25/05/2017

* Lí do bà PGĐ Công an Đắc Lắc bị chửi

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 25/05/2017 | 25.5.17

Mẹ Đốp

Dưới đây là tường trình của BBC Vietnamese về lí do bà Nguyễn Thị Xuân, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Lắc, hiện là Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắc bị dư luận chửi: "Bà Nguyễn Thị Xuân, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Daklak, đề nghị bổ sung quy định vào khoản 2, điều 155 (Tội bôi nhọ), điều 156 (Tội vu khống) tình tiết phạm tội đối với lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Tuy nhiên, một số luật sư và nhà hoạt động dân sự tại Việt Nam cho rằng bổ sung các nội dung trên là không hợp lý. Nhà hoạt động Phạm Lê Vương Các cho rằng đề nghị của bà Xuân không phù hợp với vai trò của đại biểu Quốc Hội. "Đại biểu Quốc hội phải phản ánh tiếng nói nguyện vọng của người dân. Người này thay vì phản ánh theo nguyện vọng của dân thì lại quay sang bảo vệ lãnh đạo," ông nói với BBC. http://bbc.in/2rAa1d1". 
Thông tin về đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Nguồn: Internet). 

Khá khen cho một số luật sư và nhà hoạt động dân sự tại Việt Nam, trong đó có "Nhà hoạt động Phạm Lê Vương Các" với ý kiến cho rằng: "Đại biểu Quốc hội phải phản ánh tiếng nói nguyện vọng của người dân. Người này thay vì phản ánh theo nguyện vọng của dân thì lại quay sang bảo vệ lãnh đạo". Nhưng xem chừng nó cho thấy một não trạng định kiến, hẹp hòi và thiếu hiểu biết. Luận giải sau đây cho thấy rõ điều đó: 

Về địa vị pháp lý: "Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn địa diện cho nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội". 

Nhưng về nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu Quốc hội bao gồm: 

"- Chịu trách nhiệm trước cử tri, đồng thời chịu trách nhiệm trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình;

- Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan; phải báo cáo trước cử tri mỗi năm ít nhất một lần về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình;

- Có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia quản lý nhà nước;

- Có nhiệm vụ tham gia các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các cuộc họp của tổ đại biểu Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;

- Có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật ra trước Quốc hội, dự án pháp lệnh ra trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định;

- Có trách nhiệm tiếp công dân. Khi nhận được kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc và theo dõi việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo đó trong thời hạn theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo;

- Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thoả đáng, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người đứng đầu cơ quan hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan hữu quan cấp trên của cơ quan đó giải quyết;

- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc của công dân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi trái pháp luật đó. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo cho đại biểu Quốc hội biết việc giải quyết. Quá thời hạnh nói trên mà cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị không trả lời thì đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên, đồng thời báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định;

- Khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân. người đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp và đáp ứng những yêu cầu của đại biểu Quốc hội....". 

Xin lưu ý những từ gạch chân. Theo đó đúng là đại biểu Quốc hội là đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của người dân. Nhưng xin thưa "nguyện vọng", "ý chí" ấy phải trên cơ sở hài hòa với ý chí, nguyện vọng của các chủ thể khác và điều quan trọng hơn là ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. Việc bất chấp "ý chí", "nguyện vọng" của các chủ thể khác để bảo vệ "ý chí", "nguyện vọng" của người dân không khác gì bắt Đại biểu Quốc hội phải vi phạm pháp luật, chà đạp lên các chủ thể khác. Đó là điều mà xét dưới khía cạnh nào đi nữa thì đều khó mà châp nhận. 

Thứ hai, có một thực tế dễ thấy là do đặc thù nên đại biểu Quốc hội tại Việt Nam đa phần là người kiêm nhiệm. Trường hợp bà Xuân là đại biểu Quốc hội nhưng bà vừa là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắc. Và đứng trên nhiệm vụ của mình, với mục đích để đảm bảo an ninh, trật tự thì cũng thông qua diễn đàn quốc hội họ đương nhiên có quyền đề đạt những ý kiến cá nhân góp phần giúp bản thân thực hiện tốt, đúng chức trách, nhiệm vụ của mình. 

Chính vì vậy, chỉ có những kẻ không hiểu chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội cũng như không hiểu tính đặc thù của cơ quan lập pháp tại Việt Nam mới buông lời chửi bà Xuân! 

14 nhận xét

11:08 25 tháng 5, 2017 Reply

những phát biểu đóng góp của bà như vậy mà lại nhận những lời chỉ trích của những kẻ thiếu hiểu biết thì thật nực cười, với nhiệm vụ chức trách của một đại biểu quôc hội thì việc nêu ra ý kiến đóng góp đó là hoàn toàn hợp lí mà chính bà Xuân một Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắc,đứng trên nhiệm vụ của mình, với mục đích để đảm bảo an ninh, trật tự thì cũng thông qua diễn đàn quốc hội họ đương nhiên có quyền đề đạt những ý kiến cá nhân góp phần giúp bản thân thực hiện tốt, đúng chức trách, nhiệm vụ của mình

21:16 25 tháng 5, 2017 Reply

Việc bảo vệ lãnh đạo chẳng phải cũng là một trong những biện pháp đảm bảo uy tín của Đảng, Nhà nước, đảm bảo vị thế của Việt Nam trước những hành vi bôi nhọ, xuyên tạc nhằm mục đích hạ bệ uy tín của các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta hay sao. Thử hỏi liệu có quốc gia nào muốn hợp tác với ta khi mà họ đọc được những thông tin xuyên tạc sự thật, bôi nhọ danh dự về các cán bộ, lãnh đạo của ta đây?

