18/12/2015

Trao đổi với với nhóm biên soạn thư ngõ gửi Đại hội XII của ĐCSVN

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 18/12/2015 | 18.12.15

Mõ Làng

Kính gửi các "nhân sỹ" trong nhóm biên soạn thư ngõ kiến nghị và những người ký tên (đứng đầu là GS Tương Lai).

Tôi đã đọc kiến nghị của các vị đăng trên Bauxite, hy vọng tìm được những kiến giải hay, có sức thuyết phục để phổ biến nó. Song đáng tiếc là rất thất vọng và thấy rằng cần phải trao đổi với các vị mấy vấn đề cho phải đạo.

Trước hết xin có mấy nhận xét về nội dung kiến nghị.

Thứ nhất, những tưởng đây sẽ là tinh hoa trí tuệ có tính phản biện của giới trí thức, nhân sỹ đối lập nhưng buồn vì rằng nó chẳng có gì mới ngoài những ngôn từ miệt thị những thành quả có được bằng sự cố gắng của cả dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, phát triển dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN. Các vị đã sai lầm khi trích dẫn dự thảo văn kiện của ĐCS làm tiên đề cho những kiến nghị tréo ngoe chẳng ăn nhập với nó. Chẳng hạn, ngay từ đoạn đầu tiên "Qua 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển ở trình độ trung bình thấp với những tiến bộ về kinh tế và đời sống nhân dân, về thực hiện các “Mục tiêu thiên niên kỷ” do Liên Hiệp Quốc đề ra"...." đấy là đoạn "ăn cắp" nguyên văn trong trong dự thảo văn kiện của ĐCS (chỉ thêm một từ "thấp" trong "trung bình "thấp") để phủ định tất cả.

Đoạn trích dẫn ấy có ý tốt, khách quan đúng không các vị? nhưng nó được dùng làm luận cứ cho kiến nghị mang tính phủ định "nhân dân ngày càng mất lòng tin vào thể chế chính trị" và kêu gọi "đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa)"

Hay đoạn nói "Nhiều nước, kể cả những nước phát triển nhất, đã cam kết cùng Việt Nam trở thành đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Mới đây, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thu hút Việt Nam tham gia từ đầu đã được ký kết; khối ASEAN mà Việt Nam là thành viên đã nâng cấp sự liên kết thành Cộng đồng. Sự hội nhập quốc tế ở tầm cao hơn đặt ra thách thức mới, song chưa bao giờ Việt Nam có được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất của nhân dân và các quốc gia trên thế giới như ngày nay"... đấy cũng là đánh giá thành công của văn kiện ĐCS về đường lối đối ngoại. Nó là một đánh giá tốt, khách quan (mà chính các vị cũng phải công nhận) Lại được dùng để làm luận điểm cho kiến nghị tréo ngoe, cực đoan khi đề xuất "thoát Trung", vu cáo Việt Nam đang là "chư hầu" của TQ. 

Thứ hai, những kiến nghị mà các vị đưa ra đều rất to tát, có tính "cách mạng" như: "Từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin, đổi tên Nước, đổi tên Đảng Cộng sản, xóa bỏ định hướng XHCN..." Nhưng không thấy các vị đưa ra căn cứ chứng minh vì sao phải thay đổi, chỉ nói một cách hàm hồ rằng vì nó "độc tài, bạo lực, dối trá...". Những cụm từ đó đã được nhai đi, nhai lại đến nhàm chán của những tư tưởng thù hận mà các vị nói mãi rồi. Cách dẫn nhập của các vị khác gì "treo đầu dê, bán thịt chó".

Để thức tỉnh tri thức cho các vị, tôi đành bớt chút thời gian trao đổi với các vị mấy vấn đề cốt lõi về tính tất yếu của sự lựa chọn vai trò lãnh đạo của ĐCS, của CNXH mà dân tộc ta đã xác quyết.

Theo tôi, xác quyết vị thế lãnh đạo của ĐCS với dân tộc VN là đúng với lẽ phải, hợp tình, hợp lí, là cần thiết, tất yếu, tất nhiên. Vì sao vậy.

Khi xã hội loài người chưa phát triển, lực lượng sản xuất còn rất thấp kém, con người sống thành bầy đàn, con người đã cần phải hiệp đồng với nhau để chống chọi với thiên nhiên, duy trì cuộc sống, từ đó hình thành nên các bộ tộc, bộ lạc. Thực tiễn đó đòi hỏi phải có những người thay mặt cộng đồng đứng ra duy trì, điều hành hoạt động của cả cộng động, và do đó, xuất hiện các tù trưởng, tộc trưởng, già làng, trưởng bản đứng ra thay mặt cộng đồng điều hành hoạt động chung của cả cộng đồng. Như vậy, khởi đầu trong đời sống, con người đã quan niệm sự hiện diện, hoạt động vị thế của người đứng đầu là sự cần thiết, tất yếu, tất nhiên, hợp lý.

Giai đoạn xuất hiện xã hội phong kiến vị thế của triều đình, đứng đầu là nhà Vua được xã hội thừa nhận. Vua không phải là người thay mặt cho đa số, nhưng vua là con trời, là người thay mặt thiên tử hành đạo. Vua có quyền nắm tất cả các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để thực hiện cai trị thiên hạ, vua cha truyền ngôi cho vua con là đương nhiên, tất yếu. Sự tuân thủ đó là bổn phận tuyệt đối, không cần suy nghĩ của muôn dân. Người dân có bổn phận phải tuân thủ quyền lực của vua chúa chính là bổn phận tuân thủ quyền lực của thượng đế. 

