24/06/2017

17 dấu hiệu lừa đảo của Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 24/06/2017 | 24.6.17

Nguyễn Thành Vinh - Trần Thanh Trung

Lý Hồng Chí giảng rằng không tin Đại Pháp của Lý Hồng Chí thì phải vào địa ngục, thậm chí bị hình thần toàn diệt, tức là diệt không còn thể tái sinh. Tin và theo Lý Hồng Chí thì được thành Thần lên thiên quốc và sẽ được lưu lại, nghĩa là vượt qua ngày tận thế.


Các trang web của Pháp Luân Công giới thiệu cho những người mới tìm hiểu rằng Pháp Luân Công là môn khí công Phật Gia thượng thừa, phi tôn giáo, phi chính trị, phi kinh tế, được pháp thân của sư phụ (Lý Hồng Chí) bảo hộ không bị ngoại tà xâm nhiễu. Tuy nhiên trong các tác phẩm của Lý Hồng Chí và các trang web nội bộ của Pháp Luân Công cho thấy Lý Hồng Chí đã tự đề cao mình vượt qua cả Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jesus. Đại Pháp của Lý Hồng Chí bao hàm cả vũ trụ, là người cứu vớt nhân loại, sáng tạo ra thế giới, toàn bộ các chư thần đều phải ký thệ ước với Lý Hồng Chí trước khi xuống trái đất, Lý Hồng Chí cho rằng Thích Ca và Jesus chỉ thuyết pháp ví như vàng 18k, 16k, còn Lý Hồng Chí thuyết pháp là vàng 24k… Lý Hồng Chí tuyên truyền thời mạt pháp, thuyết tận thế, muốn vượt qua thì phải tin vào Lý Hồng Chí, theo Pháp Luân Công.

Tại Việt Nam, theo quan sát và ước tính của chúng tôi đã có tới gần trăm nghìn tín đồ Phật giáo đã bị cải đạo sang theo Pháp Luân Công. Khi theo Pháp Luân Công sẽ bỏ Phật giáo, bỏ đạo thờ cúng tổ tiên, bỏ văn hóa tín ngưỡng truyền thống và chỉ thờ ảnh Lý Hồng Chí… Sau đây chúng tôi tổng kết 17 dấu hiệu tà giáo lừa đảo của Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công, trái với những gì Pháp Luân Công tuyên truyền trên các trang web quảng cáo.

1. Amen (đạo Thiên Chúa) - Hợp thập (Pháp Luân Công)

Học viên Pháp Luân Công kết thúc các bình luận, tâm sự, status thường kết thúc bằng cụm từ Hợp Thập, giống như tín đồ đạo Thiên Chúa thường kết thúc cuộc trò chuyện, thể hiện các điều liên quan đến tâm linh bằng từ Amen.

2. A Di Đà Phật (Pháp môn tịnh độ tông của Phật Giáo) - Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, Sư Phụ Lý Hảo (Pháp Luân Công)

Có nhiều trang web của Pháp Luân Công tuyên truyền niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo chữa được ung thư, AIDS sau một tháng, niệm những câu đó được Pháp Thân của Lý Hồng Chí che trở, bảo hộ…. Có thể thấy ý tưởng niệm các câu này được Pháp Thân của Lý Hồng Chí che trở bảo hộ một mặt thần thánh hóa Lý Hồng Chí, mặt khác biểu hiện của mê tín dị đoan (khi niệm nhưng câu này mà khỏi bệnh AIDS sau một tháng) và ăn cắp ý tưởng từ câu niệm A Di Đà Phật của Phật giáo.

