12/10/2015

Vụ việc ở giáo họ Yên Lạc, giáo xứ Xuân Kiều: Từ góc nhìn tôn giáo và pháp lý

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 12/10/2015 | 12.10.15

Với bất kỳ ai trong mỗi chúng ta cũng có thể thấy được rằng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam thì các tôn giáo đã đồng hành và đóng góp công lao hết sức to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Thế nhưng thời gian qua, những hình ảnh về những vụ bắt giữ người trái pháp luật xẩy ra ở giáo xứ Mỹ Yên (Nghi Lộc); hoạt động vi phạm pháp luật về đất đai xẩy ra ở giáo xứ Làng Anh, Cẩm Sơn, Kẻ Gai, hay gần đây nhất là vụ lấn chiếm đất đai xây dựng công trình trái phép của giáo dân giáo họ Yên Lạc, thuộc giáo xứ Xuân Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An đã làm mất đi những hình ảnh tốt đẹp vốn có của tôn giáo trong lịch sử dân tộc. Vậy tại sao mà giáo dân giáo họ Yên Lạc lại có hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy? Có phải những nhu cầu chính đáng về đất đai tôn giáo chưa được chính quyền giải quyết thoả đáng, hay đó là cái cớ để linh mục Lượng và một số kẻ chống đối cực đoan trong Công giáo lợi dụng xúi giục, kích động quần chúng gây rối an ninh trật tự nhằm đạt được mục đích chính trị của mình?


Qua tìm hiểu sự việc được biết, HĐMV giáo họ Yên Lạc dưới sự chỉ đạo của Linh mục Lê Công Lượng đã có kiến nghị với UBND xã Nghi Kiều cho làm con đường đi từ nhà thờ họ ra đường liên xã cắt ngang qua Trường Mầm non xã Nghi Kiều, nhưng không được UBND xã Nghi Kiều chấp nhận vì vi phạm đến đất do Trường Mần non xã Nghi Kiều quản lý, hơn nữa giáo họ đã có con đường đi vào nhà thờ họ đã được bê tông hóa vẫn sử dụng từ trước đến nay. Nhưng vào lúc 07h00’ ngày 15/10/2015, Linh mục Lượng đã huy động khoảng 500 giáo dân kéo đến khu vực Trường Mần non xã Nghi Kiều đập phá tường bao của nhà trường đồng thời chặt phá các cây xanh trong khuôn viên trường, sau đó cho làm con đường đi thẳng vào nhà thờ xuyên qua đất của trường mần non và đã xây 2 bờ tường mới kéo dài theo con đường để ngăn cách trường mần non với diện tích đất đã lấn chiếm. Hành vi kích động giáo dân lấn chiếm đất đai xây dựng công trình trái phép xẩy ra ở giáo họ Yên Lạc của linh mục Lê Công Lượng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cũng như đi ngược lại lời răn dạy tốt đẹp của Chúa là hướng mỗi con người tới cái chân, thiện, mỹ.

Hình ảnh giáo dân giáo họ Yên Lạc đang làm con đường trên đất của trường Mầm non

- Về phương diện tôn giáo

Nghĩ đến tôn giáo hầu như chúng ta nghĩ tới những điều tốt đẹp, những giáo lý, lời răn dạy của Chúa rằng mỗi con người phải tâm tích đức, sống có tình có lý, tuân thủ những quy định của pháp luật. Ấy vậy mà, trái với lời răn dạy của Chúa, Linh mục Lê Công Lượng đã rao giảng, truyền tin của đến con chiên những lời vu khống trắng trợn, bịa đặt lịch sử cho rằng chính quyền đàn áp hoạt động tôn giáo, ngăn cản các hoạt động tôn giáo cũng như hạn chế quyền lợi của giáo dân.

Phần lớn giáo dân giáo họ Yên Lạc là những nông dân chân lấm tay bùn, họ theo tôn giáo với đức tin sâu sắc, họ tin vào những lời răn dạy của Chúa và những lời dạy, thuyết giảng của cha xứ. Nhưng chính vì lẽ đó mà họ đã, đang bị Linh mục Lê Công Lượng và những kẻ có mưu đồ chính trị xấu kích động, lợi dụng vào mục đích chính trị, chứ không phải là đang hướng cho họ một cuộc sống tốt đẹp bằng niềm tin tôn giáo. Nguy hiểm hơn, trong vụ việc lấn chiếm đất đai xẩy ra ở giáo họ Yên Lạc có cả phụ nữ, trẻ em tham gia vào hành vi đập phá, hủy hoại tài sản. Việc lợi dụng đức tin cũng như sự hiểu biết mơ hồ về pháp luật của giáo dân đã bị Linh mục Lượng lợi dụng làm phát sinh và duy trì mâu thuẫn giữa chính quyền và tôn giáo, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.
Về phương diện pháp lý
Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước” (Điều 24).

