngh đnh s 100/2010/NĐ-CP, ngày 28/9/2008 quy đnh v Công báo;
- Căn c Ngh đnh s 77/2009/NĐ-CP, ngày 15/9/2009 quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Công an; Ngh đnh s 21/2014/NĐ-CP, ngày 25/3/2014 sa đi, b sung Điu 3 Ngh đnh s 77/2009/NĐ-CP; 
- Theo đ ngh ca Cc trưởng Cc Pháp chế và ci cách hành chính, tư pháp,
QUYT ĐNH:

Điu 1. Đính chính mt s li k thut ti Thông tư s 28/2014/TT-BCA, ngày 07/7/2014 ca B trưởng B Công an quy đnh v công tác điu tra hình s trong Công an nhân dân như sau:

1. B sung Lut Công an nhân dân năm 2005 và Pháp lnh Công an xã năm 2008 vào phn căn c ban hành Thông tư.

2. Ti khon 3 Điu 37: thay dn chiếu Thông tư liên tch s 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC, ngày 28/12/2007 bng Thông tư liên tch s 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC, ngày 04/7/2013.

3. Ti khon 1 Điu 35 và khon 2 Điu 41: b t “liên tch” trong cm t “Thông tư liên tch”.

4. Ti Điu 38: 
- Tên điu: thay cm t “vic x lý vi phm đi vi” bng cm t “trường hp phát hin hành vi vi phm ca”.

- Khon 1: b các cm t “cn tr, gây khó khăn cho hot đng điu tra như:”, “ngăn cn vic khai báo, tiết l bí mt”, “có th ghi âm, ghi hình hoc tiến hành các bin pháp khác nhm thu thp tài liu, chng c chng minh hành vi cn tr, gây khó khăn cho hot đng điu tra ca h”. Thay cm t “kiến ngh không có căn c hoc có hành vi trái pháp lut khác” bng cm t “t cáo, khiếu kin trái pháp lut hoc tiết l bí mt điu tra”. C th, khon 1 Điu 38 sau khi đính chính, được th hin li như sau:

"1. Khi phát hin thy người bào cha, người bo v quyn li ca đương s hoc tr giúp viên pháp lý có hành vi cưỡng ép, xúi gic người khác khai báo gian di, cung cp tài liu sai s tht, khiếu ni, t cáo, khiếu kin trái pháp lut hoc tiết l bí mt điu tra thì Điu tra viên tiến hành lp biên bn s vic trên."

Điu 2. Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký.

Điu 3. Các Tng cc trưởng, Th trưởng đơn v trc thuc B, Giám đc Công an, Giám đc Cnh sát phòng cháy và cha cháy tnh, thành ph trc thuc trung ương, Th trưởng Cơ quan điu tra, Cơ quan được giao nhim v tiến hành mt s hot đ ng điu tra trong Công an nhân dân và cơ quan, t chc, cá nhân có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.

Nơi nhn:                                                             B TRƯỞNG
- Các Th trưởng BCA;                                      (Đã ký)
- Các Tng cc, B Tư lnh, đơn v trc thuc B;
- Công an, Cnh sát phòng cháy và cha cháy tnh, 
thành ph trc thuc thành ph trc thuc trung ương;
- Cc Kim tra văn bn QPPL B Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT, V19.                                                   
                                                     Đi tướng Trn Đi Quang

11 nhận xét

13:48 29 tháng 8, 2014 Reply

luật đã rõ rằng hơn "cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra như" là như thế nào. thế nào là cản trở thể nào là gây khó khăn, dư luận ngày qua cũng rất bất bình vì những ngôn từ mang tính chất mù mờ như thế chụp mũ hiểu lầm theo ý kiến chủ quan nhiều hơn là khách quan. thế nên việc sửa đổi này là cần thiết và minh bạch, việc lập biên bản cũng sẽ nói rõ được hành vi sai trái

14:40 31 tháng 8, 2014 Reply

Việc sửa đổi này là rất cần thiết. Cần phải xóa bỏ những khúc mắc, những điểm yếu, kẽ hở trong luật. Cần có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ hơn giữa những chủ thể tham gia để quá trình điều tra xét xử được tiến hành thuận lợi, tránh cấc sai sót không đáng có.