3. Thế giới Tịnh độ (Pháp môn Tịnh độ tông của Phật giáo) cõi Pháp Luân của Lý Hồng Chí

Sách Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí khẳng định các Đại Giác Giả sáng tạo ra thế giới, logic tất cả các khẳng định của Lý Hồng Chí lại có thể thấy rằng không ai khác mà chính Lý Hồng Chí là kẻ sáng tạo ra thế giới. Đến sách Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải Lý Hồng Chí trực tiếp khẳng định bản thân ông ta sáng tạo ra thế giới Pháp Luân, Bồ Tát và La Hán của thế giới này còn cao hơn cả Phật của thế giới khác. Lý Hồng Chí còn tuyên truyền học viên Pháp Luân Công đều là chư thần là Phật, và Phật cũng bị đọa địa ngục. Hiện nay chỉ có mình Lý Hồng Chí là muốn quản nhân loại còn lại các đại giác giả khác không quản nữa. Như vậy rõ ràng là Lý Hồng Chí đang xúc phạm đến giáo chủ của đạo Phật, tranh ngôi vị sáng tạo thế giới của đạo Thiên Chúa và đạo Hồi.

4. Thiên Quốc (Đạo Giáo), Thiên Đường (Đạo Hồi, Đạo Thiên Chúa) - Cao Tầng, Thiên Thượng, Thiên Quốc, cõi Pháp Luân của Lý Hồng Chí

Trong các tác phẩm của mình Lý Hồng Chí thường xuyên nói về Thiên Quốc, Thiên Thượng, các Thần từ thiên thượng theo Lý Hồng Chí xuống thành cỏ cây, cầm thú nên gần đây có nhiều chính sách bảo vệ thực vật động vật ra đời….Lý Hồng Chí còn mô tả Thiên Quốc là bầu trời…

5. Xưng tội, rửa tội trước cha chúa (đạo thiên chúa); sám hối (đạo Phật) - Nghiêm chính thanh minh của Pháp Luân Công

Nghiêm chính thanh minh là hình thức rửa tội của các học viên Pháp Luân Công trước Lý Hồng Chí. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị công an bắt vì tội chống phá nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan nhưng sau đó lại sám hối trước Lý Hồng Chí và viết sám hối (nghiêm chính thanh minh) lên trang Minh Huệ một trang chủ nội bộ của Pháp Luân Công.

6. Chỉ thờ Thiên Chúa (đạo Thiên Chúa) - Chỉ thờ Lý Hồng Chí, bỏ đạo thờ cúng tổ tiên, xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng truyền thống

Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công giả danh là một môn thể dục dưỡng sinh đi cải đạo cả tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Số lượng học viên Pháp Luân Công tăng lên chủ yếu từ những phật tử và những người có tín ngưỡng theo đạo Phật. Điều đặc biệt là Pháp Luân Công tuyên truyền phi tôn giáo phi kinh tế, phi chính trị, nhưng xóa bỏ hết tất cả nền văn hóa truyền thống, cả đạo thờ cúng ông bà tổ tiên, những điều tốt đẹp được Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công sử dụng như một chiêu bài gây ngộ nhận rằng Pháp Luân Công là tốt. Xóa bỏ toàn bộ văn hóa tín ngưỡng tôn giáo truyền thống nhưng cuối cùng chỉ thờ ảnh của Lý Hồng Chí, tôn sùng thần thánh Lý Hồng Chí và coi thường những giáo chủ của tôn giáo cũ, phong tục tín ngưỡng truyền thống. Nếu như tín đồ Pháp Luân Công có tội lỗi gì thì sám hối trước ảnh (tín đồ Pháp Luân Công gọi đó là Pháp Tượng) của Lý Hồng Chí. Lý Hồng Chí còn tuyên truyền từng chữ trong quyển chuyển Pháp Luân đều có Pháp Thân của Lý Hồng Chí…

7. Kinh Cựu Ước, Tân Ước (đạo Thiên Chúa) - Kinh Pháp Luân Công và kinh Chuyển Pháp Luân (Pháp Luân Công)

Cũng như các tôn giáo khác đều có kinh điển, khi những người mới theo Pháp Luân Công được giới thiệu học quyển Chuyển Pháp Luân. Trong quyển sách này Lý Hồng Chí tuyên truyền mạt thế luận, tuyên truyền thần thánh bản thân, hạ thấp Phật Thích Ca Mâu Ni, xuyên tạc kinh Phật, bàn về đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảy năm lần nhưng không có chú thích, phân tích kinh Phật một cách xuyên tạc, sử dụng thuật ngữ của Phật giáo, ngụy biện mượn miệng thần phật, nhưng che đậy bởi vỏ bọc bởi ba chữ Chân Thiện Nhẫn và tâm không chấp trước… nhưng hạ thấp toàn bộ. Ngoài ra Lý Hồng Chí còn có nhiều tác phẩm khác thể hiện rõ sự thần thánh hóa bản thân mình.

