08/03/2017

* Huỳnh Tâm tố cáo Nguyễn Gia Kiểng

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 08/03/2017 | 8.3.17

Mẹ Đốp

Cứ ngỡ sau việc bị nhóm những sáng lập viên và thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) tẩy chay "do không thể tiếp tục đồng hành cùng với một người luôn điều hành tổ chức theo phương cách độc đoán và nhất nguyên nhằm phục vụ mưu đồ cá nhân, hoàn toàn trái ngược với tinh thần Dân chủ và Đa nguyên của tổ chức" (Xem thêm: http://www.molang0205.com/2016/12/dau-cham-chet-cho-nguyen-gia-kieng-sang.html) Người sáng lập "Tập hợp dân chủ đa nguyên" - Nguyễn Gia Kiểng sẽ được yên thân, sẽ không có ai đứng ra xỉa xói hay bới móc lại cái quá khứ có nhiều tì vết của ông này! 

Chân dung ông Huỳnh Tâm (Nguồn: FB). 

Tuy nhiên, xem chừng mất tất cả và bị khai trừ với ngay cả tổ chức do chính mình đứng ra sáng lập không phải là đã hết. Nó ít nhất đúng với Nguyễn Gia Kiểng! Lời tự biện minh sau đây của một người đàn ông hiện đang sống ở Paris (Pháp) có tên là Huỳnh Tâm có thể xem là điều cho thấy rất rõ cái tình thế bị tấn công ngay cả khi không còn gì trong tay. Ông Tâm cũng từng là một thành viên THDCĐN bị ông Nguyễn Gia Kiểng khai trừ đợt cuối năm 2016.
 

Trước khi đi vào nội dung lời tự biện cũng ông Tâm thì cũng xin nói thêm rằng: Sau lần bị tẩy chay, Nguyễn Gia Kiểng đã lên tiếng nói Nhóm Cải Tổ đã bị cộng sản giựt dây trong vụ bất tín nhiệm ông ấy. Cáo buộc này ngay lập tức đã bị Ban Điều Hợp Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên bác bỏ thông qua bài viết có tên: Câu trả lời ngắn cho một kết án dài và được đăng tải chính thức trên trang ethongluan.org

Lời tự biện của Huỳnh Tâm xoay quanh những cáo buộc của Nguyễn Gia Kiểng đối với ông này và sau đó kết thúc bằng việc Nguyễn Gia Kiểng dùng chính những điều chỉ ra này để tống cố Huỳnh Tâm ra khỏi Tập hợp dân chủ đa nguyên. 

Xin được trích dẫn toàn bộ lời tự biện của Huỳnh Tâm: 

"1. Nguyên văn BLĐ cáo buộc Huỳnh Tâm. Điều 5 của Tu Chỉnh 1 Qui Ước Sinh Hoạt.
– tự tiện phổ biến những tài liệu của tổ chức không gửi cho anh và không thuộc quyền phổ biến của anh, đe dọa an ninh của một số chí hữu.

Nguyên văn của QƯSH trong điều 5 hiện hành.

Điều 5. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên được tổ chức dựa trên hiệu quả và tinh thần đồng đội. Tập Hợp sinh hoạt với những định chế có phân nhiệm rõ ràng.

– Những tài liệu mà tôi phổ biến, nếu đúng là tài liệu của tổ chức và mang tính chất trung thực thì tôi sai. Nhưng rất đáng tiếc những tài liệu này không phải là tài liệu như các anh nói:

• Tài liệu 1: NGK kêu gọi đánh Michael Đào. Tài liệu này không phải là tài liệu của tổ chức mà là của PHE NHÓM: “MONG ANH EM RA TAY”. Nếu tôi không phổ biến tài liệu này có nghĩa là tôi đồng loã với tội ác/băng đảng.

Ngoài ra, nó còn đe doạ không những an ninh mà còn cả tính mạng của chí hữu Michael Đào. Anh Kiểng không thể nguỵ biện “vì là thư riêng nên ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ cũng khác với ngôn ngữ giao tiếp thông thường, như khi chúng ta ở trong phòng tắm thì y phục cũng khác với khi chúng ta ở salon” (trích nguyên văn anh Kiểng viết trong một cmt trong bài Đâu là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng vừa xảy ra trong TH? Do Việt Hoàng viết trong trang HĐ).

