14/11/2016

* Nền chính trị Hoa Kỳ hiện nay có phải là một trật tự chính trị hoàn hảo hay không?

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 14/11/2016 | 14.11.16


Câu trả lời là không và tôi xin nêu ra những khuyết điểm sau đây.

1. Electoral college thay vì trực tiếp đầu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống:

Khuyết điểm dễ nhận diện nhất là chế độ bầu cử tổng thống qua electoral college thay vì trực tiếp đầu phiếu. Có nghĩa là, khi bầu cử thì mỗi tiểu bang chọn lưa những electors (đại diện cử tri) cho ứng cử viên thắng cử. Số electors trong mỗi tiểu bang, một cách tổng quát, tương đương với tổng số dân biểu (congressmen and women) và thượng nghị sĩ (senators) tiểu bang đó có trong quốc hội. Trừ tại các tiểu bang Maine và Nebraska, thì các tiểu bang khác theo thể thức bầu cử “winner takes all” tức ứng cử viên thắng cử sẽ dành trọn số electors trong tiểu bang.

Toàn thể Hoa Kỳ có 538 electors tức 435 dân biểu, 100 thương nghị sĩ và 3 electors từ District of Columbia bao gồm Washington DC là thủ đô liên bang. Ứng cử viên nào đạt được 270 electors sẽ đắc cử. Một điều đáng ghi nhớ là các electors này tuyên thệ bầu cho ứng cử viên đắc cử, nhưng luật lệ thay đổi tùy tiểu bang. Nhiều tiểu bang quy định tội hình luật nếu các electors không bầu phiếu cho ứng cử viên thắng cử trong tiểu bang. Có tiểu bang thì không. Những electors không bầu theo quy định được gọi là faithless electors. Những faithless electors này rất hiếm hoi. Trong lịch sử Hoa Kỳ đến nay chỉ có 157 người. Lần cuối cùng năm 2004 tại tiểu bang Minnesota.

Dĩ nhiên, có nhiều trường hợp xảy ra khi người đắc cử tổng thống chiếm đa số electors nhưng lại là thiểu số cử tri toàn quốc, như cuộc tranh cử giữa George W Bush và Al Gore năm 2000. Bush thắng 271 eletoral votes. Gore 266 (vì một elector tại District of Columbia không bỏ phiếu). Tuy nhiên Gore được số phiếu cử tri toàn quốc cao hơn khoảng 540,000 phiếu.

Nguồn gốc của electoral college và các electors phát xuất từ giới điền chủ Hoa Kỳ từ thủa lập quốc, trước khi cuộc chiến tranh dành độc lập khỏi Đế Quốc Anh. Họ là một giai cấp giàu có và trí thức, lãnh đạo cuộc chiến và muốn bảo vệ quyền lợi vị kỷ của mình.

Ngày nay, rõ ràng hệ thống bầu cử này không còn lý do tồn tại. Nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ vững mạnh và hợp lý hơn nếu được cải tổ đặt căn bản trên đa số tuyệt đối (absolute majority) phiếu trực tiếp của người dân.

Hiện giờ, trên lý thuyết (và chưa bao giờ xảy ra trên thực tế), một liên danh ứng cử tổng thống Hoa Kỳ có thể chiếm đa số electors trong một cuộc bầu cử. Nhưng khi các electors bỏ phiếu thì họ có thể bầu cho liên danh ứng cử kia và lúc đó, nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ trải qua một khủng hoảng lớn.

2. Sự sai biệt giàu nghèo trong xã hội quá xa:

Khi so với Úc và các quốc gia Tây Âu thì Hoa Kỳ thua hẳn trên phương diện này. Theo http://fortune.com/2015/09/30/america-wealth-inequality thì trong 55 quốc gia họ nghiên cứu, Hoa Kỳ đứng đầu về sự bất công giữa giàu và nghèo. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia ít ỏi, kinh tế phát triển mà không có bảo đảm y tế hoàn vũ (universal medicare) như các cường quốc dân chủ khác, cho đến khi ObamaCare xuất hiện. Nhưng ObamaCare cũng chỉ là vá víu và không thể gọi là có tính hoàn vũ như tại Úc và các nước Tây Phương được.