21:24 31 tháng 8, 2014 Reply

Trong luật TTHS thì có nêu rõ chức năng và quyền hạn của một loại người đó là người bào chữa. Theo đánh giá của cá nhân tôi thì người bào chữa nên đứng về phía luật pháp và người bị hại nhiều hơn là đứng 1 phía thân chủ của họ. NGười bào chữa chỉ làm sáng tỏ thêm vụ việc và giúp thân chủ giảm bớt án đi thôi chứ k cố gắng chạy thoát tội

21:43 1 tháng 9, 2014 Reply

w

21:45 1 tháng 9, 2014 Reply

Phải đông thuận mới hợp đạo lí được. Anh đại diện cho quyền lợi của thân chủ của mình nhưng cũng phải nhìn vào quyền lợi của người bị hại. Người ta phải được hưởng những quyền lợi đối với thiêt hại của minh. Luật sư chỉ bào chữa nhừm giảm án chứ k cố gắng xóa án và đòi ngược lại người bị hại

21:47 1 tháng 9, 2014 Reply

Đúng, cũng giấy lên nhiều nghi ngờ luật sư quá "cẩn thân" đến nối các vấn đề liên quan đến việc giải quyết đúng đắn vụ án bị cản trở. Nhiều lúc điều tra viên mà không chú ý thì lạc hướng điều tra dẫn đến oan sai như chơi. Cho nên a luật sư a phải đồng ý quan điểm cuả thông tư này

22:21 1 tháng 9, 2014 Reply

Cái thông tư, nghị định gì ra đời cũng là có nguyên nhân tất yếu của nó, có nguyên nhân mới hình thành tư duy đổi mới và có kết quả được. Thực tế thì công tác điều tra một phần ảnh hưởng của những người tham gia tố tung, mà luật sư thì là một trong số những người đó, tiếp xúc mật thiết với thân chủ của họ. Có phải thế k mọi người nhỉ, nhớ luật mang máng?

23:15 1 tháng 9, 2014 Reply

Hình như bạn nói đúng rồi đấy, người tham gia tố tụng có người bào chữa là luật sư, nhưng quyền hạn của họ được quy định trong luật Tố tụng hinhf sự, cũng k rõ lắm, nhà có quyền luật lâu lâu rở ra xme như nào mà làm ăn..Luật sư bữa nay nói thật hơi đụng chạm chứ làm ăn tham lắm

00:17 2 tháng 9, 2014 Reply

Đây, mình chỉ chú ý điểm này thôi "Khi phát hiện thấy người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự hoặc trợ giúp viên pháp lý có hành vi cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật ..." Đó là nguyên nhân ra cái thông tư này

19:22 13 tháng 10, 2014 Reply

Hôm nay em mới được đọc bài này.
Em thấy hình như tác giả chửa hiểu hết nội tình vụ việc?
Mời các bác tham khảo:
---
CẦN THU HỒI THẺ LUẬT SƯ CỦA ÔNG TRẦN ĐÌNH TRIỂN

Trích:
1- Vụ Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Là một Luật sư, lại là đương kim Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, kiêm Trưởng Ban bảo vệ quyền lợi luật sư và Trưởng Ban tuyên truyền phổ biến pháp luật, đương nhiên ông phải biết về quá trình soạn thảo những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến luật sư và một trong số đó chính là Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Vậy trong suốt quá trình soạn thảo, lấy ý kiến …, ông LS Trần Đình Triển ở đâu? Sao không lên tiếng góp ý? Giả sử vì một lý do sơ suất gì đó nên ông Triển không biết về quá trình lấy ý kiến, vậy Thông tư này đã được ban hành vào ngày 07/7/2014, báo chí đã đăng công khai, vậy chắc chắn ông Triển phải biết? Vậy hà cớ gì ông Triển vẫn im lặng để sát đến ngày Thông tư có hiệu lực tức ngày 25/8/2014, thì ngày 16/8/2014 ông Triển mới rình rang tổ chức Hội thảo “góp ý kiến” tại số 01, Liễu Giai, Ba Đình, HN (Hội trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam)? Và quan trọng nhất, chưa hiểu vì lý do gì, cơ quan quản lý Hội trường chấm dứt hợp đồng, không cho ông Triển thuê để tổ chức Hội thảo này. Ngay lập tức, ông Triển đã tung thông tin lên mạng về việc Bộ Công an cản trở Hội thảo, để rồi hàng loạt cơ quan báo chí phản động từ BBC đến các trang web hải ngoại, các blog của các vị rân trủ trong nước đồng loạt tố cáo công an VN…

