08/12/2016

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không còn cá biệt

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 08/12/2016 | 8.12.16

Giáo sư Hoàng Chí Bảo- nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.VN về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

                        Giáo sư Hoàng Chí Bảo.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã đến mức nghiêm trọng

PV: Ông đánh giá như thế nào về lần đầu tiên Trung ương đưa ra một cách có hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, đặc biệt nhấn mạnh đến biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ?

GS Hoàng Chí Bảo: Hội nghị Trung ương 4 khóa XII có một vị trí đặc biệt quan trọng, có thể nói đó là một sự tiếp nối rất hợp logic với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về cùng chủ đề là giải quyết những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, mà nổi lên hàng đầu đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đáng kể nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả cấp cao.

Lần này, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII còn đặc biệt nhấn mạnh vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây cũng là vấn đề quan hệ chặt chẽ với suy thoái, đồng thời là sự suy thoái, là hệ quả của chính sự suy thoái đó. Cái mới của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII không chỉ kiểm điểm, đánh giá tình hình mà còn nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những biểu hiện Trung ương nêu lên rất toàn diện. Một là nhìn nhận những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, bắt đầu từ ý thức, nhận thức chính trị kể cả những biểu hiện ngại học tập, lười học tập, coi thường các vấn đề lý luận; mơ hồ về quan điểm, nhận thức lệch lạc, không hiểu biết thấu đáo về Chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai về đạo đức, lúc sinh thời, Bác đã dạy chúng ta: Trong Đảng phải thực hiện đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sâu xa hơn là có đủ dũng khí đánh bại chủ nghĩa cá nhân, phải có dũng khí đứng ngoài vòng danh lợi. Những biểu hiện về suy thoái đạo đức từ chỗ tự tư, tự lợi, vụ lợi, vị kỷ, chỉ lo vun vén lợi ích cho mình, cho gia đình, dòng họ mình mà không nghĩ đến sự nghiệp chung của nhân dân.

PV: Ông nhìn nhận như thế nào về những biểu hiện cũng như mức độ của tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay?

GS Hoàng Chí Bảo: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay có thể nói đã đến mức nghiêm trọng, không còn là cá biệt.

Tự diễn biến tức là sự yếu kém của mỗi người không có khả năng để tự bảo vệ chân lý, lẽ phải, những vấn đề lý luận quan trọng nằm trong ý thức hệ của dân tộc, của Đảng. Nói cụ thể hơn là bảo vệ chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng như thế nào trong công cuộc đổi mới, hay giao động về lập trường tư tưởng, vào hùa một cách vô ý thức, thậm chí có những suy tính cá nhân, cơ hội, vụ lợi. Vô hình chung tiếp tay cho kẻ thù, các thế lực chống đối để chúng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, tấn công vào sự nghiệp đổi mới của chúng ta hiện nay. Nguy hại hơn là làm mất đoàn kết, gây nên tình trạng không thống nhất về tư tưởng, quan điểm, dẫn đến không thống nhất về hành động, làm suy yếu Đảng từ tư tưởng đến tổ chức.

Tự diễn biến có cả vấn đề về nhận thức, trong hành vi, phát ngôn, trong thái độ phê bình và tự phê bình, trong thái độ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không phê phán. Là đảng viên của Đảng thấy kẻ thù bôi nhọ Đảng mình mà vẫn dửng dưng, thậm chí vào hùa, hoặc có thể bằng việc này, việc khác, vô hình chung tiếp tay cho kẻ thù phá hoại nền tảng của Đảng. Điều đó rất đáng lên án, phê phán. Đó cũng là mối lo trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong Đảng, trong việc giữ gìn, thống nhất, đoàn kết, hành động trong Đảng.

Tự chuyển hóa là tự từ bỏ vị trí, chỗ đứng của mình là một người cách mạng, người đảng viên cộng sản để trở thành kẻ đồng lõa với kẻ xấu, cái ác trong xã hội. Sự chuyển hóa này làm cho họ đánh mất phẩm chất, nhân cách, đánh mất ý thức chính trị và bản lĩnh chính trị của mình, dần dần làm cho Đảng mất đi sức chiến đấu. Nếu trong toàn Đảng không vững mạnh thì điều này là nguy cơ thách thức sinh lực của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Tự chuyển hóa làm cho đảng viên đánh mất lý tưởng và mục tiêu, chệch khỏi con đường xã hội chủ nghĩa hoặc tán thành tự giác hoặc không tự giác với âm mưu thủ đoạn phá hoại của kẻ địch.