8. Tụng kinh (đạo Phật), đi cầu (đạo Thiên Chúa) - đọc kinh của Phật Chủ

Cũng giống như tín đồ của các tôn giáo khác như Hồi giáo đọc kinh Koran, Thiên Chúa giáo đọc kinh Cựu Ước,Tân Ước……Lý Hồng Chí yêu cầu tín đồ Pháp Luân Công phải làm ba việc trong đó có một việc là hàng ngày phải đọc kinh của Lý Hồng Chí.

9. Tin vào đức Phật, tin vào thánh Alah, tin vào Thiên Chúa - tin vào Lý Hồng Chí

Tín đồ Pháp Luân Công tin tuyệt đối vào Lý Hồng Chí thể hiện họ sẵn sàng vứt bỏ cả gia đình, bàn thờ tổ tiên, tôn giáo tín ngưỡng truyền thống để theo Lý Hồng Chí, họ quan điểm bản thân họ là Thần xuống thế gian là để hoàn thành sứ mệnh với Lý Hồng Chí vì đã ký thệ ước với Lý Hồng Chí trước khi xuống thế gian này.

10. Xóa bỏ toàn bộ tôn giáo tín ngưỡng truyền thống

Không giống với đạo Phật đi đến đâu hòa đồng với tôn giáo tín ngưỡng bản địa, thể hiện nét đẹp tam giáo đồng quy. Pháp Luân Công giả danh đạo Phật (Phật pháp), tuy nhiên giống Hồi giáo là tuyên truyền xóa bỏ toàn bộ văn hóa tín ngưỡng truyền thống, bài xích tôn giáo tín ngưỡng truyền thống nơi đi qua (Pháp Luân Công) thông qua lý thuyết Bất Nhị Pháp Môn của Lý Hồng Chí.

Tín đồ Pháp Luân Công thần thánh hóa giáo chủ Lý Hồng Chí qua việc xếp hình

11. Mạo danh một pháp môn của Phật gia

Lý Hồng Chí hô biến lần thứ nhất, môn khí công do mình sáng lập thành một môn khí công của Phật gia, và khi ông ta hô biến lần hai môn khí công này trở thành một pháp môn của Phật pháp. Có đầy đủ bằng chứng để chứng minh Pháp Luân Công không liên quan gì đến Phật gia, Phật giáo, Phật pháp tất cả chỉ là sự ngụy biện của Lý Hồng Chí gắn 5 bài tập công với Phật pháp để dễ truyền bá. Theo bài giảng của Lý Hồng Chí tập Pháp Luân Công thì những người già đã 70-80 hết kinh, mãn kinh vẫn ra kinh nguyệt trở lại. Như vậy về bản chất tập Pháp Luân Công kích thích hooc môn sinh dục, trái với Phật pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay các trường phái tu hành khác là thiểu dục tri túc. Nếu hooc môn sinh dục phát sinh thì chỉ có tăng thêm ham muốn chứ làm sao mà tu Phật hay thành Phật được!

Lý Hồng Chí, kẻ đang sống cùng vợ và con bài xích hạ thấp Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật giáo được tín đồ Pháp Luân Công khoác lên người chiếc áo cà sa của Phật giáo, nguồn http://vi.falundafa.org/

12. Hoạt động và truyền bá

Sử dụng các hình ảnh của Phật giáo, thuật ngữ của Phật giáo để gây ngộ nhận thâm nhập vào tín đồ Phật giáo và cải đạo phật tử, và những người ảnh hưởng Phật giáo. Bề ngoài Pháp Luân Công tuyên truyền rằng chỉ là môn khí công, đề cao tâm tính, tốt cho sức khỏe, khỏi bệnh thần kỳ, kêu oan (Pháp Luân Công).

