04/03/2017

* Không hiểu luật, Lm Nguyễn Đình Thục bày trò pháp lý

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 04/03/2017 | 4.3.17

Mẹ Đốp

Chưa từ bỏ ý đồ gây chuyện của mình sau sự kiện 14/2/2017, mới đây nhất, Linh mục GB Nguyễn Đình Thục gửi đơn tố cáo nhà cầm quyền Nghệ An gửi đến Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An​​​, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và Sở Công an tỉnh Nghệ An. 

Toàn văn đơn tố cáo: tại đây
Nội dung đơn tố cáo tương đối dài được chia thành 2 phần khá rõ ràng. Phần thứ nhất là nội dung tường trình về lại "thảm họa môi trường và thiệt hại của chúng tôi đều do Công ty Formosa gây ra" và "Sự kiện ngày 14 tháng 2 năm 2017"; phản bác lại nội dung công văn số 1022/UBND-NC ngày 23/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký. Phần thứ hai là quan điểm và một số yêu cầu trên cơ sỏ những vấn đề đã được tường trình ơ phần thứ nhất. 

Và để biện hộ hòng bảo vệ mình và công kích, lên án nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An, vị Linh mục được cho là có quan hệ khá thân thiết với bộ phận cốt cán của tổ chức phản động Việt Tân này đã huy động, trích dẫn khá nhiều các căn cứ pháp lý. Nhất là những căn cứ liên quan đến quyền khởi kiện đòi quyền lợi của người dân và các quy định tố tụng liên quan. 

Không hiểu có ai tư vấn cho nhưng hầu hết căn cứ đó được Lm Thục trích dẫn khá đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên, cái đáng tiếc và cũng chính là điểm yếu của vị chủ chăn này trong bức thư tố cáo cũng chính bởi điểm này. 

Theo đó, để phủ nhận và cho rằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An "thể hiện sự thiếu hiểu biết về luật pháp Việt Nam nói chung và thủ tục tố tụng dân sự nói riêng của chính quyền tỉnh Nghệ An, cụ thể ở đây là người chấp bút ký tên - ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh" ở công văn số số 1022/UBND-NC ngày 23/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Lm Thục đã lập luận như sau: 
"Theo Điều 190 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, việc gửi đơn khởi kiện dân sự chỉ nộp cho Tòa án, cụ thể ở đây là Tòa án nhân dân Thị xã Kỳ Anh, nơi có trách nhiệm nhận và thụ lý đơn kiện Công ty Formosa.

Theo Điều 20 và 21 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có bất cứ quy định nào về việc thay mặt các tòa án tiếp nhận đơn khởi kiện dân sự của người dân.

Quan trọng hơn, theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, thủ tục khởi kiện đòi bồi thường phải do chính người khởi kiện thực hiện, không được khởi kiện theo cơ chế người đại diện. 

Cần lưu ý, cơ chế người đại diện một tập thể chỉ có thể áp dụng trong các trường hợp khiếu nại và tố cáo, như tôi đang hành xử theo Đơn Tố Cáo này, trong khi việc khởi kiện dân sự của các nạn nhân Công ty Formosa là quyền của những người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trước tòa án". 
Ở đây không phủ nhận sự cố gắng của Lm này trong việc hiểu và ứng dụng các văn bản luật. Việc trích dẫn khá đầy đủ các quy định liên quan cho thấy điều đó. Song, với một vấn đề liên quan đến nhiều văn bản luật như cơ chế đại diện trong khởi kiện tập thể thì từng đó hiểu biết là chưa đủ. 

Đúng là khoản 4, điều 60 luật khiếu nại, tố cáo quy định rằng: "Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung". Và Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 có quy định thêm rằng: "thủ tục khởi kiện đòi bồi thường phải do chính người khởi kiện thực hiện, không được khởi kiện theo cơ chế người đại diện". Tuy nhiên, đó là "vấn đề thủ tục" cơ chế áp dụng đối với từng cá nhân đơn lẻ với các nội dung khác nhau. Còn đối với những nội dung giống nhau thì nó vẫn được thực hiện. 

Vả lại, có một thực tế dễ thấy, đa phần bà con đi khởi kiện Formosa 14/2/2017 vừa qua hầu hết là thuộc Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cộng với việc Giáo xứ Song Ngọc được công nhận danh nghĩa pháp nhân nên bản chất của vấn đề không còn là cá nhân khởi kiện mà là tập thể khởi kiện! 

Quy định tại khoản 4, Điều 141 BLDS 2005, quy định về người đại diện theo pháp luật bao gồm: "Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền". 

Tổ chức tôn giáo là có tư cách pháp nhân theo quy định vì vậy, việc thực hiện việc khởi kiện theo cơ chế đại diện là chuyện dễ hiểu!