Lần này, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vạch ra 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 27 biểu hiện này gắn kết với nhau như quan hệ nhân – quả. Phải vượt qua được 27 biểu hiện này thì Đảng mới trong sạch, vững mạnh và có sức chiến đấu. Muốn như vậy phải giáo dục, thống nhất nhận thức ý chí hành động, đồng thời phải kiểm soát được tình hình. Vì vậy, Đảng phải rất chú trọng kỷ cương, tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm chỉnh những quy chế, điều lệ Đảng từ phát ngôn đến hành động.

Báo chí, công cụ tuyên truyền cũng phải siết chặt, vừa đảm bảo dân chủ thực chất, vừa tôn trọng tính tập trung, giữ cho được kỷ cương, nề nếp bằng cách thực hiện đúng luật pháp. Khi xảy ra tình hình trái với quy định phải xử lý nghiêm minh, xuất phát từ lợi ích chung của dân tộc, của nhân dân, của Đảng.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

PV: Nghị quyết thẳng thắn chỉ rõ tình hình vừa qua do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Vì sao nguyên nhân chủ quan lại chậm được khắc phục, thưa ông?

GS Hoàng Chí Bảo: Nguyên nhân của tình hình đã nêu có cả khách quan và chủ quan. Nghị quyết cũng đã nêu rất rõ về nguyên nhân khách quan, nhưng mặt khách quan này không hề che lấp mặt chủ quan, mà chủ quan là chủ yếu.

Mặt chủ quan đã được vạch ra rất rõ từ trình độ nhận thức non kém, lãnh đạo chỉ đạo không đến nơi đến chốn, kể cả trong Nghị quyết, chính sách nhiều khi không sát thực tế; bệnh cả nể, nể nang trong Đảng kéo dài trầm trọng bấy lâu nay thành vấn đề nan giải, phức tạp, càng như vậy càng mất uy tín, càng làm suy giảm niềm tin của dân đối với Đảng.

Nguyên nhân chủ quan được Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh là nguyên nhân chính, trực tiếp và chủ yếu nên phải quyết tâm sửa chữa bằng được. Song, thực tế việc sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém còn chậm chạp, kém hiệu quả.

Có nhiều lý do, trước hết là yếu kém về trách nhiệm, chưa gắn liền quyền lợi với trách nhiệm, lợi ích với nghĩa vụ và bổn phận. Bác từng nói, quyền lợi càng hưởng nhiều, đảm trách lớn thì trách nhiệm càng nặng nề, lợi ích hưởng càng nhiều thì bổn phận, nghĩa vụ càng lớn. Tách rời quyền với nghĩa vụ, lợi ích với bổn phận trách nhiệm thì đó cũng là dấu hiệu của sự sộc sệch về tổ chức, làm mất uy tín của cơ quan lãnh đạo và quản lý. Những người đứng đầu, người có chức vụ, trọng trách nhiều khi cũng yếu kém về trách nhiệm, trong khi ta lại không có cơ chế xử lý yếu kém về trách nhiệm.

Tại sao vẫn tồn tại tình trạng thành tựu thì ai cũng nhận về mình, nhưng khuyết điểm lại là khuyết điểm chung, không ai nhận lỗi. Căn bệnh này rất nan giải. Nếu không làm rõ vấn đề này thì sẽ không sửa được nguyên nhân chủ quan. Vì vậy cần minh bạch hóa thông tin, đề cao trách nhiệm nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, không chỉ trách nhiệm cá nhân mà còn phải xử lý trách nhiệm tập thể, tổ chức. Người đứng đầu phải chịu mọi vấn đề xảy ra ở lĩnh vực của mình, đơn vị, địa phương, công việc mình phụ trách.

Tự ý thức, tự phê bình của từng người cũng chưa đạt được yêu cầu đề ra. Nhiều khi phê bình và tự phê bình rất chiếu lệ và hình thức; bệnh nể nang trong Đảng cũng rất nặng và phổ biến.

