12/09/2016

* Giáo hội Công giáo và Hội đồng liên tôn ở Việt Nam

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 12/09/2016 | 12.9.16

Mõ Làng. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam được thành lập tại Hoa Kỳ gồm có 5 thành viên: Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài. Ở Việt Nam, một số chức sắc cực đoan cũng đã thành lập Hội đồng liên tôn và hoạt động phản kháng lại nhà nước. Sau đây là bài viết của một tín đồ công giáo về nó.
 
Người công giáo lấy 10 điều răn để làm chuẩn mực đạo đức đối nhân, xử thế và một lòng - hết tâm hồn, hết trí khôn để thờ phượng Thiên Chúa. Thế cho nên cốt lõi của 10 điều răn Đức Chúa Trời là KÍNH CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI!


Tuy nhiên, ít người biết rằng và hiểu rằng để kính Chúa theo 10 điều răn Đức Chúa Trời thì không phải là chuyện đơn giản, dễ làm. Trong khuôn khổ bàn về vấn đề GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN trong việc "Kính Chúa" tôi xin chia sẻ quan điểm của cá nhân tôi - một người Công giáo về vấn đề này như sau:

Trước hết, xin trích dẫn lại điều thứ nhất "Mười Điều Răn Đức Chúa Trời" để hiểu rằng đối với người Công giáo thì phải vâng phục và thực hiện đúng "Thờ Phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự!" hay nguyên bản "Các ngươi không được thờ ai ngoài ta!". Xin nói rằng, điều răn này là vô cùng khó thực hiện và thực hiện một cách vẹn toàn đẹp lòng Chúa ở những vùng văn hóa bản địa đậm nét văn hóa "thờ cúng tổ tiên" như Việt Nam chúng ta!

Hầu hết người Công giáo đều tổ chức "giỗ" cho người thân theo điều răn "Thảo kính cha mẹ" chứ không theo nghĩa là "thờ cúng" vì sợ sẽ phạm vào điều răn "Các ngươi không được thờ ai ngoài ta!". Khó nghĩ là vậy nên nhiều gia đình chọn phương án là chỉ xin lễ theo hướng "Cầu cho các đẳng linh hồn" ở nhà thờ bằng một số "tiền lễ" theo "quy định của giáo hội" chứ không tổ chức "lễ giỗ" theo điều răn "Thảo kính cha mẹ!".

Qua đó có thể thấy rằng: Sự tôn kính Thiên Chúa là "trên hết mọi sự", là không mặc cả với việc "Thảo kính cha mẹ" và nhất nhất phải vâng phục theo lệnh răn truyền của Thiên Chúa "Thờ Phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự!" hay nguyên bản "Các ngươi không được thờ ai ngoài ta!"

Thiên Chúa dạy "...Ngoài ta ra không có thần nào khác!"!!! Vậy nên việc thờ phượng đối với người Công giáo là sự khắt khe và chuẩn mực: Không nhập nhằng việc trên bàn thờ Thiên Chúa có tượng, ảnh của bất cứ "thần" hay bất kỳ ai khác kể cả ông bà tổ tiên! Phải khẳng định rằng đối với tổ tiên thì chỉ "thảo kính" chứ không được "thờ" vì Chúa đã dạy "Các ngươi không được thờ ai ngoài ta!".

Thứ đến, xin trích dẫn "Kinh Nghĩa Đức Tin" được đọc vào Chúa Nhật hàng tuần rằng "....ai chẳng thông công cùng hội thánh ấy thì chẳng đặng rỗi linh hồn...". Trong "Kinh Nghĩa Đức Tin" ở đoạn trích dẫn này có nghĩa là người thờ phượng Chúa phải "thông công" hay "hiệp thông" cùng Hội Thánh thì mới "...đặng rỗi linh hồn...". Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu bài "kinh" này ám chỉ Tin Lành, Chính Thống Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo.... vì dù cùng là thờ Thiên Chúa nhưng lại không nằm trong Hội Thánh Công Giáo La Mã nên đối với Hội Thánh Giáo hội Công giáo La Mã thì những người ở các tôn giáo ấy cũng "chẳng đặng rỗi linh hồn". 

"Kinh Nghĩa Đức Tin: vừa bài xích các tôn giáo nhưng cũng răn đe tín đồ các tôn giáo rằng muốn "đặng rỗi linh hồn" thì phải trở về với Hội Thánh Giáo hội Công giáo La Mã!

