27/12/2016

* Có hay không xung đột giữa chính quyền với tôn giáo

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 27/12/2016 | 27.12.16

Mõ Làng


Trong cuộc tiếp xúc với các chức sắc tôn giáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói:

“Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không chấp nhận hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật… cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế...”.

Đấy là tuyên bố rất sõ ràng và nhất quán của Chính phủ VN về chính sách đối với tôn giáo. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy "cây muốn lặng, gió chẳng dừng", kể từ khi nhà nước CHXHCN Việt Nam ra đời cho đến nay tôn giáo luôn là vấn đề nóng vì các thế lực cực đoan lợi dụng tôn giáo để chống nhà nước.

Có ý kiến cho rằng: "Tôn giáo không bao giờ chống chính phủ" và vì vậy "Chính phủ không bao giờ chống tôn giáo". Tôi không tin điều đó, chân lý của sự thật hàng trăm năm qua cho thấy, không có gì liên kết con người mạnh mẽ hơn tôn giáo. nhưng cũng không có điều gì chia rẽ con người hơn tôn giáo. Xung đột tôn giáo với chính thể chính trị là có thực và đôi lúc nó bị đẩy lên đỉnh điểm mỗi khi tôn giáo can dự vào chính trị, muốn làm cả chức năng thế tục.

Cần hiểu rằng, tính ngưỡng và tôn giáo là hai phạm trù khác nhau. Tính ngưỡng là niềm tin, niềm tin chưa chắc đã thành tôn giáo. Bằng chứng là, người Việt có tính ngưỡng đa thần nhưng không hình thành tôn giáo. Còn tôn giáo được hiểu là có một hệ thống tổ chức, giáo lý, giáo luật, chức sắc. Nó là một thực thể xã hội có đường hướng hoạt động. Mỗi khi đường hướng ấy chỉ thuần túy phục vụ đức tin thì mọi chuyện yên ổn. Nhưng, mỗi khi đường hướng ấy lệch lạc muốn can dự vào chính trị thì nó sẽ xung đột với chính quyền.

Ở Việt Nam, xung đột tôn giáo - chính trị đã từng diễn ra. Ít nhất từ năm 1945 trở lại đây, việc lợi dụng tôn giáo vào các mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch được coi là điển hình trên nhiều phưomg diện. Điều này xuất phát từ tính chất và đặc điểm của cách mạng Việt Nam, nước duy nhất ở khu vực Đông Nam Á, thoát khỏi ách thực dân bằng cuộc cách mạng giải phóng dân tộc theo hướng xã hội chủ nghĩa. 

Suốt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946- 1954), và chống Mỹ (1954-1975), các thế lực đế quốc thực dân đã lợi dụng tôn giáo ở mức cao nhất. Quân sự hóa một bộ phận lực lượng Công giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, chúng đã lợi dụng tinh thần “thánh chiến” của các tôn giáo này trong việc chống cộng sản. Đỉnh cao nhất là việc ở miền Nam, trong 21 năm kháng chiến đã thực sự tồn tại một chính quyền căn bản dựa trên quyền lực của Công giáo, chống cộng sản và đàn áp các giáo phái khác. 

Sự tấn công vào chính sách tôn giáo ở Việt Nam của Mỹ và các thế lực thù địch xem ra ngày càng bộc lộ rõ sự quyết liệt và dai dẳng. Những năm gần đây trong hàng loạt các bản Dự luật Nhân quyền Việt Nam người ta thường thấy những nhận xét vô cớ “Chính phủ Việt Nam tước đoạt một cách hệ thống quyền cơ bản về tự do tôn giáo của công dân mình...”. Đặc biệt, các thế lực thù địch đã dung dưỡng, khuyến khích các hoạt động chống Nhà nước Việt Nam, thực hiện Chủ nghĩa ly khai ở Tây Nguyên qua việc dựng nên cái gọi là “Nhà nước Đega”, “Tin Lành Đega”. Còn ở Tây Bắc là "Vương quốc Mông", "Tin lành Mông". Với Tây Nam Bộ thì đó là Phật giáo Nam Tông Khơme, Nhà nước Khơme Crôm.

Hiện nay, cục diện chính trị đã đổi khác. Thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch cũng đồi khác. Đó là, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” bằng sự phát triển tôn giáo thông qua 2 phương thức tiêu biểu: “chủ nghĩa ly khai mới” trong vấn đề tôn giáo - dân tộc và "chủ nghĩa thế tục" trong vấn đề tôn giáo - chính trị. 

