01/02/2016

10 đặc tính căn bản của người Việt

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 01/02/2016 | 1.2.16

Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã chỉ ra 10 đặc tính căn bản của người Việt.

Khi nhìn nhận bất cứ một vấn đề gì chúng ta cũng phải có cái nhìn khách quan, đầy đủ hai mặt của vấn đề, trên nhiều phương diện giữa tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, từ đó rút ra vậy cái gì nên phát huy và cái gì nên hạn chế.

Cách đây hai mươi năm, Trung Quốc có sách “Người Trung Quốc Xấu Xí” của tác giả Bá Dương (Bo Yang). Ở Mỹ có cuốn sách nổi tiếng tương tự là: “The ugly American” của WILLIAM J. LEDERER AND EUGENE BURDICK xuất bản năm 1958 đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất thời đó. Dường như có nhiều liên quan giữa sự can đảm nhìn nhận ra những yếu kém của chính mình và sức vươn lên mạnh mẽ cho dân tộc.

Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt, xin tạm dịch như sau:

1.- Cần cù lao động nhưng dễ thỏa mãn.

2.- Thông minh, sáng tạo khi phải đối phó với những khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu những khả năng suy tư dài hạn và linh hoạt.

3.- Khéo léo nhưng ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng các thành phẩm của mình.

                                    Ảnh minh họa

4.- Vừa thực tế vừa có lý tưởng, nhưng lại không phát huy được xu hướng nào thành những nguyên lý.

5.- Yêu thích kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người Việt không học vì lợi ích của kiến thức (lúc nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện hay vì những công việc tốt).

[when small, they study because of their families; growing up, they study for the sake of prestige or good jobs]

6. Cởi mở và hiếu khách nhưng sự hiếu khách của họ không kéo dài.

7. Tiết kiệm, nhưng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô nghĩa (vì sĩ diện hay muốn phô trương). [to save face or to show off].

8.- Có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau chủ yếu trong những tình huống khó khăn và nghèo đói, còn trong điều kiện tốt hơn, đặc tính này ít khi có.

9.- Yêu hòa bình và có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng thường không thẳng thắn vì những lý do lặt vặt, vì thế hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ.

10.- Và sau cùng, thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh (một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 3 người làm thì kém, 7 người làm thì hỏng việc).

Những phân tích trên đây cho chúng ta thấy người Mỹ đã hiểu rất rõ người Việt. Tại sao người Việt lại có những đặc tính như thế này? Người xưa cũng đã nhận ra:

Học giả Trần Trọng Kim (1883 – 1953) khi viết bộ Việt Nam Sử Lược, ấn hành lần đầu tiên năm 1919, cũng đã phân tích khá rõ ràng những đặc tính của người Việt và những yếu tố tạo nên những đặc tính đó. Đa số người lớn tuổi, khi còn nhỏ đều đã được học bộ sử này. Tôi chỉ xin trích lại dưới đây một số đoạn chính ông viết về đặc tính của người Việt.

                                  Ảnh minh họa

Trong bài tựa, ông nói ngay:

“Người mình có ý lấy chuyện nước nhà làm nhỏ mọn không cần phải biết làm gì. Ấy cũng là vì xưa nay mình không có quốc văn, chung thân chỉ đi mượn tiếng người, chữ người mà học, việc gì cũng bị người ta cảm hóa, chứ tự mình thì không có cái gì là cái đặc sắc, thành ra thật rõ như câu phương ngôn: “Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng!”

“Cái sự học vấn của mình như thế, cái cảm tình của người trong nước như thế, bảo rằng lòng vì dân vì nước mở mang ra làm sao được?”