Tín đồ Pháp Luân Công rải truyền đơn, mở điểm luyện công, lập trang web, đi chào mời, càng lôi kéo được nhiều công đức càng vô lượng (theo các bài giảng của Lý Hồng Chí). Và không được giảng pháp cao tầng cho người thường, nghĩa là đi quảng cáo một kiểu và trên thực tế một kiểu khác. Họ cho rằng người thường không hiểu nổi Pháp Cao Tầng của Lý Hồng Chí nên họ chỉ giảng Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe, đề cao tâm tính, phi kinh tế, phi chính trị, phi tôn giáo, bị đàn áp, tuyên truyền chống phá Trung Quốc, (đánh vào tâm lý ghét Trung Quốc của nhân dân Việt Nam), quảng cáo sai sự thật (đánh vào tâm lý hiếu kỳ).

Ngoài việc đọc kinh văn thì Lý Hồng Chí yêu cầu tất cả tín đồ Pháp Luân Công phát chính niệm tiêu diệt tà linh của đảng cộng sản tại tất cả mọi không gian "Vô sở bất bao vô sở di lậu" (nghĩa là diệt tà linh của đảng cộng sản tại tất cả mọi không gian) ngày 4 lần, 6h sáng 6h tối, 12h trưa, 12 giờ đêm.

14. Sự dọa dẫm

Lý Hồng Chí giảng rằng không tin Đại Pháp của Lý Hồng Chí thì phải vào địa ngục, thậm chí bị hình thần toàn diệt, tức là diệt không còn thể tái sinh. Tin và theo Lý Hồng Chí thì được thành Thần lên thiên quốc và sẽ được lưu lại, nghĩa là vượt qua ngày tận thế.

15. Thuyết tận thế mà Lý Hồng Chí có vai trò trung tâm

Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công tuyên truyền mạt thế luận và Lý Hồng Chí là đấng giác ngộ, thậm chí còn gấp nhiều lần Phật Thích Ca và Chúa Jesus xuống thế giới cứu nhân loại. Nhưng đây là lần cuối cùng mà đại Pháp truyền ra thế giới. Lý Hồng Chí mượn miệng các thần phật, đại giác giả để nói lên mạt thế luận của ông ta, điều quan trọng là mạt thế luận này thì chính Lý Hồng Chí là người duy nhất, cuối cùng cứu nhân loại, truyền bá đại pháp, không tin không theo Lý Hồng Chí thì sẽ bị hủy diệt.

16. Ban ơn cho tín đồ

Đối với tín đồ Pháp Luân Công tất cả đều do sư phụ an bài, gặp chuyện gì họ cũng cho rằng do Lý Hồng Chí an bài để đề cao tâm tính, tập 120 phút khỏi bệnh cũng là do sư phụ tiêu nghiệp tịnh hóa cơ thể, tu tại tự kỷ công tại sư phụ, ốm không cần sử dụng thuốc...

17. Giáo chủ

Đức Phật Thích Ca khiêm tốn giản dị Ta chỉ là vị lương y, uống thuốc hay không không phải lỗi của lương y (trong kinh Di Giáo, Niết Bàn), Ta chỉ là người chỉ đường biết đường đúng không theo không phải lỗi của người chỉ đường. Ngược lại Lý Hồng Chí thì không tin ta thì chỉ có vào địa ngục, Thích Ca Mâu Ni chỉ đạt tầng Như Lai, ta giảng pháp tại cao tầng, tổ tiên là âm hồn tầng thấp sẽ gây can nhiễu (phải bỏ, tức là bỏ đạo thờ cúng ông bà tổ tiên), Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa phải thần lớn nhất nhưng có công hơn Như Lai (hạ thấp giáo chủ của tôn giáo khác), Thiền Tông chỉ là Pháp Môn dùi sừng bò (hạ thấp pháp môn của Phật giáo),ta thuyết pháp ví như vàng 24K, còn Jesus, Thích Ca chỉ là vàng 16K, 18K,... pháp luân tạo ra cả triệu triệu Thích Ca và Jesus.