Tại sao lại nể nang, sâu xa hơn vì tư lợi, vì cá nhân muốn cho mình được yên ổn, không đụng chạm đến ai để giữ chức, giữ quyền, giữ ghế… mà không có trách nhiệm xây dựng, giáo dục để đồng chí mình tốt lên.

Tình trạng mất đoàn kết cũng đáng lo ngại. Mất đoàn kết dẫn đến biến tướng động cơ phê bình và tự phê bình. Nhiều khi lợi dụng tự phê bình để đánh bóng tên tuổi, uy tín của mình; lợi dụng phê bình để tâng bốc nhau làm cho cái xấu, cái ác vẫn tiềm ẩn. Phải khắc phục được những biểu hiện đạo đức giả, thậm chí giả khoa học, giả chính trị… làm cho nguyên nhân chủ quan trở nên trầm trọng. Để chữa được căn bệnh này cần phải quyết liệt giải quyết đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của các cơ quan lãnh đạo. Mỗi người, mỗi tập thể, toàn Đảng có sửa được lỗi lầm này thì thì Đảng mới trong sạch, vững mạnh được.

Trong chủ quan có cả những bất cập, yếu kém của chính sách. Chính sách lạc hậu, lỗi thời, không đáp ứng được thực tiễn cuộc sống cũng làm cho nguyên nhân chủ quan chậm được sửa chữa. Vì vậy, cần phải sửa chính sách, đi liền với sửa cơ chế, coi đây là khâu đột phá trong việc đổi mới thể chế thì mới có đủ sức mạnh để sửa chữa những nguyên nhân chủ quan.

34 nhận xét

15:37 8 tháng 12, 2016 Reply

Trong chủ quan có cả những bất cập, yếu kém của chính sách. Chính sách lạc hậu, lỗi thời, không đáp ứng được thực tiễn cuộc sống cũng làm cho nguyên nhân chủ quan chậm được sửa chữa. Vì vậy, cần phải sửa chính sách, đi liền với sửa cơ chế, coi đây là khâu đột phá trong việc đổi mới thể chế thì mới có đủ sức mạnh để sửa chữa những nguyên nhân chủ quan.

Nặc danh
16:55 8 tháng 12, 2016 Reply

nếu như những con người của đảng đấy không biết những cái giá trị của một con người khi đứng dưới hàng ngũ của đảng thì chắc hẳn sẽ không bao giờ làm được điều gì tốt đẹp cả hay đấy là những điều cảm thấy ngu ngốc nhất cho những kẻ hám danh hám lợi và sợ những điều không xảy ra , những người đấy phải xử lý nghiêm làm gương

22:50 8 tháng 12, 2016 Reply

tự chuyển hóa tư diễn biến không phải là câu chuyện xa vời trong cuộc sống hiện nay đối với những người cán bộ đảng viên trong hàng ngũ của đảng, nhà nước chúng ta. Việc tự diễn biến, tự chuyển hóa càng ngày càng rõ rệt và diễn ra với nhiều đối tượng khác nhau , vì vậy làm thế nào để tránh tự diến biến tự chueyenr hoad là một câu hỏi thật sự nan giải trong tình hình hiện nay

22:18 9 tháng 12, 2016 Reply

"Tự diễn biến có cả vấn đề về nhận thức, trong hành vi, phát ngôn, trong thái độ phê bình và tự phê bình, trong thái độ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không phê phán. Là đảng viên của Đảng thấy kẻ thù bôi nhọ Đảng mình mà vẫn dửng dưng, thậm chí vào hùa, hoặc có thể bằng việc này, việc khác, vô hình chung tiếp tay cho kẻ thù phá hoại nền tảng của Đảng. Điều đó rất đáng lên án, phê phán. Đó cũng là mối lo trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong Đảng, trong việc giữ gìn, thống nhất, đoàn kết, hành động trong Đảng."
Đánh giá này của GS quả thật sát với thực tế, cái mà Đảng cần làm ngay bây giờ là phải tự làm trong sạch nội bộ Đảng, bảo vệ nội bộ Đảng khỏi căn bệnh tự diễn biến, tự chuyển hóa này.