“Thời đại Bắc thuộc dai dẳng đến hơn một nghìn năm, mà trong thời đại ấy dân tình thế tục ở nước mình thế nào, thì bấy giờ ta không rõ lắm, nhưng có một điều ta nên biết là từ đó trở đi, người mình nhiễm cái văn minh của Tàu một cách rất sâu xa, dẫu về sau có giải thoát được cái vòng phụ thuộc nước Tàu nữa, người mình vẫn phải chịu cái ảnh hưởng của Tàu. Cái ảnh hưởng ấy lâu ngày đã trở thành ra cái quốc túy của mình, dẫu ngày nay có muốn trừ bỏ đi, cũng chưa dễ một mai mà tẩy gội cho sạch được. Những nhà chính trị toan sự đổi cũ thay mới cũng nên lưu tâm về việc ấy, thì sự biến cải mới có công hiệu vậy.”

Ở Chương VI nói về “Kết Quả của Thời Bắc Thuộc”, ông có nhận định rõ hơn:

“Nguyên nước Tàu từ đời Tam Đại đã văn minh lắm, mà nhất là về đời nhà Chu thì cái học thuật lại càng rực rỡ lắm. Những học phái lớn như là Nho giáo và Lão giáo, đều khởi đầu từ đời ấy. Về sau đến đời nhà Hán, nhà Đường, những học phái ấy thịnh lên, lại có Phật giáo ở Ấn độ truyền sang, rồi cả ba đạo cùng truyền bá đi khắp cả mọi nơi trong nước. Từ đó trở về sau nước Tàu và những nước chịu ảnh hưởng của Tàu đều theo tông chỉ của những đạo ấy mà lập ra sự sùng tín, luân lý và phong tục tương tự như nhau cả…”

                                         Ảnh minh họa

“Khi những đạo Nho, đạo Khổng, đạo Phật phát đạt bên Tàu, thì đất Giao châu ta còn thuộc về nước Tàu, cho nên người mình cũng theo những đạo ấy. Về sau nước mình đã tự chủ rồi, những đạo ấy lại càng thịnh thêm, như là đạo Phật thì thịnh về đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý, mà đạo Nho thì thịnh từ đời nhà Trần trở đi.

“Phàm phong tục và chính trị là do sự học thuật và tông giáo mà ra. Mà người mình đã theo học thuật và Tông giáo của Tàu thì điều gì ta cũng noi theo Tàu hết cả. Nhưng xét ra thì điều gì mình cũng thua kém Tàu, mà tự người mình không thấy có tìm kiếm và bày đặt ra được cái gì cho xuất sắc, gọi là có cái tinh thần riêng của nòi giống mình, là tại làm sao? …

“Người mà cả đời không đi đến đâu, mắt không trông thấy cái hay cái dở của người, thì tiến hóa làm sao được? Mà sự học của mình thì ai cũng yên trí rằng cái gì đã học của Tàu là hay, là tốt hơn cả: từ sự tư tưởng cho chí công việc làm, điều gì mình cũng lấy Tàu làm gương. Hễ ai bắt chước được Tàu là giỏi, không bắt chước được là dở. Cách mình sùng mộ văn minh của Tàu như thế, cho nên không chịu so sánh cái hơn cái kém, không tìm cách phát minh những điều hay tốt ra, chỉ đinh ninh rằng người ta hơn mình, mình chỉ bắt chước người ta là đủ.

“Địa thế nước mình như thế, tính chất và sự học vấn của người mình như thế, thì cái trình độ tiến hóa của mình tất là phải chậm chạp và việc gì cũng phải thua kém người ta vậy.”

Đọc cuốn “Lều chõng”, một tiểu thuyết phóng sự của nhà văn Ngô Tất Tố (1894 – 1954), chúng ta có thể thấy rõ nền học vấn của người Tàu mà người Việt rập khuôn theo đã kềm hảm con người như thế nào. Ông vốn là một nhà Nho, đã từng tham dự các kỳ thi Hương dưới triều Nguyễn, nên đã phản ánh một cách trung thực những oái ăm của các kỳ thi này và nêu lên sự sụp đổ tinh thần của những nho sĩ suốt đời lấy khoa cử làm con đường tiến thân nhưng lại bị hoàn thất vọng .“Trước là làm đẹp sau là ấm thân”

Nước Việt Nam bị Pháp đô hộ gần 100 năm, đã cởi bỏ nền học vấn của Trung Hoa, tiếp thu nền học vấn mới của phương Tây, nhưng vẫn còn giữ lại nhiều nét căn bản của nền văn hóa Trung Hoa. Có nhiều hủ tục trong quan, hôn, tang, tế mà cuộc Cách Mạng Văn Hoá của Trung Quốc đã phá sạch, nhưng nhiều người Việt vẫn cố giữ lại như những thứ “quốc hồn quốc túy”.

