19/01/2015

LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Tác giả: Unknown viết lúc 19/01/2015 | 19.1.15

Mõ Làng: 

Nhân sự kiện giáo dân Phao – Lô Nguyễn Trọng Nghĩa tại giáo xứ Cao Lãnh - Đồng Tháp có đơn gửi Hồng y Nguyễn Văn Nhơn và các đức giám mục đề nghị xử lý theo giáo luật đối với linh mục Nguyễn Văn Toản của Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng về bài giảng “…nhân danh Tin mừng để lừa gạt người khác…” tuyên truyền xuyên tạc chống chính quyền ngay chính hội trường nhà thờ trước hàng trăm linh mục, giáo dân, xin giới thiệu bài "Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Việt Nam" của bạn Bùi gửi cho Mõ Làng.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động để tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng chống đối. Ngay từ khi đặt chân vào Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc đã tính toán đến âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Chúng tìm cách mua chuộc, lôi kéo các giáo sĩ, tín đồ các tôn giáo để thực hiện mục đích chính trị phản động. Khi Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam (1975), viên Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn - Polga - nói rằng: “Sau khi Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam thì lực lượng đấu tranh với cộng sản, chủ yếu là tôn giáo...”.

Lúc chúng ta bước vào công cuộc đổi mới, chủ nghĩa đế quốc tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam. Các thế lực thù địch tuyên truyền rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang còn mạnh, chưa thể chuyển hoá ngay được nội bộ. Vì vậy, để làm cho Cộng sản Việt Nam suy yếu, biện pháp hữu hiệu nhất là dùng vấn đề tôn giáo và dân tộc để phá hoại an ninh, làm cho Việt Nam suy yếu...”.

Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Chính sự hậu thuẫn này là nhân tố kích động số phần tử quá khích trong tôn giáo có thái độ thách đố với chính quyền, như: Chúng có ý đồ thành lập “Uỷ ban liên tôn chống cộng”, lôi kéo tín đồ, tụ tập đông người, xúi giục biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để chờ bên ngoài can thiệp.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước. Quốc hội Mỹ đã ra một số nghị quyết và tổ chức nhiều cuộc điều trần về vấn đề tôn giáo ở việt Nam; xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “đàn áp tôn giáo”! Gần đây, Uỷ ban Tự do tôn giáo của Mỹ tiếp tục công bố báo cáo đánh giá tiêu cực về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

Trong khi đó, bọn phản động lợi dụng tôn giáo trong nước, nhất là số cực đoan, quá khích trong công giáo, phật giáo Ấn Quang, phật giáo Hoà Hảo,... lợi dụng những diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động ngày càng quá khích hơn; câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp.

Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau đây: Một là, tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá. Hai là, dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở hải ngoại tổ chức hoạt động chống Việt Nam. Ba là, hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động chống phá.

Các cơ quan đại diện chính thức của một nước lớn tại Việt Nam có nhiều hoạt động công khai, trắng trợn nhằm ủng hộ cho các đối tượng cực đoan, phản động trong các tôn giáo. Đại sứ quán của họ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại TP.Hồ Chí minh thường xuyên cử người đi các tỉnh, thành của Việt Nam để “nắm tình hình” sinh hoạt của các tôn giáo, nhưng thực chất là nhằm trực tiếp tiếp xúc, kích động các chức sắc và tín đồ tôn giáo gây áp lực đòi thả những tên đội lốt tôn giáo hoạt động chống phá bị ta bắt; “tiếp sức” cho các đối tượng đang có hoạt động chống đối.

Tình báo của họ thông qua một số chức sắc tôn giáo cực đoan, ngầm chỉ đạo Nguyễn Văn Lý, Chân Tín, Thích Quảng Độ, Lê Quang Liêm ra các “lời kêu gọi” phản động để “nắn gân” cộng sản Việt Nam sau Đại hội X. Nhóm thiên chúa giáo cực đoan liên tục lợi dụng tranh chấp đất đai để hoạt động đấu tranh chống chính quyền. Đặc biệt, ở một số địa phương từ tranh chấp đất đai, chúng lợi dụng người cầm đầu tổ chức tôn giáo ở đó để kích động, xô đẩy giáo dân vào cuộc đấu tranh mang màu sắc chính trị, gây mất ổn định chính trị, tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp.

Các thế lực thù địch đã chỉ đạo cho một số đối tượng cực đoan, núp dưới danh nghĩa những nhà truyền đạo, như “mục sư”, “tình nguyện viên”,... để đi sâu vào nội bộ quần chúng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhằm lừa phỉnh, dụ dỗ, xúi giục, kích động các tín đồ bỏ lao động sản xuất để tham gia hoạt động biểu tình chống đối chính quyền. Được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hậu thuẫn, bọn phản động trong các tôn giáo ở Tây Nguyên ra sức lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ra thực hiện chủ trương xoá các tổ chức Tin Lành trái phép để vu cáo chính quyền Nhà nước Việt Nam “Vi phạm tự do tôn giáo”, kêu gọi “cầu nguyện cho Tin Lành Tây Nguyên”, đồng thời kích động các hoạt động chống đối.

