09/04/2017

* Nói không với tà đạo Pháp luân công

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 09/04/2017 | 9.4.17

Phật Tử

Thượng Tọa Thích Nhật Từ khẳng định: “Nghị quyết tại Đại Lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc năm 2010 tại Thái Lan đã nêu rõ: “Các vị tăng thống và lãnh đạo Phật Giáo trên toàn cầu không được cho phép Tăng Ni Phật Tử đi theo trường phái Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí bởi vì đây là trường phái mượn danh nghĩa của Đạo Phật để phục vụ cho mục đích chính trị".
Thượng Tọa Thích Vân Phong cho biết thêm: “Đại lễ Phật Đản ở Thái Lan vào tháng 5 năm 2006, Hội nghị Phật giáo Quốc tế đã ban hành pháp lệnh, trong đó nêu rõ: "Pháp Luân Công trái với giáo lý căn bản của Phật giáo," và chính thức tuyên bố giáo phái "Pháp Luân Công" không phải là một giáo phái của Phật giáo. Giáo chủ Pháp Luân công Lý Hồng Chí thấy bên Đạo chia ra Đạo Gia và Đạo Giáo nên cũng bắt chước, tự nhận Pháp Luân Công là Phật Đạo, rồi cho đạo ấy là Phật Gia, còn đạo Phật là Phật Giáo. Lấy danh Phật gia để thâu nạp tín đồ. Khi có tín đồ thì bài xích Phật Giáo, xem thường đức Phật Thích Ca Mâu Ni.”

Pháp Luân Công do Lý Hồng Chí sáng lập ra. Lý Hồng Chí là lãnh tụ của phong trào Thiên An Môn. Khi phong trào đó bị giải thể, Lý Hồng Chí đã sử dụng phương pháp Pháp Luân Công, trong đó nội dung gần 60% từ Đạo Phật và 40% là của khí công truyền thống võ học Trung Quốc. Lấy hình ảnh Pháp Luân của đạo Phật để truyền bá ra một trường phái tôn giáo mới nhằm mục đích phục vụ cho chính trị (do bối cảnh chính trị Trung Quốc thời bấy giờ). Phong trào đó lan rộng và bị trấn áp bởi chính quyền Trung Quốc. Hiện tại nhiều quốc gia đã cấm Lý Hồng Chí và các đồ đệ. 

Khi Pháp Luân Công tràn vào Việt Nam, ban đầu nó còn tỏ ra hướng thiện, hướng đạo, dưỡng tâm nhưng khi  đã có chỗ đứng, có đệ tử nhiều thì bắt đầu lộ rõ mưu đồ chính trị. Các tài liệu tán phát cho đệ tử, tín hữu công khai tuyên bố, kêu gọi lật đổ chế độ cộng sản. Một số nhóm tín đồ Pháp Luân Công đã trương khẩu hiệu đã phá chế độ, âm mưu giật tượng, đập phá lăng Hồ Chí Minh nên bị bắt.

Pháp Luân Công chú trọng vào việc luyện thân. Nhưng một khi luyện thân sẽ dẫn đến chấp thân và cho rằng thân này là quan trọng, và khi chấp thân như vậy thì chấp ngã tăng lên. Lúc đó, ta sẽ thấy cái tôi mình là quan trọng. Một khi một con người thấy cái tôi mình là quan trọng thì người đó sẽ tăng trưởng bản ngã, sẽ hơn thua, ngang tàn, kiêu ngạo, đố kỵ, tham lam, dâm dục... 

Trong khi Đức Phật dạy rằng tu phải vô ngã, phải quán thân vô thường, biết rõ toàn thân để an trú tâm, đồng thời suy nghiệm thân này là vô thường, sẽ tàn hoại theo năm tháng, sẽ chết sẽ mục rã, xương thành bụi và chẳng còn lại gì. Ta phải quán thân vô thường để phá chấp thân. Sai một li thì đi một dặm vì một bên Đức Phật dạy phải phá chấp thân. Còn một bên dạy luyện thân mà người tu lại tin theo, lại chấp thân. Dẫn tới đi ngược lại con đường giải thoát của Phật. Chấp thân để luyện thân là ràng buộc, tăng sự dâm dục và đau khổ. Nên khi luyện thân thì biết ngay tà đạo và sai lầm.
Khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề, Ma Vương đã hiện ra và nói rằng, vào thời mạt Pháp thì toàn bộ ma con ma cháu sẽ trà trộn và mượn danh nghĩa đạo Phật để phá hoại Chánh Pháp. Pháp Luân Công đã và đang mượn danh nghĩa của đạo Phật nhưng lại đi ngược lại những điều Phật dạy là không quán thân vô thường, không diệt bản ngã và không diệt dâm dục. Những người luyện tập trường phái này chỉ càng khiến dâm dục và kiêu mạn ầm ầm kéo lên trong tâm.