21:18 25 tháng 5, 2017 Reply

Danh dự, uy tín của cán bộ lãnh đạo đất nước không phải chỉ đơn thuần là danh dự, nhân phẩm của họ như những người khác. Mà đó còn là hình ảnh đại diện cho toàn thể người dân Việt Nam, địa diện cho Nhà nước Việt Nam làm việc với các quốc gia. Uy tín, hình ảnh của cán bộ lãnh đạo càng tốt thì việc hợp tác càng suôn sẻ thuận lợi thôi. Nên việc tăng mức phạt đối với hành vi bôi nhọ danh dự, nhân phẩm cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước là hợp lý đó chứ nhỉ?

21:24 25 tháng 5, 2017 Reply

có một thực tế dễ thấy là do đặc thù nên đại biểu Quốc hội tại Việt Nam đa phần là người kiêm nhiệm. Trường hợp bà Xuân là đại biểu Quốc hội nhưng bà vừa là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắc. Và đứng trên nhiệm vụ của mình, với mục đích để đảm bảo an ninh, trật tự thì cũng thông qua diễn đàn quốc hội họ đương nhiên có quyền đề đạt những ý kiến cá nhân góp phần giúp bản thân thực hiện tốt, đúng chức trách, nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy, chỉ có những kẻ không hiểu chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội cũng như không hiểu tính đặc thù của cơ quan lập pháp tại Việt Nam mới buông lời chửi bà Xuân!

21:56 25 tháng 5, 2017 Reply

Hơ thế đại biểu quốc hội không phải nhân dân à. Anh có văn hóa, có tri thức, không bôi nhọ danh dự của ai thì việc bổ sung thêm vào 2 điều luật kia có ảnh huởng gì đâu. Đúng là có tật giật mình

21:59 25 tháng 5, 2017 Reply

Quá đúng. Cán bộ lãnh đạo đất nuớc họ là đầy tớ của nhân dân nhưng không phải là nhân dân muốn bôi nhọ, chửi bới thế nào cũng được. Họ cũng là một công dân, cũng có nhân phẩm, danh dự và có quyền đuợc pháp luật bảo vệ. Hơn nữa họ chính là bộ mặt của quốc gia mà

22:03 25 tháng 5, 2017 Reply

Thì âm mưu của bè lũ phản động là chúng chỉ tập trung bôi nhọ, xuyên tạc, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nuớc hòng hạ uy thế của ta trên truờng quốc tế mà. Nếu 2 điều luật trên đuợc bổ sung thì chẳng khắc nào cái gọng kìm đối với chúng Nên chúng giãy nảy lên thì cũng đúng thôi

22:20 25 tháng 5, 2017 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
22:20 25 tháng 5, 2017 Reply

Đây cũng thực chất chỉ là một chiêu trò của bọn phản động chứ tôi thấy ý kiến của bà Xuân cũng không có gì là k hợp lý hay vượt ra khỏ trách nhiệm của mình,bà Xuân là đại biểu Quốc hội nhưng bà vừa là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắc. Và đứng trên nhiệm vụ của mình, với mục đích để đảm bảo an ninh, trật tự thì cũng thông qua diễn đàn quốc hội họ đương nhiên có quyền đề đạt những ý kiến cá nhân góp phần giúp bản thân thực hiện tốt, đúng chức trách, nhiệm vụ của mình.

22:25 25 tháng 5, 2017 Reply

Người ta nói những thông tin liên quan đến chuyên ngành cũng như chuyên môn của họ, những phát biểu của bà phó giám đốc công an tỉnh Đắc Lắc chẳng có vấn đề gì cả đúng là chỉ có những kẻ không hiểu chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội cũng như không hiểu tính đặc thù của cơ quan lập pháp tại Việt Nam mới buông lời chửi bà Xuân.

20:24 26 tháng 5, 2017 Reply

Nghe thấy mùi BBC đã biết là không ổn tẹo nào rồi. Chính xác là Đại biểu quốc hội phải đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, nhưng cũng dựa trên sự hài hòa về nhiều mặt và nhất là đảm bảo mặt pháp luật. Người ta cứ mặc định cứ ý kiến của "người dân" mới là đúng, chả hiểu sao. Bà Xuân bị chửi sấp mặt cũng đúng, nhưng trong trường hợp này thì những kẻ chửi tôi thấy còn lố hơn rất nhiều.

15:14 1 tháng 6, 2017 Reply

có một thực tế dễ thấy là do đặc thù nên đại biểu Quốc hội tại Việt Nam đa phần là người kiêm nhiệm. Trường hợp bà Xuân là đại biểu Quốc hội nhưng bà vừa là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắc. Và đứng trên nhiệm vụ của mình, với mục đích để đảm bảo an ninh, trật tự thì cũng thông qua diễn đàn quốc hội họ đương nhiên có quyền đề đạt những ý kiến cá nhân góp phần giúp bản thân thực hiện tốt, đúng chức trách, nhiệm vụ của mình.

19:23 1 tháng 6, 2017 Reply

chỉ có những kẻ không hiểu chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội cũng như không hiểu tính đặc thù của cơ quan lập pháp tại Việt Nam mới buông lời chửi bà Xuân!

15:37 2 tháng 6, 2017 Reply

chỉ có những kẻ không hiểu chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội cũng như không hiểu tính đặc thù của cơ quan lập pháp tại Việt Nam mới buông lời chửi bà Xuân! đúng chỉ có nhung kẻ vô học mới nhạo bám danh dự người khác

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!