Các nhà tư tưởng thời cận đại, như J. Locke, Mông-tec-xki-ơ, J.J. Rut-so đều cho rằng, con người từ khi sinh ra đã có những quyền bất khả xâm phạm - quyền tự do công dân - họ là những công dân chính trị. Bất cứ nhà nước nào cũng gắn với quyền lực, nhưng quyền lực nhà nước là quyền lực của dân, do dân ủy quyền, dân nuôi nhà nước và do đó, nhà nước phải phục vụ dân, nhân viên công lực phải là công bộc của dân. Nhà nước thực hiện được những nguyên tắc đó thì sự tồn tại nhà nước đó là chính đáng. Nếu nhà nước vi phạm hợp đồng, có thể dân sẽ thay nhà nước đó bằng một nhà nước khác thông qua một cuộc cách mạng.

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định, sự xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế, khi xã hội có sản phẩm dư thừa và bộ phận người này chiếm đoạt sản phẩm lao động của bộ phận người khác. Giai cấp nắm quyền lực kinh tế tất yếu trở thành giai cấp nắm quyền lực thống trị và quyền lực của giai cấp thống trị bao giờ cũng được thiết lập bằng tổ chức nhà nước. Sự xuất hiện nhà nước vô sản và đảng vô sản nắm quyền trong thời đại ngày nay là hoàn toàn chính đáng, cần thiết, tất yếu.

Ở Việt Nam, trong lịch sử hiện đại đã có rất nhiều chính đảng chính trị (nhất là trong thời kỳ chống thực dân, phong kiến và cả trong thời kỳ đấu tranh thống nhất đất nước), tất cả họ đều ít nhiều có những tham vọng vươn lên nắm quyền lực. Tuy nhiên, rốt cuộc chỉ có ĐCS là chính đảng thành công. Bởi vì, ĐCS đã có đường lối đúng, hợp lòng dân nên đã huy động được sức mạnh toàn dân làm cách mạng xã hội thắng lợi. Ngày nay ĐCS cũng đang lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, phát triển kinh tế thắng lợi, từng bước nâng cao mức sống của nhân dân nên được dân tin tưởng, được thế giới công nhận. Do vậy, vị thế lãnh đạo của ĐCS là cần thiết, tất yếu, tất nhiên, hợp tình, hợp lý chưa có một chính đảng chính trị nào thay thế được. Chưa có ai thay thế được hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh của họ. Và do đó, quyền lãnh đạo của ĐCS là uy quyền chính đáng. 

Sự thừa nhận xã hội đối với chủ thể chính trị nào đó là sự thừa nhận về danh vị (địa vị, chức danh trong các thang bậc của quyền lực) và quyền hạn được làm những gì và không được làm những gì (nhiệm vụ, bổn phận, quyền và lợi) trong hành vi của mỗi chủ thể chính trị, xã hội tạo dựng hiệu lực lãnh đạo và sức cuốn hút cho nó chứ không phải ý chí quyền lực của một nhóm hoặc một tổ chức chính đảng nào.

Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh uy quyền chính đáng theo tiêu chí sự thừa nhận xã hội. Người cai trị được coi là chính đáng khi họ chính danh, nhân chính, vi chính. Để duy trì được quyền lực, điều quan trọng nhất là nhà vua phải giữ được đức tín, giữ được lòng tin của dân. Dân đã tin thì thế lực rất mạnh, làm việc gì cũng được. Vậy nên, suốt hàng trăm năm, thậm chí là nghìn năm nhà nước quân chủ không phải lúc nào cũng có vua anh minh, nước cường thịnh mà có lúc thịnh, lúc suy. Thế giới vẫn tòn tại không ít chế độ quân chủ lập hiến nhưng nước vẫn cường thịnh vì nhà vua vẫn giữ được niềm tin, sự thừa nhận của nhân dân.

Sự thừa nhận của xã hội về vị trí, vai trò, quyền lực chính trị đối với mỗi chủ thể chính trị bao giờ cũng thể hiện ở niềm tin chính trị, sự tín nhiệm xã hội đối với chủ thể đó. Chính niềm tin, sự tín nhiệm của dân chúng với đảng cầm quyền là cái tạo nên sức cuốn hút họ thực hiện quyền lực. Nhưng để có được niềm tin, để xã hội giao quyền cho một chủ thể nào đó và để có sự phục tùng nghiêm túc của khách thể quản lý đối với chủ thể quản lý trong quan hệ quyền lực, lại tuỳ thuộc chủ yếu ở việc thực hiện các quan hệ lợi ích có đáp ứng được các yêu cầu chính đáng của xã hội hay không. 

Sự thực ở Việt Nam, vị thế chính đáng của Đảng cộng sản VN với nhân dân đã được Cương lĩnh chính trị của Đảng xác định là: “Đảng công sản VN là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Lợi ích của đảng thống nhất với lợi ích của nhân dân, Đảng lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu hoạt động của mình. Xã hội mà VN đang xây dựng là xã hội XHCN có những đặc trưng cơ bản: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Do nhân dân làm chủ; Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; có điều kiện phát triển toàn diện; Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”.

Những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa được nêu trên vừa phản ánh được bản chất của chủ nghĩa xã hội mà ĐCSVN hướng tới. Đồng thời nó cũng phản ánh nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Vì vậy nó tạo niềm tin của nhân dân vào một xã hội tốt đẹp. Nó cuốn hút toàn dân hưởng ứng chủ trương của ĐCS. Và chính nó đã tạo nên vị thế chính đáng cho ĐCS. Không ai có thể phủ nhận thành quả phát triển mọi mặt nhanh chóng, mạnh mẽ mà chỉ trong 30 năm đổi mới ĐCSVN đã mang lại cho nhân dân (như trong đánh giá của văn kiện và xã hội) nên với người VN (trừ các vị) không ai muốn xóa bỏ nó.