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 cũng quy định: “Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật khác” (Điều 8). Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/2/2005 của Chính phủ về “Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo”. Đây là văn bản cụ thể hóa các điều mà Pháp lệnh quy định. Tại Nghị định hướng dẫn rõ giáo hội được phép hoạt động những gì, thủ tục đăng ký các hoạt động tôn giáo như thế nào; việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo nào không phải xin phép xây dựng, công trình kiến trúc nào phải xin phép; quy định các hoạt động từ thiện, quan hệ quốc tế của tôn giáo…

Khoản 1, Điều 206, Luật Đất đai, năm 2013 quy định: “Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật”. Nhà nước nghiêm cấm hành vi lấn, chiếm đất đai; không sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích; vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; hủy hoại đất; không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi sử dụng các quyền của người sử dụng đất; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất…(Điều 12).

Khoản 1, Điều 143, BLHS 1999, sửa đổi năm 2009 nước CHXHCN Việt Nam, quy định về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”: “Người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Như vậy, xét về phương diện tín ngưỡng, tôn giáo cũng như pháp lý, có thể khẳng định rằng: Hoạt động của linh mục Lê Công Lượng và HĐMV giáo họ Yên Lạc là hành vi đi ngược lại lời Chúa răn dạy “sống tốt đời, đẹp đạo”, trái với giáo lý, giáo luật Công giáo và luân thường đạo lý của người dân Việt Nam; đồng thời đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã đủ các yếu tố cấu thành tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (Điều 143, BLHS 1999, sửa đổi năm 2009). Những hành vi trên thể hiện sự coi thường kỷ cương, phép nước, coi thường pháp luật. Thiết nghĩ, vụ việc trên cần phải được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe và sự tôn nghiêm của pháp luật.
Nguyễn Văn Thắng

27 nhận xét

14:17 12 tháng 10, 2015 Reply

Linh mục Lượng lợi dụng làm phát sinh và duy trì mâu thuẫn giữa chính quyền và tôn giáo, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Vi phạm giáo lý, tôn chỉ sống tốt đời đẹp đạo của giáo hội, vi phạm nghiêm trọng luật pháp của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cần phải xử lý nghiêm minh, tránh tạo nên tiền lệ xấu, gây hoang mang trong đồng bào giáo dân và nhân dân yêu nước!

14:46 12 tháng 10, 2015 Reply

Hoạt động của linh mục Lê Công Lượng và giáo họ Yên Lạc là hành vi đi ngược lại lời Chúa răn dạy “sống tốt đời, đẹp đạo”, trái với giáo lý, giáo luật Công giáo và luân thường đạo lý của người dân Việt Nam; đồng thời đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã đủ các yếu tố cấu thành tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Những hành vi trên thể hiện sự coi thường kỷ cương, phép nước, coi thường pháp luật. Vụ việc trên cần phải được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe và sự tôn nghiêm của pháp luật.

19:51 12 tháng 10, 2015 Reply

Những hình ảnh về những vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ở giáo xứ Mỹ Yên (Nghi Lộc); hoạt động vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra ở giáo xứ Làng Anh, Cẩm Sơn, Kẻ Gai, hay gần đây nhất là vụ lấn chiếm đất đai xây dựng công trình trái phép của giáo dân giáo họ Yên Lạc, thuộc giáo xứ Xuân Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An đã làm mất đi những hình ảnh tốt đẹp vốn có của tôn giáo trong lịch sử dân tộc. Dưới góc nhìn tôn giáo và pháp lý thì các vụ việc này đã vi phạm nghiêm trọng. Cần phải giải quyết triệt để các vụ việc như vậy. Không để làm xấu đi nét đẹp tinh thần của các tôn giáo.

20:01 12 tháng 10, 2015 Reply

Trong lịch sử Việt Nam tôn giáo đã xuất hiện lâu đời, song hành cùng sự phát triển của đất nước những tôn giáo cũng rất đa dạng. Các tôn giáo sống hòa hợp với nhau cùng nhau xây dựng, và phát triển đất nước. Nhưng gần đây một số hoạt động vi phạm pháp luật của giáo dân ở Nghệ An đang làm hủy hoại hình ảnh tốt đẹp của những tôn giáo. Gây ra bức xúc trong nhiều người dân, làm khó khăn cho chính quyền địa phương trong giải quyết các vụ việc gây náo loạn. Không thể tha cho những kẻ cầm đầu nổi loạn trong các vụ việc này.

