19/08/2017

* Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh tự nhạo báng bổn phận công dân của mình

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 19/08/2017 | 19.8.17

Kính Chiếu Yêu

Chính quyền tỉnh Quảng Bình đã gửi giấy mời Linh mục Quản xứ Cồn Sẻ Nguyễn Thanh Tịnh dự lớp bồi dưỡng Quốc phòng & An ninh do Hội đồng Quốc phòng & An ninh tỉnh Quảng Bình tổ chức tại thành phố Đồng Hới vào ngày 18/8/2017.


Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ của Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho cán bộ chủ chốt các ban ngành, các tổ chức quần chúng, các chức sắc tôn giáo. Lớp này là lớp dành riêng cho các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đã có 31 chức sắc, chức việc các tôn giáo đến dự, trong đó có 7 chức sắc, chức việc Thiên chúa giáo.

Nội dung lớp học là để giới thiệu, phổ biến đến chức sắc các tôn giáo về: đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Với những nội dung trên, hội nghị sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của chức sắc các tôn giáo để từ đó thống nhất về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thống nhất hành động giữa các tổ chức tôn giáo trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhận được giấy mời, Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh chẳng những không đến mà còn đưa thông tin lên FB cá nhân và bình luận mĩa mai, xúc xiểm:

“Quân đội “anh hùng” đang bận chơi golf và làm kinh tế. Biển đảo đang bị Tàu + nuốt từng ngày. Giàn khoan thăm dò dầu khí bị đuổi về không một lời giải thích. Công an đang bận “phối hợp” với côn đồ đi cướp đất…
Vậy là các chức sắc tôn giáo được "mời" đi học tập "kiến thức về quốc phòng và an ninh"!!!
Có lẽ sắp tới họ sẽ "lùa" linh mục đi đánh nhau với Tàu?


Đấy là cách tự nhạo báng trách nhiệm công dân, bôi nhọ chính quyền, chia rẻ lương giáo của linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, cha quản xứ Cồn Sẻ đang chăn dắt hàng ngàn giáo dân.

Xin hỏi cha xứ, cha có còn là công dân Việt Nam, có nắm rõ Hiến pháp Việt Nam, có thuộc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo mà Giáo hội Công giáo của cha đã tham gia thảo luận, xây dựng nên? Nhắc lại để cha nhớ nhé:


Điều 9. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:
a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;
b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;
c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;
d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Xin hỏi cha, đất nước mà cha và các con chiên của mình đang sống, đang hưởng thụ bình yên để hành lễ tín ngưỡng, đang yên ổn để làm ăn có cần được bảo vệ? Sao cha lại từ chối bổn phận bảo vệ sự bình yên của nó trong lúc kêu gào "Tàu + nuốt từng ngày"! Giả như "Tàu +" có xâm lăng thì Linh mục có ra trận "đánh nhau với Tàu" không? Hay là linh mục nối giáo cho giặc, linh mục không phải là công dân Việt, không có bổn phận bảo vệ tổ quốc!

Sự thật thì "Tàu +" chưa tràn vào nhưng cha Tịnh và đồng bọn đã khăn gói sang Tàu để cầu viện rồi. Chuyến đi của cha với các chức sắc Giáo phận Vinh sang Tàu, kêu gọi Tàu xuống tay trừng phạt Việt Nam, không làm ăn với Việt Nam có khác gì Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc.

Sự thật là cha đã nhiều lần vi phạm pháp luật được ghi trong Điều 9, Luật tín ngưỡng, tôn giáo: "Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật." khi đầu têu cho những cuộc gây rối ở Cồn Sẻ.

Sự thật là cha đã có nhiều hành vi vi phạm Điều 5 Luật Tín ngưỡng tôn giáo khi móc nối với các tổ chức khủng bố như Việt Tân, Hội AEDC... để gây bạo loạn ở Cồn Sẻ "Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội"; "Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau."

Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cần nhớ rằng, trước khi là tín đồ ông phải có tư cách công dân, bổn phận công dân là tối thượng trong một đất nước có chủ quyền, có luật pháp.

24 nhận xét

20:05 19 tháng 8, 2017 Reply

phải chăng là nếu là một nhà linh mục thì có thể xúc phạm tới những bổn phận của công dân . nếu như những con người kia có thể làm được điều gì tốt đẹp cho xã hội thì đấy có lẽ chính là đi ngược lại với những điều răn dạy của chúa nên những con người kia không bao giờ làm những điều tốt đẹp cho xã hội này

20:24 19 tháng 8, 2017 Reply

phải chăng linh mục đang cố gắng đưa những công dân của mình đi nhầm quỹ đạo của một thế giới văn minh và tiến bộ sao , nếu như theo cách nghĩ của những con người này chắc chắn rằng sẽ làm cho một trong những điều tốt đẹp của xã hội đi ngược lại với ánh sáng văn minh

21:48 19 tháng 8, 2017 Reply

Loại này thì đừng gọi nó là cha hay linh mục gì nữa, nó là một con quỷ đội lốt thầy tu chính hiệu. Hắn từ chối bổn phận bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc trong lúc kêu gào "Tàu + nuốt từng ngày"! Đã thế lại còn sang Tàu để "cầu viện" đánh Việt Nam. Đúng là loài thú chứ không phải con người nữa. Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên có hình thức xử phạt tên này thích đáng để làm gương.