21 nhận xét

00:54 5 tháng 3, 2017 Reply

Chắc chắn là được Luật sư tư vấn rùi, nhưng Ls này chưa đủ trình. Con quạ đen này chưa bị khởi tố là may cho nó rồi, vậy mà nó còn chưa biết thân biết phận lại còn đi kiện. Đúng là loài quạ đen khoát áo Lm.

08:21 5 tháng 3, 2017 Reply

Kệ nó , càng điên cuồng ảo tưởng sẽ mất dần lý trí , sẽ càng làm sai con quạ đen này sẽ sớm được ăn cơm tù thôi .

08:43 5 tháng 3, 2017 Reply

Dù có trình độ đến đâu nhưng Nguyễn Đình Thục là linh mục chứ không phải thánh mà cái gì cũng biết. Những kiến thức pháp luật mà vị lm trình bày trong đơn tố cáo thì chắc chắn đã có kẻ đứng sau giật dây tư vấn. Nhưng rất tiếc dù có nói trăng nói mây gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật và bóp méo được pháp luật

14:53 5 tháng 3, 2017 Reply

đơn tố cáo tương đối dài được chia thành 2 phần khá rõ ràng. Phần thứ nhất là nội dung tường trình về lại "thảm họa môi trường và thiệt hại của chúng tôi đều do Công ty Formosa gây ra" và "Sự kiện ngày 14 tháng 2 năm 2017"; phản bác lại nội dung công văn số 1022/UBND-NC ngày 23/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký. Phần thứ hai là quan điểm và một số yêu cầu trên cơ sỏ những vấn đề đã được tường trình ơ phần thứ nhất.

14:56 5 tháng 3, 2017 Reply

Linh mục được cho là có quan hệ khá thân thiết với bộ phận cốt cán của tổ chức phản động Việt Tân này đã huy động, trích dẫn khá nhiều các căn cứ pháp lý. Nhất là những căn cứ liên quan đến quyền khởi kiện đòi quyền lợi của người dân và các quy định tố tụng liên quan.

14:57 5 tháng 3, 2017 Reply

Điều 190 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, việc gửi đơn khởi kiện dân sự chỉ nộp cho Tòa án, cụ thể ở đây là Tòa án nhân dân Thị xã Kỳ Anh, nơi có trách nhiệm nhận và thụ lý đơn kiện Công ty Formosa.

15:07 5 tháng 3, 2017 Reply

để biện hộ hòng bảo vệ mình và công kích, lên án nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An, vị Linh mục được cho là có quan hệ khá thân thiết với bộ phận cốt cán của tổ chức phản động Việt Tân này đã huy động, trích dẫn khá nhiều các căn cứ pháp lý. Nhất là những căn cứ liên quan đến quyền khởi kiện đòi quyền lợi của người dân và các quy định tố tụng liên quan.

15:10 5 tháng 3, 2017 Reply

đa phần bà con đi khởi kiện Formosa 14/2/2017 vừa qua hầu hết là thuộc Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cộng với việc Giáo xứ Song Ngọc được công nhận danh nghĩa pháp nhân nên bản chất của vấn đề không còn là cá nhân khởi kiện mà là tập thể khởi kiện!

18:39 5 tháng 3, 2017 Reply

Không hiểu nổi nhân Vật Nguyễn Đình Thục này là một cha xứ chính hiệu hay là một nhà làm thuê chính trị đây. Những hành động và tư tưởng của ông ta trong thời gian gần đây chứng mình ông ta là một kẻ không xứng đấng làm linh mục chuyên lợi dụng giáo dân , lợi dụng đức tin của họ để hoạt động

21:42 6 tháng 3, 2017 Reply

Có lẽ những kẻ dân chủ đội lốt linh mục này với bọn đang ở nuoc ngoài tập họp lại với nhau rồi xúi giục người dân làm loạn.o nuoc ngoài bọn chúng ep các kiều bào nộp tiền lập quỹ đều dùng những đồng tiền này về Việt nam mua chuoc dân nghèo chống đối chính quyền,,,chung quy chi khổ người dân vì tham mấy đồng tiền bẩn.người vào tu người mang bệnh vào thân

21:50 6 tháng 3, 2017 Reply

Mỗi người giáo dân, cần đặt niềm tin yêu đúng chỗ, không để những tên quỷ đội lốt linh mục này lợi dụng để làm con cờ tốt thí nhằm mục đích chống phá nhà nước và chính quyền, Đây không phải là những hành động tốt đẹp làm theo lời răn của chúa mà là những mưu đồ sảo quyệt, rắc tâm hèn hạ hòng gây áp lực cho chính quyền, làm nạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc bằng việc lợi dụng chính những người giáo dân của mình.