                                          Ảnh minh họa

Bài tục giao sau đây vẫn còn là tiêu chuẩn và mục tiêu thăng tiến của gia đình và con người Việt Nam:

Con ơi! muốn nên thân người/ Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha/ Gái thì giữ việc trong nhà/ Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa/ Trai thì đọc sách ngâm thơ/ Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa/ Mai sau nối được nghiệp nhà/ Trước là đẹp mặt sau là ấm thân

Bây giờ người con gái không còn chỉ “giữ việc trong nhà”, và người con trai không còn chỉ “đọc sách ngâm thơ” mà đã đi vào khắp mọi lãnh vực của cuộc sống, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ là “Trước là đẹp mặt sau là ấm thân”.

Tiêu chuẩn của cuộc sống hiện nay của nhiều người, nhiều gia đình là có nhà sang cửa rộng, có xe hơi, có con đi du học nước ngoài… Đi đâu cũng nghe khoe nhà trên cả tỷ bạc, xe loại sang trọng nhất, con đang học bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư… Gần như không nghe ai khoe những công trình đang nghiên cứu hay thực hiện để đưa con người, cộng đồng và đất nước đi lên. Tất cả chỉ tập trung vào hai tiêu chuẩn là “đẹp mặt” và “ấm thân”.

Nếu mỗi gia đình và mỗi cá nhân chỉ lấy những mục tiêu như trên làm mục tiêu của cuộc sống và truyền từ đời nọ sang đời kia, còn lâu cộng đồng và đất nước với ngóc đầu lên được.

Chúng ta không mong người Việt có những nhà phát minh làm thay đổi nhân loại như: John V. Blankenbaker (phát minh ra máy vi tính 1971), Bill Gates, Steve Jobs…, chúng ta chỉ mong người Việt biết quan tâm đến cộng đồng, đất nước và nhân loại nhiều hơn. Nhưng điều này quá khó. Đúng như người Mỹ đã nhận xét:

Người Việt vì những lý do vớ vẩn, có thể hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ (như kiếm chút danh chẳng hạn). [sacrifice important goals for the sake of small ones]

Người Việt thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh. Một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 3 người làm thì kém, 7 người làm thì hỏng việc!

Chúng ta trông chờ vào thế hệ sắp đến, không bị vướng mắc với quá khứ, học được nhiều cái hay của xứ người, sẽ đưa cộng đồng và đất nước đi vào một hướng đi mới tốt đẹp hơn.

Nguồn: Webtretho

29 nhận xét

22:53 1 tháng 2, 2016 Reply

người Việt chúng ta phải thừa nhận rằng có rất nhiều đức tính tốt thật, nhưng dân ta không được như dân các nước khác, dân ta đoàn kết thật đấy nhưng đó chỉ là những lúc khó khăn thôi, chứ trong cuộc sống thường ngày thì điều đó không được thể hiện nhiều, dân ta cũng giỏi nhưng cái giỏi không được phát huy cho lắm

22:59 1 tháng 2, 2016 Reply

cái đức tính của người Việt tôi thấy rõ nhất đó là tư duy của người Việt ta rất tốt, nhưng mà cái tư duy đó không được phát triển hoặc không được vận dụng đúng chỗ, cái này chính quốc tế cũng nói khi nhận xét về người Việt chúng ta, chúng ta giỏi, nhưng khi sáng tạo lại ngại khó, ngại khổ

