05/05/2017

* Đừng đùa với ông "Tổng Trọng"

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 05/05/2017 | 5.5.17

Kính Chiếu Yêu

Sau cú "rút dây động rừng" đối với ông Đinh La Thăng, cụ "Tổng Trọng" lại ra tiếp một "chưởng" nữa làm rúng động quan trường. Thành lập 8 đoàn công tác để kiểm tra 20 Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vậy là, sau các "Thượng thư" như Bộ Công, các "Vương gia" đầu tỉnh đứng ngồi không yên trong các "biệt phủ".


                      Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo kế hoạch số 64-KH/BCĐTW về phòng chống tham nhũng thì lần này, nội dung kiểm tra, giám sát là "việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm". Giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát, báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 30/10 tới.

Do đây là việc kiểm tra, giám sát của Đảng nên mục tiêu đề ra là "nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện "suy thoái", “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ".

Trong đó, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhằm tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian tới.

Bấy lâu nay, trong thiết chế "Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện", nguyên tắc bất di bất dịch là theo một trình tự: Đảng nắm tình hình, ra nghị quyết -> Chính quyền xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện -> Đảng kiểm tra, đánh giá. Vai trò lãnh đạo của Đảng hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Vì vậy, Đảng trong sạch, vững mạnh thì Chính quyền trong sạch, vững mạnh và ngược lại.

Bức xúc xã hội ngày nay không phải là sự lựa chọn Cương lĩnh, Đường lối mà là nạn tham nhũng. Uy tín của Đảng trong cách mạng xã hội là tuyệt đối, không ai có thể phủ nhận nhưng tham nhũng, suy thoái đạo đức và tư tưởng đang làm lung lay lòng tin của nhân dân. Không chống được tham nhũng, suy thoái thì nguy cơ sụp đổ là không tránh khỏi.

Bởi vậy, những quyết sách quyết liệt chống tham nhũng, suy thoái, tự diễn biến của ông Tổng Bí thư đang được nhân dân kỳ vọng và ủng hộ.

Tuy nhiên, đây là một mặt trận đầy khó khăn, thử thách bởi căn bệnh đã khá trầm kha và phổ biến, lây lan đến hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động xã hội; Nhóm lợi ích đã quá mạnh và có mặt ở mọi nơi; Quyền lực bị trói tay do nhúng chàm; Nhân dân -lực lượng cách mạng- lung lay lòng tin, thủ tiêu đấu tranh.

Bọn cơ hội, thù địch thì tìm mọi cách để chia rẻ nội bộ bằng luận điệu "đấu đá phe phái", bôi nhọ những người chính trực, kích động những người thất thế. Vài ngày trước hội nghị TƯ 5 rộ lên những "tiên đoán" về "thay thế Tổng bí thư", "nhất thể hóa", "quyết đấu" nội bộ, nhóm lợi ích cản đường chống tham nhũng, chê bai ông "Trọng lú"...

Hôm nay (5-10/5), Hội nghị Trung ương 5 đã khai mạc và sẽ thảo luận các chủ đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Công việc nội bộ Đảng, chỉ đề cập đến cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Từng bước, chắc chắn và rất bài bản ông "Tổng Trọng" đang chứng tỏ tài chèo lái con thuyền cách mạng của Đảng, của dân tộc.

39 nhận xét

15:12 5 tháng 5, 2017 Reply

Ở phương diện cá nhân, tôi rất ủng hộ ông Đinh La Thăng vì những việc làm của ông trong ngành Giao thông và trên cương vị Bí thư Thành Uỷ TP. HCM. Tôi nghĩ rằng đa số người dân cũng đồng ý với tôi về quan điểm này. Rõ ràng, ông Đinh La Thăng đã có những đóng góp rất lớn và thiết thực trên cả hai cương vị ấy. Ông cũng là một trong rất ít những chính khách ở Việt Nam dám nói thẳng, chỉ thẳng và có tư duy đổi mới mạnh mẽ trong hệ thống bộ máy.