Trên đây là 17 biểu hiện thể hiện đúng bản chất của tà đạo Pháp Luân Công, với 17 đặc điểm bản chất này chỉ có thể kết luận Pháp Luân Công là một tà đạo trá hình lúp bóng, giả danh một môn khí công giả danh đạo Phật âm mưu xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo truyền thống của dân tộc để độc tôn Lý Hồng Chí.

25 nhận xét

23:02 24 tháng 6, 2017 Reply

Thứ khí công gì mà lại tổ hợp giữa Phật giáo với Thiên Chúa giáo này, đọc thấy thiểu năng hết sức. Có phải là như phim trưởng đâu mà không bị ngoại tà xâm nhiễu lại còn có chức giáo chủ, xàm hết sức.

23:18 24 tháng 6, 2017 Reply

Ông Lý Hồng Chí này đọc nhiều truyện kiếm hiệp quá hay sao mà cái Pháp luân công của ông ấy nó lại chẳng khác gì môn phái thế này, giáo chủ mới kinh. Cái môn gì mà còn lai tạp hết phật giáo rồi lại thiên chúa giáo lại còn cả hồi giáo. Sợ rằng học cái PLC này chắc tẩu hỏa nhập ma thôi.

23:34 24 tháng 6, 2017 Reply

Lý Hồng Chí đang tạo ra thứ gì vậy, một sự lai tạp hỗn tạp từ các tôn giáo và tự cho nó là nhất sao. Đừng ảo tưởng nữa đi Lý Hồng Chí, chẳng có thứ Khí Công nào có thể chống lại tự nhiên đâu, đừng cho mình là giáo chủ trên người trên thánh nữa đi.

23:46 24 tháng 6, 2017 Reply

Nghe mấy mỹ từ kiểu như chống lại ngoại tà, rồi trường sinh bất lão, sức khỏe cường tráng bla bla một số người dường như cũng bị hấp dẫn. Nhưng ai mà tỉnh táo, có hiểu biết thì sẽ cạch ngay cái Pháp luân công này, khí công gì đâu toàn đi lừa người khác, tự cho mình cao hơn các tôn giáo khác, quá ngông cuồng rồi.

15:47 25 tháng 6, 2017 Reply

Cái tên Lý Hồng Chí này chắc bị thần kinh thật rồi. Cái Pháp Luân Công khỉ gió mà hắn sáng tạo ra là thứ tà đạo vớ vẩn nhất mà tôi từng biết. Cái gì mà bỏ thờ cúng ông bà tổ tiên chứ? Lại còn chữa được ADIS, cái này y học còn bó tay nha. Rồi thì bla bla toàn thứ lộng ngôn không thể chấp nhận được. Hắn là cái gì mà dám cho mình hơn cả Phật Thích ca và Chúa Giêsu chứ. Bà con hãy thật tỉnh táo, đừng tin vào những lời lẽ dối trá trắng trợn đấy, kẻo vừa mất công mất sức lại rước họa vào thân.

22:31 25 tháng 6, 2017 Reply

Đây là một loại tôn giáo tổng hợp các loại tôn giáo. Đúng là nhìn qua hình ảnh thôi đã thấy sự hài hước ở đó rồi. Mà đúng là hài hước thật đấy. Cần đề phòng lắm chứ.