Ở phương thức thứ nhất, xung đột nghiêm trọng nhất trong đời sống tôn giáo những năm qua ở nước ta là xung đột xoay quanh vấn để tôn giáo - dân tộc ở các khu vực có vấn đề tộc người thiểu số. Trong những năm qua, những xung đột liên quan đến “sự phát triển đột biến” của đạo Tin Lành ở Tây Nguyên và Tây Bắc là những ví dụ điển hình của loại này. 

Thủ đoạn kinh điển vẫn là: khơi dậy những “mối hận thù trong lịch sử”; những mâu thuẫn, căng thẳng về kinh tế - xã hội, hậu quả của hiện đại hóa và phát triển không đồng đều; khoét sâu những khuyết điểm, yếu kém của chính quyền trong thực hiện chính sách dân tộc.

Ở phương thức thứ hai: Thế tục hóa thông qua vấn đề tôn giáo - chính trị. Xung đột phổ biến và nghiêm trọng là xung đột xoay quanh vấn đề tôn giáo can thiệp vào những vấn đề dân chủ, nhân quyền, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, nhà nước XHCN, chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Thời gian gần đây, ví dụ điển hình là những hoạt động có tính bạo động, bất tuân pháp luật ở Giáo phận Vinh, ở Dòng Chúa cứu thế Thái Hà, Kỳ Đồng. 

Thủ đoạn kinh điển vẫn là sử dụng con bài đòi "dân chủ, nhân quyền"; bất tuân luật pháp qua cái gọi "tù nhân lương tâm"; lợi dụng, khoét sâu yếu kém trong thực hiện chính sách kinh tế, an sinh xã hội; mượn cớ tranh chấp đất đai, cơ sở thờ tự tôn giáo; kích động chia rẽ lương giáo qua truyền thông.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mọi giá trị đã có sự biến đổi. Các vấn đề có tầm vóc toàn cầu như xung đột vũ trang, tài chính kinh tế, khủng bố quốc tế, hạt nhân và môi trường, tôn giáo v.v... không còn là vấn đề riêng rẽ của mồi quốc gia nữa. Chính sách can thiệp của các nước lớn thông qua con đường kinh tế, dân chủ, nhân quyền ngày càng quyết liệt đã hà hơi, tiếp sức cho các thế lực tôn giáo cực đoan can dự vào chính trị. Điều đó làm cho nguy cơ an ninh quốc gia bị đe dọa.

Trước đây, khái niệm về quốc gia, tổ quốc, bao giờ cũng có giá trị cao nhất, thiêng liêng nhất. Ngày nay, cùng với vấn đề di dân, hợp tác quốc tế, mở rộng khái niệm gia đình, vấn đề lựa chọn quốc gia và tổ quốc cũng khác đi nhiều, không còn ý nghĩa tuyệt đối về giá trị tinh thần và đạo đức. Trong bối cảnh đó, tôn giáo cũng đang manh nha xu thế "giải lãnh thổ" mà điển hình là nhà nước Hồi giáo IS. 

Nguồn gốc, những biểu hiện của chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa thế tục, những khuynh hướng tư tưởng chính trị có thực, thực chất là biến tướng của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan trong điều kiện hệ thống quyền lực của các quốc gia đã suy giảm, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa vốn đang là mối bận tâm của nhiều quốc gia, khu vực. Hơn thế nữa, khi các tổ chức quốc tế mà phần lớn hiện nay bị Mỹ và phương Tây chi phối, thường tỏ ra “quan tâm” đến các vấn đề dân tộc, tôn giáo thì rõ ràng thứ chủ nghĩa ly khai, thế tục ấy càng được khai thác triệt để. 

Đấy là mầm mống, là tiền đề chính trong việc gây ra xung đột và can thiệp vào công việc nội bộ các nước của các đế quốc, cường quốc. Bài học về Liên Xô, Nam Tư, Trung Đông, Bắc Phi và hiện tại là vấn đề Hồi giáo IS vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo.

Như vậy, những biểu hiện mới trong mối quan hệ của vấn đề dân tộc - tôn giáo hiện nay, có thể rút ra kết luận chung: vấn đề dân tộc - tôn giáo vốn là một “căn tính lịch sử”, trong điều kiện hiện nay đang có những biến thái phức tạp mà mỗi quốc gia, mồi nhà nước phải có những chính sách thích hợp để giải quyết. 