Những phúc lợi xã hội tại Hoa Kỳ cũng thấp khi so sánh với các nền dân chủ cùng một trình độ phát triển khác trên thế giới.

Trên bình diện này, cuộc chạy đua giành chức vụ ứng cử viên đảng Dân Chủ giữa Hillary Clinton và TNS Bernie Sanders đem lại nhiều chỉ dẫn quan trọng cho xã hội Hoa Kỳ trong tương lai, mặc dầu ông thua cuộc sít sao và phải nhường ghế ứng cử viên cho Hillary Clinton. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, Sanders đại diện cho một trào lưu đang đi lên, không những trong đảng Dân Chủ mà trong xã hội Hoa Kỳ nói chung. Đó là các lý tưởng có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa (đúng nghĩa, không phải xã hội chủ nghĩa theo kiểu Mác Xít) như công bằng xã hội, đa văn hóa bao gồm các sắc tộc da đen, Hispanics, tăng cường trợ cấp xã hội cho người nghèo, đại học miễn phí, bảo đảm y tế hoàn vũ etc…

Tuy Sanders thất bại trong chiến dịch trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2016, nhưng những bảng giá trị ông đại diện sẽ sống còn trong tương lai và sẽ ảnh hưởng mạnh đến xã hội Hoa Kỳ trong tương lai.

3. Hoa Kỳ không phải là một chế độ chính trị đa đảng chân chính:

Tuy quyền tự do thành lập đảng phái tại Hoa Kỳ phổ thông và nhiều đảng phái được thành lập. Tuy nhiên chính trường Hoa Kỳ từ lâu đã bị lưỡng đảng ngự trị và ở cấp bậc liên bang, không có đảng phái (và rất hiếm hoi có ứng cử viên độc lập) đắc cử vào Hành Pháp và Lập Pháp. Có thể nói rằng, Hoa Kỳ là một chế độ chính trị lưỡng đảng toàn diện ở cấp liên bang.

Ở các cấp địa phương và tiểu bang, thỉnh thoảng có các ứng viên các nhóm hoặc đảng phái nhỏ hơn đắc cử vào các chức vụ hành pháp, lập pháp, và tư pháp (vì tại Hoa Kỳ thỉnh thoảng vẫn có bầu cử các quan tòa) etc…Nhưng lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn ngự trị gần như tuyệt đối, trong các quốc hội tiểu bang và các chức vụ thống đốc tiểu bang. Hậu quả là nền dân chủ Hoa Kỳ thiếu sự sinh động và sáng tạo, từ các đáy tầng (grassroot) của xã hội như tại Úc và các quốc gia dân chủ tiến bộ khác.

Khi lưỡng đảng độc chiếm môi trường chính trị, thì các phe nhóm lợi ích lộng hành. Hoa Kỳ là một quốc gia tài nguyên vô tận. Các nhóm lợi ích, từ nhà nước như FBI, CIA, Ngũ Giác Đài …đến xã hội dân sự như các cơ quan tài phiệt, tôn giáo (nhất là các nhóm truyền giáo cực đoan Evengelicals), kỹ nghệ vũ khí, Wall Street… chỉ cần vận dụng, ảnh hưởng hoặc xâm nhập một trong 2 đảng, hoặc cả 2, là có thể thống trị xã hội Hoa Kỳ.

Điều nàu hoàn toàn không thể xảy ra hoặc sẽ rất khó xảy ra trong một nền dân chủ đa nguyên, đa đảng chân chính.

Đâu là nguyên nhân của những khuyết điểm nêu trên của nền dân chủ Hoa Kỳ?