15:17 5 tháng 5, 2017 Reply

Kể từ khi về làm Bí thư Thành uỷ TP. HCM, ông Thăng đã có những chỉ đạo rất sát và quyết liệt, góp phần tạo ra những thay đổi rất rõ nét và căn bản trong Bộ máy Chính quyền TP cũng như trong Dân chúng. Có thể nói, ông Đinh La Thăng đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho người Dân TP. HCM và cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều địa phương khác trong cả Nước. Ông cho người Dân niềm tin rằng mọi cái sẽ thay đổi và thay đổi tích cực để TP. HCM là nơi đáng sống, hấp dẫn Nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trên thực tế, điều này đã và đang xảy ra. Rất nhiều người Dân ở các địa phương khác cũng đã từng mong ước có một vị lãnh đạo như ông Đinh La Thăng ở địa phương của họ để thúc đẩy và tạo ra những lề lối và cách làm việc hướng về Nhân dân thiết thực và hiệu quả hơn

15:33 5 tháng 5, 2017 Reply

Sẽ có một cuộc chấn chỉnh nghiêm túc bộ máy lãnh đạo từ trung ương đến địa phương vẫn biết Đinh La Thăng cũng là một trong rất ít những chính khách ở Việt Nam dám nói thẳng, chỉ thẳng và có tư duy đổi mới mạnh mẽ trong hệ thống bộ máy. Nhưng đứng trước pháp luật thì tất cả mọi người đều phải bình đẳng.

15:34 5 tháng 5, 2017 Reply

Thú thật, nhiều lúc tình cảm của tôi dành cho ông Đinh La Thăng đạt đến mức ngưỡng mộ. Tuy nhiên, khi xét về những sai phạm của ông Đinh La Thăng theo như kết luật của Uỷ ban Kiểm tra TW (UBKT), tôi cho rằng những sai phạm, dù người đó là ai, cũng cần phải được xử lý theo tinh thần của Pháp luật hiện hành, không bênh vực nhưng cũng không loại trừ. Đó là cách duy nhất để cũng cố và giữ vững kỷ cương, phép nước. Đó cũng là cách duy nhất để tạo ra sự công bằng trong xã hội.

15:35 5 tháng 5, 2017 Reply

Theo như thông tin trên, lần này Đảng ta đã quyết tâm diệt tận gốc những thành viên sâu mọt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc phát triển của đất nước. Do đây là việc kiểm tra, giám sát của Đảng nên mục tiêu đề ra là "nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện "suy thoái", “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ".

15:39 5 tháng 5, 2017 Reply

Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với nền kinh tế của đất nước ta nói riêng và đời sống nói của nhân dân, sức mạnh của tổ quốc nói chung. Mặc dù chỉ mới ở mức độ họp triển khai nhưng có thể thấy được quyết tâm cũng như sự dám nhìn nhận cái sai của đảng tuy rằng có hơi muộn, hy vọng sau cuộc họp này nó sẽ nhanh chóng triển khai, là một liều thuốc chứa căn bệnh "trầm kha" của đất nước ta hiện nay nếu muốn đổi mới và phát triển.

15:40 5 tháng 5, 2017 Reply

Theo như hoạt động Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện đất nước. Trình tự điều hành của Đảng từ Trung ương đến cơ sở sẽ là : Đảng nắm tình hình, ra nghị quyết -> Chính quyền xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện -> Đảng kiểm tra, đánh giá. Vai trò lãnh đạo của Đảng hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Vì vậy, Đảng trong sạch, vững mạnh thì Chính quyền trong sạch, vững mạnh và ngược lại.