Trong những năm, việc quản lý, giải tỏa những xung đột tôn giáo, tộc người trên bình diện công khai, cũng như đang tiềm ấn ở Việt Nam đã dạt được nhiều thành tựu cơ bản. Nhưng cũng phải nói rằng xu hướng “chủ nghĩa ly khai”, "chủ nghĩa thế tục" trong vấn đề tôn giáo - dân tộc vẫn còn là mối nguy hại lâu dài. 

Vì vậy, xung đột Nhà nước - Tôn giáo vẫn là vấn đề tất yếu bởi các thế lực cực đoan trong tôn giáo vẫn cố tình can thiệp vào chính trị.

37 nhận xét

17:21 27 tháng 12, 2016 Reply

hiện nay các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống đối lại Đảng, nhà nước ta, gây mất an ninh trật tự, nhìn vào giáo phận Vinh có thể thấy rõ điều đó, bọn phản động, chống đối luôn coi đó là công cụ đắc lực để lợi dụng lòng tin của những người theo giáo để chống đối, đó là hành động không thể chấp nhận được!

17:33 27 tháng 12, 2016 Reply

Trong những năm, việc quản lý, giải tỏa những xung đột tôn giáo, tộc người trên bình diện công khai, cũng như đang tiềm ấn ở Việt Nam đã dạt được nhiều thành tựu cơ bản. Nhưng cũng phải nói rằng xu hướng “chủ nghĩa ly khai”, "chủ nghĩa thế tục" trong vấn đề tôn giáo - dân tộc vẫn còn là mối nguy hại lâu dài. các thế lực thù địch vẫn không ngừng lợi dụng vấn đề này để tấn công lại ta!

18:56 27 tháng 12, 2016 Reply

Trong những năm gần đây các thế lực thù địch, phản động luôn mượn tôn giáo để chia rẽ đoàn kết dân tộc cũng như xuyên tạc làm giảm uy tín của nhà nước ta. Và điển hình là đặng hữu nam và nguyễn thái hợp, những con quỷ này đội lốt dưới chức danh linh mục để thực hiện những âm mưu thủ đoạn xấu xa hèn hạ nhằm muốn lật đổ nhà nước ta. Vì vậy mỗi người dân chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn hèn hạ của chúng, từ đó lên án những hành vi bản thỉu góp phần bảo vệ nhà nước ta....

19:03 27 tháng 12, 2016 Reply

những điều tốt đẹp trong xã hội có được chính là những điều tốt đẹp nhất đến từ chính sự cố gắng của nhà nước đấy chính là do những chính sách đoàn kết và hợp tác giữa những cá nhân sống trong xã hội . naó thể hiện sự không phân biệt lẫn nhau giàu nghèo hay theo những giai cấp tầng lớp nào

19:08 27 tháng 12, 2016 Reply

Tôn giáo luôn là công cụ cụ cho những tên phản động thực hiện những âm mưu bẩn thỉu hòng lật đổ nhà nước ta. Lũ người này, chúng núp dưới cái bóng nhân quyền để chống phá nhà nước ta. Chúng luôn nói là chúng đấu tranh cho nhân quyền nhưng thực chất chúng chỉ dùng những lời lẽ bẩn thỉu hành vi kinh tởm của mình để thực hiện âm mưu của chúng mà thôi. Nững con người này làm nhiều việc xấu ắt sẽ nhận lấy báo ứng mà thôi, vì thế tôi tin rằng tổ chức này rồi cũng có ngày tan rã mà thôi.

19:09 27 tháng 12, 2016 Reply

điều này chứng tỏ tính ưu việt từ khi ra pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và giờ đây là luật tín ngưỡng tôn giáo mà ra , sự tôn trọng lẫn nhau và sự đoàn kết đang chứng tỏ đấy là một điều tốt đẹp cho những con người theo tôn giáo và những con người không theo tôn giáo

20:08 27 tháng 12, 2016 Reply

Có thể nói tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện phát triển. Thế nhưng điều này không có nghĩa là các tôn giáo muốn làm gì thì làm, hoạt động vô kỉ luật, vi phạm pháp luật Việt Nam. Nếu không có sự điều chỉnh của hệ thống luật pháp thì xã hội sẽ trở nên hỗn loạn.

20:14 27 tháng 12, 2016 Reply

Nếu quả thực có việc chính quyền xung đột với tôn giáo thì có lẽ ở Việt Nam đã không tồn tại nhiều chùa chiền đến vậy, và có lẽ những nhà thờ thiên chúa, tin lành cũng đã không hiên ngang đứng sừng sững bao nhiêu năm nay. Chúng ta cần phải nhận thức một cách rõ ràng về việc này để tránh những luận điệu lợi dụng các hoạt động xử lý của chính quyền với một số cơ sở tôn giáo vi phạm pháp luật để tuyên truyền rằng chính quyền xung đột với tôn giáo.

