03/08/2016

Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan trong việc tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 03/08/2016 | 3.8.16

Ngày 3-8, Tỉnh ủy Hậu Giang có Công văn số 124-TB/VPTU, gửi các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về việc kiểm điểm Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, các cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang.
Ông Trịnh Xuân Thanh (Nguồn: Internet). 

Theo đó, thực hiện Công văn số 1578-CV/VPTW ngày 18-7-2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về các công việc cần làm tiếp sau khi có Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh; trong đó, yêu cầu BTV Tỉnh ủy Hậu Giang kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan về các khuyết điểm, vi phạm trong quá trình tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh.

Trong 2 ngày, 1 và 2-8-2016, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tiến hành họp để kiểm điểm trách nhiệm của tập thể BTV Tỉnh ủy, các cá nhân có liên quan và đồng chí Trịnh Xuân Thanh. Kết quả như sau:

- Đối với tập thể BTV Tỉnh ủy, trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và gợi ý của Đoàn kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, trách nhiệm về quá trình tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang.

Theo đó, BTV Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện các bước trong quy trình tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang được tập thể Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy trình xin ý kiến các cơ quan Trung ương. Quá trình thực hiện có làm việc, trao đổi cụ thể với Ban Tổ chức Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Công thương. Tuy nhiên, việc tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang, Thường trực, BTV Tỉnh ủy có khuyết điểm trong công tác thẩm định hồ sơ cán bộ; không chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát quá trình và năng lực công tác của đồng chí Trịnh Xuân Thanh.

Khi thực hiện chủ trương xin tăng cường cán bộ về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy chưa bàn bạc, thảo luận kỹ với tập thể BTV Tỉnh ủy. Qua kiểm điểm, Thường trực, BTV Tỉnh ủy nghiêm khắc nhận trách nhiệm về các hạn chế, khuyết điểm vừa nêu, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trước tập thể BCH Đảng bộ tỉnh.

- Đối với cá nhân có liên quan, đồng chí Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang. Là Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng chí đã trực tiếp tham khảo một số đồng chí ở Trung ương và bạn bè quen biết, đề xuất với Thường trực, BTV Tỉnh ủy về việc tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang. Đồng chí có khuyết điểm chủ quan, không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định kỹ hồ sơ, quá trình công tác của đồng chí Trịnh Xuân Thanh trước khi tiếp nhận. Đồng thời chưa bàn bạc kỹ trong tập thể BTV Tỉnh ủy trước khi có văn bản xin đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang (vì Hậu Giang có nhu cầu một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực công nghiệp). Bản thân đồng chí nhận sai sót về cách làm, dẫn đến dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến cá nhân đồng chí và tập thể Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trước BTV Tỉnh ủy.

- Đối với đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015, bản thân đồng chí tự thấy thiếu trách nhiệm trong tham gia góp ý kiến trong việc thẩm định hồ sơ cán bộ và quá trình công tác trước khi tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang.

Vấn đề liên quan đến biển số xe 95A-0699 (xe tư nhân do đồng chí Trịnh Xuân Thanh tự mượn sử dụng khi về Hậu Giang), để tạo điều kiện cho đồng chí đi lại công tác (chứ không có mục đích nào khác), việc chỉ đạo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cấp biển số xanh là không đúng với quy định. Bản thân đồng chí nghiêm túc tự kiểm điểm với vai trò là Phó Bí thư Tỉnh ủy nhưng chưa đề xuất, bàn bạc trong Thường trực Tỉnh ủy để thẩm tra hồ sơ và nhân thân đồng chí Trịnh Xuân Thanh trước khi tiếp nhận về công tác tại Hậu Giang. Bản thân đồng chí xem đây là bài học kinh nghiệm trong phương pháp lãnh đạo, điều hành công việc chung của địa phương.

- Đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh, trên cơ sở tờ trình của BTV Tỉnh ủy, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Trịnh Xuân Thanh của Đoàn Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bản kiểm điểm cá nhân của đồng chí Trịnh Xuân Thanh, tập thể BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, tiến hành thảo luận về trách nhiệm của đồng chí Trịnh Xuân Thanh trong việc quản lý, điều hành để xảy ra thua lỗ tại Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng; việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện chế độ và sử dụng xe tư nhân gắn biển số xanh từ khi đồng chí về công tác tại tỉnh Hậu Giang.

Qua thảo luận, BCH Đảng bộ tỉnh nhận thấy, việc thua lỗ tại PVC từ những năm 2011-2013, do nhiều nguyên nhân, BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang chưa có đầy đủ thông tin, không nắm rõ vụ việc này, do vậy không có cơ sở để phản biện trong quá trình kiểm điểm đồng chí Trịnh Xuân Thanh. Đề nghị Đoàn kiểm tra nên làm việc cụ thể với PVN - PVC.

BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang sẽ báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, các cá nhân liên quan và đồng chí Trịnh Xuân Thanh về Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quy định.