23:07 1 tháng 2, 2016 Reply

nói về tính cách của dân Việt ta thì còn phải tốn nhiều giấy mực lắm, dân ta có tính hay cũng có nhiều cái rất là dở, chính những cái dở đó cũng là rào cản rất lớn mà cản trở nước ta đi lên, nói chuyện phát triển khoa học công nghệ thôi, dân ta giỏi thật đấy, nhưng ngại nghiên cứu, vì làm thế không thể giàu được nên rất ngại làm

09:57 2 tháng 2, 2016 Reply

Bài này hay. Người Việt mình nên trầm tĩnh, quyết chí, bền bỉ, tự tin, chủ động thực hiện việc sáng tạo sẽ mang lại nhiều lợi ích cho dân tộc; từ đó tự cải tạo và "nâng cấp" dân tộc mình. Hy vọng dân tộc Việt sẽ được xếp ở đẳng cấp cao hơn trong tương lai!

12:00 2 tháng 2, 2016 Reply

Công nhận rằng chúng ta đã có rất nhiều điểm quý giá mà mọi người ở các quốc gia khác hằng mơ , nhưng từng ấy chưa đủ , còn có rất nhiều điểm nó chỉ hoàn thiện một nửa nếu một nửa còn lại cũng hoàn thiện thì tốt biết bao , ví nhưu hay hài lòng với điều hiện tại là điều cần phải hạn chế điều đó sẽ khiến chúng ta tự mãn với cuộc sống hơn

21:08 2 tháng 2, 2016 Reply

Nhìn chung thì điểm tốt điểm yếu gì cũng đều có. Không ai được gọi là hoàn hảo ở đây cả. Nhưng biết kiềm cái xấu mà đẩy cái tốt lên thì hay quá. Tóm lại đều là do ý thức của mỗi người. Nên làm gì và không nên làm gì điều đó mới gọi là qua trọng. NÊn làm những gì tốt cho xã hội.

21:09 2 tháng 2, 2016 Reply

Nhìn chung thì điểm tốt điểm yếu gì cũng đều có. Không ai được gọi là hoàn hảo ở đây cả. Nhưng biết kiềm cái xấu mà đẩy cái tốt lên thì hay quá. Tóm lại đều là do ý thức của mỗi người. Nên làm gì và không nên làm gì điều đó mới gọi là qua trọng. NÊn làm những gì tốt cho xã hội.

21:20 2 tháng 2, 2016 Reply

Không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, người nước nào cũng thế chứ không phải có mỗi người Việt, nhưng điều quan trọng là cần phải biết rút kinh nghiệm, cải thiện những mặt xấu, hi vọng rằng sau khi đọc xong bài viết này, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó, và phải tiếp thu những điều đó, cải thiện mình, vì một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa!

22:41 2 tháng 2, 2016 Reply

"Yêu thích kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người Việt không học vì lợi ích của kiến thức"
Cái đặc tính này là một trong những nguyên nhân căn bản mà VN vẫn chưa thể phát triển nhanh chóng. Giờ học sinh chỉ cố gắng học cho vừa lòng bố mẹ thôi. Thật buồn

23:17 2 tháng 2, 2016 Reply

Người Việt chúng ta có nhiều đức tính đáng quý và sự thông minh là nhiều quốc gia đã công nhận. Đó là điều cần thiết để đất nước chúng ta cần nhất trong giai đoạn hiện nay để phát triển kinh tế và xây dựng đất nước. nhưng bên cạnh đó người Việt cũng tồn tại không ít những yếu kém và những văn hóa cần phải loại bỏ như văn hóa chen lấn hay văn hóa a dua, tò mò nhiều khi lại gây ra những cái xấu cho người Việt ta, đó là những thứ người Việt cần loại bỏ.