Và rồi, cũng ông LS Trần Đình Triển “đãi bôi” trên fb và trên blog của Văn phòng LS của mình bằng bài “Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang” sau khi Bộ trưởng ra QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Làm cứ như Bộ trưởng ban hành quyết định đính chính này là vì sự quyết liệt của LS Trần Đình Triển? Thật ngạc nhiên, trong nhiều bài viết của mình trên mạng fb và trên blog của Văn phòng LS Vì Dân, ông Triển không hề nhắc tới những phản ứng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của các đoàn LS khác ngay sau khi Thông tư 28/2014 được công bố trên báo chí.

Sự thật thì chẳng cần ông Triển, ngay sau khi văn bản này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cùng với sự quan tâm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN), một số Đoàn luật sư và nhiều luật sư trong cả nước đã phản ánh, bức xúc trước một số nội dung chưa phù hợp, thể hiện sự bất bình đẳng trong thực thi, hành nghề theo quy định của pháp luật giữa Điều tra viên và Luật sư về một số vấn đề, được thể hiện rõ nhất là tại Điều 38 Thông tư 28/2014.

19:23 13 tháng 10, 2014 Reply

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư LĐLSVN và ý kiến phản ánh của một số luật sư tới Chủ tịch LĐLSVN, tại buổi làm việc ngày 01/8/2014 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với LĐLSVN, Chủ tịch LĐLSVN Lê Thúc Anh đã hai lần phát biểu, đề nghị với đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - về việc Bộ Công an cần xem xét, sửa đổi đối với Điều 38 Thông tư 28/2014/TT-BCA và các nội dung khác liên quan đến hoạt động hành nghề của luật sư, đồng thời đề nghị Thứ trưởng Lê Quý Vương báo cáo lại vấn đề này với Bộ Trưởng Bộ Công an.
Ngay sau đó, theo chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quý Vương, ngày 07/8/2014, Tổ công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc với LĐLSVN tại trụ sở LĐLSVN để trao đổi về những vấn đề mà Chủ tịch LĐLSVN đã đề cập tại buổi làm việc của Chủ tịch nước với LĐLSVN cũng như những phản ánh của giới luật sư. Tham dự buổi làm việc, về phía LĐLSVN có Luật sư Lê Thúc Anh - Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLSVN; TS. Luật sư Phan Trung Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư (LĐLSVN); cùng đại diện lãnh đạo Đoàn luật sư TP. Hà Nội, Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam, Văn phòng LĐLSVN, Tạp chí Luật sư Việt Nam. Đại diện Tổ công tác của Bộ Công an có GS.TS. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) và lãnh đạo các Phòng, bộ phận chức năng liên quan của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Tại cuộc họp, LĐLSVN đã nêu ra những căn cứ và nội dung Điều 38 TT28 nhằm mở rộng quyền hạn của Điều tra viên là chưa phù hợp với các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhiều hành vi bị coi là vi phạm của người bào chữa không được định lượng rõ ràng, dễ dẫn đến nhận thức không đầy đủ, thậm chí rất dễ bị lạm dụng, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự. Ngay sau cuộc họp, trên cơ sở trao đổi những nội dung có liên quan, Chủ tịch LĐLSVN đã ký văn bản số 176/LĐLSVN ngày 7/8/2014 gửi Bộ trưởng Bộ Công an về việc đề nghị xem xét sửa đổi cả về tên gọi và nội dung Điều 38 Thông tư 28 nói trên.

Trên cơ sở đó, ngày 17/8/2014 Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã chính thức ký Quyết định số 4740/QĐ-BCA về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân.
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/09/can-thu-hoi-luat-su-cua-ong-tran-inh.html#more

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!