• Tài liệu 2: Tổng hợp các ý kiến trong cuộc họp mặt do phân bộ Đức tổ chức, 01-02 tháng 10-2016:
– Nếu tôi không phanh phui tài liệu này thì làm sao tôi có thể chứng minh cho tất cả các chí hữu thấy được người lãnh đạo TH đã vi phạm QUSH một cách trầm trọng. Nói nôm na là anh đã xé rách QUSH:

Xin trích QUSH điều 39: QUSH điều 39 (Mục VII. Điều khoản đặc biệt): Trong tương lai, cùng với những bước tiến của tiến trình dân chủ hóa, khi nhiều phân bộ đã được thành lập tại trong nước, Qui ước Sinh hoạt sẽ được tu chính để phù hợp với tình huống mới. Trước đó Qui ước Sinh hoạt này vẫn còn hiệu lực.

Và điều 39 do NGK viết trong bản Tổng hợp các ý kiến trong cuộc họp mặt do phân bộ Đức tổ chức, 01-02 tháng 10-2016 do người lãnh đạo biên soạn: “Trong QUSH, điều 39, chúng ta đã qui định là vì lý do an ninh TH không lập phân bộ trong nước cho đến khi tình hình chính trị cho phép”.

– Như vậy, điều 39 trong QUSH đã được người lãnh đạo sửa đổi để đạt mục đích riêng của mình!

Ngoài ra, trong bản Tổng hợp các ý kiến này còn có những điều không trung thực và không minh bạch so với Biên Bản do thư ký Kim Vân ghi chép. Người lãnh đạo đã tuỳ tiện bỏ đi những phát biểu không có lợi cho mình.
* Như vậy tôi hoàn toàn không sai!!!

2. Nguyên văn BLĐ cáo buộc Huỳnh Tâm. Điều 36 Qui Ước Sinh Hoạt.
– xúc phạm Qui Ước Sinh Hoạt, vi phạm.

Trong khi đó. Điều 36. Mỗi chí hữu khi gia nhập Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và trong suốt thời gian còn là thành viên của Tập Hợp long trọng tuyên bố đã hiểu rõ và tán thành Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên đang có hiệu lực và Qui ước Sinh hoạt này. Hình thức cam kết do ban lãnh đạo qui định.

Nếu người lãnh đạo tuyệt đối tôn trọng QUSH và coi đó như kỷ cương của tổ chức thì tôi đã sai nhưng ai đã từng cắp sách đi học đều biết cổ nhân đã dạy “Thượng bất chính hạ tắc loạn”.

Một khi người lãnh đạo đã chà đạp lên QUSH (xin xem dẫn chứng phía trên), tại sao lại bắt các thành viên phải tôn trọng QUSH!
* Như vậy tôi hoàn toàn không sai!!!

3. Nguyên văn BLĐ cáo buộc Huỳnh Tâm.
Điều 11 Qui Ước Sinh Hoạt và Điều 1 của Tu Chỉnh 1 Qui Ước Sinh Hoạt. – xúc phạm tổ chức và Ban lãnh đạo, vi phạm.

Trong khi đó. Điều 11. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên dựa trên ý thức trách nhiệm.

Ý thức này đòi hỏi mỗi thành viên dù ở cương vị nào :

– Khi hành sử quyền hạn của mình, biết tự chế và tôn trọng các định chế và cấp bậc trong tổ chức.

– Biết tôn trọng ý kiến của người khác, biết nhận các sai lầm của mình, và tránh gây ra những xung khắc nội bộ.
Và Điều 1. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tập hợp đấu tranh chính trị, nhằm xây dựng cho Việt Nam, trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, bằng những phương tiện bất bạo động, một thể chế dân chủ đa nguyên đặt nền tảng trên xã hội dân sự.

Tổ chức bao gồm các thành viên và tôi là một thành viên. Nếu nói tôi xúc phạm tổ chức có nghĩa là tôi tự xúc phạm chính mình. Xin thưa với các anh rằng chỉ có người mới sinh ra ngày hôm qua mới làm chuyện đó!

Còn khi các anh nói tôi xúc phạm BLĐ, trước hết tôi xin các anh hãy nghĩ đến chữ “gương”!