Không chỉ dừng lại ở việc xuyên tạc giáo lý đạo Phật, Pháp Luân Công đang dùng rất nhiều thủ đoạn để chống phá các trang web Phật Giáo nhằm làm lung lay đạo tâm nơi Phật Tử bằng cách kết bạn rồi gửi những tin nhắn dụ dỗ Phật Tử. Đồng thời, xuyên tạc và bài trừ các trang mạng dám vạch trần sự thật về Pháp Luân Công.

Kính thưa quý Phật Tử và đạo hữu, đạo tâm (tức là tình yêu đạo) chính là thứ quý giá nhất của mỗi người Phật Tử chúng ta. Nếu chúng ta mất tất cả, kể cả sinh mạng, nhưng nếu vẫn còn đạo tâm thì kiếp sau vẫn sẽ tìm được Chánh Pháp. Nhưng nếu mất đi đạo tâm rồi thì vô lượng kiếp không thể tìm được Chánh Pháp và rất dễ sa vào tà đạo mà đọa địa ngục.

Các tà môn ngoại đạo luôn tìm cách đánh phá và phá hoại đạo tâm nơi Phật Tử. Môt khi Phật Tử đã nghi ngờ về giáo pháp của Đức Phật rồi thì rất dễ bị sai khiến đi lầm đường lạc lối, tạo tội và đọa lạc. 

Là người tu học Phật, thì chúng ta biết Phật Pháp chính là phương thuốc kỳ diệu để chữa trị mọi nỗi khổ niềm đau. Đức Phật được gọi là Pháp Vương- vua của chân lý và còn được gọi là Đại Y Vương- vua của thầy thuốc. Không ai có thể hơn Đức Phật về vấn đề trị được khổ đau. Do đó chúng ta không nên đi theo bất kỳ một nhân vật nào khác. Về mặt sức khỏe thì đạo Phật đã có pháp môn Thiền Định, mỗi ngày dành ra 30 phút để tọa thiền cũng đủ để người bệnh phục hồi sức khỏe mà không cần phải nương theo bất kỳ tà môn ngoại đạo nào.

21 nhận xét

21:49 9 tháng 4, 2017 Reply

Là người tu học Phật, thì chúng ta biết Phật Pháp chính là phương thuốc kỳ diệu để chữa trị mọi nỗi khổ niềm đau. Đức Phật được gọi là Pháp Vương- vua của chân lý và còn được gọi là Đại Y Vương- vua của thầy thuốc. Không ai có thể hơn Đức Phật về vấn đề trị được khổ đau. Do đó chúng ta không nên đi theo bất kỳ một nhân vật nào khác. Về mặt sức khỏe thì đạo Phật đã có pháp môn Thiền Định, mỗi ngày dành ra 30 phút để tọa thiền cũng đủ để người bệnh phục hồi sức khỏe mà không cần phải nương theo bất kỳ tà môn ngoại đạo nào.

10:56 10 tháng 4, 2017 Reply

tất cả là do âm mưu của linh mục Hợp

14:23 10 tháng 4, 2017 Reply

nếu như là vì ông linh mục nguyễn Thái hợp thì ông này kinh khủng quá. Tại sao lại ó thê rhanhf động như vậy được ., ông ta muốn biến VN này thành nhà riêng thành đạo riêng của ông ta chắc. cái thứ linh mục phản đạo như ông ta có lẽ người dân sẽ sớm nhận ra và bài trừ thôi

15:04 10 tháng 4, 2017 Reply

Pháp Luân Công ở Việt Nam mặc dù luôn tuyên truyền là thu hút đệ tử tập luyện nâng cao trí tuệ, sức khỏe nhưng thực chất lại có nhiều hoạt động gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản, vi phạm pháp luật Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác và nhìn nhận rõ chân tướng, âm mưu của những đối tượng đang muốn tuyên truyền, phát triển Pháp Luân Công ở Việt Nam.