15:40 5 tháng 5, 2017 Reply

Có công thì thưởng, có lỗi thì phạt. Luật pháp bất vị thân!. Dù chưa biết hình thức kỷ luật của Bộ chính trị đối với ông Đinh La Thăng là như thế nào. Tôi, với tư cách là một người Dân bình thương, thành thật cảm ơn ông Đinh La Thăng về những lời nói thẳng thắn, những việc làm vì người Dân trên cương vị Bộ trưởng Bộ GTVT và Bí thư Thành Uỷ TP. HMC. Cho đến bây giờ, tôi vẫn ủng hộ ông và xin chúc ông sức khoẻ, bình an và mọi điều tốt lành. Trân trọng

15:44 5 tháng 5, 2017 Reply

Bây giờ đang tốt mà, làm thì phải có cái sai, cái đúng. Cái sai nhất thời và theo thời điểm vì nhiều nguyên nhân. Hiện giờ đang làm tốt thì để cho cái tốt tiếp tục vì đã lâu lắm rồi TP. HCM mới có được một hướng phát triển tốt như vậy.Làm người không ai toàn vẹn. Có sai rút đc kinh nghiệm như ông Thăng đc mấy người. Cố lên ông thăng. Tôi luôn ủng hộ ông. Cầu mong ông qua đc ải này để tiếp tục các công việc ông đã hứa với nhân dân.

15:46 5 tháng 5, 2017 Reply

Theo tôi nên trưng cầu ý kiến của nhân dân trên cả nước về trường hợp của ông Đinh La Thăng. vì đây là trường hợp đặc biết chứ đừng 1 lí do nào đó mà đẩy ông Thăng đi nới khác thì dân không còn tin nữa đâu, ví đây là 1 cán bộ có tài và có tâm với đất nước dám loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu để vì người dân. Chúc anh Thăng mạnh khỏe để vượt qua moi khó khăn, nhân dân chúng tôi luôn luôn ở bên anh.

15:54 5 tháng 5, 2017 Reply

Tôi mong rằng cái gọi là xem xét kỷ luật thì phải nghiêm minh, căn cứ sai phạm, mức độ sai phạm, thiệt hại tài sản tiền của Nhà nước, sai quy trình, quy định, buông lỏng sự lãnh đạo... bao nhiêu đó lớn lắm chứ đâu phải nhỏ, mà xử sao cho đúng chứ đừng giơ cho cao đánh khẽ thì không nên

15:54 5 tháng 5, 2017 Reply

Thống nhất cao quan điểm công thưởng, tội trừng theo hướng minh bạch, công khai. Tuy nhiên, không vì sai sót trong một giai đoạn nhất định mà nâng quan điểm thái quá, làm triệt tiêu năng lực phấn đấu của những cá nhân thực sự có năng lực, gây bất lợi cho sự phát triển của đất nước.

16:03 5 tháng 5, 2017 Reply

Cái gì chẳng có hai mặt, con người cũng vậy thôi, có ai vỗ ngực nói là trong cuộc đời không bao giờ có sai phạm không? Hãy cho những người sai có cơ hội sửa chữa, sai đến đâu xử đến đó, nhưng nếu người ta có tài, có tâm thì để cho người ta tiếp tục lèo lái. Liệu người khác nên có được như ông ấy không?

16:13 5 tháng 5, 2017 Reply

Đây là hệ quả từ việc buông lỏng quản lý thời gian trên. Thời gian này các tổng công ty, công ty thuộc doanh nghiệp nhà nước nở rộ việc mở công ty con kinh doanh trái ngành nghề, chức năng nhầm để chia chát trục lợi cho ngành mình cho cá nhân , do làm ăn chộp giật thiếu định hướng, thiếu kinh nghiệm nên hầu hết rơi vào cảnh nợ nần thua lỗ. Cá nhân nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên về phía quản lý nhà nước cũng có phần trách nhiệm do buông lỏng, việc thanh tra, kiểm tra xử lý sai phạm không rốt ráo kịp thời nên hậu quả thất thoát về tiền bạc, tài sản nhà nước ngày càng nghiêm trọng.