Sự thật lịch sử cho thấy, một lực lượng nào đó muốn nắm được quyền lực, muốn giữ được quyền lực lâu dài thì chủ thể đó phải luôn ở vị trí tiên tiến, tiền phong. 

Trong các xã hội thực dân xâm lược, thống trị, vấn đề độc lập dân tộc trở thành vấn đề chính trị chủ yếu; và trong các thời đại mà chính trị đã tỏ ra lỗi thời, tầng lớp cai trị trở nên phản động, là lực lượng đối lập với lợi ích toàn xã hội, kìm hãm phát triển xã hội, thì có thể, một lực lượng chính trị mới, sẽ thông qua một cuộc cách mạng để giành quyền lực. Lực lượng chính trị nào thực hiện việc thông qua một cuộc cách mạng để giành vị trí quyền lực nhằm thay đổi xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng hợp lòng dân, hợp với xu thế thời đại, thì lực lượng cầm quyền đó sẽ được xã hội thừa nhận.

Xã hội tư bản dưới sự thống trị của giai cấp tư sản là xã hội đầy áp bức, bất công. Đấu tranh giai cấp giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản tất yếu diễn ra, dẫn đến giai cấp công nhân, giai cấp tiêu biểu cho lực lượng sản xuất tiến tiến - dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản tiên phong ở nhiều nước châu Âu, châu Á - thực hiện cuộc cách mạng vô sản giành chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội là tất yếu, phù hợp với xu thế của thời đại, do đó được xã hội thừa nhận. Nhiều nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh, nhiều đảng tư sản dân tộc, đảng công nhân đã đứng ở vị trí tiên phong trong lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân, giành độc lập cho đất nước và nhiều đảng trong số đó đã cầm quyền cho đến ngày nay, bất kể đó ĐCS, XH hay DC nếu được dân tín nhiệm, thừa nhận.

Nhưng để mỗi một chính đảng, mỗi lực lượng chính trị - xã hội vươn lên nắm được quyền lực, cầm quyền một cách chính đáng thì phải tỏ rõ là vị trí tiên phong về đường lối, chiến lược, sách lược và về nghệ thuật tập hợp lực lượng cách mạng, đứng về lợi ích của dân tộc, của đa số để giành được ưu thế trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với nhiều lực lượng chính trị, nhiều xu hướng chính trị khác nhau.

Ở Việt Nam, ĐCS đã đưa ra cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Với đặc thù của Việt Nam hiện nay, sự lựa chọn đó là đúng đắn, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cho dù đây đó có những tiếng nói chê bai CNXH, sùng bái, cổ vũ cho mô hình TB. Song đó cũng chỉ là những ý kiến mang tính áp đặt chủ quan hoặc công kích, bôi xấu. CNTB cũng không phải là mô hình lý tưởng, trong nó vẫn còn đầy rẫy những bất công mà các chính đảng chính trị cầm quyền cũng đang cố thoát ra để tranh thủ lòng dân. Họ không đứng yên, bất biến mà đang cải tổ, cải cách để thích ứng. Bằng chứng là mỗi kỳ bầu cử, mỗi chính đảng luôn đưa ra đường lối chính trị mới để tranh thủ lá phiếu. Những chính đảng chính trị cầm quyền nếu không chứng minh được đường lối của mình là tiên tiến, là tiến bộ thì tất yếu sẽ bị nhân dân phế bỏ, chẳng cần ai đó làm cách mạng thay họ. Vì vậy mỗi khi ĐCS vẫn đứng vững ở vị trí cầm quyền của mình thì có nghĩa họ có vị thế xứng đáng. Kêu gọi đổi tên đảng, thay thế CNXH bằng tên gọi gì khác mà không thay đổi đường lối thì chỉ là thay chiếc áo cho "thầy tu", có gì mà sống còn, mà ăn thua.

Khi xem xét đến quyền lực chính đáng trong các quá trình chính trị là phải xem xét đến trạng thái, mức độ bất tuân quyền lực. Quyền lực chính đáng là những yếu tố mà chủ thể quản lý thiết lập được để thuyết phục những người bị quản lý phải tuân thủ và ủng hộ các mệnh lệnh mà chủ thể cai trị đưa ra một cách tự nguyện nhằm đạt được hiệu lực và hiệu quả của quyền lực. Như vậy, uy quyền chính đáng gắn với nghĩa vụ, bổn phận của các khách thể chính trị trong việc tuân thủ các mệnh lệnh của chủ thể quyền lực là nhân dân. Nghĩa vụ tuân thủ như vậy có cơ sở không phải từ nỗi sợ hãi bị trừng phạt hay thuần túy từ lợi ích cá nhân, mà là từ sự công nhận về chuẩn mực đạo đức, sự hợp lẽ, sự hợp lý, khách quan và tự nhiên của chủ thể quyền lực mà nhà nước là hiện thân. Những hành vi bất tuân quyền lực mà các vị đang làm nó không đại diện cho nhân dân VN vì vậy cái mà các vị gọi là "bạo lực" chỉ có các vị phản đối, còn chúng tôi thì đồng tình vì đó là lợi ích ổn định xã hội mà chúng tôi muốn.