Trong gia đình, cha mẹ thường dạy các anh chị lớn phải làm gương cho các em, trong trường học giám đốc/hiệu trưởng phải làm gương cho các thầy cô và thầy cô lại phải làm gương cho học trò v.v… Điều này chứng tỏ người trên phải làm gương cho người dưới. Chứ có bao giờ, thí dụ như học trò lại phải đi làm gương cho thầy cô hoặc con cái phải làm gương cho cha mẹ đâu! Nói cho cùng, nếu trong một gia đình nào đó mà con cái phải làm gương cho cha mẹ thì đó là một gia đình vô phúc. Chắc chắn người cha hay người mẹ đó là những người chẳng ra gì!

Trở lại vấn đề trong TH chúng ta, kinh nghiệm trong những năm qua cho thấy hầu hết những chí hữu khi rút khỏi TH đều bị người lãnh đạo xúc phạm nhân phẩm, bị chê ngu dốt, kém cỏi, bị bôi nhọ danh dự v.v… Do đó, có một số thành viên vì bất mãn nhưng cũng không dám tuyên bố ra khỏi TH mà phản ứng bằng cách bất hợp tác. Nói thẳng ra là “trùm mền ngủ”. Cũng có những chí hữu tuy còn ở trong TH nhưng vẫn bị anh Kiểng bôi nhọ nếu họ không làm vừa lòng anh. Tại sao anh Kiểng có quyền xúc phạm những chí hữu này, nhưng các anh lại không cho ai có quyền làm ngược trở lại. Nói như thế, không có nghĩa là tôi bắt chước anh đâu!

Qua những trình bày trên đây thì các anh hoàn toàn không có tư cách để buộc tội tôi “xúc phạm tổ chức và BLĐ”.
* Như vậy tôi hoàn toàn không sai!!!". 

Như thế, thông qua những điều được chỉ ra, Nguyễn Gia Kiểng hiện lên là một kẻ độc đoán, chuyên quyền. Ông ta sẵn sàng dùng chính quy định của "Tập hợp dân chủ đa nguyên" để "trừng phạt" và khai trừ những ai trong tổ chức khác ý kiến với ông. 

Và dưới sự lãnh đạo của ông Kiểng, Huỳnh Tâm không phải là trường hợp duy nhất bị khai trừ. Theo một thống kê không chính thức thì đã có tới hàng chục lượt người bị khai trừ ra khỏi tổ chức hoặc do không chịu đựng được sự điều hành của ông Kiểng nên tự nguyện xin ra sau 01 nhiệm kỳ. Và chính một số người trong số đó sau đó đã quay trở lại để dùng chính sức mạnh dân chủ và số đông để đuổi ông Kiểng ra khỏi Tập hợp dân chủ đa nguyên! 

Lời tự biện của Huỳnh Tâm thêm một lần nữa cho thấy bộ mặt thật cũng như nguyên nhân khiến Nguyễn Gia Kiểng tay trắng dù chính ông là người sáng lập, có công gây dựng "Tập hợp dân chủ đa nguyên" thành một tổ chức chống Cộng có tiềm lực tại Pháp. Với một xu hướng dân chủ hơn, thông thoáng hơn và nhất là không đặt nặng vấn đề chống đối ở bên trong đất nước (Việt Nam), nhóm Cải tổ của Tập hợp dân chủ đa nguyên hậu Nguyễn Gia Kiểng có thể sẽ xa rời, chối bỏ những thứ mục tiêu đã từng được Nguyễn Gia Kiểng độc đoán thiết lập nên. 

Đây có thể xem là hồi tàn canh trong sự nghiệp chính trị của Nguyễn Gia Kiểng chăng? 

15 nhận xét

22:04 8 tháng 3, 2017 Reply

Lời tự biện của Huỳnh Tâm thêm một lần nữa cho thấy bộ mặt thật cũng như nguyên nhân khiến Nguyễn Gia Kiểng tay trắng dù chính ông là người sáng lập, có công gây dựng "Tập hợp dân chủ đa nguyên" thành một tổ chức chống Cộng có tiềm lực tại Pháp. Với một xu hướng dân chủ hơn, thông thoáng hơn và nhất là không đặt nặng vấn đề chống đối ở bên trong đất nước (Việt Nam), nhóm Cải tổ của Tập hợp dân chủ đa nguyên hậu Nguyễn Gia Kiểng có thể sẽ xa rời, chối bỏ những thứ mục tiêu đã từng được Nguyễn Gia Kiểng độc đoán thiết lập nên.

