20/12/2016

MỚI: Bộ Chính trị yêu cầu một số việc cần làm ngay

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 20/12/2016 | 20.12.16

Ngày 19/12/2016, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.
QUY ĐỊNH
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
về một số việc cần làm ngay để tăng cường
vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
________
- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII;

Để góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về xây dựng Đảng và tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên,

BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH

1- Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, "tiệc tùng", tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi.

2- Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Nghiêm cấm việc lợi dụng để "biếu xén", đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

3- Khi có đoàn công tác đến, địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác; không tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, trải thảm, tặng quà và tổ chức ăn uống lãng phí.

4- Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị. Từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện Quy định này.

5- Phát huy vai trò tích cực của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện quy định này; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm.

6- Giao cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo thực hiện nghiêm Quy định này. Quy định này được phổ biến đến chi bộ.

19 nhận xét

17:04 20 tháng 12, 2016 Reply

Quy định được ban hành rất đúng đắn, kịp thời đúng thời điểm. Cần phải tăng cường hơn nữa việc quán triệt, xử lí những cán bộ vi phạm qui định, lợi dụng chức vụ để phục vụ nhu cầu cá nhân. Hi vọng Bộ Chính trị sẽ có những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong vấn đề này, góp phần thanh lọc nội bộ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

18:16 20 tháng 12, 2016 Reply

Thực sự những việc này là những việc rất thiết thực, và cần thiết phải làm ngay, để mỗi cán bộ, cá nhân nhận thức rõ được quyền lợi và nghĩa vụ của mình với đất nước, mọi bộ ban ngành, nhận ra được những sai sót, điểm yếu của mình để có thể kịp thời khắc phục, làm tăng hơn nữa niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, vào chế độ!

18:24 20 tháng 12, 2016 Reply

RÕ ràng những việc làm thiết thực như thế này cần phải được làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thấy rõ được trách nhiệm của mình đối với đất nước, tránh xa những tệ nạn, sai phạm, không ngừng nỗ lực phấn đấu để phát triển mình cũng như phát triển đất nước Việt Nam

Nặc danh
18:46 20 tháng 12, 2016 Reply

phải là những điều tốt đẹp như này thì những người cán bộ chính trị mới biết được những điều mà cần phải làm cho những điều tốt đẹp cho xã hội chứ , ấy thế mà có những con người đang xem thường những điều này mà tự coi mình là những người đặc biệt tham ô tham nhũng

21:39 20 tháng 12, 2016 Reply

Những điều cần làm ngay của Bộ Chính trị là những điều rất cần thiết, nhằm chấn chỉnh một bộ phận Đảng viên đã và đang có những biểu hiện xa ngã, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cán bộ Đảng viên. Chúng ta vẫn thường nghe câu:"Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Trong việc thực hiện tránh xa hoa, lãng phí Đảng viên phải là người đi trước làm gương cho người dân.

21:58 20 tháng 12, 2016 Reply

Thực sự đây là những điều cần thiết, cần phải làm ngay và nhanh chóng. Phải nêu cao ý thức, tư tưởng của cán bộ Đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước. Không để xảy ra hiện tượng xa hoa, lãng phí làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cán bộ Đảng viên, tạo sơ hở thiếu xót để các đối tượng thù địch lợi dụng.

22:29 20 tháng 12, 2016 Reply

Bắt đầu có những điểm mới rồi đấy. Rất ủng hộ, những tiệc chúc mừng, hội tiệc thực sự rất tốn kém nhưng không có thì cũng không hợp với thói quen của người Việt , Nhưng biết nên làm như thế nào cho phù hợp. Để đảm bảo được uy tín đối với quần chúng nhân dân.

07:36 21 tháng 12, 2016 Reply

Chúng ta hi vọng bộ chính trị sẽ làm chặt những vụ việc này để thực sự trong sạch hơn, đang để người dân đặt niềm tin, kì vọng vào hơn
Và đó cũng thể hiện, chính quyền Việt Nam luôn muốn thể hiện sự quan tâm tới những tâm tư, nguyện vọng của người dân , xứng đáng là của dân, do dân và vì dân

07:47 21 tháng 12, 2016 Reply

Vẫn hi vọng là bộ chính trị sẽ làm căng những vụ việc này chứ không sẽ sinh ra tình trọng chạy chọt trong xã hội này ngày càng lớn hơn và nguy hiểm hơn là những người có quyền, có vị trí lại trở nên giàu có, còn người dân thì vẫn không thể nào thay đổi được một điều gì hết

07:52 21 tháng 12, 2016 Reply

Hi vọng lắm, năm mới gần tới rồi, sẽ có nhiều biến chuyển tốt hơn để chào đốn năm mới mọt cách trọn vẹn và ý nghĩa, không thể làm mất niềm tin của nhân dân vào đảng và nhà nước được, có thể thì đất nước mới tiếp tục phát trienr được trong tương lai và sánh với các nước khác

08:48 21 tháng 12, 2016 Reply

Những quy định này là cần thiết, trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, cần phải đầu tư phát triển thì việc tiết kiệm,tránh lãng phí vào những việc vô bổ là điều đúng đắn.

19:04 21 tháng 12, 2016 Reply

Đây là những điều mà những người dân như chúng tôi rất cần thấy!
Đó không chỉ là những quy định của Đảng, Nhà nước về chống lãng phí, tham nhũng mà nó còn thể hiện quyết tâm của các lãnh đạo nước nhà mong muốn xây dựng một nhà nước vững mạnh hơn. Vững mạnh từ từng cá nhân đến từng tập thể.
Từng đồng thuế chúng tôi đóng vào sẽ phát huy tác dụng nhất nếu Nhà nước sử dụng nó thật hiệu quả!

20:21 26 tháng 12, 2016 Reply

Tao dí lồn vào cái bộ chính trị buồi dái của chúng mày í. Địt mẹ cái đảng đểu ạ!

23:57 29 tháng 12, 2016 Reply

Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, "tiệc tùng", tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi.

23:58 29 tháng 12, 2016 Reply

Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Nghiêm cấm việc lợi dụng để "biếu xén", đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

23:58 29 tháng 12, 2016 Reply

Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị. Từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện Quy định này.

22:39 31 tháng 12, 2016 Reply

Những vấn đề trên mà Bộ Chính trị đưa ra là hợp lý cần được xử lý ngay để đảm bảo sự ổn định cho bộ máy chính quyền của nhà nước ta. Cần thẳng tay xử lý những trường hợp không chấp hành tốt những yêu cầu nhiệm vụ mà Bộ Chính Trị đề ra.

08:42 13 tháng 1, 2017 Reply

“Tôi yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành. Yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Ở các địa phương cũng vậy. Cần thực hiện nghiêm việc này. Chính phủ cần làm gương, từng thành viên Chính phủ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng”, người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!