17/12/2014

ĐÃ QUA CÁI HẠN 9 NGÀY CỦA NGUYỄN QUANG LẬP VÀ...

Tác giả: Unknown viết lúc 17/12/2014 | 17.12.14

Kính Chiếu yêu

Từ tạm giữ hình sự 

Vậy là đã qua hạn 9 ngày tạm giữ hình sự mà Lập vẫn không được cho về, điều gì xảy ra vậy? Mạng mẽo, nhất là dân “lề trái”, "dân chủ cuội" nhộn nhạo, đoán già, đoán non, lo lắng, bực bội, ấm ức, công kích… theo kiểu người ngồi trên cây lo người dưới gốc bị ngã!

Đó là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết về luật pháp. Vài thông tin từ phía Nguyễn Quang Lập và nhà chức trách thể hiện Lập rất hiểu luật, có sự chuẩn bị kĩ càng cho cái kết hành vi của mình. Còn nhà chức trách thì tuần tự như tiến, đĩnh đạc làm cái việc mà bảo bối pháp luật đã trao cho họ.

Chỉ qua một câu dặn với với vợ, Lập đã tỏ ra rất thông thạo về luật Tố tụng hình sự: “Sau 9 ngày mà không thấy về thì khoảng 3 năm”. Con số 9 ấy là thời hạn tối đa cho tạm giữ hình sự mà luật quy định.

Điều 86 bộ Luật Tố tụng hình sự ghi: Tạm giữ

1. Tạm giữ có thể được áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã.

2. Những người có quyền ra lệnh bắt khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này, Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển có quyền ra quyết định tạm giữ.

Người thi hành quyết định tạm giữ phải giải thích quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi ra quyết định tạm giữ, quyết định tạm giữ phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Nếu xét thấy việc tạm giữ không có cản cứ hoặc không cần thiết, thi Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và người ra quyết định tạm giữ phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Quyết định tạm giữ phải ghi rõ lý do tạm giữ, ngày hết hạn tạm giữ và phải giao cho người bị tạm giữ một bản.

Tạm giữ là biện pháp ngăn chặn do những người có thẩm quyền quyết định, hạn chế tự do thân thể trong thời hạn nhất định đối với người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú (người phạm tội chủ động đến các cơ quan bảo vệ pháp luật khai báo về hành vi phạm tội chưa bị phát hiện) nhằm đảm bảo cho cơ quan có thẩm quyền có điều kiện lấy lời khai và xác minh lý lịch, nhân thân cũng như những tình tiết khác có liên quan đến vụ án, để có cơ sở ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn khác hoặc ra quyết định trả tự do cho người bị bắt.

So với các biện pháp ngăn chặn khác, biện pháp tạm giữ có tính chất tương đôi nghiêm khắc. Những đốì tượng bị áp dụng biện pháp này buộc phải chấp hành chế độ tạm giữ tại Nhà tạm giữ với những hạn chế nhất định về quyền tự do đi lại, tự do thân thể, phải chịu sự giám sát của các cán bộ quản lý Nhà tạm giữ; mọi sự liên hệ với gia đình đều phải tuân theo Quy chế về chế độ tạm giữ, tạm giam. 

Đối với những trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng quả tang, nhưng có nơi cư trú rõ ràng, không có dấu hiệu bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ. cản trở hoạt động điều tra hoặc tiếp tục phạm tội, thì không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ. 

Tạm giữ động chạm đến quyền tự do thân thể của con người, do vậy không thể áp dụng một cách tùy tiện mà phải tuân theo những thủ tục nhất định. Việc tạm giữ phải có quyết định của người có thẩm quyền. 

Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi ra quyết định tạm giữ, quyết định tạm giữ phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát việc tạm giữ. Trường hợp Viện kiểm sát thấy rằng, việc tạm giữ không có căn cứ, không đúng pháp luật hoặc không cần thiết, thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và người ra quyết định tạm giữ phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Điểu 87. Thời hạn tạm giữ

1. Thời hạn tạm giữ không được quá ba ngày, kể từ khi Cơ quan điều tra nhận người bị bắt.

2. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ, nhưng không quá ba ngày. Trong trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá ba ngày. Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn; trong thời hạn 12 giờ, kê từ khi nhận được đề nghị gia hạn và tài liệu liên quan đến việc gia hạn tạm giữ, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn.

3. Trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Điều luật quy định thời hạn tạm giữ không được quá ba ngày kể từ khi Cơ quan điều tra nhận người bị bắt. Do đó, thời hạn tạm giữ không tính từ khi Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ, mà được tính từ khi Cơ quan điều tra nhận người bị bắt.

Trong trường hợp cần tiếp tục xác minh lý lịch, nhân thân cũng như những tình tiết khác có liên quan đến vụ án, để có cơ sở ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn khác hoặc ra quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ, nhưng không quá ba ngày. Trong trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không được quá ba ngày. Mọi trường hợp ra hạn tạm giữ đều phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Như vậy, nếu có gia hạn tạm giữ, thì thời hạn tạm giữ tối đa không được quá chín ngày.

Khi đã hết thời hạn tạm giữ, mà Cơ quan điều tra xét thấy chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can, thì phải trả lại tự do ngay cho người bị tạm giữ. Trường hợp thấy có căn cứ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam, thì trước khi hết hạn tạm giữ, Cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tối bị can và ra quyết định tạm giam, chuyển ngay đến Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn.

Đến tạm giam để điều tra

Hôm nay, Nguyễn Quang Lập đã chính thức nhận được lệnh tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: Tạm giam

1. Tạm giam có thể được áp dụng đối với bị can, bị cáo trong những trường hợp sau đây:

a) Bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; phạm tội rất nghiêm trọng;
b) Bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội.

Như vậy, nói về luật, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để khởi tố Nguyễn Quang Lập. Theo thông tin thì đấy là tội danh thuộc điều 88 Bộ luật hình sự, tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm."

Sau mấy ngày tạm giữ, thông tin từ phía cơ quan điều tra nói rằng, Lập đã nhận ra sai lầm của mình và hứa sẽ thôi không làm cái việc sai trái ấy nữa để làm một nhà văn đích thực. Nghe điều đó, nhiều người thở phào và hy vọng hết thời hạn tạm giữ Lập sẽ được tại ngoại.

Tuy nhiên, đã không phải như vậy mà là một lệnh tạm giam. Trong trường hợp này chỉ có mấy dấu hiệu khiến Lập bị tạm giam. Hoặc là, tội của Lập bị coi là "nghiêm trọng", hoặc là, Lập có thể "cản trở việc điều tra". Tính nghiêm trọng phải được chứng minh bằng thiệt hại có thể gây ra cho "Nhà Nước". Còn cản trở điều tra thuộc về thái độ chủ quan và khả năng hợp tác của Lập.

Mong rằng, với hiểu biết luật pháp của mình, Nguyễn Quang Lập tránh được điều thứ hai. Vì rằng nó là yếu tố để tăng nặng, hoặc giảm nhẹ hình phạt.


4 nhận xét

15:16 18 tháng 12, 2014 Reply

Lập nên thành khẩn khai báo toàn bộ để được sự khoan hồng của pháp luật. Bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc và tội danh của Lập phụ thuộc rất nhiều vào điều này

15:36 18 tháng 12, 2014 Reply

NQL thừa thông minh để hiểu mình nên làm gì trong thời điểm này. Với những bằng chứng đã có Lạp chẳng thể làm gì ngoài thành khẩn để mong sự khoan hồng.

09:52 20 tháng 12, 2014 Reply

Lập nói chung là siêu, biết trước tương lai, trước khi đi còn nói với vợ với giọng điệu bình tĩnh thể hiện sự chấp nhận i án của mình. Thấy như bác mõ trích luật trên, vậy là đoán rằng ông này phạm cái tội tuyên truyền chống nhà nước thì cũng hơi gay nhỉ. Tội này mà đưa ra xét thì ỏm tỏi là cái chắc

10:43 20 tháng 12, 2014 Reply

Thực sự thì mấy cái đứa rận chủ cùng mấy đứa ngoại bang cứ láo nha láo nháo, đã không biết đất gì về pháp luật Vn rồi còn nói này nói nọ kiểu như trùm lắm. Thế là biết bao nhiêu đứa cứ viết bài này bài nọ bảo là chính quyền VN bắt trái phép lập. CHán

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!