Một chính đảng, một nhà nước mạnh thì ngoài những yếu tố chính trị nói trên còn phải là một tổ chức không có kẻ "hư hỏng" như lời chủ tịch Hồ Chí minh đã từng dạy. Đáng tiếc rằng hiện nay, như đánh giá công khai của ĐCS Việt Nam, bên cạnh những cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, gương mẫu, hết lòng vì dân, trong đội ngũ của đảng đang có bộ phận có những biểu hiện sa sút, thoái hóa về đạo đức, lối sống làm mất lòng dân, làm suy yếu vị thế chính đáng của đảng, thậm chí là "nguy cơ" phá hoại đảng. Tuy nhiên, bằng thái độ nghiêm khắc, chân thành, ĐCS đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém của mình và coi đó là nguy cơ cần được loại trừ để củng cố vị thế của mình. Những vấn đề đó được ĐCSVN đánh giá, phân tích, chỉ ra còn cụ thể hơn nhiều trong văn kiện đại hội đảng lần này, không chỉ như các vị copy lại. Đấy là quyết tâm chính trị của họ và được nhân dân ủng hộ. Đành rằng, đấu tranh chống căn bệnh mặt trái quyền lực, căn bệnh nhà nước (không riêng gì nhà nước cọng sản) không phải ngày một, ngày hai là có thể gột rữa được nhưng những người cộng sản đã "tuyên chiến" với nó và quyết không buông bỏ. Đảng cộng sản Việt Nam, cũng như các chính đảng cầm quyền khác, nếu không không ngừng hoàn thiện mình, làm mất lòng tin của dân chúng thì vị thế chính đáng cũng sẽ không còn.

Theo đánh giá của chúng tôi, ngày nay, vị thế chính đáng của ĐCS vẫn chiếm ưu thế trong lòng dân Việt Nam. Bởi vì đường lối chính trị của Đảng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, lợi ích mà nhân dân có được như ngày nay là kết quả của quá trình đấu tranh gian khổ bằng sự đồng thuận của nhân dân với đảng. Ở Việt Nam chính trị vẫn ổn định, xã hội vẫn an toàn. Mặc dầu đây đó cũng còn những ý kiến trái chiều nhưng nó là tất nhiên và cũng chỉ là những ý kiến của nhóm nhỏ, không đại diện cho tầng lớp nào. Điều quan trọng là, những ý kiến đó không thuyết phục được đông đảo nhân dân. 

Vậy nên, những ý kiến của quý vị làm chúng tôi có cảm giác các vị không có động cơ phản biện, góp ý trung thực mà chỉ là vu cáo cho một mục đích đen tối mà thôi.

43 nhận xét

17:09 18 tháng 12, 2015 Reply

Đúng là nhân sĩ mà không biết đóng góp để phát triển đất nước mà chỉ tìm cách bới móc những cái xấu, những cái chưa tốt. Đáng lẽ ra nhìn thấy cái chưa tốt thì các vị phải đưa ra giải pháp chứ đừng chỉ chê bai một chiều như thế. Lấy đơn cử như việc trích dẫn một câu trong dự thảo văn kiện ra lại tự ý thêm một từ "thấp" vào đó thôi thì mang tính phủ định gần như hoàn toàn những cố gắng của đất nước.

17:12 18 tháng 12, 2015 Reply

Thế nào là "thoát Trung", thế nào là "chư hầu của Trung Quốc"? Tôi nói thẳng với các vị nhân sỹ là trời sinh chúng ta đứng canh thằng khổng lồ rồi thì muốn chạy ra khỏi nó cũng không được. Muốn chạy thoát khỏi nó thì chỉ có cách phụ thuộc vào một thằng lớn khác. Đơn cử như Hàn, Nhật phải phụ thuộc vào Mỹ mà thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Có thấy mấy vị nghị sĩ Hàn thi thoảng lại choảng nhau ko? Đó là vì mâu thuẫn trong việc ký các hiệp định làm ăn với Mỹ đấy.

17:21 18 tháng 12, 2015 Reply

"Từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin, đổi tên Nước, đổi tên Đảng Cộng sản, xóa bỏ định hướng XHCN..." để làm gì? Giờ ông học dốt, trình độ văn hoá chỉ hết tiểu học. Ông ra đường xin việc ông có đổi tên là gì thì trình độ của ông vẫn như thế. Cái điều cốt lõi của sự phát triển một xã hội đâu nằm ở cái tên.

17:26 18 tháng 12, 2015 Reply

Định hướng xã hội chủ nghĩa thì có gì là xấu? Nếu xấu thì do các vị đó chưa đọc về nó hoặc đọc rồi nhưng không hiểu gì về nó. Nhìn các nước Bắc Âu và Israel đi. Mô hình đất nước họ không khác gì xã hội chủ nghĩa. Ở Israel họ có những hợp tác xã giống hệt lý thuyết của chủ nghĩa xã hội. Có những nông trường làm việc tập thể, có nhà ăn, trường học... tập thể.

19:58 18 tháng 12, 2015 Reply

đứng trước kỳ Đại Hội Đảng lần thứ 12 các nhân sĩ cần có những đóng góp xác đáng phù hợp với tình hình đất nước chứ không phải là đem ra bới móc. Việc đưa con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta là hoàn toàn phù hợp với tình hình của đất nước. Các nhân sĩ nên làm tròn bổn phận của mình cho đất nước la tốt lắm rồi

21:13 18 tháng 12, 2015 Reply

Đại hội XII của Đảng là một sự kiện đặc biệt trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong nước và dư luận quốc tế. Trong khi nhân dân cả nước phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng, hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng thì các thế lực thù địch lại ra sức đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng mọi thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt. Cái gọi là thư ngỏ gửi Đại hội XII của đám dâm chủ suy cho cùng cũng chỉ là một trong những thủ đoạn chống phá, reo rắc lòng tin của quần chúng nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng.

