04/09/2016

Vì sao 20 năm mới công bố ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 04/09/2016 | 4.9.16

Chủ tịch Hồ Chí Minh mất ngày 2/9/1969, nhưng do trùng ngày Quốc khánh nên Bộ Chính trị lúc bấy giờ thông báo là ngày 3/9. Hai mươi năm sau, toàn văn di chúc và ngày mất của Bác mới được công bố.

Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, di chúc của Bác đã được công bố. Song do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ nên có một số điều chưa được công bố.

Dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất và chuẩn bị 100 năm ngày sinh của Bác, Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VI thấy trách nhiệm phải thông báo về ngày mất và di chúc của Người. Thông tin được công bố trong thông báo của Bộ Chính trị số 151 ngày 19/8/1989.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi trong sự tiếc thương của cả dân tộc. Ảnh tư liệu.
Di chúc công bố được chỉnh sửa
Năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay đánh máy bản di chúc gồm 3 trang, ở cuối đề ngày 15/5/1965. Đây là bản di chúc hoàn chỉnh, có chữ ký của Bác và góc trái có chữ ký người chứng kiến là Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng lúc bấy giờ.

Năm 1968, Bác viết tay bổ sung thêm 6 trang. Trong đó, Hồ Chủ Tịch viết lại đoạn mở đầu, đoạn nói về việc riêng đã viết trong bản 1965 và thêm một số đoạn. Đó là những đoạn nói về công việc cần làm sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước như: chỉnh đốn lại Đảng, chăm sóc đời sống của các tầng lớp nhân dân, miễn thuế một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng lại thành phố, làng mạc, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, củng cố quốc phòng, chuẩn bị thống nhất đất nước.

Đoạn viết về chỉnh đốn lại Đảng và chăm sóc thương binh, Bác gạch chéo. Đoạn nói về xây dựng lại đất nước, phát triển kinh tế, văn hoá, chuẩn bị thống nhất đất nước được gạch dọc bên trái ngoài lề. Ngày 10/5/1969, Bác viết lại toàn bộ đoạn mở đầu di chúc gồm một trang viết tay.

Hội nghị bất thường của Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá 3) chiều 3/9/1969 đã giao Bộ Chính trị trách nhiệm công bố di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản công bố chính thức chủ yếu dựa vào bản 1965, trong đó một số đoạn được bổ sung hoặc thay thế bằng những đoạn tương ứng viết năm 1968 và 1969. Cụ thể, cơ cấu của bản di chúc đã công bố chính thức như sau:

Đoạn mở đầu lấy nguyên văn bản 1969 thay cho đoạn mở đầu bản 1965. Bút tích của Bác về đoạn này đã được chụp lại và công bố đầy đủ năm 1969.

Phần giữa, từ đoạn nói về Đảng đến hết đoạn nói về phong trào cộng sản thế giới giữ nguyên văn bản 1965.
Phòng nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu K 9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội). Ảnh:Giang Huy.

Đoạn viết về việc riêng, năm 1965, Người dặn dò việc hoả táng, để lại một phần tro xương cho miền Nam. Năm 1968, Bác viết lại đoạn này, dặn để tro vào 3 hộp sành, cho Bắc - Trung - Nam mỗi miền một hộp. Ngoài ra, Bác còn viết bổ sung một đoạn nói về cuộc đời bản thân: "Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa".
Bản di chúc đã công bố lấy nguyên văn lời Bác viết về việc riêng năm 1968, trừ đoạn nói về hoả táng.
Bản di chúc công bố có một câu sửa lại. Bản năm 1965 Bác viết: “cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa”, bản công bố chính thức sửa lại là “cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài”.

Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng khẳng định bản di chúc đã công bố đảm bảo trung thành với bản gốc. Việc chọn bản năm 1965 để công bố là đúng đắn vì đây là bản duy nhất được viết hoàn chỉnh, có chữ ký của Bác, bên cạnh có chữ ký chứng kiến của Bí thư thứ nhất là ông Lê Duẩn. 

Lấy đoạn mở đầu 1969 thay cho đoạn mở đầu 1965, theo Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng là hợp lý vì Bác qua đời năm 1969 và nội dung bản viết năm 1969 cũng phong phú hơn. Đoạn viết về việc riêng, bổ sung phần 1968 vào bản 1965 là rất cần thiết nhằm phản ánh cuộc đời đẹp đẽ, trong sáng, vì dân, vì nước của Bác.

"Sở dĩ trước đây chưa công bố đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về yêu cầu hoả táng là thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá 3) thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam, bạn bè quốc tế có điều kiện tới thăm viếng, thể hiện tình cảm sâu đậm với Bác. Điều này đã xin phép Bác nên được làm khác với lời Bác dặn", bản thông báo năm 1989 nêu rõ.

Việc chưa công bố một số đoạn viết thêm năm 1968 về những việc cần làm sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá 3) giải thích: Năm 1969, khi Bác qua đời, cuộc kháng chiến còn gay go, ác liệt, Việt Nam chưa giành được thắng lợi cuối cùng, nên việc công bố lúc bấy giờ là chưa thích hợp.