Ba là, Hội đồng Liên tôn - một tổ chức liên minh tôn giáo. Có thể nói rằng xu hướng hòa hợp, đoàn kết để thế giới đại đồng là một việc tốt để con người hướng về nhau, nhìn về cái chung mà xây dựng cộng đồng ngày càng tốt hơn. Xin hoan nghênh các liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... xin nhiệt liệt hoan nghênh! Nhưng đối với Hội đồng Liên tôn thì xin không hoan nghênh mà cực lực phản đối! Phản đối với hai tư cách: 1. Tư cách một giáo dân Giáo Hội Công giáo La Mã, và 2. Tư cách một con người bình thường!

- Với tư cách một giáo dân Giáo hội Công giáo La Mã thì Giáo hội Công giáo không được và không bao giờ được tham gia Hội đồng Liên tôn vì đó là một tổ chức thế tục phục vụ cho các mục đích thế tục. Nếu Giáo hội Công Giáo tham gia vào thì đã tự hạ Hội Thánh xuống ngang hàng với các tổ chức xã hội, đó là Phạm Thánh nếu các lãnh đạo Giáo hội đem Hội Thánh của mình tham gia vào Hội đồng Liên tôn này!

Hậu quả lại còn là phạm đến Nhan Thánh Chúa khi đem Thiên Chúa đặt ngang hàng với "thần" của các tôn giáo khác!!! Chưa nói đến việc hạ thấp Thiên Chúa mà còn là làm trái lời răn của Chúa "Ngoài ta ra không có thần nào khác!". Hẳn nhiên khi răn bảo điều này thì tự thân "Thiên Chúa" đã không công nhận bất kỳ ai là "Thần" ngoài "Ngài". Vậy thì bất kể ai đem Giáo hội - Hội Thánh vào Hội đồng liên tôn là Phạm Thượng, Phạm Thánh!

Nói điều này để thấy rằng: Những kẻ đem Giáo hội vào Hội đồng liên tôn là những kẻ giả trá và đểu giả. Vì chúng là giáo sĩ nên chúng hiểu rõ không được phép đem Thiên Chúa xuống ngang hàng với "Thần" của các tôn giáo khác! Nhưng chúng vẫn làm vậy nên chúng chính là những con quỷ Luxiphe đội lốt giáo sĩ - mục tử để xỉ nhục Thiên Chúa, để phạm thượng với Thiên Chúa. Chỉ có Luxiphe mới làm vậy! 

Chỉ có linh mục, giám mục của Luxiphe mới chống lại Thiên Chúa, làm nhơ Danh Thánh Người! 

Xin trích chương 7 - sách Đệ Nhị Luật để minh chứng rằng Thiên Chúa không khoan dung cho bất kỳ dân nào không thờ phượng Người và người không để ai hoặc nguy cơ nào để "thần khác" tồn tại trong dân của Người: ".... anh (em) phải tru hiến chúng, không được lập giao ước với chúng và không được thương xót chúng. 3Anh (em) không được kết nghĩa thông gia với chúng: không được gả con gái anh (em) cho con trai chúng và cưới con gái chúng cho con trai anh (em), 4 vì điều đó sẽ khiến con trai anh (em) không còn theo ĐỨC CHÚA nữa, nó sẽ thờ những thần khác; bấy giờ ĐỨC CHÚA sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh (em) và sẽ mau chóng tiêu diệt anh (em). 5 Nhưng anh (em) phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng, phải phá huỷ; trụ đá của chúng, phải đập tan; cột thờ của chúng, phải chặt đi; tượng thần của chúng, phải bỏ vào lửa mà thiêu.....".

- Còn ở góc độ của một người dân bình thường thì lại càng thấy kinh tởm nếu Giáo hội Công giáo tham gia vào Hội Đồng Liên Tôn. Vì quả thực đây chỉ là trò hề khi mà tôn giáo nào cũng tôn "thần" của mình là "Chí Cao Vô Thượng" nhưng nay lại phải công nhận "thần" của tôn giáo "bạn" cũng ngang hàng "Chí Cao Vô Thượng" với "thần" mình. Nếu không vì lợi ích, danh vọng, bị lợi dụng hay chỉ là cái tâm tiểu nhân ích kỷ muốn thể hiện cái mưu đồ chống cộng thì là cái gì? 