14 nhận xét

08:41 4 tháng 8, 2016 Reply

Xử lí nghiêm những trường hợp như thế này đôi khi nó hợp li hơn là đi kiểm điểm, giờ cái gì cũng nên ro ràng, cần xử li thật sự nghiêm khắc thì ngườ sau mới không dám làm càn, làm bừa, lợi dụng chức vụ phá hoại bộ may lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, gây ra những thật thoát quá lớn về mặt kinh tế

08:46 4 tháng 8, 2016 Reply

Quan trọng là do nhân cách và phẩm chất con người nữa. Ngày tuyển dụng ông Trịnh Xuân Thanh có lẽ mọi thứ đều đẹp chứ đâu ra nông nỗi này. Càng đi sâu mới thấy rõ những sai phạm. Giờ đành phải chơi bài ngửa thôi. Xử lý thật nghiêm. Tuyên truyền để mọi người xem đó là bài học về tác phong làm việc thiếu trách nhiệm, tham nhũng, gây thất thoát vốn của nhà nước.

09:32 4 tháng 8, 2016 Reply

Cần làm mạnh tay vào, xử lí thật nghiêm cho người dân thấy được chính quyền và sức mạnh của công lí, của tập thế
Chứ cứ nhượng bộ rồi cũng đi vào hư không, không ai chấp nhận cho những chuyện như thế đâu, hãy làm đi chính phủ mới ạ

10:07 4 tháng 8, 2016 Reply

Phải xử lí mạnh tay đối với những trường hợp vi phạm kiểm điểm tập thể, các cá nhân liên quan và ông Trịnh Xuân Thanh, phải làm triệt để để lấy làm gương cho các trường hợp khác. Tôi đã thấy những bước tiến vượt bậc trong cách xử lí của các cơ quan chức năng và những người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta

10:13 4 tháng 8, 2016 Reply

Cần làm ngiêm hơn những việc như thế này để người dân có những nhận thức đúng về những gì chính quyền đang làm , còn nếu như không có việc xử lí thì quá khó khăn để lấy lại niềm tin của người dân, và như thế bản thân mình nghĩ rằng những việc xử lí nghiêm sẽ không bao giờ thừa vì sẽ tạo ra những dư luận tốt

17:03 4 tháng 8, 2016 Reply

Làm rõ vụ này thì còn lôi ra được nhiều cá nhân quyền lực, tổ chức yếu kém, thao túng cho Trịnh Xuân Thanh. Hiện ông Xuân Thanh mà tồn tại được thì còn dắt dây dắt dợ thêm một đống hổ lốn nữa. Cần điều tra làm rõ cá nhân, tổ chức kéo ông Xuân Thanh lên và những kẻ đang bám gót ông ta để triệt luôn một thể. Ông Trịnh Xuân Thanh còn có thằng con Trịnh Hùng Cường sinh năm 1992, mới về làm việc ở Halico được 5 tháng đã lên chức phó phòng.

18:23 4 tháng 8, 2016 Reply

Kiểm điểm tập thể ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang phải trên tinh thần trách nhiệm, tự nhận lỗi và các vị lãnh đạo cần xin lỗi, rút kinh nghiệm trước cán bộ đảng viên của tỉnh và nhân dân cả nước

15:35 5 tháng 8, 2016 Reply

Rất mong các đồng chí lãnh đạo ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang sẽ tự nhận rõ khuyết điểm của mình, kiểm điểm nghiêm túc, coi đây như bài học để lần sau cẩn trọng hơn trong công tác cán bộ

10:41 6 tháng 8, 2016 Reply

Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, có thế dân mới phục, mới tin vào Đảng, Nhà nước. Vì thế cần làm rõ mọi cá nhân, tập thể có liên quan để có hình thức xử lý kịp thời, đúng đắn, thỏa đáng với người dân.

Nặc danh
13:41 6 tháng 8, 2016 Reply

cần phải kiểm điềm những con ngươi trực tiếp làm và những con người đang tiếp tay làm những con người đang thực hiện những cái gọi là che mắt những con người ở bên đảng và định lừa nhân dân làm những việc ngầm dưới những tổ chức để rồi tham ô tham nhũng . những đồng tiền của nhân dân của nhà nước

18:01 7 tháng 8, 2016 Reply

Đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh, trên cơ sở tờ trình của BTV Tỉnh ủy, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Trịnh Xuân Thanh của Đoàn Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bản kiểm điểm cá nhân của đồng chí Trịnh Xuân Thanh, tập thể BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, tiến hành thảo luận về trách nhiệm của đồng chí Trịnh Xuân Thanh trong việc quản lý, điều hành để xảy ra thua lỗ tại Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng; việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện chế độ và sử dụng xe tư nhân gắn biển số xanh từ khi đồng chí về công tác tại tỉnh Hậu Giang.

11:19 3 tháng 9, 2016 Reply

Làm rõ vụ này thì còn lôi ra được nhiều cá nhân quyền lực, tổ chức yếu kém, thao túng cho Trịnh Xuân Thanh. Hiện ông Xuân Thanh mà tồn tại được thì còn dắt dây dắt dợ thêm một đống hổ lốn nữa. Cần điều tra làm rõ cá nhân, tổ chức kéo ông Xuân Thanh lên và những kẻ đang bám gót ông ta để triệt luôn một thể. Ông Trịnh Xuân Thanh còn có thằng con Trịnh Hùng Cường sinh năm 1992, mới về làm việc ở Halico được 5 tháng đã lên chức phó phòng.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!