Mặt khác, một số câu Bác viết rồi lại xoá, như đang cân nhắc, chưa xong hẳn, chưa nói rõ ý như thế nào. Khi Bác mất, cuộc chiến còn khó khăn và ác liệt, vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định sửa mấy chữ trong câu "cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa" thành "cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài".

Việc miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã chưa có điều kiện thực hiện. Năm 1989 tình hình kinh tế xã hội Việt Nam còn nhiều khó khăn, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) thấy cần có kế hoạch thực hiện mong muốn của Hồ Chủ tịch nên đã giao Hội đồng Bộ trưởng trình Quốc hội thực hiện.
Ngày Bác mất trùng ngày vui dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời lúc 9h47 ngày 2/9/1969, ngày Quốc khánh của Việt Nam. Vì trùng với ngày vui lớn của dân tộc, Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương Đảng khoá 3 đã quyết định công bố lùi lại một ngày, là 3/9/1969.

"Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng khoá 6 cho rằng nay cần công bố lại đúng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời", thông báo số 151 của Bộ Chính trị ngày 19/8/1989 nêu rõ. 

18 nhận xét

20:41 4 tháng 9, 2016 Reply

Chẳng có chuyện gì là không có lý do cả. Và bản thân mình thì thấy việc lùi ngày bác mất cũng chẳng có gì to tát. Vì chúng ta không sống ở thời đó, chúng ta khó có thể đặt mình vào vị trí của những người lãnh đạo khi đó để hiểu cho đúng được. Nên dù sao thì ngày mất của bác cũng đã được công bố, nên đó là chuyện bình thường thôi mà, có gì đâu mà phải xồn xồn lên như cồn gặp mực vậy không biết.

20:44 4 tháng 9, 2016 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Bác mất đúng vào ngày trọng đại của đất nước,vì lí do này và cũng là do tâm nguyện của Bác trước khi mất là không muốn ngay vui của đất nước không được trọn vẹn, Bác mất khiến cả dân tộc đau xót,vì nhiều lí do bộ chính trị đã quyết định như thế là rất đúng đắn

20:51 4 tháng 9, 2016 Reply

Nói đúng ra nếu công bố ngày Bác mất vào thời điểm năm 1969 là ngày 02/09/1969 trùng với ngày Quốc khánh của Việt Nam, ngày vui lớn của dân tộc thì ắt hẳn sẽ gây ra rất nhiều lo lắng trong nhân dân. Cho nên Bộ chính trị đã đưa ra một quyết định đúng đắn, và sau 20 năm lúc đất nước hòa bình ổn định phát triển thì phải có trách nhiệm công bố cho toàn nhân được biết.

21:00 4 tháng 9, 2016 Reply

Nếu không nhìn vào thời điểm lịch sử lúc đó, không nhìn vào những bối cảnh xung quanh thì khó lòng mà thấu hiểu được cái quyết định dấu ngày mất thật sự của Bác. Vậy nên mỗi người nếu như còn thắc mắc tại sao thì hãy nhìn vào lịch sử, xem xem thời điểm đó đất nước đang như thế nào, và nếu để đúng ngày thì sẽ ra sao.

21:15 4 tháng 9, 2016 Reply

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu của chúng ta đã rất sâu sắc cảnh tỉnh: Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Ngày hôm nay, từ góc nhìn mạnh, yếu, suy vong của các triều đại trong lịch sử thì những hiểm họa, những tiêu cực đang phát sinh trong nội tại đất nước khiến cho những đảng viên cộng sản trung kiên, các bà mẹ đã cống hiến những người con cho Tổ quốc, những gia đình đã chịu nhiều hy sinh mất mát, không thể yên lòng

21:23 4 tháng 9, 2016 Reply

Nhân từ, nhãn quan chính trị sâu, rộng, cả cuộc đời cống hiến cho dân tộc, đúc rút tất cả kinh nghiệm để lại cho thế hệ sau.... mà không bao giờ nghĩ tới quyền lợi bản thân.
Bác, người, vị lãnh tụ tối cao duy nhất đọng lại trong lòng ...Tro cốt được chia làm ba hộp cho Bắc, Trung, Nam. Nghe mà xót xa, điều tiếc nhất là Bác chưa được chứng kiến nước nhà thống nhất mà đã ra đi.

21:30 4 tháng 9, 2016 Reply

Suốt 15 năm, Bác sống và làm việc ở khu Phủ Chủ tịch, không có một lần nào dân kéo về nhà Bác để làm bận lòng Bác. Trong những ngày Bác yếu, tuy giữ bí mật rất cao về tình trạng sức khỏe của Bác, nhưng xe cộ hàng ngày ra vào nhiều, đưa các đồng chí Trung ương vào thăm Bác, đưa bác sĩ vào chữa bệnh cho Bác, đưa các phương tiện vào để chạy chữa bệnh cho Bác…, nên dân dự đoán rằng có thể Bác ốm

21:35 4 tháng 9, 2016 Reply

trước khi từ biệt thế giới này, Bác Hồ không quên dặn lại mọi người cách làm người, nâng cao phẩm giá - cái gốc quý báu để bảo đảm cho cuộc hành trình trong cuộc đời mỗi người tới đích vẻ vang. Ngẫm suy thời cuộc hiện nay, khi mà chủ nghĩa cá nhân đẻ ra tham nhũng đã trở thành nguy cơ nội xâm, quốc nạn, càng thấy giá trị lớn lao lời dạy của Bác.