Nguyên nhân dĩ nhiên bao quát và rất đa diện. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, có 2 nguyên nhân quan trọng nhất liên hệ đến luật bầu cử các đại diện chính trị trong chính quyền:

1. Quyền tuyệt đối quyết định đi bầu phiếu hay không bầu phiếu:

Có thể gọi đây là quyền tự do bầu cử tuyệt đối tại Hoa Kỳ. Một công dân Hoa Kỳ có quyền đi bầu, hay không đi bầu. Dĩ nhiên trên nguyên tắc điều này phát huy quan điểm dân chủ.

Tuy nhiên trên thực tế, đây là một quyền tự do vô cùng bất công và phản động (reactionary). Lý do là vì, trong một nền dân chủ, người nghèo, người ít học, người da màu, người bị áp bức, luôn có khuynh hướng lười biếng, hoặc bận rộn không đi bầu. Hậu quả là họ không đủ người đại diện tại các trung tâm quyền lực. Những sắc luật, những chính sách quốc gia không phản ảnh quyền lợi giai cấp của họ. Từ đó phát sanh và củng cố bất công xã hội.

Lập luận rằng “không chịu đi bầu thì đáng đời” không phải là một lập luận khả tín. Con người phần lớn là sản phẩn của hoàn cảnh và xã hội. Chúng ta có trách nhiệm tạo ra hoàn cảnh công bằng cho mọi con người cá thể. Chính vì thế các quốc gia dân chủ tiền tiến thường có luật cưỡng bách bầu cử (compulsory voting), như Úc Đại Lợi và bất công xã hội giảm thiểu mạnh so với Hoa Kỳ.

2. Luật bầu cử căn cứ trên đa số tương đối và khái niệm “winner takes all” đưa đến tình trạng nhị nguyên lưỡng đảng thay vì một chế độ đa nguyên đúng nghĩa tại cấp liên bang:

Phần lớn các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ căn cứ trên đa số tương đối (relative majority) và khái niệm “winner takes all”. Hai ý niệm này, khi kết hợp với nhau, là nguyên nhân lớn lao của những khuyết điểm trong nền dân chủ gạo cội này.

Trước hết đa số tương đối xảy ra khi trong các ứng cử viên, người thứ nhất được 33% phiếu, người thứ nhì 30%, người thứ ba 20% và người thứ tư 17% thì người thứ nhất với 33%, chiếu theo nguyên tắc “winner takes all” sẽ được tuyên bố thắng cử toàn điện.

Trong khi đó, nếu áp dụng nguyên tắc đa số tuyệt đối (absolute majority) thì người thắng phải đạt đến ít nhất hơn 50% số phiếu mới có thể thắng cử. Nhiều quốc gia như tại Pháp chẳng hạn, nếu ứng cử viên tổng thống chưa đạt được đa số tuyệt đối vòng bầu cử đầu, thì 2 ứng cử viên nhiều phiếu nhất phải được bầu lại vòng 2, hầu có đa số tuyệt đối.

Trong cuộc bầu cử quốc hội tại nhiều quốc gia dân chủ tiến bộ, phương thức bầu cử đại diện theo tỷ lệ (proportional representation) được áp dụng. Theo phương pháp này, một chính đảng hay nhóm có 5% số phiếu sẽ có 5% dân biểu trong quốc hội. Nếu có 30% sẽ có 30% dân biểu và nếu có đa số sẽ nắm quyền đa số trong quốc hội.

Trong cuốn “Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam trên quan điểm Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên” tôi đã rút những ưu và khuyết điểm các nền dân chủ trên thế giới và đề nghị một dự thảo hiến pháp cho Việt Nam trên những nền tảng này.

Một cách tổng quát, nền dân chủ Hoa Kỳ không cần tu chính hiến pháp, mà chỉ cần thay đổi luật bầu cử, sẽ trở nên tiến bộ và công bằng hơn.

Tuy nhiên chế độ lưỡng đảng là một định chế thoái hóa, bảo thủ và vô cùng khó khăn thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi chủ trương rằng, một hiến pháp tương lai của Việt Nam phải bao gồm ngay từ khởi thủy, những ý niệm khai phóng nhất nhân loại đương đại, hầu tránh những thế lực bảo thủ tương tự Hoa Kỳ trong tương lai.