18:02 10 tháng 12, 2016 Reply

Cuộc chiến chống tự diễn biến tự chuyển hóa đang là cuộc chiến trường kì hết sức gay go cần có sự đấu tranh mạnh mẽ của toàn đảng toàn dân, bảo vệ đất nước ngay từ bên trong nội bộ, phát triển nội bộ trong sạch vững mạnh thì mới có được nền tảng vững chắc phát triển mọi lĩnh vực của đất nước

20:29 11 tháng 12, 2016 Reply

Trong chủ quan có cả những bất cập, yếu kém của chính sách. Chính sách lạc hậu, lỗi thời, không đáp ứng được thực tiễn cuộc sống cũng làm cho nguyên nhân chủ quan chậm được sửa chữa. Vì vậy, cần phải sửa chính sách, đi liền với sửa cơ chế, coi đây là khâu đột phá trong việc đổi mới thể chế thì mới có đủ sức mạnh để sửa chữa những nguyên nhân chủ quan.

21:33 11 tháng 12, 2016 Reply

có thể thấy ý thức phê bình, và tự phê bình đối với mỗi người còn chưa cao, và là nguyên nhân chính gây ra sự yếu kém của tập thể, tổ chức, của đơn vị đó, mỗi người tự nâng cao ý thức phê bình, tự phê bình thì có phải mọi việc khó khăn, thử thách sẽ được giải quyết một cách dễ dàng hơn không.

21:52 11 tháng 12, 2016 Reply

vấn dề tự chuyển hóa, tự diễn biến là một vấn đề nan dải, không phải mới xuất hiện, nhưng bây giờ mới thực sự là một vấn đề nổi bật, cần phải giải quyết ngay, giải quyết một cách triệt để, không để những cá nhân tiếp tục vi phạm, tự chuyển hóa mình.

21:54 11 tháng 12, 2016 Reply

qua nghị quyết chúng ta có thế thấy rất rõ, nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài.

21:55 11 tháng 12, 2016 Reply

theo mình thì nguyên nhân sâu xa là việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm còn nương nhẹ, nể nang, thiếu cương quyết, chưa có cơ chế khen thưởng những tập thể, cá nhân tổ chức thực hiện nghị quyết sáng tạo, có hiệu quả và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc.

21:57 11 tháng 12, 2016 Reply

hơn nữa, một nguyên nhân là thiếu cơ chế để xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu về năng lực, giảm sút uy tín, trì trệ trong công tác, kém hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và chậm ban hành quy định xử lý tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

22:01 11 tháng 12, 2016 Reply

qua nghị quyết trung ương 4 khóa 12, chúng ta cũng có thể thấy rằng, nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm, chưa có cơ chế để bảo vệ người đấu tranh phê bình, tình trạng phê bình và tự phê bình và tự phê bình vẫn còn yếu kém.

11:14 12 tháng 12, 2016 Reply

Đảng phải rất chú trọng kỷ cương, tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm chỉnh những quy chế, điều lệ Đảng từ phát ngôn đến hành động.Khi xảy ra tình hình trái với quy định phải xử lý nghiêm minh, xuất phát từ lợi ích chung của dân tộc, của nhân dân, của Đảng.

14:15 12 tháng 12, 2016 Reply

có một điều mà nghị quyết cũng đưa ra là hiện nay việc tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác, chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó, không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn là một trong những biểu hiện của tình trạng suy thoái tư tưởng, lối sống.

14:20 12 tháng 12, 2016 Reply

theo tôi thì chúng ta cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật.

23:01 13 tháng 12, 2016 Reply

Cán bộ là một trong những thành tố quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.Bởi vậy , việc nhận biết , đánh giá đúng đắn , kịp thời yếu tố tự diễn biến , tự chuyển hóa trong nội bộ là một trong những yêu cần tiên quyết.Nghị quyết trung ương 4 Khóa XII đã nhận thức được các yếu tố gây nguy hại đối với an ninh chính trị nội bộ của Đảng ta,trong đó có yếu tố tự diễn biến ,tự chuyển hóa.Có thể nói , cuộc chiến chống tự diễn biến , tự chuyển hóa là một cuộc chiến lâu dài , cần có sự chung tay , giúp sức của mỗi cán bộ Đảng viên trong nội bộ ta, nhằm làm trong sạch nội bộ , giữ vững an ninh chính trị từ bên trong ,đảm bảo Đảng ta luôn phát triển vững mạnh.