15:48 26 tháng 6, 2017 Reply

một thứ đạo chính nghĩa thì sẽ không bao giờ đi phủ nhận các thứ đạo khác, pháp luân công từ những năm cuối thế kỉ 20 đã trở thành thứ đạo chống đối đảng cộng sản trung quốc nên bị dìm cho đến tận bây giờ đấy,giờ thì tiếp tục tuyên truyền bậy bạ sang VN rồi đấy.ko xử lí bọn này rồi để nó hoành hành lại khó xử

16:36 26 tháng 6, 2017 Reply

Cái thứ lý luận nói rằng theo ta thì sống, không theo thì chết vốn không phải là tinh thần của bất kì một tôn giáo nào cả. Nó chỉ là thứ ngôn ngữ chợ búa của đảng cướp. Bây giờ kẻ cướp đội lốt thầy tu vẫn còn lôi kéo được nhiều người, cho thấy có nhiều người dân vẫn cô cùng ấu trĩ, lạc hậu, mù quáng. Nếu nó màu nhiệm như nó nói, thì phải phổ độ chúng sinh, phải cứu nhân độ thế mới có thể phô trương thanh thế của giáo phái đó.

16:41 26 tháng 6, 2017 Reply

Pháp luân công hoàn toàn là một nhóm lừa đảo, tà giáo. Những luận lý của nó đưa ra hoàn toàn là hoang đường, gì mà diệt vong, gì mà theo thì sống, không theo thì ngày tận thế sẽ chết, gì mà chữa được AIDS trong vòng 1 tháng. Nghe đã thấy sặc mùi phản tự nhiên, phản khoa học. Tất cả dù là thần giáo, dù là khoa học đều không thể trái quy luật tự nhiên. Làm trái với nó, tất sẽ bị loại bỏ.

00:01 27 tháng 6, 2017 Reply

Cái đạo gì mà lại vừa Thiên Chúa giáo vừa Phật giáo. Đúng là "tạp đạo" khi lấy chỗ này mọt ít chỗ kia một ít. Cùng với đó đạo này bắt người ta phải từ bỏ những giá trị tín ngưỡng truyền thống và phủ nhận các tôn giáo khác. Điều đó càng chứng tỏ sự tà đạo trong tổ chức Pháp luân công này.

23:19 28 tháng 6, 2017 Reply

Ddocj các dấu hiệu càng thấy cái Pháp luân công này tà đạo đến dị dạng, kẻ khai sinh ra cái tà đạo này là một kẻ có năng lực tri thức hạn chế nên mới dễ dàng bị người ta bắt nõn thế này. Mới đầu thì quảng bá hình ảnh theo kiểu chữa trị bệnh tật mãn tính, về sau nó càng thể hiện dã tâm sâu xa hơn của mình. CẦn phải nhanh chóng chặt đứt vòi bạch tuộc của nó trước khi xảy ra những mối họa lớn

16:01 30 tháng 6, 2017 Reply

Xin lỗi mọi người, nội dung bài viết ở trên mới thật sự là rất nhiều thiếu sót và thêu dệt. Bỏ qua điều này, chỉ cần nhìn các profile của những người comment à dua theo bên dưới cũng đủ hiểu đây là fake comment. Từ đó cho thấy tác giả cố tình làm điều không đúng. Tại sao vậy? Tại vì Pháp Luân Công quá tốt, hãy nhìn cả Thế giới hôm nay, tràn ngập Chân Thiện Nhẫn, nếu Pháp Luân Công mà không tốt, liệu có thể phát triển rực rỡ như vậy đến ngày hôm nay không? Hãy tự hỏi lại bản thân bằng điều khách quan này.

22:43 30 tháng 6, 2017 Reply

Trên đây là 17 biểu hiện thể hiện đúng bản chất của tà đạo Pháp Luân Công, với 17 đặc điểm bản chất này chỉ có thể kết luận Pháp Luân Công là một tà đạo trá hình lúp bóng, giả danh một môn khí công giả danh đạo Phật âm mưu xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo truyền thống của dân tộc để độc tôn Lý Hồng Chí.

20:04 1 tháng 7, 2017 Reply

Lý Hồng Chí giảng rằng không tin Đại Pháp của Lý Hồng Chí thì phải vào địa ngục, thậm chí bị hình thần toàn diệt, tức là diệt không còn thể tái sinh. Tin và theo Lý Hồng Chí thì được thành Thần lên thiên quốc và sẽ được lưu lại, nghĩa là vượt qua ngày tận thế.