16:16 5 tháng 5, 2017 Reply

Cần cho anh Thăng cơ hội lấy công chuộc tội, kể từ khi làm Bộ trưởng gtvt và hiện nay là Bí thư thành uỷ tphcm anh ấy rất được người dân đồng tình ủng hộ. Anh ấy là nhân tố mới dám làm dám chịu trách nhiệm. Đất nước ta rất cần người như anh ấy!Quá trình làm việc ai cũng có lúc này lúc khác. Tuy nhiên, cũng có lúc vi phạm. Nhưng chúng ta nên xét trên bình diện chung để xem xét công tâm

17:16 5 tháng 5, 2017 Reply

Trọng tâm việc làm lần này là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhằm tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian tới. Những việc làm này theo tôi là hết sức cần thiết.

17:31 5 tháng 5, 2017 Reply

Con người ai cũng có lỗi lầm cả, quan trọng là phải biết sửa chữa lỗi lầm đó thế nào, bản thân tôi rất ủng hộ ông Đinh La Thăng vì những việc làm của ông trong ngành Giao thông và trên cương vị Bí thư Thành Uỷ TP. HCM. Tôi nghĩ rằng đa số người dân cũng đồng ý với tôi về quan điểm này!

17:47 5 tháng 5, 2017 Reply

Đúng vậy, những chính sách chống tham những đang được nhân dân chúng tôi vô cùng ủng hộ, việc làm này càng củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước ta, một niềm tin tuyệt đối đang được chúng tôi đặt vào việc làm lần này. Tuy nhiên, đây là một mặt trận đầy khó khăn, thử thách bởi căn bệnh đã khá trầm kha và phổ biến, lây lan đến hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động xã hội; Nhóm lợi ích đã quá mạnh và có mặt ở mọi nơi; Quyền lực bị trói tay do nhúng chàm; Nhân dân -lực lượng cách mạng- lung lay lòng tin, thủ tiêu đấu tranh.

18:04 5 tháng 5, 2017 Reply

Bấy lâu nay, trong thiết chế "Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện", nguyên tắc bất di bất dịch là theo một trình tự: Đảng nắm tình hình, ra nghị quyết -> Chính quyền xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện -> Đảng kiểm tra, đánh giá. Vai trò lãnh đạo của Đảng hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Vì vậy, Đảng trong sạch, vững mạnh thì Chính quyền trong sạch, vững mạnh và ngược lại.

18:04 5 tháng 5, 2017 Reply

Làm người không ai toàn vẹn. Có sai rút đc kinh nghiệm như ông Thăng đc mấy người, hiện tại những việc ông là cho TP HCM phải nói là rất tốt và rất được lòng người dân! Dù cho có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn ủng hộ ông Thăng, mong rằng ông sẽ vẫn đứng vững qua sự việc lần này

18:36 5 tháng 5, 2017 Reply

Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với nền kinh tế của đất nước ta nói riêng và đời sống nói của nhân dân, sức mạnh của tổ quốc nói chung. Mặc dù chỉ mới ở mức độ họp triển khai nhưng có thể thấy được quyết tâm cũng như sự dám nhìn nhận cái sai của đảng tuy rằng có hơi muộn, hy vọng sau cuộc họp này nó sẽ nhanh chóng triển khai, là một liều thuốc chứa căn bệnh "trầm kha" của đất nước ta hiện nay nếu muốn đổi mới và phát triển.

22:08 5 tháng 5, 2017 Reply

Cho đến những ngày cuối của nhiệm kỳ chủ tịch quốc hội, bác Trọng vẫn cống hiến hết mình cho sự trong sạch của Đảng, sự vững mạnh của Nhà nước. Những quyết sách mạnh tay của bác sẽ đóng góp công lao không nhỏ trng cong cuộc thanh lọc nội bộ bộ máy chính trị, đồng thời là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo

08:10 6 tháng 5, 2017 Reply

Vấn đề cấp bách của Đảng hiện nay là Uy tín của Đảng trong cách mạng xã hội là tuyệt đối, không ai có thể phủ nhận nhưng tham nhũng, suy thoái đạo đức và tư tưởng đang làm lung lay lòng tin của nhân dân. Không chống được tham nhũng, suy thoái thì nguy cơ sụp đổ là không tránh khỏi.