22:08 23 tháng 12, 2016 Reply

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII còn đặc biệt nhấn mạnh vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây cũng là vấn đề quan hệ chặt chẽ với suy thoái, đồng thời là sự suy thoái, là hệ quả của chính sự suy thoái đó. Cái mới của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII không chỉ kiểm điểm, đánh giá tình hình mà còn nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Cho nên cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và quản lý của Nhà nước. Quan điểm này sẽ là quan điểm quan trọng nhất để đảm bảo cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, loại bỏ đi những tư tưởng lệch lạc của những cán bộ Đảng viên thiếu ý thức chính trị. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, cơ quan có thẩm quyền về tình hình diễn biến ở trong nội bộ để từ đó đưa ra các biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời, hạn chế thấp nhất hậu quả.

21:57 28 tháng 12, 2016 Reply

Báo chí, công cụ tuyên truyền cũng phải siết chặt, vừa đảm bảo dân chủ thực chất, vừa tôn trọng tính tập trung, giữ cho được kỷ cương, nề nếp bằng cách thực hiện đúng luật pháp. Khi xảy ra tình hình trái với quy định phải xử lý nghiêm minh, xuất phát từ lợi ích chung của dân tộc, của nhân dân, của Đảng.

20:44 1 tháng 1, 2017 Reply

Việc nhận diện những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để chủ động đấu tranh làm thất bại các hoạt động chống phá của chúng không chỉ đảm bảo thành công của Đại hội mà còn củng cố trận địa tư tưởng của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

20:46 1 tháng 1, 2017 Reply

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng lần thứ XII là tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới (1986 - 2016), từng bước hoàn thiện lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bằng mọi cách, chúng phủ nhận những thành tựu và thổi phồng, khoét sâu khuyết điểm, hạn chế của 30 năm đổi mới, nhất là 10 năm gần đây. Những thủ đoạn trên đều hướng đến mục tiêu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

20:48 1 tháng 1, 2017 Reply

Chúng ta không loại trừ thủ đoạn mà trước đây các đối tượng từng thực hiện là tổ chức nhóm đặc biệt để tự chuẩn bị và cho ra đời cái gọi là dự thảo “văn kiện đại hội mới”, trong đó có các báo cáo, đề xuất những ý kiến theo quan điểm của chúng đối lập với quan điểm của Đảng ta. Sau đó, phát tán, tung lên các trang mạng xã hội làm “đối trọng” với các văn kiện trình Đại hội của Đảng ta, hòng lập lờ đánh lận đúng, sai, giữa đường lối cách mạng và phản cách mạng. Thủ đoạn chống phá này của chúng rất nguy hiểm về mặt chính trị, bởi việc định ra đường lối, quan điểm lãnh đạo xây dựng đất nước trong giai đoạn 2016 - 2020 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XII.

20:49 1 tháng 1, 2017 Reply

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thảo luận và nhất trí ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

20:51 1 tháng 1, 2017 Reply

Điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đó là (1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”. (2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. (3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. (5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. (6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. (7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. (8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ xúy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. (9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

20:53 1 tháng 1, 2017 Reply

Các thế lực thù địch kích động, lôi kéo các đối tượng cơ hội chính trị để tiến hành phát tán tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng. Kích động, lôi kéo người tham gia phong trào “tẩy chay” Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc trực tiếp lên tiếng công khai bác bỏ các văn kiện của Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền, vu khống “Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị một cách triệt để”; đồng thời, cổ xúy “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”…

07:29 3 tháng 1, 2017 Reply

bài trả lời phỏng vấn của gs rất hay, rất sâu sắc . nói lên hết những bức xúc dư luận hiện nay.Tôi được vị GS rất kính mến dạy cho tôi một câu mà tôi luôn luôn khắc cốt ghi tâm, đó là câu nó rất hay của Anhstanh và tôi muốn tặng cho bạn "Một Ý Tưởng hay quan trọng hơn Kiến Thức" Ngoài ra tôi muốn đính chính: Chức vị TS còn hơi dễ có được chứ bạn đã biết để được học vị TS, GS phải ntn chưa, mình phải nghiên cứu, ra đề tài, bảo vệ luận án.. rất vất vả và khó khăn, và những nghiên cứu đó phải có giá trị cụ thể...

