22/08/2017

* Lời rao giảng "tự thiêu" ở Đại hội La Vang lần 31 của vị Đại diện Tòa thánh Vatican

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 22/08/2017 | 22.8.17

Kính Chiếu Yêu


Trang "Tin mừng cho người nghèo" đã hoan hỉ thông báo tin mừng về phát ngôn của vị Đại diện Tòa Thánh Vatican, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, trong bài giảng khai mạc Đại hội Đức Mẹ La Vang vào hôm 13.08.2017 rằng, Ngài đã nhắm thẳng đến nhà nước Việt Nam: "Câu trả lời của Chúa Giêsu cho cha mẹ Ngài sẽ làm sáng tỏ vấn đề cho chúng ta: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận phải ở nhà của Cha Con sao?” Cùng những lời tương tự, chúng ta có thể nói như thánh Phêrô Tông Đồ rằng: “chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”, hoặc chúng ta có thể lặp lại câu nói thời danh của Chúa Giêsu: “của Xê-da hãy trả về cho Xê-da, của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa.” Vì lý do đó, tôi muốn ngỏ lời với các “Xê-da Việt Nam” hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.”

Đấy là tư duy và phát ngôn theo kiểu "tự thiêu" của các Mục tử Thiên Chúa qua mồm vị Đại diện Tòa Thánh Vatican.

Thứ nhất, xin thưa với ngài Đại diện rằng, ngài mới là kẻ ở trọ trong ngôi nhà Việt Nam mà chủ của nó là Nhà nước Việt Nam, đại diện cho Nhân dân, bởi vì về đối ngoại, Nhà nước Việt Nam chưa đặt quan hệ ngoại giao với Nhà nước Vatican. Sự có mặt của ngài là thể hiện sự tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo ở Việt Nam đối với Thiên Chúa giáo. Sao ngài còn đòi hỏi tự do tôn giáo nào nữa thưa ngài.

Thứ hai, dẫn ra câu trả lời của Chúa Giêsu cho cha mẹ Ngài để làm sáng tỏ vấn đề quan điểm coi nước chúa là trên hết: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận phải ở nhà của Cha Con sao?” Cùng những lời tương tự, chúng ta có thể nói như thánh Phêrô Tông Đồ rằng: “chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”. Câu này có thể chỉ đúng ở quốc gia Vatican của ông, nơi 100% dân là tín đồ Công giáo, giáo luật là trên hết, nhưng với Việt Nam thì không, chúng tôi có nhà nước và pháp luật của mình.

Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, có Hiến pháp và luật pháp của mình. Mọi người dân đều được đối xử công bằng bình đẳng như nhau, mọi tôn giáo đều bình đẳng như nhau. Tín đồ Công giáo là một bộ phận cấu thành trong quốc gia ấy. Quốc gia đã đem lại cho họ quyền được sống, được tự do làm ăn, phát triển, tự do đi theo niềm tin thánh thần. Vậy nên, Chúa không phải là trên hết mà là lợi ích quốc gia là trên hết, tuân phục luật pháp quốc gia là trên hết. Tin đồ Công giáo cần hiểu rằng, có quốc gia này thì mới có đất sống mà thờ tự Chúa của mình. Vậy nên, đặt vấn đề "vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm" là cách để tự tách mình ra khỏi dân tộc. 

Vị Đại diện Tòa thánh Vatican còn dẫn câu nói thời danh của Chúa Giêsu: “của Xê-da hãy trả về cho Xê-da, của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa.” Để nhấn mạnh rằng, "tôi muốn ngỏ lời với các “Xê-da Việt Nam” hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.” 

Xin thưa với ngài rằng, từ ngày lập quốc đến nay chưa triều đại nào, nhà nước nào lấy đi của Thiên chúa giáo cái gì cả mà phải "trả lại". Ngược lại, chỉ có Thiên chúa đã dựa vào các thế lực thực dân, đế quốc để lấy đi của dân tộc này nhiều thứ mà không thể trả lại được. Ngài có thể dẫn ra những chính sách cấm đạo của Nhà Nguyễn; phong trào "Bình tây sát tả" của những văn thân yêu nước Việt; hoặc một vài cơ sở tôn giáo được Nhà nước Việt Nam trưng dụng làm bệnh viện, trường học... để kích động sự phản kháng. Nhưng ngài đã cố lờ đi những mục đích chính trị xấu xa của Thiên chúa giáo khi vào Việt Nam đã làm người Việt cảnh giác.

Không có Thực dân Pháp dùng sức mạnh cường bạo để ép nhà Nguyễn thì Thiên Chúa cũng không có đất dung thân ở đất này, không có những vị trí đắc địa để cho Thiên Chúa dựng nhà thờ, mở trường dòng, bành trướng ảnh hưởng của mình ở một đất nước mà ai cũng cảnh giác với thứ đạo lạ Thiên Chúa. Hãy sờ lên gáy mình mà xem thưa ngài, nếu không có Thực dân Pháp thì không có chuyện Thiên Chúa san phẳng Tháp Báo Thiên để xây Nhà thờ lớn Hà Nội, không có cả những vị trí đắc địa khác cho nhà thờ Thiên chúa tồn tại.