Hiện nay và trong thời gian tới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, bao gồm cả phát triển các đạo giáo mới và cả số người theo đạo, biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

28 nhận xét

13:02 19 tháng 1, 2015 Reply

Tiếc là nước ta luôn xử lý theo luật. Không thì mình đề xuất học TQ, cứ lẳng lặng mà "thịt" chúng nó cho khỏe

20:26 19 tháng 1, 2015 Reply

Tôn giáo luôn là vấn đề hết sức nhạy cảm . Tư xưa đến nay , đã cho thấy tôn giáo ở nước ta luôn bị các thế lực xấu lợi dụng vào mục đích của chúng. Cũng giống như một câu nói mình đã từng nghe " Tôn giáo không xấu , chỉ có kẻ lợi dụng tôn giáo làm việc xấu" .Bởi vậy dù có thế nào đi chăng nữa , dù nhạy cảm đến đâu , thì cái chúng ta cần lên án và đấu tranh chỉ là kẻ lợi dụng tôn giáo mà thôi.

22:23 19 tháng 1, 2015 Reply

Thế này mà vẫn còn đủ lòng tự trọng, vẫn còn dám đứng trên bục để giảng đạo sao? thật không biết xấu hổ

22:29 19 tháng 1, 2015 Reply

Nguyễn Văn Toản không xứng đáng làm linh mục vì đã vi phạm các lời răn của Chúa.

11:28 20 tháng 1, 2015 Reply

Giáo hội cần có những thái độ rõ ràng về các trường hợp có ý chống phá đất nước thì mới mong đc sự hỗ trợ từ nhà nước

13:44 20 tháng 1, 2015 Reply

Thật không thể chấp nhận được với những kẻ đội lốt thầy tu này . Mong rằng hồng y Nguyễn Văn Nhơn và các Đức Giám Mục có hình thức xử lý thích đáng với linh mục Nguyễn Văn Toản này. Trả lại sự trong sáng của tôn giáo . Hãy để tôn giáo ở nước ta phát triển theo đúng đường hướng " Sống phúc âm trong lòng dân tộc " như đã nêu ra.

15:02 20 tháng 1, 2015 Reply

Mình muốn xem vị hồng y mới Nguyễn Văn Nhơn sẽ giải quyết việc trên như thế nào. Không thể để tôn giáo lấn sân chính trị được

15:31 20 tháng 1, 2015 Reply

trong tình hình hiện nay thì các thế lực thù địch các nhà rận chủ luôn lợi dụng tôn giáo, đột lốt tôn giáo để chống việt nam, tiêu biểu như tên linh mục nguyễn văn lý, nguyễn văn toản, hay thích quảng độ... chúng luôn tìm cách lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống phá việt nam đi ngược lại với gióa luật giáo lý của tôn giáo.

15:34 20 tháng 1, 2015 Reply

Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

10:46 21 tháng 1, 2015 Reply

Tôn giáo muôn thủa từ trước đến nay đều là một mục tiêu mà lũ bán nước hại dân bên ngoài tập trung lợi dụng nhằm chống phá cách mạng Việt Nam ta. Nhận thức được điều đó nên Đảng nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo dân sống tốt đời đẹp đạo đấy thôi

10:49 21 tháng 1, 2015 Reply

Vấn đề tôn giáo là một vấn đề hết sức phức tạp đòi hỏi chúng ta cần nghiên cứu kĩ để có thể dập tắt được âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng nhà nước ta. Cần có những biện pháp hữu hiệu được đưa ra và trong đó cần coi trọng việc tuyên tuyên cho người dân

10:55 21 tháng 1, 2015 Reply

Dân tộc tôn giáo từ trước đến nay luôn được các thế lực thù địch bên ngoài xác định đó là một trong những mục tiêu mà chúng tiến hành để phá hoại đất nước ta. Thế nên mới có chuyện một số kẻ bị chúng lợi dụng để rao giảng trái phép như thế chứ

10:59 21 tháng 1, 2015 Reply

Những hoạt động rao giảng như thế này sẽ để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng đối với tình hình an ninh trật tự đấy. Nguyên nhân đó là việc những kẻ bán nước chúng âm mưu rác tâm phá hoại đất nước ta bằng cách lợi dụng tôn giáo đấy mà

14:36 21 tháng 1, 2015 Reply

Sợ mấy thằng này quá đấy. chúng nó cứ tưởng làm mấy cái hoạt động rao giảng như vậy là không có vấn đề gì chắc nhưng chúng nó đã nhầm rồi. Tất cả những hành động của chúng không thể thoát khỏi được sự cảnh giác của nhân dân ta