LS Đào Tăng Dực

28 nhận xét

13:14 14 tháng 11, 2016 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh
13:16 14 tháng 11, 2016 Reply

Tất nhiên là sẽ không hoàn hảo. Nhưng nền pháp trị của Hoa Kỳ có những điểm cực kỳ mạnh. Tuy hiến pháp và luật lệ Hoa Kỳ, từ liên bang đến tiểu bang vô cùng phức tạp, bao gồm hằng ngàn định chế từ chính trị đến quân sự, từ nhà nước đến xã hội dân sự, từ tài chính đến tôn giáo, nhưng con người cá thể vẫn luôn là trọng tâm của quốc gia. Từ đó đưa đến sự phát huy con người cá thể, tạo nên xã hội phồn vinh và những tư tưởng khai phóng cho nhân loại.

13:30 14 tháng 11, 2016 Reply

Giới “dân chủ” Việt cũng hết sức sốt sắng, quan tâm đến bầu cử Tổng thống ở Mỹ như nhiều thành phần khác trong xã hội. Sự quan tâm này không phải là không có cơ sở khi hàng ngày, hàng giờ chúng vẫn sống bằng những khẩu hiệu thân Mỹ, cuồng Mỹ để chống phá Đảng, chính quyền. Nào là: cần lật đổ cộng sản để theo Mỹ, học tập giá trị dân chủ Mỹ, cần thoát Trung để theo Mỹ… Chưa kể đến sự hậu thuẫn từ chính giới cực đoan ở Mỹ sẽ quyết định đến khả năng hoạt động của giới dân chủ trong nước. Mong chờ là vậy, nhưng kết quả bầu cử ở Mỹ đã khiến cho giới “dân chủ” Việt thất vọng. Donal Trump thắng cử đang làm cho bầu không khí của giới “dân chủ” trong nước thêm phần ảm đạm.

13:31 14 tháng 11, 2016 Reply

Bầu cử Mỹ chính là ở chỗ, được ăn cả ngã về không, tức ở bang nào mà ứng cử viên đạt được nhiều phiếu cử tri phổ thông thì được tính toàn bộ phiếu đại cử tri cho ứng cử viên đó. Nên bang nào nhiều phiếu đại cử tri sẽ quyết định số phận của ứng viên đó. Và việc tỷ lệ phiếu thường xuyên đảo ngược theo từng phút trôi qua là điều dễ hiểu và căng thẳng tới phút cuối cùng

13:32 14 tháng 11, 2016 Reply

Nếu như thế thì việc ứng cử Tổng Thống thực chất cũng chỉ là một vụ đầu tư cho kinh tế. Các ứng cử viên đổ dồn các nguồn lực vào cho việc bầu cử, nếu thắng thì những chính sách sau này cũng chỉ để phục vụ cho mục đích của phe thắng, phục vụ cho lợi ích cho các công ty liên quan đến người thắng cuộc, chứ chẳng phải vì lợi ích dân chủ gì cả. Thế thì cái dân chủ ở đây cũng chỉ là hư vô mà thôi.

13:34 14 tháng 11, 2016 Reply

Bản chất của chức danh Tổng thống Mỹ dù đại diện cho chính đảng nào đều phục vụ cho một số nhỏ các công ty tài phiệt của đất nước này với phương châm “Business is business”. do vậy nên tổng thống obama muốn thắt chặt kiểm soát súng đạn mà lại bất lực đấy.Bầu cử ở mỹ chỉ là cái bề ngoài cho sự dân chủ mà thôi, chúng tôi thấy là mỹ quá bất cập khi các phiếu bầu cử của người dân không có quyền quyết định mà thay vào đó là của đại cử tri. MẶc dù mỗi nước có một cơ chế khác nhau nhưng việc làm như vậy có vẻ không phù hợp .