21:16 18 tháng 12, 2015 Reply

Đã thành quy luật, trước khi diễn ra các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch lại ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm gây rối nội bộ, chống lại sự ổn định và phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII lần này cũng vậy, chúng hoạt động chống phá bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức.Chúng ta cần cảnh giác với những luận điệu sai trái này, cái gọi là thư ngỏ cũng vậy. Ở Việt Nam chính trị vẫn ổn định, xã hội vẫn an toàn nếu mà nghe theo những lời của rận chủ xã hội tất loạn

08:42 19 tháng 12, 2015 Reply

Cứ mỗi lần đại hội đảng,các vị nhân sỹ trí thức,lại núp dưới bóng dân,rồi nhân quyền và cả bóng tây phương tay phương nữa.Các vị đòi thoát Trung,thoát gì?Ta hoàn toàn tự chủ,đã từng choảng nhau,nhiều lần lên án họ trên các diễn đàn quốc tế.Chúng ta chơi với cái tốt của nó.Chúng ta không chấp nhận cái xấu nó áp đặt.Còn các vị Rận chủ luôn hô hào thoát Trung ngả về Mỹ.Muốn thay đổi chế độ,chẳng qua các vị thèm địa vị,thèm đô la,thèm ghi danh sử sách mà những thứ đó nó vượt tầm các vị?
nói nói lại các vị trí thức trở cờ đều vì cái TÔI của mình mà sẵn sàng bán cả danh dự, tự trọng.Nhìn thấy các vị đến van xin bọn Tây lông mà cám cảnh hộ.

09:32 19 tháng 12, 2015 Reply

Lại là một hình thức núp bóng chỉ vì mưu đồ chính trị cá nhân. Cái cần ở đây, là làm cho cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn, phúc lợi xã hội sẽ đầy đủ và được nâng cao hơn, chứ không phải là kích động một sự bất ổn. Thử hỏi mấy ông quan tâm thực sự đến cuộc sống của người dân, quan tâm được mấy phần đến tương lai của dân tộc này? Hay chỉ chăm chăm cho cái nồi cơm của nhà mình mà bày đặt đi nói những lời to tát? tộ sư, bố ghét mấy kẻ nhân danh dân tộc chỉ để no thân ấm cật như này!

16:23 19 tháng 12, 2015 Reply

Cũng như bao bức “Tâm thư” khác, nhất là “Thư ngỏ 61” trước đây, mở đầu bức thư những người này thường ca ngợi những thành tựu của đất nước, so sánh nước mình với nước khác… tuy nhiên, tất cả chỉ là cái làm nền cho vế sau, tức là bên cạnh những thành tựu trên thì đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu, dân chúng mất hết niềm tin vào chính quyền, đất nước chưa phát triển với tiềm năng, cán bộ công quyền toàn tham nhũng, lạm quyền…

16:24 19 tháng 12, 2015 Reply

Đây là lần gửi thư ngỏ thứ hai của nhóm nhân sĩ trí thức yêu nước này. Trong số những người ký tên vào bức thư ngỏ lần này đều có 61 vị đã góp mặt trong lần gửi thư ngỏ lần trước . Quanh đi quanh lại vẫn là những cái tên quen thuộc như: Huỳnh Ngọc Chênh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Quang A,… năm nay lôi kéo thêm một số người nữa là được 127 người.

17:01 19 tháng 12, 2015 Reply

Bài viết của tác giả rất hay. Những phân tích hợp lý cho thấy những lý lẽ với nhóm biên soạn thư ngỏ nào đó thật vô lý. Theo tôi, đứng trước thềm đại hội 12 sắp tới của Đảng luôn có nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Tất nhiên, những ý kiến tốt chúng ta nên tiếp thu, sửa chữa; còn đối với những ý kiến không có cơ sở pháp lý rõ ràng, không có căn cứ khoa học mà đơn giản chỉ là những đòi hỏi vô căn cứ thì làm sao có thể chấp nhận được...Thư ngỏ gửi về đại hội sắp tới chắc không ít, vậy thì với những lá thư như kiểu này thì thật là chỉ mất chút hơi sức khi đọc thôi.

17:27 19 tháng 12, 2015 Reply

Cái đám rận này có nhiều tên vốn đã có nhiều tên cầm bát cơm của Việt Nam ăn rồi vậy mà giờ đây về hưu lại chê luongj hưu ít nên đi kiện thuê cho VIệt Tân và bọn Mỹ. Xấu hổ cho bọn chúng, tưởng như thế nào chứ, hóa ra...Đúng là nhân sĩ mà không biết đóng góp để phát triển đất nước mà chỉ tìm cách bới móc những cái xấu, những cái chưa tốt. Đáng lẽ ra nhìn thấy cái chưa tốt thì các vị phải đưa ra giải pháp chứ đừng chỉ chê bai một chiều như thế. Các ông đã giúp được gì cho đất nước chưa mà đã chê

17:37 19 tháng 12, 2015 Reply

lẽ ra sắp đến gần đại hội đảng lần thứ XII, các nhân sĩ trí thức phải cùng nhau đóng góp cho đất nước, đằng này lại ngõ ngõ với chả thư thư. lần thứ hai rồi đấy, các bác nên xem lại hành động của mình xem? hãy thừa nhận một điều là Đảng Cộng Sản vẫn luôn giữ vị trí trong lòng nhân dân. nhân dân vẫn đang cố gắng không ngừng vì đất nước, nhân dân không muốn có chiến tranh lại xảy ra trên đất nước này nữa nên hãy ngừng cái tro này lại đi

18:13 19 tháng 12, 2015 Reply

Mấy cái ông đần độn này thì biết gì mà nói. Ngày xưa các ông cũng đã từng công tác nhưng do dốt nát quá nên không được bổ nhiệm bây giờ quay ra phá rối thôi, vẫn dốt nát như vậy mà. Sau bao năm rồi mà vẫn không có gì khá hơn được nữa cả. Các ông ấy chưa làm được gì cho đất nước cả, chỉ toàn ăn hại đái khai thôi. Bây giờ lại quay ra nghe lời của mấy thằng VNCH về phá hoại đất nước mình, mấy ông tôn sùng nó thì sang đấy mà ở với nó."Từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin, đổi tên Nước, đổi tên Đảng Cộng sản, xóa bỏ định hướng XHCN..." để làm gì? Giờ ông học dốt, trình độ văn hoá chỉ hết tiểu học. Ông ra đường xin việc ông có đổi tên là gì thì trình độ của ông vẫn như thế. Cái điều cốt lõi của sự phát triển một xã hội đâu nằm ở cái tên.