07:54 4 tháng 2, 2016 Reply

Người Việt Nam luôn có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội

08:08 4 tháng 2, 2016 Reply

Người Việt Nam luôn có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung". Nội dung của đức tính này, nói lên sức mạnh của mỗi người nếu biết gắn kết với cộng đồng thì nguồn lực ấy sẽ được nâng lên gấp bội, bởi vì đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết làm nên sức mạnh. Dân tộc ta đấu tranh giành thắng lợi to lớn, vẻ vang trước các thế lực thực dân, đế quốc, phong kiến chính là nhờ đoàn kết.

10:20 4 tháng 2, 2016 Reply

Người Việt chúng ta có rất nhiều phẩm chất quý báu và chính nó đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi những thời khắc khó khăn nhất, đánh thắng mọi kẻ thù đó là tinh thần yêu nước, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, đó là sự chịu thương, chịu khó. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ trong thời đại hội nhập như hiện này ta phải kiên quyết đấu tranh với tiêu cưc với chủ nghĩa cá nhân,

Nặc danh
20:59 4 tháng 2, 2016 Reply

nếu xem xét chung cách đánh giá của tác giả thì không biết là đang xem thường hay đang tôn trọng con người việt nam đấy , nếu chúng ta nhìn một cách tổng quát thì những gì mà tác giả nói chưa chắc chắn đúng hẳn . con người việt nam vẫn có những con người tài giỏi đấy thôi

21:12 7 tháng 2, 2016 Reply

Nhân vô thập toàn mà, cũng có người nọ người kia thì mới tạo nên xã hội, nhưng khi nhắc đến những đặc tính của người Việt tôi lại thấy buồn khi bây giờ có không ít người chỉ biết đến cái lợi trước mắt mà không tính đến lợi ích lâu dài, chỉ biết đến lợi ích về kinh tế của mình mà không màng đến sức khỏe, tính mạng của người khác, thế chẳng phải là vừa hại mình, hại người sao.

10:00 8 tháng 2, 2016 Reply

Năm mới có lẽ chúngta cũng nên tự thay đổi mình
trước hết là làm cho mình lớn hơn trên mặt học thức, hai nữa là làm cho tên tuổi mình hiện lên trên những công trính, những sáng chế mang tầm cỡ khu vực, hãy vi một việt nam tương lai

10:10 8 tháng 2, 2016 Reply

Người việt nam mình mỗi người một tính, tuy nhiên đánh gia chung là chúng ta chưa phát huy hết, vẫn còn một cơ số người thích hưởng trên xương máu của người khác, mà đó thực sự là một nỗi lo cho tương lai đấy chứ không phải dạng vừa đâu

10:41 8 tháng 2, 2016 Reply

Người Việt Nam mình rất cần cù, nhưng thương cần cù một mình thôi, không có hai mình, đấy là điều rất đáng lo ngại, mà bản thân tôi nghĩ đấy là điều đáng lo ngại đấy, hoàn toàn khác với người dân nhật bản, họ giỏi khi làm việc cùng nhau

10:52 8 tháng 2, 2016 Reply

ĐẤY là nghiên cứu của những người nước ngoài, nhưng thực lòng mà nói thì họ có sự nghiên cứu về việt nam khá kĩ, người Việt nên biết khăc phục những yếu điểm đó để hướng tới tương lai, nên biết đâu là điểm mạnh mà phát huy hơn nữa

10:59 8 tháng 2, 2016 Reply

Đúng là như thế thật, người Viejet cần cù, nhưng vì sĩ diện, cần cù để tiết kiệm để rồi hoang phí đi hết những cố gắng, đôi khi còn làm lại từ đầu, thế mới khổ chứ, sau khi đọc cái này, nên sửa những lỗi khi cho phép

11:01 8 tháng 2, 2016 Reply

Mình nghĩ, nếu mình là một người đang có những đức tính đó, nhất định sẽ sửa chữa,
Tôi hi vọng, bản thân tôi cũng sẽ không mắc những lỗi như thế này, chứ không chính chúng ta đang hủy hoại chính cuộc sống của chúng ta, quá là lo ngại