13:35 14 tháng 11, 2016 Reply

Giới “dân chủ” Việt cũng hết sức sốt sắng, quan tâm đến bầu cử Tổng thống ở Mỹ như nhiều thành phần khác trong xã hội. Sự quan tâm này không phải là không có cơ sở khi hàng ngày, hàng giờ chúng vẫn sống bằng những khẩu hiệu thân Mỹ, cuồng Mỹ để chống phá Đảng, chính quyền. Nào là: cần lật đổ cộng sản để theo Mỹ, học tập giá trị dân chủ Mỹ, cần thoát Trung để theo Mỹ… Chưa kể đến sự hậu thuẫn từ chính giới cực đoan ở Mỹ sẽ quyết định đến khả năng hoạt động của giới dân chủ trong nước. Mong chờ là vậy, nhưng kết quả bầu cử ở Mỹ đã khiến cho giới “dân chủ” Việt thất vọng. Donal Trump thắng cử đang làm cho bầu không khí của giới “dân chủ” trong nước thêm phần ảm đạm.

13:36 14 tháng 11, 2016 Reply

Bầu cử Mỹ chính là ở chỗ, được ăn cả ngã về không, tức ở bang nào mà ứng cử viên đạt được nhiều phiếu cử tri phổ thông thì được tính toàn bộ phiếu đại cử tri cho ứng cử viên đó. Nên bang nào nhiều phiếu đại cử tri sẽ quyết định số phận của ứng viên đó. Và việc tỷ lệ phiếu thường xuyên đảo ngược theo từng phút trôi qua là điều dễ hiểu và căng thẳng tới phút cuối cùng.

13:37 14 tháng 11, 2016 Reply

Nếu như thế thì việc ứng cử Tổng Thống thực chất cũng chỉ là một vụ đầu tư cho kinh tế. Các ứng cử viên đổ dồn các nguồn lực vào cho việc bầu cử, nếu thắng thì những chính sách sau này cũng chỉ để phục vụ cho mục đích của phe thắng, phục vụ cho lợi ích cho các công ty liên quan đến người thắng cuộc, chứ chẳng phải vì lợi ích dân chủ gì cả. Thế thì cái dân chủ ở đây cũng chỉ là hư vô mà thôi.

16:07 14 tháng 11, 2016 Reply

Cá nhan tôi cho rằng mọi thứ trên đời vốn đều không có gì hoàn hảo, nhưng Mỹ trong cái nhìn của tôi thì giống trò hề hơn khi 2 Đảng Dân chủ và Đảng cộng hòa vốn cũng chẳng khác nhau mục đích lãnh đạo thay nhau lên lãnh đạo và cho rằng đó mới là dân chủ. Vâng dân chủ kiểu Mỹ!
Không phủ nhận Mỹ có thứ gì đó chúng ta đáng phải học tập về kinh tế, nhưng không phải điểm gì ở họ cũng đều tốt và áp đặt với nước ta càng vớ vẩn hơn.

16:48 14 tháng 11, 2016 Reply

Bắt đầu từ khi tân thủ tướng Mỹ Trump lên nắm quyền có rất nhiều quan điểm được đưa ra và rất nhiều dấu hỏi được đặt ra, việc cả thế giới phải rất quan tam về sự kiện chính trị này và việc tân thủ tướng đã có những hành động ban đầu và thể hiện rõ ràng tư tưởng của mình thì tình hình chinh trị nước Mỹ sẽ có những xáo trộn

17:03 14 tháng 11, 2016 Reply

theo mình thấy sự tồn tại của kết quả này sẽ làm một điều chúng ta thấy rõ có những mâu thuẫn tồn tại trong nội bộ các đảng và sự biểu tình của người dân nổ ra cũng không nằm ngoài cả , chính điều này sẽ giúp cho những điều mà chúng ta thấy được cái hình thức làm ra mà không có một tý dân chủ nào ở con người đấy cả .