19:20 19 tháng 12, 2015 Reply

Dù gì thì gì thì cũng phải cám ơn những ngu kiến của cái lũ nhân sỹ này chút chứ nhể, cũng mất công làm việc mà! đúng là cái bọn ăn không ngồi rồi rồi nghĩ ra những thứ trời ơi đất hỡi!Ngày nay, vị thế chính đáng của ĐCS vẫn chiếm ưu thế trong lòng dân Việt Nam. Bởi vì đường lối chính trị của Đảng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, lợi ích mà nhân dân có được như ngày nay là kết quả của quá trình đấu tranh gian khổ bằng sự đồng thuận của nhân dân với đảng! cái lũ nhân sỹ chúng mày không cần phải có những sáng tạo khốn nạn nữa đâu!

19:32 19 tháng 12, 2015 Reply

Cảm ơn tác giả đã kỳ công phân tích " Thư gửi Đại Hội Đảng..." Tôi thì không có được cái tính kiên nhẫn như tác giả . Chỉ cần nhìn vào danh sách các "vị nhân sỹ..." thấy có mặt các tên Tương Lai, Nguyên Quảng A, Bùi Văn Bồng... là tôi phát ói rồi, đâu còn tâm trí để nghiên cứu "tâm huyết" của các vị này đóng góp cho ĐH Đảng nữa...Đúng là một lũ vô công rồi nghề, không còn gì để nói!

21:16 19 tháng 12, 2015 Reply

Bài viết của Nam Nguyễn chuẩn không cần chỉnh, nhưng đối với lũ TÂM TỐI, TRÍ THẤP này thì chúng Mù và điếc rồi, chúng không tỉnh ngộ nổi đâu.

21:23 19 tháng 12, 2015 Reply

Con đường mà chúng ta đã chọn là con đường đúng đắn mà chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho chúng ta, và bây giờ ta thấy được sự ưu việt của con đường XHCN so với TBCN rồi đó. Mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đại đa số người dân luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Chỉ có một bộ phận nhỏ những con người mưu mẹo, cơ hội, tay sai bán nước luôn có hành vi chống đối.

21:26 19 tháng 12, 2015 Reply

Những kẻ tri thức này chắc gì đã phải là tri thức hẳn hoi hay là những tên phản động trá hình, những tên này đưa ra những yêu sách mà mục đích chính là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, của nhà nước Việt Nam để thành lập một kiểu nhà nước theo ý muốn chủ quan của chúng thật là những yêu sách không thể nào dung túng cho những kẻ muốn bán nước được.

09:06 20 tháng 12, 2015 Reply

Những thằng trong nhóm kiến nghị này toàn những con rối của cờ vàng, toàn những kẻ đầu tôm không có tư duy quản lí nhưng mà toàn thích làm bố người khác, một kẻ muốn cho đất nước này thay đổi thì phải đi từ cái tư duy quản lí chứ không phải suốt ngày đẩy đuổi chủ nghĩa mác mà chẳng hiểu được chủ nghĩa mác nó dạy như thế nào, suốt ngày học theo cái lối phán xét lại lịch sử

20:54 20 tháng 12, 2015 Reply

Chả hiểu các nhân trí sĩ kiểu gì mà lại có tầm nhìn hạn hẹp, viết bài sặc mùi bất mãi như vậy? Hay phải chăng đây là những nhân trí sĩ theo kiểu bị tha hóa về tư tưởng, sự hằn học của cá nhân mà ko biết cách giải quyết. Lại thêm vài câu kích đểu,cho quyền lợi, hậu thuẫn của hội anh em Rận nữa. Tiến tới viết 1 bức thu sặc mùi bất mãn như trên??

22:37 20 tháng 12, 2015 Reply

Các bác còn muốn Việt Nam đi theo con đường tự do, dân chủ theo kiểu Phương Tây, không còn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Cháu thử hỏi, tự do dân chủ Phương Tây có gì hay mà sao lắm người mong muốn vậy, từ mấy ông mũi lõ mắt xanh, từ hồn ma Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu và nay là mấy lão phản động ăn bám nước ngoài, và nay là các “nhân sỹ, trí thức”.

22:38 20 tháng 12, 2015 Reply

127 vị giáo sư, tiến sĩ đòi đổi tên nước, đổi tên Đảng vậy xin hỏi các vị định đổi tên nước thành tên nào? Hay đổi tên Đảng thành tên nào? Các vị đã mạnh mồm đòi đổi vậy sao không tự đặt luôn tên nước đi, tự đặt tên Đảng đi.