06:57 20 tháng 8, 2017 Reply

Bậy bạ, quốc phòng không thể đùa. Thứ chó giáo này nhảm nhí, mất dạy

10:36 20 tháng 8, 2017 Reply

bảo vệ an ninh quốc phòng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân chứ không phải trách nhiệm của riêng ai, linh mục Tịnh nói như vậy khác nào tự nhạo báng trách nhiệm công dân, bôi nhọ chính quyền, chia rẽ lương giáo, mà tôi cũng nói luôn là giờ có bất ổn là bất ổn ở mấy ông linh mục các người, chưa được giáo dục hay sao mà toàn làm điều sai trái, giờ mở lớp học thì không đi còn ở đó nói sằng nói bậy, tôi khinh

15:07 20 tháng 8, 2017 Reply

Không biết các ông linh mục có nhận ra chính mình đang lại là những nhân vật bắc cầu giống những năm đầu thực dân Pháp vào Việt Nam, biến tôn giáo thành công cụ để đưa người Pháp vào Việt Nam nữa hay không. Trên quan điểm của tôi, đây hoàn toàn là hành vi đi lại với lợi ích của dân tộc, phải gọi là phản động mới đúng, thậm chí là móc nối với lũ Việt Tân hay mấy hội nhóm phản động trong nước đã không muốn nói rồi.

17:01 20 tháng 8, 2017 Reply

Thật là một trò mỉa mai mà. Nói rất hay, nào là chống Tàu, giữ biển, không cho ngoại xâm xâm phạm bờ cõi... Ấy vậy mà thử nhìn lại xem bản thân mình đã làm những gì? Cun cút sang xứ người bày mưu kiếm cớ cho giặc xâm phạm tấc đất, vùng biển quê hương chẳng khác gì những kẻ phản bội, bán nước cầu vinh. Ấy vậy mà không biết xấu hổ, nhục nhã còn lên giọng giương oai.

17:38 20 tháng 8, 2017 Reply

Ngu thì nên đi học. Học cho nó khai sáng cái óc bã đậu ra chút nào hay chút đó. Không lại cứ thủ dâm tư tưởng, ếch ngồi đáy giếng lại tưởng mình là ông giời. Đưa lên mỉa mai tưởng làm trò cười hóa ra lại tự biến mình thành một thằng hề ngu ngốc. Linh mục nhưng không hiểu đạo tu đã được đến đâu, nhưng với kiểu nhận thức và cách hành xử như vậy thì có lẽ trong đời cha Tịnh còn phải tu dài dài...

18:11 20 tháng 8, 2017 Reply

Việc đi học đây không phải là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của một công dân. Hay đối với linh mục Tịnh thì ông ta không phải là một công dân của đất nước này? Đối với ông ta chỉ có một thứ là chúa trời thôi? Mà cũng chẳng phải vậy, sẽ chẳng có chúa trời nào dạy ông ta những cái mà ông ta đang nói, ông ta đang làm cả. Tôn giáo nào cũng hướng tới chân, thiện, mĩ, hướng tới cái tốt đẹp. Vậy nên mới nói, tin đạo đừng tin kẻ ngoại đạo mà...

21:29 20 tháng 8, 2017 Reply

Một linh mục mà có những lời lẽ như vậy, những lời lẽ thiếu tôn trọng, thiếu suy nghĩ, ông ta tự bỏ đi tư cách của một công dân nước Việt Nam, với bổn phận là một công dân mà ông ta lại đưa ra những lời lẽ giống như một tên phản động, ông ta chỉ biết có đạo của ông ta nên coi thường quyền và nghĩa vụ của một công dân nên làm, không hiểu ông ta còn coi mình là một công dân của Việt Nam hay không nữa, cần lên án mạnh mẽ với hành động thiếu trách nhiệm của ông ta.

23:58 20 tháng 8, 2017 Reply

Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cần nhớ rằng, trước khi là tín đồ ông phải có tư cách công dân, bổn phận công dân là tối thượng trong một đất nước có chủ quyền, có luật pháp.

10:24 21 tháng 8, 2017 Reply

Chỉ biết nói Thiên Chó Láo đã sản sinh một lũ quỷ mặc áo chùng thâm

18:14 21 tháng 8, 2017 Reply

Lại thêm một linh mục mới à, nhân vật mới sao, dạo này các vị linh mục có vẻ không có việc làm sao ấy nhỉ hay việc của họ bây giờ là bôi nhọ chính quyền, chia rẽ lương giáo, mà tôi cũng nói luôn là giờ có bất ổn là bất ổn ở mấy ông linh mục, kéo theo giáo dân vào mục đích cá nhân của các ông là điều không thể chấp nhận được.