Liên minh tôn giáo lại để cùng giáo dục con người trở nên Chân - Thiện - Mỹ thì còn chút giá trị, liên minh lại để tìm ra điểm tương đồng nhằm hòa hợp tôn giáo là đều quý, liên minh lại để làm từ thiện thì đáng trân trọng. Nhưng liên minh lại để quậy quá, làm chia rẽ tôn giáo, làm náo loạn xã hội thì thật là quân lừa đảo, giả trá, đểu cáng!

Thời gian vừa qua, Hội đồng liên tôn này đã liên tục làm tổn hại đến Giáo hội Công Giáo Việt Nam. Hy vọng Giáo hội Công giáo Việt Nam cân nhắc tư cách thành viên của mình trong Hội đồng ma quỷ này để giáo dân còn tin vào Giáo hội, còn tin vào sự dẫn dắt của những mục tử nhân lành của Thiên Chúa!

Trọng Nghĩa

Giáo hạt Cao Lãnh - Giáo phận Mỹ Tho

28 nhận xét

19:28 12 tháng 9, 2016 Reply

Đọc bài này lại nhớ đến có lần xem được cái video một số người tự tay đập nát, phá tan bàn thờ tổ tiên nhà mình để thờ Chúa. Rồi có một vị "con chúa" nào đấy đứng ông ổng đọc "kinh", còn đám còn lại như bị bỏ bùa mê thuốc lú vác bàn thờ ra sân mà đập. Từ ngoài nhìn vào mình còn đang bức xúc thay chứ nói gì đến mấy cụ tổ tiên nhà đó. Thờ ai thì thờ, cuồng ai thì cuồng nhưng theo phong tục Việt Nam thì tín ngưỡng, thờ ông bà tổ tiên vẫn là một nét đẹp văn hóa, mọi hành vi xâm hại đều bị coi là vô văn hóa

19:38 12 tháng 9, 2016 Reply

Thời gian vừa qua, Hội đồng liên tôn này đã liên tục làm tổn hại đến Giáo hội Công Giáo Việt Nam. Hy vọng Giáo hội Công giáo Việt Nam cân nhắc tư cách thành viên của mình trong Hội đồng ma quỷ này để giáo dân còn tin vào Giáo hội, còn tin vào sự dẫn dắt của những mục tử nhân lành của Thiên Chúa!

19:45 12 tháng 9, 2016 Reply

Thời gian vừa qua, Hội đồng liên tôn này đã liên tục làm tổn hại đến Giáo hội Công Giáo Việt Nam. Hy vọng Giáo hội Công giáo Việt Nam cân nhắc tư cách thành viên của mình trong Hội đồng ma quỷ này để giáo dân còn tin vào Giáo hội, còn tin vào sự dẫn dắt của những mục tử nhân lành của Thiên Chúa!

19:51 12 tháng 9, 2016 Reply

Liên minh tôn giáo để giúp mọi người gần nhau hơn, để giúp mọi người đoàn kết hơn. để giúp tìm ra điểm tương đồng nhằm hòa hợp tôn giáo là đều quý. thế nhưng mà cái trò liên minh lại để quậy quá, làm chia rẽ tôn giáo, làm náo loạn xã hội thì thật là quân lừa đảo, giả trá, đểu cáng!

21:41 12 tháng 9, 2016 Reply

Tôn giáo ở Việt Nam luôn được Nhà nước tạo nhiều điều kiện để phát triển, cùng góp sức xây dựng kiến thiết cùng với Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, trong tôn giáo hiện nay bên cạnh rất nhiều những đóng góp tích cực thì đã xuất hiện những đối tượng xấu, cầm đầu lợi dụng tôn giáo để tiến hành các hoạt động chống đối chính quyền.

23:04 12 tháng 9, 2016 Reply

Hội đồng Liên tôn là một hình thức liên minh các tôn giáo, có nghĩa là hoạt động trên cơ sở các tôn giáo tôn trọng nhau, trên cơ sở lợi ích của từng tôn giáo. Nếu giáo hội công giáo Việt Nam xét thấy tham gia hội đồng này có những bất lợi thì không nhất thiết phải tham gia nữa

23:08 12 tháng 9, 2016 Reply

Sứ mệnh của tôn giáo và của chúa là phục vụ đời sống tâm linh của người dân. Phục vụ nhu cầu đời sống tin ngưỡng của công chúng chứ không phải tôn giáo sinh ra để phục cho lợi ích nhớm. lợi ít của những tay cha sứ đội lốt jesu để lừa bịp, bịp bợm, xúi giục người dân làm sai, làm trái với đạo đức con người.