22:37 14 tháng 11, 2016 Reply

nền chính trị hoa kỳ còn rất nhiều khuyết điểm. ta dễ dàng thấy qua đợt bầu cử tổng thống mỹ vừa rồi, rõ ràng bà clinton nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ người dân thế nhưng ông trump mới là người đắc cử tổng thống. hơn nữa xã hội Mỹ còn tồn tại rất nhiều bất công xã hội, đặc biệt là phân biệt chủng tộc và phân hóa giàu nghèo. nước Mỹ nếu muốn đi xuất khẩu nền dân chủ sang nước khác thì hãy giải quyết tốt các vấn đề trong nước mình đã.

22:41 14 tháng 11, 2016 Reply

Mình thấy nực cười nhất là cái quyền công dân không phải đi bầu cử. Gì mà quyền tự do bầu cử. Thay vì gián tiếp thể hiện sự phân biệt giai cấp xã hội như thế, sao Mỹ không tạo điều kiện cho những người da màu, những người nghèo khổ còn bận mưu sinh để họ có thể thực hiện quyền bầu cử của mình? Có ai là người không muốn chính tay mình quyết định số mệnh của đất nước? Rồi đến khi một nhà lãnh đạo ko đủ đức đủ tài lên thay, họ lại trở thành những nạn nhân đầu tiên. Thật bất công

23:15 14 tháng 11, 2016 Reply

Nhân tiện kết quả bầu cử cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống ở nước Mỹ để thấy rõ một điều rằng : nền bầu cử ở nước Mỹ vốn vẫn tự vỗ ngực ta đây là dân chủ vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề yếu kém. Một người dành được nhiều sự tín nhiệm hơn của người dân lại không thể trở thành người chiến thắng. Điều đó cho thấy người dân không có quyền quyết định trực tiếp mà kết quả lại thông qua các đại cử tri. Và các đại cử tri thì thực chất là đại diện cho quyền lực của từng đảng cụ thể mà thôi.

10:38 15 tháng 11, 2016 Reply

Đúng là có đa đảng thật, nhưng thực sự thì sức mạnh chính vẫn là hai đảng dân chủ và công hòa, và đương nhiên vì lợi ích họ sẵn sàng đả kích nhau, những chiêu trò thao tùng FBI để bôi nhọ bài hilary clinton trước thềm bầu cử tôi nghĩ là không có sự ngẫu nhiên và đó là sự cố tình, có bài bản và sự chuẩn bị từ trước

10:48 15 tháng 11, 2016 Reply

Tiếc là đa số người trẻ trong làng rận đang hiểu sai vấn đề và luôn cho rằng họ đúng và đòi học theo những kiểu dân chủ như thế này, dù thực tế thì chưa kiểm định nó có phù hợp với Việt Nam không, và nó có được đại đa số người Việt Nam đồng tình không, nhiều khi thấy nó cũng lạ thật

10:50 15 tháng 11, 2016 Reply

Thực sự thì ở đâu cũng có điểm xấu, điểm tốt hết, không có chỗ nòa đại ưu thế hơn chỗ nào, Việt Nam cũng có cách bầu cử khác và có điểm hay của nó, Mĩ cũng có điểm hay của người Mĩ, chứ làm gì mà cứ sùng bái người Mĩ một cách mù quáng như thế chứ, thấy làm lạ quá

11:43 15 tháng 11, 2016 Reply

Với một nền chính trị như vậy thì khônng thể coi là hoàn toàn dân chủ được chứ chưa nói đến việc nó qua không phù hợp với xã hội Việt Nam.đại đa số Việt Nam sẽ không bao giờ ủng hộ chế độ Việt Nam đi theo hướng đó.