20:25 27 tháng 12, 2016 Reply

Xung đột giữa tôn giáo và chính quyền chủ yếu là do những đối tượng xấu lợi dụng các hoạt động tôn giáo để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước. Vì vậy chính quyền cần chú ý quan tâm chăm lo hơn nữa cho đời sống của quần chúng tín đồ tôn giáo, đấu tranh loại bỏ những đối tượng xấu lợi dụng tôn giáo.

21:52 27 tháng 12, 2016 Reply

Mặc dù nhà nước ta đã ban hành luật tự do tôn giáo tín ngưỡng để cho mọi người dân có thể tự do quyền tôn giáo tín ngưỡng của mình. Tuy nhiên không vì thế mà họ tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật mà trên cơ sở đó lại tự cho mình các quyền cá nhân khác và đồng loạt có các hành vi vi phạm pháp luật. Và những sự việc đó phải chịu hậu quả trước pháp luật của nước ta.

22:06 27 tháng 12, 2016 Reply

nước ta đã tạo điều kiện hết mức cho tôn giáo phát triển lành mạnh để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cho người dân rôi.nhưng càng cho tự do tôn giáo thì lại càng tạo điều kiện cho đám chống cộng nó lợi dụng để chống phá nhà nước.vậy nên đôi lúc để đảm bảo cho tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật thì việc có tí xung đột là ko thể tránh khỏi rồi

00:08 28 tháng 12, 2016 Reply

Tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng , luôn xác định tạo những điều kiện tốt nhất cho các tôn giáo phát triển theo khuôn khổ của pháp luật . Tuy nhiên , mọi cá nhân tổ chức có những hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia , làm tổn hại đến chế độ chính trị cảu nước ta đều sẽ phạt chịu sự răn đe của pháp luật. Quần chúng nhân dân và đặc biệt là quần chúng giáo dân cần nhận thức rõ vấn đề này và tăng cường cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch

23:23 28 tháng 12, 2016 Reply

hiện nay các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống đối lại Đảng, nhà nước ta, gây mất an ninh trật tự, nhìn vào giáo phận Vinh có thể thấy rõ điều đó, bọn phản động, chống đối luôn coi đó là công cụ đắc lực để lợi dụng lòng tin của những người theo giáo để chống đối, đó là hành động không thể chấp nhận được!

13:32 29 tháng 12, 2016 Reply

Bất kì tổ chức nào cũng có những điều lệ, nguyên tắc hoạt động riêng. Chính vì thế khi cùng tồn tại trên một lãnh thổ và có những mói quan hệ ràng buộc thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng vấn đề ở đây không phải khui ra những mâu thuẫn đó là gì mà phải tìm cách giải quyết những mâu thuẫn đó như thế nào. Chính quyền tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo, tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và nghiêm túc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thế là ok thôi

20:06 29 tháng 12, 2016 Reply

Tôi nghĩ là chính quyền không có chuyện mâu thuẩn với tôn giáo mà đó là những lời nói của những kẻ ngậm máu phun người mà thôi, những người đáng lí phải xử lí một cách nghiêm khắc trong thời gian này, bởi họ đang bôi nhọ những quy định của luật phát việt nam, nên bị xử lí một cách nghiêm khắc

20:13 29 tháng 12, 2016 Reply

Tôi nghĩ những người nói có xung đột là những người chưa có cái nhìn khách quan, bởi lẽ dân tộc Việt nam hiện nay có nhiều tôn giáo được công nhận, việc đa tôn giáo và vẫn giữ dược sự ổn định, đó rõ ràng là không hề đơn giản, và đấy cũng là điều rất đáng tự hào trong giới rận hiện nay

20:15 29 tháng 12, 2016 Reply

Việt Nam tuy là đất nước chưa phát triển, nhưng phải khẳng định là đất nước chúng ta đang đi theo đúng hướng đã định trước, chúng ta đã có một lịch sử hào hùng thì thê hệ tương lai không thể làm mất đi cái hào hùng của thế hệ trước, và ngay chúng ta cũng nên cố gắng xây dựng cho mình một hình ảnh đẹp