22:28 12 tháng 10, 2015 Reply

cứ thi thoảng chúng ta lại thất một giáo xứ trong nước nổi loạn và đặc biệt rất hay xảy ra ở các giáo xứ trong miền trung. Không biết bà con giáo dân có nghe theo lời chúa dạy hay không mà lại lú lẫn đi làm trái lại với sự cầm đầu của những tên linh mục vô cùng bất lương. Chúng cũng chả coi tôn chỉ của thiên chúa ra gì nữa mà liên tục có những hành động tuyên truyền sai trái những luận điệu để bà con làm những việc vi phạm pháp luật

22:55 12 tháng 10, 2015 Reply

có lẽ thiên chúa giáo đang là tôn giáo gây ra nhiều hoạt động gây rối, phá hoại nhất trong đất nước ta hiện nay. Và cũng từ lịch sử quá khứ tới nay chứ không phải bây giờ mà thiên chúa giáo mới có những linh mục, những giáo xứ hành động lệch lạc, không đúng những gì răn dạy của chúa Giê su, lại còn chen chân vào tình hình chính trị đất nước chứ không lo sống tốt đời đẹp đạo. Thế mới biết những con sâu mọt của thiên chúa giáo lúc nào cũng có, và không thiếu những âm mưu xấu xa

23:06 12 tháng 10, 2015 Reply

sống tốt đời đẹp đạo là mục tiêu mà giáo hội thiên chúa giáo hướng tới. nhưng nhìn vào cái cách mà linh mục và các con chiên lấn chiếm đất thì thử hỏi có còn ai tin. xét về lời răn của chúa hay trên góc độ pháp luật thì hành động vừa qua đều rất đáng lên án và phải xử phạt nghiêm minh

23:20 12 tháng 10, 2015 Reply

cần phải nghiêm trị ngay những kẻ cầm đầu, tổ chức và cổ vũ cho hành động trên. hành động này có khác gì ăn cướp tập thể của nhà nước. nếu không xử lý nghiêm thì rất có thể nó sẽ là một gương xấu và sẽ có nhiều vụ tương tự xảy ra

13:19 13 tháng 10, 2015 Reply

Ma-thi-ơ 10 (Phúc âm Matthew):

-34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo.

-35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;

-36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.

-37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; (!!!!)

-38 ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.

-39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.

40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta.

41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.

42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.

¨

Phúc âm của Matthew đã dẩn lời Chúa Jesus như vậy đó.

-Vậy Chúa đem gì đến cho nhân loại nào? gươm giáo, chia rẻ, hận thù lẩn nhau ngay trong gia đình bạn !!

Kết quả, đám tín đồ đạo chúa ngày càng xa lạ với tổ tiên, ông bà, dân tộc Việt nam. Ăn gạo VN, hít oxy VN, uống nước VN, . . . vậy mà họ lại hướng về cung phụng cái Vatican bóc lột đểu cáng.

13:26 13 tháng 10, 2015 Reply

nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi công dân chứ không bao giờ bảo hộ cho hành vi vi phạm quyền lợi chính đáng của người khác để phục cho lợi ích cá nhân của các giáo dân. Không thể có chuyện cứ giáo dân là đòi hỏi này nọ, và xem thường pháp luật, nằm ngoài pháp luật được. Giáo dân cũng là công dân, và đã là công dân thì phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và chấp hành nghiêm quyền lợi cũng như nghĩa vụ đối với xã hội. Việc làm của giáo họ này đã trà đạp lên luật pháp và coi thường lợi ích cộng đồng. Những kẻ này cần phải nghiêm trị để lấy lại sự thượng tôn của pháp luật. Nếu không, một bộ phận nhỏ theo tôn giáo sẽ là kẻ phá hoại cả dân tộc Việt Nam. Bảo sao mà khi nhắc đến mấy thằng này là người ta chỉ thấy ghét.Bọn họ có tôn trọng ai đâu mà dám đòi hỏi người khác phải tôn trọng.