11:47 15 tháng 11, 2016 Reply

"chế độ lưỡng đảng là một định chế thoái hóa, bảo thủ và vô cùng khó khăn thay đổi". Cần thấy rằng Việt Nam cần tập trung mọi nguồn lực tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước. Để thực hiện điều này, tôi thấy rằng chế độ tập trung dân chủ là rất phù hợp, là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của toàn dân

13:15 15 tháng 11, 2016 Reply

Đúng thế bạn à, làm gì có nơi nào hoàn mĩ, nó cũng chỉ đáp ứng được một bộ phận người dân thôi, quan trọng là nó là đa số hay thiểu số thôi, ở Việt Nam có sự bình yên, chính quyền không gây ra những mâu thuẩn với người dân, rõ ràng đó là một tín hiệu hết sức đáng mừng đấy

10:04 16 tháng 11, 2016 Reply

Nước Mỹ quả thật có nhiều điều đáng để học tập, nhưng để nói đây là một quốc gia hoàn hảo thì chưa, vẫn còn đó rất nhiều những điều mà nước Mỹ còn chưa thể tự mình giải quyết triệt để được.

13:24 18 tháng 11, 2016 Reply

HOa Kì luôn tự cho mình là hoàn hảo nhưng sự thật không phải như vậy. Mỗi moojtnhaf nước đều có một nỗi bất hạnh của mình . Nỗi bất hạnh của Hoa kỳ là nằm ở Việc không thể đoàn kết được giữa người dân dan đen và người da trắng ở đất nước mình thành một xã hội thống nhất,,, vậy thì có phải là hoàn hảo không ?

23:09 18 tháng 11, 2016 Reply

Không giống các quốc gia khác, cơ cấu tổ chức của các đảng chính trị tại Mỹ rất lỏng lẻo. Đối với hai đảng chính, không có thiết chế nào ở cấp quốc gia có chức năng kiểm soát số đảng viên, các hoạt động của đảng, hoặc quan điểm chính trị, mặc dù ở cấp tiểu bang có một số cơ quan đảm nhiệm công việc này.

23:12 18 tháng 11, 2016 Reply

Các chính đảng hiện đang bị đe dọa bởi số lượng những nhóm quyền lợi đang mọc nhiều như nấm. Nhiều tổ chức tìm kiếm sự ủng hộ tinh thần và tài chính từ các công dân bình thường. Có nhiều nhóm tập chung vào một phạm vi hẹp các vấn đề đang được quan tâm, hoặc có khi chỉ một vấn đề, thường là điểm nóng dễ gây xúc động trong quần chúng, họ đang cạnh tranh với các chính đảng trong việc tranh thủ tình cảm, thì giờ và tiền bạc của cử tri

23:22 18 tháng 11, 2016 Reply

Thể chế chính trị giữ một vai trò quan trọng, nó điều khiển các mối quan hệ trong nội bộ các nhóm và giữa các nhóm, trong phạm vi một quốc gia và trên toàn thế giới. Can phai nghiên cứu thể chế chính trị và bộ máy nhà nước giúp làm rõ một số căn nguyên của sự thay đổi xuất phát từ thể chế chính trị cũng như ảnh hưởng tương tác giữa bộ máy nhà nước và thể chế chính trị trong quá trình phát triển chính trị của một số quốc gia điển hình được lựa chọn nghiên cứu.

20:28 30 tháng 11, 2016 Reply

Mỗi quốc gia có một chế độ chính trị riêng để phù hợp với hoàn cảnh của từng đất nước. ở Hoa Kỳ có 2 đảng chủ yếu đang ngự trị là đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Hai Đảng này cùng song song tồn tại và phát triển. CÒn ở Việt Nam thì duy nhất có một Đảng lãnh đạo là ĐCS Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng thì đất nước ta ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

22:02 30 tháng 11, 2016 Reply

chế độ lưỡng đảng là một định chế thoái hóa, bảo thủ và vô cùng khó khăn thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi chủ trương rằng, một hiến pháp tương lai của Việt Nam phải bao gồm ngay từ khởi thủy, những ý niệm khai phóng nhất nhân loại đương đại, hầu tránh những thế lực bảo thủ tương tự Hoa Kỳ trong tương lai.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!