18:21 10 tháng 4, 2017 Reply

Tôn giáo đúng nghĩa thì phải hướng con người ta tới cái tốt đẹp chứ không phải cổ xúy, xúi dục người ta đi phá làng, phá nước. Pháp luân công vốn là một thứ sinh ra không phải là tôn giáo cho nên tất yếu nó đưa con người ta tới chỗ sai lầm, lạc lối. Đối với bọn thù địch, phản động thì Pháp luân công lại là một chiêu bài, công cụ để chúng làm mất đoàn kết trong nhân dân, trong xã hội ta, từ đó chúng có cơ hội nhảy vào phá hoại. Việc bài trừ Pháp luân công là cần thiết để bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Nhà nước ta.

21:49 10 tháng 4, 2017 Reply

Đại lễ Phật Đản ở Thái Lan vào tháng 5 năm 2006, Hội nghị Phật giáo Quốc tế đã ban hành pháp lệnh, trong đó nêu rõ: "Pháp Luân Công trái với giáo lý căn bản của Phật giáo," và chính thức tuyên bố giáo phái "Pháp Luân Công" không phải là một giáo phái của Phật giáo. Mọi người hãy cảnh giác và nói không với tà đạo này!

22:32 10 tháng 4, 2017 Reply

Pháp Luân Công đã và đang mượn danh nghĩa của đạo Phật nhưng lại đi ngược lại những điều Phật dạy là không quán thân vô thường, không diệt bản ngã và không diệt dâm dục. Những người luyện tập trường phái này chỉ càng khiến dâm dục và kiêu mạn ầm ầm kéo lên trong tâm.

23:19 10 tháng 4, 2017 Reply

ngày xưa trung quốc nó mạnh tay với cái tà đạo này mới giữ được chính quyền XHCN đấy.tuy trung quốc xấu nhưng về vấn đề dẹp bọn phản loạn núp bóng các loại hình dân chủ,nhân quyền,tà đạo, dân tộc tôn giáo,...thì mình nên học hỏi nó.đối với đám này phải mạnh tay.ko là mất chế độ như chơi

09:16 11 tháng 4, 2017 Reply

đã có không ít bài viết về tà đạo Pháp luân công rồi, không phải là một bộ phận của Phật giáo mà nó chỉ mang danh như vậy đi rao giảng mê tín dị đoan, nhằm mục đích mưu đồ chính trị, Thượng Tọa Thích Nhật Từ cũng đã khẳng định Pháp Luân Công" không phải là một giáo phái của Phật giáo, mỗi phật tử nên tự cảnh giác trước tà đạo này

21:49 25 tháng 4, 2017 Reply

Linh mục Nguyễn Thái Hợp thì liên quan gì đến pháp luân công chứ. Lm Hợp là của thiên chúa giáo. Còn pháp luân công đó có nội dung gần 60% từ Đạo Phật và 40% là của khí công truyền thống võ học Trung Quốc. Lấy hình ảnh Pháp Luân của đạo Phật để truyền bá ra một trường phái tôn giáo mới nhằm mục đích phục vụ cho chính trị (do bối cảnh chính trị Trung Quốc thời bấy giờ). Phong trào đó lan rộng và bị trấn áp bởi chính quyền Trung Quốc. Hiện tại nhiều quốc gia đã cấm Lý Hồng Chí và các đồ đệ.

22:14 25 tháng 4, 2017 Reply

Khi Pháp Luân Công tràn vào Việt Nam, ban đầu nó còn tỏ ra hướng thiện, hướng đạo, dưỡng tâm nhưng khi đã có chỗ đứng, có đệ tử nhiều thì bắt đầu lộ rõ mưu đồ chính trị. Các tài liệu tán phát cho đệ tử, tín hữu công khai tuyên bố, kêu gọi lật đổ chế độ cộng sản. Một số nhóm tín đồ Pháp Luân Công đã trương khẩu hiệu đã phá chế độ, âm mưu giật tượng, đập phá lăng Hồ Chí Minh nên bị bắt.
Cần phải củng cố chứng cứ để đập tan tà môn ngoại đạo này.

22:48 25 tháng 4, 2017 Reply

Pháp Luân Công chú trọng vào việc luyện thân. Nhưng một khi luyện thân sẽ dẫn đến chấp thân và cho rằng thân này là quan trọng, và khi chấp thân như vậy thì chấp ngã tăng lên. Lúc đó, ta sẽ thấy cái tôi mình là quan trọng. Một khi một con người thấy cái tôi mình là quan trọng thì người đó sẽ tăng trưởng bản ngã, sẽ hơn thua, ngang tàn, kiêu ngạo, đố kỵ, tham lam, dâm dục...