23:30 12 tháng 9, 2016 Reply

Tôn giáo có quyền lực rất lớn trong xã hội, do đó có rất nhiều tổ chức tôn giáo được dựng lên để lợi dụng quyền lực ấy. Rất nhiều tổ chức tôn giáo như Hội đồng Liên tôn thực chất là tổ chức xảo trá, làm ô danh tôn giáo

06:43 13 tháng 9, 2016 Reply

Hội đồng liên tôn này đang lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam để thực hiện các hoạt động chống đối chính quyền. Hãy nhớ rằng, Việt nam luôn coi trọng tự do tôn giáo, nhưng tự do cũng phải có trừng mực, cũng phải nằm trong sự quản lý, không phải thích làm gì thì làm.

08:51 13 tháng 9, 2016 Reply

Thế quái nào, 2 giáo hội, 2 tôn giáo khác nhau, nhiều nơi còn mâu thuẫn với nhau, quan hệ dừng lại ở việc xã giao đã là quá lắm rồi, đằng này lại còn thăm hỏi tận tình, cứ thấy sai sai thế nào. Đó ai dám bảo đó là cái thứ tình cảm "chân thành", là sợi dây "thắt chặt" sự đoàn kết giữa 2 giáo hội này chứ. Không có chung mục đích đen tối, không có quyền lợi cá nhân trong đấy thì chưa quay ra cắn nhau là may. Đúng là làm trò hề

09:18 13 tháng 9, 2016 Reply

ngay lập tức sau đó, lũ “kền kền” đã nhân dịp này để lao vào “chém” lên tận mây xanh cho rằng đây là hành động đàn áp tôn giáo, vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng đấy là chúng đang đổi trắng thay đen về vụ việc.

09:21 13 tháng 9, 2016 Reply

Về vụ việc chùa Liên Trì đã tồn tại cách đây khá lâu, khi thành phố có chủ trương di dời các cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn Quận 2 để phục vụ cho công tác xây dựng khu đô thị hiện đại Thủ Thiêm, nhằm thúc đẩy nhu cầu phát triển của thành phố cũng như nâng cao chất lượng cư dân, giúp giao thông khu vực này kết nối với các khu vực khác trong thành phố và các tỉnh thành khác.

09:23 13 tháng 9, 2016 Reply

Đến thời điểm hiện tại bất chấp sự không hợp tác của Hòa thượng Thích Không Tánh và các cá nhân có chức trách tại Chùa Liên Trì, UBND quận 2, TP Hồ Chí Minh đã bàn và bước đầu thực hiện việc cưỡng chế. Và mặc dù kết quả chưa được như ý muốn song nó không có nghĩa là chính quyền dừng tại đó

09:30 13 tháng 9, 2016 Reply

nhà nước ta tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động để họ hướng những người dân đến những thứ tốt đẹp trong cuộc sống . nhưng hiện nay đã xuất hiện những hành vi lợi dụng các tôn giáo để làm những chuyện xấu , họ tự coi mình có quyền nọ quyền kia vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật . những hành động đó cần phải can thiệp ngay , chúng ta chỉ khuyến khích những điều tốt đẹp chứ không bảo vệ những hành động phạm pháp .

17:41 13 tháng 9, 2016 Reply

Tôn giáo không chỉ ở Việt Nam mà còn rất nhiều nơi trên thế giới hướng đến đó là những điều tốt đẹp đối với con người, nhưng nhìn lại thời gian qua liệu bạn có tin đấy là những điều tốt đẹp nữa hay không, Linh mục, Giám mục đều là những phần tử chống đối kích động lôi kéo người dân vào những việc làm sai trái, trái với quy định của pháp luật

22:40 13 tháng 9, 2016 Reply

Liên minh tôn giáo lại để cùng giáo dục con người trở nên Chân - Thiện - Mỹ thì còn chút giá trị, liên minh lại để tìm ra điểm tương đồng nhằm hòa hợp tôn giáo là đều quý, liên minh lại để làm từ thiện thì đáng trân trọng. Nhưng liên minh lại để quậy quá, làm chia rẽ tôn giáo, làm náo loạn xã hội thì thật là quân lừa đảo, giả trá, đểu cáng!