21:39 4 tháng 9, 2016 Reply

Ngoảnh nhìn về quá khứ, nghĩ sâu về tương lai, trông trước, trông sau, trông Bắc, trông Nam, trông cả địa cầu, dự kiến những thăng trầm có thể xảy ra trong từng bước đi của lịch sử, đó là tầm vóc của một vĩ nhân

22:34 4 tháng 9, 2016 Reply

Những bài viết như thế này sẽ là căn cứ để chúng ta phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của những thế lực thù địch và những người xuyên tạc về ngày Bác mất. Rất cảm ơn tác giả đã mang đến những thông tin hữu ích

22:34 4 tháng 9, 2016 Reply

Những bài viết như thế này sẽ là căn cứ để chúng ta phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của những thế lực thù địch và những người xuyên tạc về ngày Bác mất. Rất cảm ơn tác giả đã mang đến những thông tin hữu ích

23:00 4 tháng 9, 2016 Reply

Việc công bố ngày Bác mất thời điểm đó là vô cùng nhạy cảm và có liên quan chặt chẽ đến tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, cho nên công bố lùi lại 1 ngày là hoàn toàn hợp lý. Đến 20 năm sau khi hoàn cảnh chính trị đã thay đổi, BCT đã công bố chính xác lại để thể hiện sự tôn trọng lịch sử. Cả hai hành động đó đều thể hiện sự hợp thời của Đảng ta, biết tôn trọng các quy luật khách quan. Chính vì biết tôn trọng các quy luật khách quan đó mà Đảng đã đưa ra các quyết sách sáng suốt, lãnh đạo nhân dân ta dành được những thắng lợi to lớn.

17:23 5 tháng 9, 2016 Reply

Các bạn cũng hiểu được sự khai sinh và sự mất đi là 2 điều đối lập nhau và rất tối kị. Đặc biệt là quốc khánh khai sinh ra nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều đó là một điều hết sức thiêng liêng vì thế mà khó có thể công bố sự thực ngay sau đó, vì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hiện tại!

21:28 5 tháng 9, 2016 Reply

Nếu chúng ta xem lại những thước phim về lễ tang của Bác thì có thể thấy sựu đau lòng, xót xa đến như thế nào. Sự ra đi của Bác là nỗi tiếc thương mất mát quá lớn đối với người dân, do vậy sẽ làm át đi niểm vui ngày lễ độc lập của dân tộc

22:11 5 tháng 9, 2016 Reply

Bài này hình như mình đã đọc đâu đó một lần rồi thì phải, tại sao lại là mồng 2/9 cơ chứ :( Thương Bác quá, cả đời vì dân vì nước mà không màng đến lợi ích của chính mình, một vĩ nhân được cả toàn thế giới kính phục. Mình chỉ ước Bác còn sống lâu hơn để dân tộc mình phát triển, ngang tầm thế giới.

09:18 6 tháng 9, 2016 Reply

Những vấn đề mang yếu tố chính trị luôn nhạy cảm, cần phải được cân nhắc cẩn thận về yếu tố an toàn cho đất nước cũng như một số vấn đề khác về xã hội, và một điều trùng hợp nữa là Bác mất vào ngày Quốc khánh cho nên việc công bố chính thức ngày Bác ra đi cùng với bản di chúc của Bác đã được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương họp và quyết định như vậy

19:59 6 tháng 9, 2016 Reply

"Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa".
Là một người của thế hệ sau khi đất nước đã hòa bình, thống nhất non sông thành một mối nhưng mà qua học tập, qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ và qua thông tin đại chúng thì chúng ta. Thanh niên Việt Nam cần ra sức học tập để ít nhất là làm một công dân tốt cho xã hội cho đất nước. Bác Hồ đã giành cả đời của Người để phục vụ cho dân tộc thì cớ sao chúng ta không làm tốt vai trò nhiệm vụ của một công dân.
Ngày nay rất nhiều thanh niên đã bị lệch hướng trong cuộc sống, thậm chí còn có những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước. Thử hỏi xem chúng có xứng đáng với quốc tịch Việt Nam không? Thật đáng xấu hổ khi có những người như thế mang quốc tich Việt Nam.

10:50 23 tháng 12, 2016 Reply

Đến ngày mất của ông Hồ mà họ còn chủ trương thay đổi, thì đủ biết sự điêu ngoa, gian dối của đảng Cộng sản biết nhường nào. Thật tởm lợm!

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!