08:14 6 tháng 5, 2017 Reply

Hôm nay khai mạc hội nghị Trung Ương 5 của Đảng rồi, trước đó là những ngày các đối tượng phản động đưa ra những thông tin phá hoại tư tượng, làm rộ lên những "tiên đoán" về "thay thế Tổng bí thư", "nhất thể hóa", "quyết đấu" nội bộ, nhóm lợi ích cản đường chống tham nhũng, chê bai ông "Trọng lú"...

08:16 6 tháng 5, 2017 Reply

Sau cú "rút dây động rừng" đối với ông Đinh La Thăng, cụ "Tổng Trọng" lại ra tiếp một "chưởng" nữa làm rúng động quan trường. Thành lập 8 đoàn công tác để kiểm tra 20 Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Quyết tâm chống tiêu cực, chống lãng phí, nhìn thẳng vào sự thật của Tổng Bí thư đang khích lệ toàn Đảng, toàn dân vào cuộc.

11:19 6 tháng 5, 2017 Reply

Sau đả hổ thì phải diệt ruồi, có thế bộ máy nhà nước ta mới trong sạch một cách triệt để. Rõ ràng cụ Tổng đang có những bước đi cứng rắn để chèo lái con thuyền của Đảng.Không chống được tham nhũng, suy thoái thì nguy cơ sụp đổ của Đảng ta và chế độ XHCN là không tránh khỏi. Gần đây có quá nhiều vụ lùm xùm rồi

13:53 6 tháng 5, 2017 Reply

Đúng là những biện pháp cứng rắn nhưng cần thiết, làm đúng thì thưởng làm sai phải phạt, chính những sai phạm này, nếu không xử lý triệt để không chỉ làm hao tổn tài nguyên, ngăn cản nước ta phát triển mà còn làm mất niềm tin của người dân vào Đảng và và nhà nước. Nói chung rất ủng hộ những quyết sách quyết liệt chống tham nhũng, suy thoái, tự diễn biến của ông Tổng Bí thư

14:50 6 tháng 5, 2017 Reply

Hoàn toàn ủng hộ hành động lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho đến những ngày cuối của nhiệm kỳ chủ tịch quốc hội, bác vẫn cống hiến hết mình cho sự trong sạch của Đảng, sự vững mạnh của Nhà nước. Hy vọng lần đả hổ diệt ruồi này sẽ giúp đảng ta trong sạch hơn, người dân tăng thêm niềm tin vào Đảng và nhà nước

20:35 6 tháng 5, 2017 Reply

luôn ủng hộ bác Trọng làm việc,làm thật mạnh tay để trả lại sự trong sạch cho đảng,lấy lại niềm tin của nhân dân,xây dựng đất nước phát triển,giàu đẹp hơn.mọi sự chỉ trích đồn đại răng đây là cuộc thanh trừng thì đúng là ko có suy nghĩ,trong thời gian qua đã có biết bao vụ bị đưa ra ánh sáng rồi mà

23:01 6 tháng 5, 2017 Reply

Sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10-2016 (còn được biết đến với tên gọi 27 biểu hiện suy thoái), các hướng dẫn thông tư ban hành cho việc thực hiện Nghị quyết này cũng đã được triển khai rất rộng rãi và cụ thể. Đây là những động thái rất cứng rắn của BCH Trung ương Đảng, mà đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này cho thấy Đảng đã quyết liệt hơn trong việc minh bạch hóa bộ máy các cấp từ trung ương đến địa phương. Có như thế thì những tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm, suy thoái đạo đức mới bị lên án và trừng trị, trả lại sự trong sạch trong nội bộ Đảng CSVN.

09:30 7 tháng 5, 2017 Reply

Hoan hô Ông tổng Trọng,kỳ này phải trái, trắng đen sẽ được làm rõ sau hội nghị trung ương 5.Các quan đầu lĩnh các tỉnh cần phối hợp với trung ương để dẹp tận gốc tham nhũng,lấy lại niềm tin cho nhân dân.Sau vụ này các nhà rận không đánh cũng tự tan.Bọn áo đen cũng phải trở về làm cừu.