22:39 20 tháng 12, 2015 Reply

Tâm thư cái chết gì cứ nói rằng bản chống đối, bôi nhọ, lên án đảng cộng sản cho nhanh, đảng đã có rất nhiều thành công thành quả cách mạng vậy mà chả thấy đâu, họ toàn nói về những hạn chế, hơn thế lại lấy điều đó để hạ bệ chứ không thấy góp ý gì cả

22:41 20 tháng 12, 2015 Reply

Cho lũ này lên nắm quyền thì chỉ 3 hôm là bọn chúng bán nước. Chúng nó yêu nước sao không góp ý làm sao để kinh tế phát triển, giáo dục phát triển mà mở mồm ra là nhằm mục đich chinh trị đòi đa nguyên đa đảng, đa nguyên đa đảng không phải là chia khoá để kinh tế phát triển đâu mấy thằng tiến sỹ giấy ạ.

22:43 20 tháng 12, 2015 Reply

127 " nhân sĩ trí thức" trí thức gì mấy bọn dân chủ dởm này chỉ là những bọn vô học. Đã không làm được gì giúp đất nước thì thôi lại còn chống lại chính quyền, chống lại nhà nước.bọn ngu si chứ trí thức cái nỗi gì ở bọn nó, dk tiền nhiều thì viết vài chữ rồi đặt cái mác tâm thư thôi

22:44 20 tháng 12, 2015 Reply

127 người đưa ra để Việt Nam học theo thì thật thiển cận không đáng là tri thức, phải hiểu rõ bản chất của cuộc bầu cử kia là bình cũ rượu mới, bà Aung San Suu Kyi mới lên nhưng quyền lực vẫn đang tập trung vào tay quân đội, bà lên chỉ như thay vỏ chứ bản chất vẫn thế và cuộc bầu cử được hậu thuẫn bởi Mỹ, nếu coi đó là một tấm gương thì khác gì bán nước cho nước khác thao túng đâu.

16:47 22 tháng 12, 2015 Reply

Những tưởng mang danh nhân sỹ, tri thức thì bản kiến nghị của họ phải đầy tính tâm huyết và tích cực thế nhưng mà nội dung mà họ soạn ra đầy tính bất mãn, tiêu cực cũng như miệt thị, bôi nhọ, phủ nhậnnhững sự cố gắng của chính quyền và nhân dân chúng ta đã cố gắng suốt bao năm qua. Họ đã đóng góp được gì cho sự phát triển ấy, họ đã đem hết sức mình ra để phụng sự tổ quốc chưa hay là chỉ có biết đòi hỏi và đòi hỏi.

16:53 22 tháng 12, 2015 Reply

Những kẻ chỉ biết ngồi một chỗ viết "thư ngỏ" để xuyên tạc, phá hoại mọi sự cố gắng xây dựng đất nước của toàn Đảng toàn dân ta sao không bỏ sức mình phụng sự cho đất nước đi. Tại sao lại ngồi đấy nối này nói nọ chả đóng góp được gì mà chỉ muốn phá hoại. Thế công sức xây dựng đất nước mấy chục năm qua của toàn Đảng toàn dân mấy người phủ định đi đâu hết rồi? Hay đấy không phải là công sức của các người nên không muốn công nhận.

19:48 22 tháng 12, 2015 Reply

Những người Việt Nam bới móc khuyết điểm, chê trách Đảng cộng sản Việt Nam cũng có một số, nhưng thực sự nếu họ muốn tốt cho dân tộc thì sao chẳng góp ý một lời, chẳng đưa ra cách giải quyết hợp lý rồi công khai cho nhân dân thấy. Thay vì những hành động tốt đẹp ấy thì họ lại không ngừng vu cáo, tuyên truyền, chia rẽ nhân dân ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, Nhà nước Việt Nam. Điều mà Đảng CS, Nhân dân Việt Nam cần ở họ là sự đóng góp chân thành của họ trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay chứ không phải là những lời nói ngoài môi nhằm phê phán, chê trách rồi chẳng đi đến đâu!

19:39 23 tháng 12, 2015 Reply

chẳng có cái gì cả đâu, cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể lợi dụng mình là con người gần đất xa trời rồi thì thích làm cái gì cũng được cả đâu. cái gì cũng có nhân quả của nó chứ không thể nào đùa được đâu và cũng không có cái giới hạn nào với những việc làm cá nhân đó đâu cho nên cố gắng thực hiện cũng không thể nào làm được gì nữa đâu nhé

19:44 23 tháng 12, 2015 Reply

có thể nói trong cuộc sống cũng có nhiều dạng người cho nên cũng không có cái gì với việc làm của những cá nhân con người thực hiện cho tham vọng cá nhân của mình nhé. cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể thích làm cái gì cũng được đâu. không thể nào chấp nhận cho những con người chỉ tìm cách bảo vệ cho quan điểm cá nhân của mình mà không thấy được toàn thể xã hội

19:55 23 tháng 12, 2015 Reply

không có cái gì hơn ngoài thể hiện cho mục đích cá nhân của những con người gần đất xa trời. có thể nói những cống hiến của họ đáng nhắc tới nhưng cũng không vì thế mà thích làm gì, nói gì cũng được cả, cái đó là không thể nào nào chấp nhận cho được đâu nên đừng cố thực hiện thêm cái gì nhé

20:01 23 tháng 12, 2015 Reply

có thể nói việt Nam hiện nay đang đi lên nhưng bên cạnh đó cũng có những yếu tố đe dọa mà nếu không chú trọng có thể bị tác động lớn đến chính trị của Việt Nam. Qua mỗi kì đại hội thực sự quan trọng và đó cũng là thời điểm cho những cá nhân, tổ chức phản động chống phá, kích động người dân, xuyên tạc đảng nhà nước và cũng không có cái gì hơn ngoài cái trò cá nhân cả