14:42 21 tháng 1, 2015 Reply

Đó là âm mưu xuyên suốt của chúng trong thời gian qua đây, tuy nó không mới nhưng cực kì nguy hiểm mà chúng ta cần phát hiện kịp thời để có thể chấn chỉnh tránh những tác động không tốt đến người dân. Còn việc tên linh mực kia có những hành động như vây thì nhất định hắn ta phải bị xử lý mà thôi

14:46 21 tháng 1, 2015 Reply

Những vấn đề về các vấn đề lợi dụng tôn giáo nếu không có các biện pháp xử lý kịp thời thì có thể để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng đấy các bạn à. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác mới được nhất là khi mà những hoạt động đó xuất phát từ các linh mục có tư tưởng chống đối

14:51 21 tháng 1, 2015 Reply

Không biết tên linh mục Nguyễn Văn Toản hắn suy nghĩ gì mà có thể có những hoạt động rao giảng lừa gạt quần chúng giáo dân như thế chứ?? đó là điều không thể chấp nhận được cần có những hình thức xử lý đối với các trường hợp này mới được

14:56 21 tháng 1, 2015 Reply

Chúng ta biết đấy không phải bây giờ mà đến tận cái thời kì chiến tranh thì các nước đế quốc đã sử dụng lực lượng tôn giáo lợi dụng họ vào các hoạt động chống phá đất nước Việt NAm ta. Giờ đây có thể thấy vấn đề khó giải quyết nhất đó là vấn đề tôn giáo đấy các bạn à

14:59 21 tháng 1, 2015 Reply

Hiện nay các thế lực thù địch chúng thường lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền chống phá Đảng Nhà nước ta chúng tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc chúng lợi dụng việc tuyên truyền đạo để nói xấu Đảng Nhà Nước ta cho nên chúng ta phải cẩn thận và thật cảnh giác với những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

15:34 21 tháng 1, 2015 Reply

TÔn giáo luôn là tâm điểm của những vụ việc phức tạp ở các địa phương bởi lẽ các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng các vấn đề liên quan đến người theo đạo để tiến hành các hoạt động phá hoại đất nước ta đấy mà các bạn. CHúng ta cần nắm được các điều đó để đấu tranh chống lại bọn chúng mới được

15:38 21 tháng 1, 2015 Reply

Có một điều mà chúng ta cần nhận thức được ở đây đó là âm mưu sử dụng tôn giáo như là một công cụ để cho chúng tiến hành các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc đất nước ta. MÀ thực tế thằng linh mực TOản đã lợi dụng đến điều đó để rao giảng cho người dân những thông tin sai trái đấy

22:00 21 tháng 1, 2015 Reply

Vấn đề tôn giáo là vấn đề được những kẻ phản động quan tâm chống phá nhất, đây là con đường rất nguy hiểm, chúng ta cần phải bảo vệ trước mũi chống phá của kẻ thù gian sảo. Những tên phản động lợi dụng vấn đề này thực sự là những kẻ có hành vi đê hèn và bỉ ổi.

19:56 22 tháng 1, 2015 Reply

không ai có thể chấp nhận cho những hành vi của những người này, vì họ đã và đang có những cái không thể nào làm cho xã hội việt nam tươi đẹp lên được, đó chính là điều đáng khinh thường và chúng ta nên xem lại chư không nên đùa được với nhuwgnx tình huống như thế này

19:59 22 tháng 1, 2015 Reply

chính những hành vi như thế này đã làm cho mâu thuẩn trong các tôn giáo, cũng như mâu thuẩn giữa tôn với người không theo tôn giáo, đó chính là một trong những điều đáng khinh và thực sự là một trong những cái mà chúng ta nên phải nghĩ chứ đùa đấu

20:06 22 tháng 1, 2015 Reply

Với những kẻ phá vỡ sự đoàn kết của dan tộc việt nam như thế nay thì nên khinh thường họ chứ không nên nghe theo họ, nghe họ chỉ có cho đất nước đi mà thôi, không thể nào hơn được đâu, đáng khinh thường lắm chứ đùa đâu

20:08 22 tháng 1, 2015 Reply

cảm ơn tác giả đã có bài viết vạch trần được nhuwgnx âm mưu của những con người này, thực sự thì nên khinh thương những con người này, tôi mong nhà nước có thể xử lí nhuwgnx con người này chứu không nên tiếc nuối cái gì hết

Nặc danh
15:03 26 tháng 1, 2015 Reply

"LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM" là chiêu bài mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng vào mục đích chính trị chống phá nước ta ở thời điểm hiện tại, và cả trong tương lai, nên chúng ta phải hết sức cảnh giác.

14:35 27 tháng 6, 2018 Reply

Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam là một trong một số vấn đề mà dư luận ở phương Tây thường quan tâm trong các diễn đàn quốc tế về việc bảo đảm quyền con người. Tuy nhiên, do thiếu thông tin và còn giữ một số định kiến, cho nên vẫn có người chưa hiểu hết, chưa hiểu đúng tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam cùng các thành tựu đã đạt được trong việc tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm hoạt động tôn giáo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!