18:42 21 tháng 8, 2017 Reply

Cứ ngồi ở nhà mà phán, có cơ hội được tập huấn, tiếp thu kiến thức thì không đi. Đấy người tay gọi là đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm. Mục Tịnh này kể mà có muốn từ bỏ quyền công dân cũng chả ai tiếc đâu

21:50 21 tháng 8, 2017 Reply

Linh mục không thể cho mình đứng trên pháp luật được. Không biết các ông linh mục có nhận ra chính mình đang lại là những nhân vật bắc cầu giống những năm đầu thực dân Pháp vào Việt Nam, biến tôn giáo thành công cụ để đưa người Pháp vào Việt Nam nữa hay không. Trên quan điểm của tôi, đây hoàn toàn là hành vi đi lại với lợi ích của dân tộc, phải gọi là phản động mới đúng, thậm chí là móc nối với lũ Việt Tân hay mấy hội nhóm phản động trong nước đã không muốn nói rồi.

09:38 24 tháng 8, 2017 Reply

Ai là người yêu nước,ai là kẻ mãi quốc cầu vinh,chỉ cần nghe Cha đạo Thanh Tịnh là biết y là người như thế nào.Khi giặc đến chúng mày không muốn đánh nhau giữ đất thì những lúc hòa bình chúng mày rủ nhau về Nam Cực mà sống.nGÀY XƯA CHA ÔNG vatican đi đánh chiếm xứ người tàn bạo lắm có sao đâu? .Cái đạo mà chỉ có hưởng thụ và phá hoại như cha tịnh thì khác gì đạo quỷ.Đừng nghĩ rửa tội xong là trong sạch.

09:48 24 tháng 8, 2017 Reply

Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cần nhớ rằng, trước khi là tín đồ ông phải có tư cách công dân, bổn phận công dân là tối thượng trong một đất nước có chủ quyền, có luật pháp. nếu ông không làm được, thì ông không xứng đáng là một công dân Việt Nam.

15:02 30 tháng 8, 2017 Reply

Một sự thật đáng buồn là hiện nay vẫn còn có một số linh mục cực đoan tồn tại trong đạo công giáo và họ không những không góp phần xây dựng đất nước mà ngược lại đang từng ngày phá hoại sự phát triển của đất nước này. Nguyễn Thanh Tịnh dường như đã quên đi bổn phận công dân của mình, ông ta chỉ chăm chăm vào việc chỉ trích, xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, nhà nước mà không suy nghĩ theo hướng tích cực là góp sức xây dựng đất nước. Một con người như thế không xứng đáng là một chức sắc trong tôn giáo.

16:42 30 tháng 8, 2017 Reply

Sự thật là cha đã có nhiều hành vi vi phạm Điều 5 Luật Tín ngưỡng tôn giáo khi móc nối với các tổ chức khủng bố như Việt Tân, Hội AEDC... để gây bạo loạn ở Cồn Sẻ "Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội"; "Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau."
Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cần nhớ rằng, trước khi là tín đồ ông phải có tư cách công dân, bổn phận công dân là tối thượng trong một đất nước có chủ quyền, có luật pháp.

09:40 31 tháng 8, 2017 Reply

Rõ ràng là khi làm như vậy thì linh mục Nguyễn Thanh Tịnh đang tự nhạo báng trách nhiệm công dân, bôi nhọ chính quyền, chia rẻ lương giáo của mình. trong khi ông đứng trên hàng trăm hàng ngàn giáo dân. thật đáng trách những con người được tôn trọng được gọi là linh mục mà lại có phẩm chất nát như vậy. người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào

10:18 31 tháng 8, 2017 Reply

Phải chăng linh mục đang cố gắng đưa những công dân của mình đi nhầm quỹ đạo của một thế giới văn minh và tiến bộ sao , nếu như theo cách nghĩ của những con người này chắc chắn rằng sẽ làm cho một trong những điều tốt đẹp của xã hội đi ngược lại với ánh sáng văn minh, thật không thể chấp nhận nổi!

11:27 31 tháng 8, 2017 Reply

hội nghị sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của chức sắc các tôn giáo để từ đó thống nhất về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thống nhất hành động giữa các tổ chức tôn giáo trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

16:47 31 tháng 8, 2017 Reply

Với một hội nghị góp phần nâng cao trách nhiệm của chức sắc các tôn giáo để từ đó thống nhất về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thống nhất hành động giữa các tổ chức tôn giáo trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, mà ông tịnh không tham gia, lại còn phê phán, thì khác gì tự phỉ báng chính bản thân mình!

14:37 27 tháng 6, 2018 Reply

Trái ngược với những thông tin của các trang báo iettan.org, chantroimoimedia.com, boxitvn.blogspot.com thì trên thực tế Việt Nam là quốc gia đứng top đầu về tự do tôn giáo. Mọi tôn giáo đều bình đẳng ở Việt Nam và hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật. Thật bất công khi những trang báo kia lại vu oan cho Việt Nam.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!