19:28 8 tháng 2, 2016 Reply

Những tổng kết trên mà bài viết đưa ra rất chính xác, mỗi người dù ít hay nhiều cũng có lúc, có chỗ mắc phải những điều đó. Cái quan trọng là kịp thời nhận ra và sửa chữa. Và quan trọng hơn là đọc để ghi nhớ để mà tránh chứ không phải đọc rồi để đó. :)

10:46 9 tháng 2, 2016 Reply

Là người nước ngoài nên họ tổng kết với cái nhìn khá khách quan những điểm mạnh cũng như điểm yếu của người dân Việt. Nhưng nói thế không phải để người Việt mình nhìn vào đó mà tự ti, mà tự mặc cảm với chính bản thân. Chúng ta nhìn nhận vào sự thật đó để có thể phát huy được điểm mạnh và dần loại bỏ đi được các điểm xấu, tật xấu cố hữu...

10:52 9 tháng 2, 2016 Reply

Vấn đề không phải là nói tốt hay nói xấu, là ca ngợi hay phê phán. Mình thấy bài viết đã đưa ra được thông tin rất đúng về những yếu kém đang còn tồn tại trong phần lớn người dân Việt Nam. Những điều đó có thể là bắt nguồn từ thời gian quá dài chúng ta phải chịu sự đô hộ, xâm chiếm của phương Bắc. Cái ấy không thể xóa bỏ được chỉ trong thời gian ngắn mà cần phải lâu dài, bền bỉ, từng bước một, từng thế hệ một.

10:56 9 tháng 2, 2016 Reply

Nhưng một thực trạng đáng buồn là tinh thần đoàn kết của dân tộc ta chỉ phát huy, chỉ có khi đất nước bị lâm nguy, bị gặp khó khăn, hay nói cách khác, hoàn cảnh khách quan mới làm dấy lên tinh thần đoàn kết của người Việt. Còn khi hòa bình, yên ổn, khi phát sinh lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, người Việt lại thiếu tính đoàn kết, lại chia rẽ, nói xấu, đấu đá nhau.

09:25 15 tháng 2, 2016 Reply

một bài viết khá hay khi đã phân tích cho chúng ta thấy những đặc tính của người Việt, các cụ đã có câu "biết người biết ta, trăm trận không thua" quả không sai, chúng ta cần phải nhìn nhận một cách khách quan những mặt tốt và những mặt xấu của ta cũng như những mặt tốt của người để có những sự điều chỉnh và tiếp thu cho tốt, hoàn thiện con người Việt thì đất nước mới có điều kiện phát triể được.

17:27 29 tháng 2, 2016 Reply

Tôi tự hào vì mình là một con người Việt Nam máu đỏ da vàng, cần cù, chịu khó, lương thiện, yêu hào bình.Bài viết đã cho thấy sự phản ánh khá khách quan về những mặt tốt xấu của người dân Việt Nam. Chúng ta cần phải thẳng thắn tiếp thu và sửa đổi để người Việt mình ngày càng văn minh hơn, để xã hội ngày càng phát triển.

Nặc danh
17:03 18 tháng 3, 2016 Reply

Mình nghĩ, nếu mình là một người đang có những đức tính đó, nhất định sẽ sửa chữa,
Tôi hi vọng, bản thân tôi cũng sẽ không mắc những lỗi như thế này, chứ không chính chúng ta đang hủy hoại chính cuộc sống của chúng ta, quá là lo ngại

20:02 25 tháng 3, 2016 Reply

thế kỉ 21 là thế kỉ của hội nhập và phát triển thế giới vì vậy muốn đất nước VN sánh ngang cùng với các cường quốc năm châu mỗi con người VN và cả chính tôi phải sửa đổi những thói hư tật xấu, hành trang cho mình kiến thức sâu rộng, vốn sống phong phú, đạo đức cao đẹp, lành mạnh để giúp cho đất nước luôn tỏa sáng, mãi mãi trường tồn.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!