20:05 1 tháng 7, 2017 Reply

đây là 17 biểu hiện thể hiện đúng bản chất của tà đạo Pháp Luân Công, với 17 đặc điểm bản chất này chỉ có thể kết luận Pháp Luân Công là một tà đạo trá hình lúp bóng, giả danh một môn khí công giả danh đạo Phật âm mưu xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo truyền thống của dân tộc để độc tôn Lý Hồng Chí.

12:17 29 tháng 7, 2017 Reply

với 17 đặc điểm bản chất này chỉ có thể kết luận Pháp Luân Công là một tà đạo trá hình lúp bóng, giả danh một môn khí công giả danh đạo Phật âm mưu xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo truyền thống của dân tộc để độc tôn Lý Hồng Chí.

18:22 4 tháng 11, 2017 Reply

Từ những điều trên của bài viết,tôi thấy tổ chức này thật là trá hình.
Chỉ biết dựa dẫm vào những tổ chức khác,và bắt chước của tổ chức khác.
Như hình thức xưng tội rồi cái gì mà tín đồ,giáo chủ.
Một sự ảo vọng ngu ngốc đó là kết luận của tôi từ bài viết trên về pháp luân công

08:28 3 tháng 1, 2018 Reply

Một Blogge nghiệp dư đúng là nghiệp dư, Thay vì tìm hiểu nội dung xuyên suốt cả cuốn sách "chuyển Pháp Luân" thì lại ấu trĩ nhặt nhạnh từng đoạn để phản bác.
Ai Đã từng bị hiểu lầm vì một câu nói sẽ tỉnh táo và lý trí để không tin theo Blogge này. Sư Phụ Lý Hồng Chí chỉ dạy người ta sống theo Chân - Thiện -Nhẫn,
Hãy tưởng tượng thế giới này sẽ thế nào nếu ai cũng không hở mồm ra là phun ra những lời cay độc như các bạn. Ai Ai cũng muốn sống theo điều chân, điều thiện, và nhẫn Thì nơi trần gian này sẽ không gọi là trần gian nữa mà là cõi tịnh độ ở Ta Bà

Nếu các bạn không tin xin hãy để cho người khác có cơ hội được đắc Pháp

08:31 3 tháng 1, 2018 Reply

Bạn chỉ dựa vào những điều trên của bài viết mà đã đưa ra nhận xét thì có quá vội vàng không?
Bạn đã bao giờ bị người ta nhận xét sai chưa, nếu bạn đã từng bị người ta đổ oan thì bạn sẽ hiểu
Mình cũng từng nghe theo những trang Web này mà phỉ báng Pháp Luân Công, Sau đó mình tìm hiểu mới thấy mình thật ngu ngốc khi vội vàng nghe theo một hướng đã kết luận

Bạn muốn chê Páp Luân Công, bạn phải tìm hiểu cuối sách "Chuyển PHáp Luân"
Giống như khi bạn muốn chê quả cam ngọt hay chua thì bạn phải ăn mới biết
Cầu mong các bạn có đủ lý trí để hành xử.
Còn Pháp Luân Công chưa từng làm thiệt hại đến kinh tế của bất kì ai

08:34 3 tháng 1, 2018 Reply

Bạn chỉ dựa vào những điều trên của bài viết mà đã đưa ra nhận xét thì có quá vội vàng không?
Bạn đã bao giờ bị người ta nhận xét sai chưa, nếu bạn đã từng bị người ta đổ oan thì bạn sẽ hiểu
Mình cũng từng nghe theo những trang Web này mà phỉ báng Pháp Luân Công, Sau đó mình tìm hiểu mới thấy mình thật ngu ngốc khi vội vàng nghe theo một hướng đã kết luận

Bạn muốn chê Páp Luân Công, bạn phải tìm hiểu cuối sách "Chuyển PHáp Luân"
Giống như khi bạn muốn chê quả cam ngọt hay chua thì bạn phải ăn mới biết
Cầu mong các bạn có đủ lý trí để hành xử.
Còn Pháp Luân Công chưa từng làm thiệt hại đến kinh tế của bất kì ai