22:17 6 tháng 3, 2017 Reply

Mở đầu là thể loại khiếu kiện, nghe có vẻ rất ôn hòa, sau đó là bắt đầu bày trò "chính quyền cản trở" mà trên thực tế thì khiếu kiện mà chả có cơ sở pháp lí đầy đủ để sau đó gây xung đột và kết thúc bằng một màn la làng điêu luyện, phải chăng có thế lực nào đó sau lưng ông, chỉ đường mở lối cho ông, chứ sao linh mục lại thích quan tâm, can dự vào mấy cái chuyện này

13:21 10 tháng 3, 2017 Reply

Những hành động và tư tưởng của ông Thục trong thời gian gần đây chứng mình ông ta là một kẻ không xứng đáng làm linh mục, chuyên lợi dụng bà con giáo dân làm chuyện xấu. đa phần bà con đi khởi kiện Formosa 14/2/2017 vừa qua hầu hết là thuộc Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cộng với việc Giáo xứ Song Ngọc được công nhận danh nghĩa pháp nhân nên bản chất của vấn đề không còn là cá nhân khởi kiện mà là tập thể khởi kiện!

14:01 15 tháng 3, 2017 Reply

đa phần bà con đi khởi kiện Formosa 14/2/2017 vừa qua hầu hết là thuộc Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cộng với việc Giáo xứ Song Ngọc được công nhận danh nghĩa pháp nhân nên bản chất của vấn đề không còn là cá nhân khởi kiện mà là tập thể khởi kiện!
Giáo dân ở đây vẫn cứ mê muội không biết những hành vi của họ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà vẫn cứ nghe theo sự sai khiến, điều khiển của những linh mục để thực hiện theo ý đồ của họ.

15:27 15 tháng 3, 2017 Reply

Ai cũng có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Giáo dân thiên chúa giáo cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên những giáo dân này lại bị các linh mục trong các giáo xứ của họ tự biến thành những người xấu khi nghe theo sự chỉ đạo của linh mục và làm những việc trái với pháp luật.

11:11 29 tháng 3, 2017 Reply

Chưa từ bỏ ý đồ gây chuyện của mình sau sự kiện 14/2/2017, mới đây nhất, Linh mục GB Nguyễn Đình Thục gửi đơn tố cáo nhà cầm quyền Nghệ An gửi đến Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An​​​, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và Sở Công an tỉnh Nghệ An.

11:13 29 tháng 3, 2017 Reply

Ở đây không phủ nhận sự cố gắng của Lm này trong việc hiểu và ứng dụng các văn bản luật. Việc trích dẫn khá đầy đủ các quy định liên quan cho thấy điều đó. Song, với một vấn đề liên quan đến nhiều văn bản luật như cơ chế đại diện trong khởi kiện tập thể thì từng đó hiểu biết là chưa đủ.

14:36 31 tháng 3, 2017 Reply

có một thực tế dễ thấy, đa phần bà con đi khởi kiện Formosa 14/2/2017 vừa qua hầu hết là thuộc Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cộng với việc Giáo xứ Song Ngọc được công nhận danh nghĩa pháp nhân nên bản chất của vấn đề không còn là cá nhân khởi kiện mà là tập thể khởi kiện!

09:02 30 tháng 4, 2017 Reply

đầu đơn không có ghi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vệt Nam tức là không nhận mình là công dân của Việt Nam thì lấy tư cách gì mà tố cáo. Vậy mà cả một giáo phận cũng có thể tôn ông ta lên như một vị thánh thần thật là khó hiểu. hơn nữa Mở đầu là thể loại khiếu kiện, nghe có vẻ rất ôn hòa, sau đó là bắt đầu bày trò "chính quyền cản trở" mà trên thực tế thì khiếu kiện mà chả có cơ sở pháp lí đầy đủ để sau đó gây xung đột và kết thúc bằng một màn la làng điêu luyện, phải chăng có thế lực nào đó sau lưng ông, chỉ đường mở lối cho ông, chứ sao linh mục lại thích quan tâm, can dự vào mấy cái chuyện này

00:31 8 tháng 5, 2017 Reply

Ở đây không phủ nhận sự cố gắng của Lm này trong việc hiểu và ứng dụng các văn bản luật. Việc trích dẫn khá đầy đủ các quy định liên quan cho thấy điều đó. Song, với một vấn đề liên quan đến nhiều văn bản luật như cơ chế đại diện trong khởi kiện tập thể thì từng đó hiểu biết là chưa đủ.

08:06 8 tháng 5, 2017 Reply

có một thực tế dễ thấy, đa phần bà con đi khởi kiện Formosa 14/2/2017 vừa qua hầu hết là thuộc Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cộng với việc Giáo xứ Song Ngọc được công nhận danh nghĩa pháp nhân nên bản chất của vấn đề không còn là cá nhân khởi kiện mà là tập thể khởi kiện!

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!