19:52 13 tháng 10, 2015 Reply

chưa chắc là tôn giáo đã có công trong quá trình giành độc lập và xây dựng phát triển đất nước đâu tác giả ak, thằng Pháp và thằng Mỹ đều dùng tôn giáo là công cụ đầu tiên để tiến hành xâm chiếm nước ta đấy mà thôi, bản chất của tôn giáo là tốt, nhưng thực tế nó đang trở thành công cụ của những kẻ chống phá

20:01 13 tháng 10, 2015 Reply

tôn giáo bản chất lúc khai sinh của nó là hoàn toàn tốt thật, nhưng mà thực tế hiện nay ở nước ta nó còn thế nữa không thì cần phải xem xét lại, khi mà càng ngày có càng nhiều vấn đề tôn giáo nảy sinh ở nước ta, mà đều có cùng một kích bản đó là giám mục, linh mục đứng ra kích động bà con chống chính quyền, làm điều phạm pháp

20:08 13 tháng 10, 2015 Reply

quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng đó chính là nhân quyền và được nhà nước ta bảo vệ cho công dân, nhưng mà hãy phân biệt rõ nhân quyền và pháp luật nhé, pháp luật lúc nào cũng phải đứng trên cả nhé, nên người giáo dân cần phải có suy nghĩ lại đi, trước khi làm giáo dân thì hãy là một người công dân tốt đi đã

20:15 13 tháng 10, 2015 Reply

đúng là người dân có quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng và nhà nước ta cũng đã và đang đảm bảo điều đó cho người dân mà thôi, cơ sở để họ thờ tự, để họ tiến hành những việc của tôn giáo cũng có hết đấy thôi, nhưng không phải vì thế mà tôn giáo muốn gì là được ấy cả, hãy nên nhớ số lượng người không theo tôn giáo nhiều gấp nhiều lần so với số người theo tôn giáo nhé

20:21 13 tháng 10, 2015 Reply

vấn đề tôn giáo là vấn đề hết sức nhạy cảm và để giải quyết cái này có tính lâu dài thì phải nằm ở yếu tố nhận thức của người giáo dân, người giáo dân phải thực sự hiểu bản chất tôn giáo là gì, và hàng ngũ giám mục, linh mục của mình có vấn đề gì đã, lúc đó mới không có những sự việc như thế này xảy ra

20:22 13 tháng 10, 2015 Reply

chính giám mục Nguyễn Thái Hợp cũng là một kẻ từng kích động giáo dân chống lại chính quyền cũng đã thừa nhận hành động của giáo xứ Yên Lạc là hoàn toàn vi phạm pháp luật rồi, chính người trong nội bộ của công giáo còn bảo thế nữa thì giáo dân Yên Lạc nên hiểu chuyện đi, đừng có ngông cuồng chống thế nữa

20:30 13 tháng 10, 2015 Reply

giáo xứ, giáo dân vẫn là cái mà chính quyền ta đang gặp khó khăn thật cái này sinh ra đó chính là việc người giáo dân có niềm tin vào tôn giáo lớn đến mức mà họ không còn coi những cái khác là gì cả, tất cả với họ đều thua những giáo lý của chúa, những lời răn dạy của những cha xứ mà thôi, mà cha xứ như thằng Nguyễn Ngọc Nam Phong, Lê Công Lượng thế thì chúng là quỷ mới đúng hơn chứ

20:36 13 tháng 10, 2015 Reply

giáo xứ Yên Lạc đã xảy ra vụ việc này rồi, thì điều cần làm đầu tiên đó là làm sao cho bà con giáo dân hiểu rõ bản chất của vấn đề của thằng linh mục Lê Công Lượng, từ đó có được sự đồng tình của dân trong việc xử thằng Lê CÔng Lượng một cái thằng bản chất là quỷ mà đang đội lốt chúa để làm hại giáo dân

21:10 13 tháng 10, 2015 Reply

Việc làm này hoàn toàn vi phạm pháp luật của Việt Nam và hoàn toàn không hề có chút căn cứ nào. Rõ ràng, đối chiếu trên trên bản đồ hành chính thì trước giờ không hề có cái gọi là con đường vào nhà thờ như việc giáo mục cùng giáo dân lấn chiếm trái phép của trường mầm non. Hơn nữa, đất đai thuộc quyền quản lí của Nhà nước chứ không phải là cứ thích thì làm

21:24 13 tháng 10, 2015 Reply

Đầu tiên, không có bằng chứng nào chứng minh cho sự tồn tại của con đường tưởng tượng mà giáo mục Lượng cùng với giáo dân của mình biện minh cho hành vi lấn chiếm trái phép đất thuộc trường mầm non. Hơn nữa, dù là giáo xứ, hay giáo dân thì đất đai đều thuộc quyền quản lý của Nhà nước, chứ không phải là của giáo xứ hay nhà thờ, thế nên, việc làm này vi phạm pháp luật cũng như cần sớm có biện pháp răn đe nhằm không có việc tái diễn ở giáo xứ khác