Nặc danh
14:51 9 tháng 3, 2017 Reply

và một thời đại của dân chủ tàn sắp tới , những con người bản chất lưu manh đấy sẽ không còn và những con người đấy chẳng thể nào có được những điều tốt đẹp được và chẳng bao giờ có được những giá trị bền vững được , cái nghề nên bỏ đi thôi chứ dùng nó kiếm tiền làm gì chứ

16:22 9 tháng 3, 2017 Reply

Theo một thống kê không chính thức thì đã có tới hàng chục lượt người bị khai trừ ra khỏi tổ chức hoặc do không chịu đựng được sự điều hành của ông Kiểng nên tự nguyện xin ra

16:51 9 tháng 3, 2017 Reply

Lời tự biện của Huỳnh Tâm thêm một lần nữa cho thấy bộ mặt thật cũng như nguyên nhân khiến Nguyễn Gia Kiểng tay trắng dù chính ông là người sáng lập, có công gây dựng "Tập hợp dân chủ đa nguyên" thành một tổ chức chống Cộng có tiềm lực tại Pháp. Với một xu hướng dân chủ hơn, thông thoáng hơn và nhất là không đặt nặng vấn đề chống đối ở bên trong đất nước (Việt Nam), nhóm Cải tổ của Tập hợp dân chủ đa nguyên hậu Nguyễn Gia Kiểng có thể sẽ xa rời, chối bỏ những thứ mục tiêu đã từng được Nguyễn Gia Kiểng độc đoán thiết lập nên.

19:23 9 tháng 3, 2017 Reply

Lời tự biện của Huỳnh Tâm thêm một lần nữa cho thấy bộ mặt thật cũng như nguyên nhân khiến Nguyễn Gia Kiểng tay trắng dù chính ông là người sáng lập, có công gây dựng "Tập hợp dân chủ đa nguyên" thành một tổ chức chống Cộng có tiềm lực tại Pháp. Với một xu hướng dân chủ hơn, thông thoáng hơn và nhất là không đặt nặng vấn đề chống đối ở bên trong đất nước (Việt Nam), nhóm Cải tổ của Tập hợp dân chủ đa nguyên hậu Nguyễn Gia Kiểng có thể sẽ xa rời, chối bỏ những thứ mục tiêu đã từng được Nguyễn Gia Kiểng độc đoán thiết lập nên.

22:15 9 tháng 3, 2017 Reply

Về cơ bản thì các hội nhóm, tổ chức được lập ra với những cái tên mỹ miều và với những hành động nhìn có vẻ cao thượng thì bản chất cuối cùng cũng chỉ là những tổ chức, hội, nhóm được dựng lên nhằm phục vụ mục đích kiếm tiền bỏ túi những kẻ đứng đầu, khởi xướng mà thôi. Nên khi ăn chia không đều, bản chất bị vạch trần thì tình trạng đấu đá lẫn nhau là chuyện cũng dễ hiểu thôi :3

15:58 10 tháng 3, 2017 Reply

Những tổ chức, hội nhóm vốn dĩ được lập ra để phục vụ mục đích duy nhất là kiếm tiền cho những kẻ cầm đầu thì một khi có sự mâu thuẫn trong phân chia lợi ích tất yếu sẽ dẫn đến giải thể thôi. Và với những kẻ như vậy thì sau khi đấu đá ngầm không giải quyết được vấn đề thì truyền thông sẽ được chúng sử dụng như thứ vũ khí cuối cùng để triệt hạ nhau. Và chính nó là hành động vạch trần bản chất khốn nạn, đội lốt, lừa đảo của các hội nhóm bất hợp pháp này.

21:42 11 tháng 3, 2017 Reply

Vốn dĩ những tổ chức này được lập ra cũng chỉ nhằm mục đích kiếm lợi cá nhân chứ chẳng vì mục đích dân chủ nào cả. Chính vì vậy dù là ai đứng đầu lãnh đạo và dù là ai tham gia đi nữa mục đích đó cũng chẳng hề thay đổi. Và kết cục của những tổ chức như này sớm đã được định đoạt ngay từ khi chúng manh nha hình thành đó là tan rã.