20:24 29 tháng 12, 2016 Reply

Tôi nghĩ như bạn, không thể có xung đột, nếu như có xung đột trong tôn giáo thì phải nói là xác định luôn chứ không phải chuyện đùa, cũng là một câu chuyện những mà phải nói là tôn giáo là yết hầu , nếu giải quyết không được sẽ ảnh hưởng tới nhiều chuyện lắm

23:49 29 tháng 12, 2016 Reply

Tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng , luôn xác định tạo những điều kiện tốt nhất cho các tôn giáo phát triển theo khuôn khổ của pháp luật . Tuy nhiên , mọi cá nhân tổ chức có những hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia , làm tổn hại đến chế độ chính trị cảu nước ta đều sẽ phạt chịu sự răn đe của pháp luật. Quần chúng nhân dân và đặc biệt là quần chúng giáo dân cần nhận thức rõ vấn đề này và tăng cường cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch

00:01 30 tháng 12, 2016 Reply

Các tổ chức phản động, chúng tìm mọi thủ đoạn để chống phá nhà nước ta, và tôn gió là công cụ hữu hiệu nhất mà chúng vẫn thường sử dụng. Những con quỷ đội lốt linh mục đển hình như đặng hữu nam, nguyễn thái hợp những con người này chúng vô cùng bẩn thỉu khi nhiều lần mượn cớ là đấu tranh cho nhân quyền để mà kích động nhân dân...thực hiện những âm mưu bản thỉu của chúng. Từ trước đến nay Tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng , luôn xác định tạo những điều kiện tốt nhất cho các tôn giáo phát triển theo khuôn khổ của pháp luật. Mọi việc mà nhà nước ta thực hiên đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, luôn lấy dân làm gốc thế mà có những cá nhân hay tổ chức phản động luôn mượn tôn giáo để mà xuyên tạc bôi nho hình ảnh của nhà nước ta, những con người đó mong rằng chúng sớm nhận lấy báo ứng từ những hành vi bẩn thỉu của chúng..

00:21 31 tháng 12, 2016 Reply

Nếu quả thực có việc chính quyền xung đột với tôn giáo thì có lẽ ở Việt Nam đã không tồn tại nhiều chùa chiền đến vậy, và có lẽ những nhà thờ thiên chúa, tin lành cũng đã không hiên ngang đứng sừng sững bao nhiêu năm nay. Chúng ta cần phải nhận thức một cách rõ ràng về việc này để tránh những luận điệu lợi dụng các hoạt động xử lý của chính quyền với một số cơ sở tôn giáo vi phạm pháp luật để tuyên truyền rằng chính quyền xung đột với tôn giáo.

19:55 31 tháng 12, 2016 Reply

Phải chăng tôn giáo đang không biết trân trọng những gì mình đang có>. Những ưu ái được phía chính quyền mở ra nhưng họ đang cố tình đẩy chính quyền vào những khó khăn, nhưng khó xử. Nếu xung đột xảy ra thì có lẽ tình hình việt nam không thể yên ổn như bây giờ.

07:27 3 tháng 1, 2017 Reply

nâng cao cải thiện cả bộ máy chính quyên và tôn giáo . quan tâm phát triển đời sống của vùng đồng bào có đạo, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; kêu gọi đầu tư và tăng cường thực hiện các chương trình.thì mới tránh khỏi sự xung đột giữa chính quyên và tôn giáo. chính quyền lên qtam hơn đến tôn giáo . nhưng những người vi phạm tôn giáo vẫn cần sử lý khắt khe

08:18 4 tháng 1, 2017 Reply

“Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không chấp nhận hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật… " điều đó hoàn toàn đúng và được quán triệt từ trước cho đến nay. Vn hoàn toàn tôn trọng tôn giao nhưng ko có nghĩa bất kì thế lực nào cũng lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước mà không bị can thiệp

22:50 6 tháng 1, 2017 Reply

Vấn đề tôn giáo bây giờ đang thực sự rất nóng và nhạy cảm những biểu hiện mới trong mối quan hệ của vấn đề dân tộc - tôn giáo hiện nay,Nhà nướctôn trọng quyến tự do tín ngưỡng nhưng những thành phần chống đối luôn lợi dụng vấn đề này đề nói xấu bôi nhọ và luôn nói rằng bị xâm phạm quyền này.