12:17 7 tháng 5, 2017 Reply

Đề nghị phải có một cuộc chấn chỉnh nghiêm túc bộ máy lãnh đạo từ trung ương đến địa phương vẫn biết Đinh La Thăng cũng là một trong những nhà lãnh đạo có thiện cảm với quần chúng ở Việt Nam dám nói thẳng, chỉ thẳng và có tư duy đổi mới mạnh mẽ trong hệ thống bộ máy. Nhưng đứng trước pháp luật thì tất cả mọi người đều phải bình đẳng.

13:59 7 tháng 5, 2017 Reply

lần này phòng chống tham nhũng ở việt nam đang làm rất chặt và những điều mà chúng ta thấy được rằng chẳng bao giờ có những điều khiến cho những con người đang tham nhũng những cái gọi là bỏ qua được vì pháp luật làm ra là cho những con người không tôn nghiêm nó

19:21 7 tháng 5, 2017 Reply

Tôi hoàn tồng đồng ý với cách làm quyết liệt tận rễ của Tổng bí thư, ngay lúc tôi post tin này, thì tôi có đọc báo thấy cho thôi chức Ủy viên Bộ chính trị ông Đinh La Thăng. Có thể thấy chủ chương chống tự diễn biến, tự chuyển hóa của Tổng bí thư đang rất hiêu quả, có được sự đồng lòng, tin tưởng của nhân dân

22:01 8 tháng 5, 2017 Reply

Phải thế chứ, cần phải có những biện pháp xử lý mạnh tay với những kẻ lợi dụng chức quyền, thực hiện công việc thiếu tinh thần, trách nhiệm gây thiệt hại nặng nề cho các cơ quan, tổ chức nhà nước. Chứ để chúng nó cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thì chẳng khác nào đẩy quần chúng nhân dân về phía những kẻ phản động.

15:21 11 tháng 5, 2017 Reply

Công việc nội bộ Đảng, chỉ đề cập đến cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ. Từng bước, chắc chắn và rất bài bản ông "Tổng Trọng" đang chứng tỏ tài chèo lái con thuyền cách mạng của Đảng, của dân tộc.

23:33 15 tháng 5, 2017 Reply

Bọn cơ hội, thù địch thì tìm mọi cách để chia rẻ nội bộ bằng luận điệu "đấu đá phe phái", bôi nhọ những người chính trực, kích động những người thất thế. Vài ngày trước hội nghị TƯ 5 rộ lên những "tiên đoán" về "thay thế Tổng bí thư", "nhất thể hóa", "quyết đấu" nội bộ, nhóm lợi ích cản đường chống tham nhũng, chê bai ông "Trọng lú"...

18:06 30 tháng 5, 2017 Reply

Ở phương diện cá nhân, tôi rất ủng hộ ông Đinh La Thăng vì những việc làm của ông trong ngành Giao thông và trên cương vị Bí thư Thành Uỷ TP. HCM. Tôi nghĩ rằng đa số người dân cũng đồng ý với tôi về quan điểm này. Rõ ràng, ông Đinh La Thăng đã có những đóng góp rất lớn và thiết thực trên cả hai cương vị ấy, thế nhưng nếu vi phạm thì ai cũng như nhau mà thôi

08:17 2 tháng 6, 2017 Reply

Bọn cơ hội, thù địch thì tìm mọi cách để chia rẻ nội bộ bằng luận điệu "đấu đá phe phái", bôi nhọ những người chính trực, kích động những người thất thế. Vài ngày trước hội nghị TƯ 5 rộ lên những "tiên đoán" về "thay thế Tổng bí thư", "nhất thể hóa", "quyết đấu" nội bộ, nhóm lợi ích cản đường chống tham nhũng, chê bai ông "Trọng lú"... phỉa thẳng tay trừng trị bọn làm lũng loạn bộ máy nhà nước

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!