07:32 3 tháng 1, 2017 Reply

Cảm ơn giáo sư truyền hứng ,giọng GS thật truyền cảm. Tình cảm , lòng tôn kính của giáo sư đối với Bác thể hiện qua những câu chuyện GS kể về Bác .Cảm động !mong giáo sư luôn khỏe để những bài diễn thuyết của giáo sư mãi ngân vang.Những người như GS thì dân tin và dân luôn kính trọng. Chúc GS sk để cống hiến nhiều hơn cho đất nước

07:37 3 tháng 1, 2017 Reply

GS phân tích quá chuẩn, từ thời phong kiến đến thời đại ngày nay thì những kẻ cơ hội luôn là loại phá hoại, tham nhũng, đục khoét.Mong rằng mọi cán bộ, đảng viên đều thấm nhuần tư tưởng này và tự giác học tập rồi làm theo lời Bác dạy. Rất ngưỡng mộ và cảm ơn Giáo sư! tôi thấy buồn vì thực tế thấy hiện tại 99% số người học xong là sách vở vất sạch trơn, nhìn vào tủ sách cá nhân thì không có đến một quyển sách chuyên đề mình đã học hay mình đang làm

07:44 3 tháng 1, 2017 Reply

vần phải thường xuyên nâng cao phê bình và tự phê bình ở tất cả các lĩnh vực từ trung ưng đến địa phương. giáo sư đã nói rất rõ quan điểm của mình.nhưng tôi thấy bài học về Đảng vẫn hơi khó hiểu . và cũng khó thực hiện được vậy nên mong gs hãy nói vấn đề sát thực với nhân dân người dân hơn nữa

07:50 3 tháng 1, 2017 Reply

Cháu xin bác hãy đi khắp đất nước này tới từng trường học để reo rắc vào tâm hồn những thế hệ thanh niên chúng cháu để chúng cháu hiểu đang phục vụ dưới sự lãnh đạo của một đất nước đã được lập ra bởi một con người làm thày của muôn người , từng cử chỉ lời nói đều xuất phát từ lòng vị tha , cháu mong có vậy thôi ạ

07:58 3 tháng 1, 2017 Reply

Bài phát biểu quá đỉnh đã lột tả được thực trạng nền giáo dục nước ta hiện nay. Nếu ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC không có sự nghiên cứu và định hướng chuẩn thì nó sẽ bị xuống dốc không phanh vì chất luọng đào tạo .và tham nhũng thì vẫn cứ nhiều cũng chả thể tiến bộ được

08:11 3 tháng 1, 2017 Reply

Mong rằng mọi cán bộ, đảng viên đều thấm nhuần tư tưởng này và tự giác học tập rồi làm theo lời Bác dạy. Rất ngưỡng mộ và cảm ơn Giáo sư!Giáo sư đưa ra ý kiến phát biểu rất hay! Có rất nhiều người có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên vấn đề ở đây là giải pháp. Rất khó khăn! Hi vọng tình trạng khó khăn như hiện nay sẽ nhanh chóng qua đi để đất nước có cơ hội phát triển.

09:36 17 tháng 1, 2017 Reply

Lần này, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vạch ra 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 27 biểu hiện này gắn kết với nhau như quan hệ nhân – quả. Phải vượt qua được 27 biểu hiện này thì Đảng mới trong sạch, vững mạnh và có sức chiến đấu. Muốn như vậy phải giáo dục, thống nhất nhận thức ý chí hành động, đồng thời phải kiểm soát được tình hình. Vì vậy, Đảng phải rất chú trọng kỷ cương, tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm chỉnh những quy chế, điều lệ Đảng từ phát ngôn đến hành động.

10:54 18 tháng 1, 2017 Reply

Báo chí, công cụ tuyên truyền cũng phải siết chặt, vừa đảm bảo dân chủ thực chất, vừa tôn trọng tính tập trung, giữ cho được kỷ cương, nề nếp bằng cách thực hiện đúng luật pháp. Khi xảy ra tình hình trái với quy định phải xử lý nghiêm minh, xuất phát từ lợi ích chung của dân tộc, của nhân dân, của Đảng.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!