21:41 14 tháng 9, 2016 Reply

Tại sao một số nhân vật tôn giáo lại chụp chung với lá cờ ba sọc đỏ của chế độ đã chết từ 40 năm trước? Nhũng nhân vật này có hành động chụp chung như vậy chính là công khai chống lại nhà nước Việt Nam, họ không nên lập ra cái hội đồng liên tôn này làm hủy hoại danh dự của giáo dân

08:06 15 tháng 9, 2016 Reply

Có vẻ là những đứa con hoang đang được sinh sống trên đất nước Việt Nam này đang cùng nhau nắm lấy tay nhau để thực hiện nghĩa vụ của mình với người mẹ đẻ đã sản sinh ra chúng. Và những việc làm của chủ trì chùa liên trì sẽ sớm bị cơ quan chức năng làm rõ và xư lý!

08:19 15 tháng 9, 2016 Reply

Những kẻ này tồn tại với chẳng một chút gì gọi là mục đíhc hoạt động tốt đẹp cả, tất cả chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân, cho tập thể của chúng trong sự nghiệp gây rói tình hình an ninh trật tự, làm xấu đi hình ảnh của Đảng của nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ!

08:28 15 tháng 9, 2016 Reply

Thực ra xét cho cùng cũng là dây mưa rễ mán với nhau cả mà thôi, chúng đều được gia nhập vào Việt Nam theo những con đường chính thức vì một đích của chúng là nhằm phá hoại sự yên ổn của đất nước này cả mà thôi, chúng sẽ chẳng có lý do gì to tát hay chính đáng hơn cả!

13:17 16 tháng 9, 2016 Reply

trên website chính của mình, RFA (đài Á châu tự do, nói là tự do nhưng tự do hay không chúng ta có thể nhìn nhận qua sự việc của Lê Diễn Đức, bị cắt hợp đồng vì dám phanh phui sự thật sự thật về “chiến khu” mà Việt Tân cũng như nhiều nhà “dân chủ” Việt Nam lên chỉ để lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơn không kém)

13:19 16 tháng 9, 2016 Reply

mặc dù với cuộc hội thảo tầm cỡ như thế này ít nhất phải có ít một lãnh đạo của giáo hội Việt Nam, hoặc ít ra cũng phải có một thành viên của Chính phủ, nhưng đây được vài mống là hoắc mà RFA không tiện nói tên

13:23 16 tháng 9, 2016 Reply

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam chỉ nghiêm cấm “xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”, không đưa ra giới hạn nào về quyền tự do tôn giáo. Điều này là tương thích với các văn bản quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

13:28 16 tháng 9, 2016 Reply

Thích Quảng Độ đã chỉ đạo một số đối tượng trong nhóm “Tăng đoàn bảo vệ chánh pháp” và “Ban công tác xã hội từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” tổ chức cho khoảng 150 tăng ni, Phật tử lợi dụng việc cứu trợ để phô trương lực lượng và tuyên truyền nhằm công khai hóa các hoạt động của “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”

13:40 16 tháng 9, 2016 Reply

Thực chất, ý đồ và mục đích thực sự của những người này là kích động bà con tụ tập đông người, gây rối an ninh, trật tự, kích động bà con giáo dân đối đầu với chính quyền, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

13:41 16 tháng 9, 2016 Reply

nếu không có sự giật dây, không có sự ngầm ủng hộ, chỉ đạo từ những người có trách nhiệm ở Giáo phận này liệu bà con giáo dân có thể hành động như thế? Xem ra, Giám mục Nguyễn Thái Hợp, cùng các vị linh mục xứ như Đặng Hữu Nam, Trần Đình Tề, Hoàng Anh Ngợi... đang ngày càng bộc lộ rõ bộ mặt chống đối và chống phá chính quyền. Họ đang biến một số bà con giáo dân ở đây thành công cụ để họ thực hiện điều đó.

13:45 16 tháng 9, 2016 Reply

tại đây không chỉ diễn ra một vụ, một vài lần mà đã xảy ra tới trên 20 vụ, mỗi vụ đều có cả trăm người tham gia. Tức là, việc kích động bà con giáo dân tuần hành, biểu tình ở các giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh có tính liên tục, hệ thống.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!