21:54 11 tháng 3, 2017 Reply

sự tan rã của nó vốn dĩ là theo quy luật rồi , sẽ không tránh khỏi đâu và những gì chúng ta thấy được là những con người đang làm ở đấy sẽ chẳng có một tương lai gì đâu và như thế chỉ có thể là chia rẽ tan rã để cho xã hội nó phát triển thôi. thật nực cười cho sự tồn tại của nó

22:14 21 tháng 3, 2017 Reply

Như thế, thông qua những điều được chỉ ra, Nguyễn Gia Kiểng hiện lên là một kẻ độc đoán, chuyên quyền. Ông ta sẵn sàng dùng chính quy định của "Tập hợp dân chủ đa nguyên" để "trừng phạt" và khai trừ những ai trong tổ chức khác ý kiến với ông.

22:20 21 tháng 3, 2017 Reply

Lời tự biện của Huỳnh Tâm thêm một lần nữa cho thấy bộ mặt thật cũng như nguyên nhân khiến Nguyễn Gia Kiểng tay trắng dù chính ông là người sáng lập, có công gây dựng "Tập hợp dân chủ đa nguyên" thành một tổ chức chống Cộng có tiềm lực tại Pháp. Với một xu hướng dân chủ hơn, thông thoáng hơn và nhất là không đặt nặng vấn đề chống đối ở bên trong đất nước (Việt Nam), nhóm Cải tổ của Tập hợp dân chủ đa nguyên hậu Nguyễn Gia Kiểng có thể sẽ xa rời, chối bỏ những thứ mục tiêu đã từng được Nguyễn Gia Kiểng độc đoán thiết lập nên.

12:44 29 tháng 3, 2017 Reply

Tuy nhiên, xem chừng mất tất cả và bị khai trừ với ngay cả tổ chức do chính mình đứng ra sáng lập không phải là đã hết. Nó ít nhất đúng với Nguyễn Gia Kiểng! Lời tự biện minh sau đây của một người đàn ông hiện đang sống ở Paris (Pháp) có tên là Huỳnh Tâm có thể xem là điều cho thấy rất rõ cái tình thế bị tấn công ngay cả khi không còn gì trong tay. Ông Tâm cũng từng là một thành viên THDCĐN bị ông Nguyễn Gia Kiểng khai trừ đợt cuối năm 2016.

12:46 29 tháng 3, 2017 Reply

Và dưới sự lãnh đạo của ông Kiểng, Huỳnh Tâm không phải là trường hợp duy nhất bị khai trừ. Theo một thống kê không chính thức thì đã có tới hàng chục lượt người bị khai trừ ra khỏi tổ chức hoặc do không chịu đựng được sự điều hành của ông Kiểng nên tự nguyện xin ra sau 01 nhiệm kỳ. Và chính một số người trong số đó sau đó đã quay trở lại để dùng chính sức mạnh dân chủ và số đông để đuổi ông Kiểng ra khỏi Tập hợp dân chủ đa nguyên!

00:21 8 tháng 5, 2017 Reply

Như thế, thông qua những điều được chỉ ra, Nguyễn Gia Kiểng hiện lên là một kẻ độc đoán, chuyên quyền. Ông ta sẵn sàng dùng chính quy định của "Tập hợp dân chủ đa nguyên" để "trừng phạt" và khai trừ những ai trong tổ chức khác ý kiến với ông.

07:57 8 tháng 5, 2017 Reply

Lời tự biện của Huỳnh Tâm thêm một lần nữa cho thấy bộ mặt thật cũng như nguyên nhân khiến Nguyễn Gia Kiểng tay trắng dù chính ông là người sáng lập, có công gây dựng "Tập hợp dân chủ đa nguyên" thành một tổ chức chống Cộng có tiềm lực tại Pháp. Với một xu hướng dân chủ hơn, thông thoáng hơn và nhất là không đặt nặng vấn đề chống đối ở bên trong đất nước (Việt Nam), nhóm Cải tổ của Tập hợp dân chủ đa nguyên hậu Nguyễn Gia Kiểng có thể sẽ xa rời, chối bỏ những thứ mục tiêu đã từng được Nguyễn Gia Kiểng độc đoán thiết lập nên.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!