Nặc danh
16:18 7 tháng 1, 2017 Reply

luật tín ngưỡng tôn giáo mà ra thì những con nhà dân chủ hết cái làm rồi , và mong là sẽ ra thật sớm để mà chúng ta sẽ thấy những điêu thay đổi trong những gì gọi là tôn giáo trong vòng khuôn khổ trật tự đó , và phải làm sao khi chúng sẽ phải gân cố lên mà nói cho không được làm ra cái luật này rồi

20:37 7 tháng 1, 2017 Reply

Bản thân Tôn giáo không xấu, nhưng các thế lực chống phá nhà nước lại luôn sử dụng tôn giáo như một công cụ để thực hiện mưu đồ chống đối chính quyền của mình. Việc tôn giáo can thiệp vào chính trị hiện nay không còn mới nữa, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng vậy nên để mối quan hệ giữa nhà nước với tôn giáo được êm đẹp thì luôn cần đến luật pháp, đến chính sách, phải có sự quản lý. Tôn giáo là tự do nhưng để tự do cũng cần phải tuân theo trật tự.

22:10 9 tháng 1, 2017 Reply

Từ xưa đến nay nhà nước luôn tôn trọng tín ngưỡng và sự phát triển của tôn giáo, tôn giáo giữ vị trí vô cùng quan trọng trong 1 quốc gia cùng quốc gia xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, ở VN cũng vậy, chẳng hề có mâu thuẫn gì giữa Đảng, Nhà nước với tôn giáo cả, nếu không VN đã chẳng tồn tại đến giờ

22:32 9 tháng 1, 2017 Reply

Người công giáo có đức tin rất lớn nên đôi khi họ bị chi phối bời thần quyền mạnh mẽ, phải làm theo những lời bè trên làm mà không được phản kháng. Chính vì vậy đây là một trong những điểm để những kẻ xấu lợi dụng, mua chuộc hàng ngũ chức sắc xuyên tạc, chia rẽ tình cảm người công giáo và nhân dân

23:32 9 tháng 1, 2017 Reply

nhà nước ta rất tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân, không như những gì những con quạ rao rảng suốt ngày. trong khi ngay tại pháp , một số nhà thờ hồi giáo còn bị đóng cửa vì lý do an ninh, nhưng tại việt nam, người các tôn giáo khác nhau sinh hoạt hòa hợp với nhau. vậy đầu mới là có xung đột?

09:27 10 tháng 1, 2017 Reply

Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không chấp nhận hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật… cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế...”.

16:53 11 tháng 1, 2017 Reply

Từ xưa đến nay nhà nước luôn tôn trọng tín ngưỡng và sự phát triển của tôn giáo, tôn giáo giữ vị trí vô cùng quan trọng trong 1 quốc gia cùng quốc gia xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, ở VN cũng vậy, chẳng hề có mâu thuẫn gì giữa Đảng, Nhà nước với tôn giáo cả, cái việc nhà nước mâu thuẫn với tôn giáo chỉ là những lời nói xuyên tạc bịa đặt của lũ rận bẩn thỉu mà thôi. Những lời nói hành động của chúng càng ngày càng lộ rõ bộ mặt bẩn thỉu của mình.

19:46 12 tháng 1, 2017 Reply

“Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không chấp nhận hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật… cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế...”.

23:22 14 tháng 1, 2017 Reply

Phân biệt tôn giáo mà lại đi dạy môn về tôn giáo, đúng là không học hành tử tế nên không hiểu thế nào là phân biệt tôn giáo, vào không tự do tôn giáo. Mà mấy người nói điều đó thì hẳn là không hiểu tự do là gì

17:39 16 tháng 1, 2017 Reply

ở Vn chúng ta vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo luôn được coi trọng đúng mức va fhoanf toàn được đề cập một cách khách quan từ trước đến nay chứ không phải trong mỗi một gia đoạn nào cả, nếu như chúng ta nhìn thấy được sự tích cực từ trong những chính sách tôn giáo thì điều đó là đúng. có những xung đột xảy ra là do thế lực thù địch tác động mà thôi

10:56 18 tháng 1, 2017 Reply

Như vậy, những biểu hiện mới trong mối quan hệ của vấn đề dân tộc - tôn giáo hiện nay, có thể rút ra kết luận chung: vấn đề dân tộc - tôn giáo vốn là một “căn tính lịch sử”, trong điều kiện hiện nay đang có những biến thái phức tạp mà mỗi quốc gia, mồi nhà nước phải có những chính sách thích hợp để giải quyết.

14:32 27 tháng 6, 2018 Reply

Nhà nước Việt Nam luôn cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo. Việc giới rận chủ vu cáo ta vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là hình thức để chúng xuyên tạc, bôi nhọ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hòng chia rẽ tôn giáo với chính quyền, chia rẽ những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng mục đích kiếm lời từ bên ngoài.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!