27/11/2014

VIỆT NAM ĐÃ CAM KẾT NHỮNG GÌ TRONG TRONG KIỂM ĐỊNH NHÂN QUYỀN 2014

Tác giả: Unknown viết lúc 27/11/2014 | 27.11.14

Cam kết của chính phủ Việt Nam về nhân quyền

Mõ Làng

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, trong phiên kiểm định nhân quyền (UPR) lần thứ 2 tại Geneva, chính phủ Việt Nam chính thức chấp nhận 182 khuyến nghị trong tổng số 227 khuyến nghị của các nước trên thế giới. Ngoài các khuyến nghị “truyền thống” như “tiếp tục những nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền” hay “tiếp tục các nỗ lực để cải thiện tiếp cận với giáo dục, nhà ở và y tế”, chính phủ Việt Nam đã đồng ý thực hiện một số khuyến nghị có tính “gai góc” hơn về quyền dân sự và chính trị. Bước tiến này đã tạo cơ hội cho các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người hợp tác và giám sát chính phủ Việt Nam trong việc thực thi các cam kết này.

Lần đầu tiên Việt Nam chấp nhận một khuyến nghị liên quan đến việc “thông qua một luật chống lại phân biệt đối xử đảm bảo bình đẳng cho tất cả công dân, bất kể xu hướng tính dục và bản dạng giới” [kiến nghị của Chile]. Ngoài ra, có một số kiến nghị khác liên quan đến việc xóa bỏ kỳ thị và phân biệt xử với người dân tộc thiểu số/bản địa như kiến nghị của Gabon và của Congo yêu cầu Việt Nam “tiến hành những biện pháp cần thiết để chống các định kiến và phân biệt đối xử [với người dân tộc thiểu số/bản địa] hiệu quả hơn”, hay các kiến nghị của Slovenia, của Serbia, của Hà Lan, của Libya và của Argentina đề nghị Việt Nam có biện pháp cần thiết để chống phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, và các nhóm yếu thế khác. 

Như vậy, để thực hiện các cam kết này, Việt Nam cần xây dựng một bộ luật chống lại tất cả các hình thức phân biệt đối xử. Các tổ chức và cá nhân hoạt động vì quyền của người dân tộc thiểu số, người đồng tính, song tính và chuyển giới, người khuyết tật, người có HIV, phụ nữ, trẻ em, tôn giáo nên hợp tác để hỗ trợ chính phủ thực thi cam kết này. 

Bên cạnh cam kết ra một luật phòng chống tất cả các hình thức phân biệt đối xử, chính phủ Việt Nam cam kết “thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo hướng dẫn của các nguyên tắc Paris” [khuyến nghị của Indonesia]. Tuy chính phủ Việt Nam từ chối tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc Paris, nhưng đồng ý thực hiện các khuyến nghị của Nepal, Thái Lan, Morocco và của Niger về việc thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia độc lập. Đây là một trong những nội dung quan trọng để bảo vệ nhân quyền mà các tổ chức phi chính phủ cần vận động. 

Nhưng cam kết quan trọng nhất của Việt Nam trong lần kiểm định này liên quan đến đảm bảo quyền tự do biểu đạt của công dân. Quyền tự do biểu đạt được cam kết dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Thứ nhất, chính phủ Việt Nam đồng ý “dành không gian cho truyền thông phi nhà nước, và làm cho các điều 79, 88 và 258 của Luật hình sự cụ thể hơn và nhất quán với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế về tự do biểu đạt” [khuyến nghị của Úc]. Đây cũng là khuyến nghị của Canada, của Phần Lan và Thụy Điển mà chính phủ Việt Nam cũng chấp nhận. Việc chính phủ đồng ý xem xét lại các điều này để nó nhất quán với nghĩa vụ của Việt Nam về các quyền Dân sự và Chính trị là một bước tiến lớn. 

Thứ hai, chính phủ Việt Nam chấp nhận một loạt kiến nghị liên quan đến tự do biểu đạt, đặc biệt trên báo chí và internet. Các khuyến nghị của Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Luxembourg, New Zealand, Ai Len, Phần Lan, Brazil, Estonia, Áo, và của Hungary đều xoay quanh nội dung này. Các khuyến nghị này nhấn mạnh đến tự do báo chí và tính cấp thiết sửa đổi các nghị định 72 và nghị định 174 về quản lý internet. Như vậy, các tổ chức phi chính phủ nên tham gia góp ý cho Luật báo chí sửa đổi đã được Ban thường vụ quốc hội cho vào kế hoạch trong năm 2015-2016 để đảm bảo Luật thực sự bảo vệ quyền tự do biểu đạt của người dân trên truyền thông và internet. 

Thứ ba, chính phủ Việt Nam chấp nhận các khuyến nghị liên quan đến quyền tự do lập hội, tự do hội họp và tự do biểu tình. Các khuyến nghị Lithuania, Bỉ, Ba Lan, và của Pháp nhấn mạnh các quyền quan trọng này. Việc chấp nhận các khuyến nghị này cũng nằm trong chương trình làm luật của Quốc hội Việt Nam khi các Luật về hội, Luật tiếp cận thông tin, và Luật biểu tình đã được đưa vào chương trình chính thức của Quốc hội trong các năm 2014-2016. 