19:27 2 tháng 5, 2017 Reply

Việc tự do tín ngưỡng luôn được nhà nước ta ưu tiên nhưng Tôn giáo đúng nghĩa thì phải hướng con người ta tới cái tốt đẹp chứ không phải cổ xúy, xúi dục người ta đi phá làng, phá nước. Pháp luân công vốn là một thứ sinh ra không phải là tôn giáo cho nên tất yếu nó đưa con người ta tới chỗ sai lầm, lạc lối, chứ không phải là lừa dối lợi dụng.

00:36 5 tháng 5, 2017 Reply

tà đạo pháp luân công bắt nguồn từ trung quốc, ban đầu do có hiệu quả đến sức khỏe và tư tưởng đã lôi kéo nhiều người tham gì, với tham vọng của lý hồng chí cộng với việc được các thế lực bên ngoài hỗ trợ thì hoạt động của PLC ngày càng có những biểu hiện tiêu cức, tại VN mình vẫn chưa thấy có gì đặc sắc ngoài vụ thằng kiên này

00:38 5 tháng 5, 2017 Reply

Kính thưa quý Phật Tử và đạo hữu, đạo tâm (tức là tình yêu đạo) chính là thứ quý giá nhất của mỗi người Phật Tử chúng ta. Nếu chúng ta mất tất cả, kể cả sinh mạng, nhưng nếu vẫn còn đạo tâm thì kiếp sau vẫn sẽ tìm được Chánh Pháp. Nhưng nếu mất đi đạo tâm rồi thì vô lượng kiếp không thể tìm được Chánh Pháp và rất dễ sa vào tà đạo mà đọa địa ngục.

13:48 5 tháng 5, 2017 Reply

Cái pháp Lôm Côm này nghe lâu lắm rồi nhưng chưa được diện kiến phát nào nhưng nghe thấy tà đạo lắm. Lần mình đọc được cái tờ rơi của hội này mà toàn thấy tuyên truyền cái khỉ gió gì chả liên quan đến sức khỏe. Nhảm ơi nhảm hóa ra tà đạo

15:41 5 tháng 5, 2017 Reply

Khi Pháp Luân Công tràn vào Việt Nam, ban đầu nó còn tỏ ra hướng thiện, hướng đạo, dưỡng tâm nhưng khi đã có chỗ đứng, có đệ tử nhiều thì bắt đầu lộ rõ mưu đồ chính trị. Cái này không khác gì cái nhóm NoU đã làm trong thời gian qua đó thôi.

16:54 5 tháng 5, 2017 Reply

Lấy hình ảnh Pháp Luân của đạo Phật để truyền bá ra một trường phái tôn giáo mới nhằm mục đích phục vụ cho chính trị (do bối cảnh chính trị Trung Quốc thời bấy giờ). Phong trào đó lan rộng và bị trấn áp bởi chính quyền Trung Quốc. Hiện tại nhiều quốc gia đã cấm Lý Hồng Chí và các đồ đệ.
Chính vì những ý đồ chính trị đã làm mất đi bản chất tốt đẹp của bộ môn này!

16:55 5 tháng 5, 2017 Reply

Pháp Luân Công đang dùng rất nhiều thủ đoạn để chống phá các trang web Phật Giáo nhằm làm lung lay đạo tâm nơi Phật Tử bằng cách kết bạn rồi gửi những tin nhắn dụ dỗ Phật Tử. Đồng thời, xuyên tạc và bài trừ các trang mạng dám vạch trần sự thật về Pháp Luân Công.

16:57 5 tháng 5, 2017 Reply

Các tà môn ngoại đạo luôn tìm cách đánh phá và phá hoại đạo tâm nơi Phật Tử. Môt khi Phật Tử đã nghi ngờ về giáo pháp của Đức Phật rồi thì rất dễ bị sai khiến đi lầm đường lạc lối, tạo tội và đọa lạc.

18:59 6 tháng 5, 2017 Reply

Là người tu học Phật, thì chúng ta biết Phật Pháp chính là phương thuốc kỳ diệu để chữa trị mọi nỗi khổ niềm đau. Đức Phật được gọi là Pháp Vương- vua của chân lý và còn được gọi là Đại Y Vương- vua của thầy thuốc. Không ai có thể hơn Đức Phật về vấn đề trị được khổ đau. Do đó chúng ta không nên đi theo bất kỳ một nhân vật nào khác. Về mặt sức khỏe thì đạo Phật đã có pháp môn Thiền Định, mỗi ngày dành ra 30 phút để tọa thiền cũng đủ để người bệnh phục hồi sức khỏe mà không cần phải nương theo bất kỳ tà môn ngoại đạo nào.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!