20:05 23 tháng 12, 2015 Reply

qua mỗi kì đại hội lại nổi lên những cá nhân thực hiện mục đích chống đối hết sức cực đoan và thể hiện cho tham vọng cá nhân của chúng mà thôi chứ có cái gì hơn đâu mà. chỉ có điều cái gì cũng có cái giá của nó chứ không thể thích làm gì cũng được đâu. không hiểu đám người đó nghĩ được cái gì hơn được chứ

20:08 23 tháng 12, 2015 Reply

Sự thừa nhận của xã hội về vị trí, vai trò, quyền lực chính trị đối với mỗi chủ thể chính trị bao giờ cũng thể hiện ở niềm tin chính trị, sự tín nhiệm xã hội đối với chủ thể đó. cho nên những vị được cho là lão thành đó làm cái trò cá nhân là không thể nào chấp nhận cho được đâu nên đừng thực hiện thêm làm cái gì, không hiểu chúng là cái đám người thuộc loại gì nữa chứ

23:55 23 tháng 12, 2015 Reply

Bất cứ một đất nước nào, ngay cả Mỹ đẻ đạt được những thành tựu như ngày hôm nay cũng cần một thời gian rất dài để phát triển. Trung Quốc họ cũng mất ngót nghét 100 năm. Các nhà dân chủ cuội hay so sánh Việt Nam với Nhật Bản. Nhưng họ lại không biết rằng Nhật Bản họ đi lên từ đống tro tàn được là do họ có nền khoa học kỹ thuật phát triển sẵn, trong khi Việt Nam năm 75 mới có cái cày với con trâu.

06:41 25 tháng 12, 2015 Reply

là một công dân, ai cũng muốn mình có những đóng góp cho đất nước, nhất là khi đất nước sắp bước vào những sự kiện trọng đại như đại hội đảng sắp tới. cả nước Việt Nam đang hướng tới đại hội đảng, thế nên việc các vị có thư góp ý là một việc rất hoan nghênh nhưng nếu như bức thư đó đem lại những lợi ích thực sự, có ý tốt thực sự. nhưng không, nội dung bức thư không có những đóng góp gì cả, mà nó chỉ là phế bỏ toàn bộ những bước tiến vượt bậc của Việt Nam, phủ nhận toàn bộ những thành quả mà Đảng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được. điều các ông nói chỉ là ý kiến chủ quan của các ông, khi mà các ông đang mù quáng, đang sai lầm trong giác ngộ lý tưởng cách mạng, cái điều mà các ông đã theo đuổi suốt thời kỳ cách mạng gian khổ. các ông có biết tâm tư nguyện vọng cua người dân Việt Nam là gì không, người dân Việt Nam không cần hơn hết ngoài độc lập, tự do, cần sống trong hòa bình, chứ không phải là cái xã hội loạn lạc, suốt ngày đảo chính, bắn nhau, khủng bố. các ông hiểu chứ, người dân Việt Nam cần sự lãnh đạo của Đảng và luôn tin theo Bác Hồ, tin theo chủ nghĩa cộng sản.

19:36 27 tháng 12, 2015 Reply

theo như mình thấy thì nội dung lá thư này chẳng có chút ý kiến đóng góp nào là đem lại lợi ích cho quốc gia này, dân tộc này cả, mà ngược lại nó sẽ làm đất nước này trở nên bất ổn, hỗn loạn, mất định hướng, xa rời CNXH mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn nếu làm theo sự đóng góp của bức thư này, điều đó thì hoàn toàn trái ngược với tiêu đề của bức thư. có thể thấy, những người viết thư này thành phần rất đa dạng, có lão thành cách mạng, có cán bộ về hưu, có giới trí thức hiện nay... họ đều là những người có kiến thức, có nhận thức cao. nhưng vì sao họ lại có những ý kiến đi ngược lại với nguyện vọng của dân tộc VN, đi ngược lại với con đường mà nhân dân Việt Nam đã chọn. có thể là vì những nguyên nhân sau: một là trong số những người đó có những tên là phần tử bất mãn muốn phá hủy thành quả cách mạng của Việt Nam, hai là trong những người này có những người bị người khác lôi kéo kích động, còn những người tuy là lão thành cách mạng nhưng sau khi nghỉ hưu thì lại sinh ra bất mãn vì một số nguyên nhân hoặc bị kẻ xấu lôi kéo...

08:25 29 tháng 12, 2015 Reply

Rầm rộ trên mạng Interet thời gian qua xuất hiện nhiều luồng thông tin về nhân sự đại hội Đảng XII. Để bài viết có sức thuyết phục, các “chuyên gia” thường gắn cái mác giáo sư, tiến sỹ, hay là các bậc lão thành cách mạng để đưa ra bình luận đánh giá về từng vị trí chủ chốt về nhân sự trước thềm Đại hội. Nhiều “thư ngỏ”, “góp ý” được trộn lẫn trong những toan tính cá nhân. Chúng ta cần hết sức tỉnh táo phân biệt phải trái trước những thư ngỏ như thế này

08:15 30 tháng 12, 2015 Reply

chẳng hiểu mấy anh viết thư ngỏ làm gì, thử ngỏ người ta hay viết để đưa ra những ý kiến để xây dựng, phát triển tiến bộ, đằng này mấy anh râm chủ viết chẳng thấy có ý gì tốt cả, toàn muốn đất nước tụt lùi thì đúng hơn

08:16 30 tháng 12, 2015 Reply

chẳng hiểu mấy anh viết thư ngỏ làm gì, thử ngỏ người ta hay viết để đưa ra những ý kiến để xây dựng, phát triển tiến bộ, đằng này mấy anh râm chủ viết chẳng thấy có ý gì tốt cả, toàn muốn đất nước tụt lùi thì đúng hơn

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!