08:34 3 tháng 1, 2018 Reply

Bạn chỉ dựa vào những điều trên của bài viết mà đã đưa ra nhận xét thì có quá vội vàng không?
Bạn đã bao giờ bị người ta nhận xét sai chưa, nếu bạn đã từng bị người ta đổ oan thì bạn sẽ hiểu
Mình cũng từng nghe theo những trang Web này mà phỉ báng Pháp Luân Công, Sau đó mình tìm hiểu mới thấy mình thật ngu ngốc khi vội vàng nghe theo một hướng đã kết luận

Bạn muốn chê Páp Luân Công, bạn phải tìm hiểu cuối sách "Chuyển PHáp Luân"
Giống như khi bạn muốn chê quả cam ngọt hay chua thì bạn phải ăn mới biết
Cầu mong các bạn có đủ lý trí để hành xử.
Còn Pháp Luân Công chưa từng làm thiệt hại đến kinh tế của bất kì ai

08:34 3 tháng 1, 2018 Reply

Bạn chỉ dựa vào những điều trên của bài viết mà đã đưa ra nhận xét thì có quá vội vàng không?
Bạn đã bao giờ bị người ta nhận xét sai chưa, nếu bạn đã từng bị người ta đổ oan thì bạn sẽ hiểu
Mình cũng từng nghe theo những trang Web này mà phỉ báng Pháp Luân Công, Sau đó mình tìm hiểu mới thấy mình thật ngu ngốc khi vội vàng nghe theo một hướng đã kết luận

Bạn muốn chê Páp Luân Công, bạn phải tìm hiểu cuối sách "Chuyển PHáp Luân"
Giống như khi bạn muốn chê quả cam ngọt hay chua thì bạn phải ăn mới biết
Cầu mong các bạn có đủ lý trí để hành xử.
Còn Pháp Luân Công chưa từng làm thiệt hại đến kinh tế của bất kì ai

08:35 3 tháng 1, 2018 Reply

Bạn chỉ dựa vào những điều trên của bài viết mà đã đưa ra nhận xét thì có quá vội vàng không?
Bạn đã bao giờ bị người ta nhận xét sai chưa, nếu bạn đã từng bị người ta đổ oan thì bạn sẽ hiểu
Mình cũng từng nghe theo những trang Web này mà phỉ báng Pháp Luân Công, Sau đó mình tìm hiểu mới thấy mình thật ngu ngốc khi vội vàng nghe theo một hướng đã kết luận

Bạn muốn chê Páp Luân Công, bạn phải tìm hiểu cuối sách "Chuyển PHáp Luân"
Giống như khi bạn muốn chê quả cam ngọt hay chua thì bạn phải ăn mới biết
Cầu mong các bạn có đủ lý trí để hành xử.
Còn Pháp Luân Công chưa từng làm thiệt hại đến kinh tế của bất kì ai

08:36 3 tháng 1, 2018 Reply

Bạn chỉ dựa vào những điều trên của bài viết mà đã đưa ra nhận xét thì có quá vội vàng không?
Bạn đã bao giờ bị người ta nhận xét sai chưa, nếu bạn đã từng bị người ta đổ oan thì bạn sẽ hiểu
Mình cũng từng nghe theo những trang Web này mà phỉ báng Pháp Luân Công, Sau đó mình tìm hiểu mới thấy mình thật ngu ngốc khi vội vàng nghe theo một hướng đã kết luận

Bạn muốn chê Páp Luân Công, bạn phải tìm hiểu cuối sách "Chuyển PHáp Luân"
Giống như khi bạn muốn chê quả cam ngọt hay chua thì bạn phải ăn mới biết
Cầu mong các bạn có đủ lý trí để hành xử.
Còn Pháp Luân Công chưa từng làm thiệt hại đến kinh tế của bất kì ai

23:26 18 tháng 4, 2018 Reply

Blog quá tệ. Chỉ phân tích 1 chiều. Nói chung là NGU

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!