Riêng với các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động nhân quyền chính phủ Việt Nam đã chấp nhận một số khuyến nghị liên quan trực tiếp đến việc thành lập và hoạt động của họ. Đầu tiên là khuyến nghị của Na Uy kêu gọi chính phủ Việt Nam công nhận tính chính danh của các tổ chức xã hội dân sự trong việc thúc đẩy nhân quyền và biểu đạt quan điểm một cách công khai. Nội dung này cũng là khuyến nghị của Tunisia, Tây Ban Nha, Ireland, và của Cộng hòa Séc. Các khuyến nghị này liên quan trực tiếp đến Luật về hội và các nghị định liên quan. Bộ nội vụ và các cơ quan của Quốc hội trong đang soạn thảo và thông qua luật này. 

Chính phủ Việt Nam đã từ chối 45 khuyến nghị, chủ yếu liên quan đến việc thả các tù nhân chính trị của Hoa Kỳ; loại bỏ ngay lập tức các điều 79, 88 và 258 của Luật hình sự của Đan Mạch và của Pháp; từng bước thực hiện dân chủ đa đảng của Cộng Hòa Séc; xóa bỏ toàn bộ án tử hình của một số quốc gia. 

Việc chấp nhận các khuyến nghị nêu trên là bước tiến lớn trong cam kết bảo vệ quyền con người của chính phủ Việt Nam. Ai cũng biết rằng để giải quyết từng vấn đề của nhân quyền đỏi hỏi mỗi nước ngoài quyết tâm chính trị còn phải có tiềm lực về kinh tế, văn hóa. Trong thời gian qua, trong chương trình nghị sự của diễn đàn Quốc Hội, trong xây dựng các chương trình công tác của chính phủ, Việt Nam đã tỏ rõ quyết tâm lớn trong thực thi các cam kết nên đã được các tổ chức nhân quyền quốc tế ghi nhận.

Giải quyết những vấn đề nhân quyền phải đi từ những yếu tố nền tảng đó là xây dựng chế định luật pháp, xây dựng các tổ chức đảm bảo và chính sách hành động quốc gia trên tất cả 39 nội dung cơ bản của nhân quyền, chứ không phải chỉ là vài vấn đề "quyền mở miệng" chửi bậy, quyền tự do chọc gậy bánh xe của những "tù nhân lương tâm", quyền được tự do tụ tập kết nối tổ chức của những kẻ có dã tâm rước voi về dày mã tổ của cái gọi "hội bảo vệ nhân quyền".

6 nhận xét

11:51 30 tháng 11, 2014 Reply

Đối với những khuyến nghị của các quốc gia trên thế giới, nếu nó nói đúng, nói chính xác về các vấn đề Việt Nam còn thiếu, còn yếu và nếu thực hiện những điều ấy sẽ đảm bảo dân chủ nhân quyền hơn cho Việt Nam thì Việt Nam sẽ tiếp thu xem xét và cam kết thực hiện

12:16 30 tháng 11, 2014 Reply

Việt Nam luôn coi trọng nhân quyền của công dân, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, cũng như luôn muốn đảm bảo các vấn đề dân sinh thiết yếu của đời sống xã hội như văn hóa giáo dục, y tế, bảo hiểm... Tuy nhiên Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển, chúng ta sẽ tìm cách thực hiện những vấn đề này từng bước một

12:20 30 tháng 11, 2014 Reply

khuyến nghị của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam điều nào đúng thì đương nhiên Việt Nam sẽ ghi nhận, tất nhiên đối với vấn đề này không thể không có những nước lớn tìm cách gây áp lực đối với Việt Nam, tìm cách tạo dư luận rằng Việt Nam không có nhân quyền nhưng cây ngay sẽ không sợ chết đứng

21:36 30 tháng 11, 2014 Reply

đã cam kết là sẽ làm nhưng mà những thằng như quyền quang a, thì họ lại đang cản trở đi nhân quyền của việt nam, họ chỉ có ngồi nhà rồi hò hét rằng việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền trong khi đó, họ cũng chẳng hề đi đến một nơi nào để thực tế của tình hình là sao. thế nên tôi có thể khẳng định rằng những việt nam có nhân quyền tốt nhất đó chứ. chí ít là con người chẳng hề bị cướp đi sự sống

14:17 1 tháng 12, 2014 Reply

Việt Nam đang thể hiện mình là một đất nước tự do và dân chủ. Nó là lời đáp trả rõ ràng nhất, đanh thép nhất cho những phát ngôn, những luận điệu của những kẻ phản động luôn kêu gào về quyền tự do.

09:20 4 tháng 12, 2014 Reply

dân chủ nhân quyền là những quyền cơ bản của con người.nó có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của các quốc gia và sự ổn định của quốc gia đó.tuy nhiên vấn đề thực hiện dân chủ nhân quyền ở mỗi quốc gia là hoàn toàn khác nhau.Việt Nam đang đi những bước đi hoàn toàn đúng đắn trong việc thực hiện dân chủ nhân quyền.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!