21:49 13 tháng 10, 2015 Reply

Rõ ràng thì vấn đề tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng đang bị các đối tượng thù địch chống phá lợi dụng triệt để để kích động đồng bào giáo dân thông qua các giáo mục có tư tưởng sai lệch, tuyệt đối hóa vai trò của giáo xứ. Đất đai được quy định rõ ràng trong Luật pháp là thuộc sự quản lí của Nhà nước chứ không phải của một tôn giáo, một giáo xứ

23:52 13 tháng 10, 2015 Reply

đây là một việc làm không thể chấp nhận được đối với một linh mục,người được coi là có tư cách đạo đức cao hơn người bình thường trong xã hội.Đúng là từ xưa đến nay vấn đề tôn giáo quả thật nhức nhối với nhà nước,đặng biệt là đạo thiên chúa,tôi cũng đã từng chứng kiến việc người dân tin vào đạo và họ chỉ tin giám mục,linh mục đến độ coi thường luật pháp.Trong những trường hợp đó thì tư tưởng của người linh mục ảnh hưởng rất lớn đến người dân.Thiết nghĩ nên có những biện pháp phù hợp để giải quyết vấn đề này,nên định hướng tư tưởng cho những người linh mục đứng đầu để người dân noi theo đó

08:46 14 tháng 10, 2015 Reply

Người thì xưng cố, kẻ xưng cha,
Gián điệp tay sai hại nước nhà,
Mãi quốc cầu vinh, phường quốc tặc,
Thương luân bại lý, bọn gian tà.
Tội đồ dân tộc tôn vinh “thánh”.
Ác bá dâm tà lãnh chức “cha”.
Tà đạo thực dân chung một Chúa.
Nhân nào quả ấy chẳng còn xa.

22:03 16 tháng 10, 2015 Reply

Dù là dưới góc nhìn tôn giáo hay pháp lý thì những hành động của giáo dân ở giáo họ Yên Lạc, giáo xứ Xuân Kiều và kẻ đứng sau kích động là linh mục Lê Công Lượng đều là sai trái. Việc trái pháp luật thì đã rõ ràng như ban ngày. Còn dưới góc nhìn tôn giáo, không có điều răn nào của Chúa dạy những người con của mình có những hoạt động gây rối chính quyền, vi phạm pháp luật, phá hủy cả trường học của những cháu bé tuổi mầm non.

10:27 17 tháng 10, 2015 Reply

Dù xét ở dưới góc nhìn nào đi chăng nữa thì việc làm của Lê Công Lượng và giáo dân giáo họ Yên Lạc đều không thể chấp nhận được, họ đã đi ngược lại lời của chúa răn dạy, họ đã quên mất thế nào là tốt đời đẹp đạo, họ đã không hiểu thế nào là cuộc sống bình yên và hạnh phúc...Họ chỉ vì một tên linh mục được Mỹ nhồi nhét tư tưởng phản cha mẹ, giết giống nòi mà bị lợi dụng đi làm những việc tổn hại đến cuộc sống của người khác như vậy.

03:37 19 tháng 10, 2015 Reply

Vụ việc là một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Âm mưu của Mỹ và Việt Tân đã rõ ràng, chúng lợi dụng đạo Công giáo như một cỗ máy hoàn hảo để tiến hành chiếm đất, chiếm làng đúng như cách mà chúng đã làm ở Việt Nam trước đây. Hẳn các bạn đọc cũng sẽ đặt ra câu hỏi, đạo gì mà lại đi can dự vào những chuyện cướp đất, chuyện rừng beng để giúp cho các thế lực ngoại bang vào xâm lược nước ta, sao lại phải tôn thờ những người ngoại bang mà không tôn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta để rồi chúng chà đạp lên chính dân tộc ta, muốn hủy hoại văn hóa dân tộc ta.

14:37 27 tháng 6, 2018 Reply

Tôn giáo ở Việt Nam không còn là điều hiếm gặp như trước đây, người ta cũng không ngại ngần gì khi mang trên mình một tôn giáo nhất định. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôn giáo trở thành một điều gì đấy để một bộ phận người Việt xấu xí lấy ra để làm cớ này cớ nọ bôi xấu chính quyền Việt Nam, đây là một điều cần lên án mạnh mẽ.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!