Khác với các tôn giáo khác du nhập vào Việt Nam bằng con đường hòa bình, Công giáo của các ngài xâm nhập vào Việt Nam bằng cách nấp bóng bạo quyền chính trị như truyền thống của các ngài đã có trong lịch sử. Dân tộc Việt rất cảnh giác với điều đó nên mới có "Cấm đạo", mới có "Bình tây sát tả". Chỉ có dưới thời Việt Nam cộng sản, đạo của các ngài mới được tự do hành đạo. Sao ngài còn đòi trả cái gì cho Xê- da? 

Ngài hãy sờ vào gáy mình mà xem, có phải từ giữa thế kỷ thứ 4 và thứ 5, tu sĩ Augustine của xứ Hippo lập thuyết kết tội toàn thể nhân loại, vào "tội tổ tông" và "tội" này phải được giải trừ hay "cứu chuộc" bằng cách nhận Ngài Giê Su là Con Trời, Trời Con, Đấng Cứu Thế ... ai không tin sẽ bị giết, bị đọa vào địa ngục. Chính những điều mê tín do Augustine bịa đặt ra là nền móng của mê tín thần quyền Ki Tô, khiến đạo các ngài gây chiến tranh giết chóc hàng trăm triệu người, tạo nên Núi Tội Lỗi trong 2 ngàn năm mà Giáo Hoàng John Paul II đã phải "xưng tội, thú tội" trước nhân loại !

Những tội ác này, lẽ ra, đã không thể xảy ra, nếu không có thần quyền mê tín độc tôn, cấu kết với đế quyền La Mã, và sau này, với các đế quốc thực dân để xâm lược và bòn rút các dân tộc nhỏ yếu đồng thời mở rộng nước Chúa.

Mới đây, các ngài lại giở trò kỷ niệm 63 năm người công giáo "di cư" ở Đồng Nai. Hành động đó chẳng khác gì cách tự thiêu danh dự của Thiên Chúa trước con mắt của 90 triệu người Việt. Với người Việt, ai cũng hiểu cuộc di cư tôn giáo ấy là nằm trong âm mưu của Pháp, Mỹ để dựng nên một chính quyền Thiên Chúa bù nhìn ở miền Nam. Chính quyền Ngô Đình Diệm nếu không có Thiên Chúa giáo và quan thầy Mỹ chống lưng thì không thể đứng vững để mà xé bỏ hiệp định Pari.

Sau ngày đất nước thống nhất, chỉ có tôn giáo của các ngài mới là nơi che dấu, nuôi dưỡng, tiếp sức cho những tổ chức phản động chống phá trong nước; cấu kết với các tổ chức phản động ở nước ngoài để làm đất nước bất ổn, tạo cớ để nước ngoài can thiệp. Tại sao trong cùng một đất nước, các tôn giáo khác vẫn được tôn trọng và hưng thịnh, còn với Thiên Chúa giáo thì ngược lại. Tại sao các Mục tử và con chiên Công giáo luôn là lực lượng chống lại các chính sách của Nhà nước cho dù những chính sách đó mang lại lợi ích cho họ?

Từ ngày đạo Công giáo xâm nhập vào Việt Nam chưa bao giờ Giáo hội Công Giáo Việt Nam chứng minh cho mọi người thấy Công giáo đã đóng góp cái tốt, cái đẹp cho dân tộc mà chỉ chứng minh một sự thật rằng Công giáo là một vấn nạn cho nước nhà. Xê-da đã làm được gì tốt đẹp mà đòi trả lại! Những cố gắng can dự vào chính trị của Giáo hội Công giáo càng làm cho chính quyền và nhân dân Việt Nam mất cảm tình, cảnh giác với Công giáo mà thôi.

Một tôn giáo tồn tại trong lòng một dân tộc mà không mang lại lợi ích gì cho dân tộc ấy lại còn lăm le cõng rắn cắn gà nhà thì không bao giờ được dân tộc ấy chấp nhận. Ngài đại diện nên thật thà nhìn nhận lại tôn giáo của mình thì mới mong được người Việt đón nhận.

17 nhận xét

07:57 23 tháng 8, 2017 Reply

Một tôn giáo tồn tại trong lòng một dân tộc mà không mang lại lợi ích gì cho dân tộc ấy lại còn lăm le cõng rắn cắn gà nhà thì không bao giờ được dân tộc ấy chấp nhận. Ngài đại diện nên thật thà nhìn nhận lại tôn giáo của mình thì mới mong được người Việt đón nhận.

07:58 23 tháng 8, 2017 Reply

Từ ngày đạo Công giáo xâm nhập vào Việt Nam chưa bao giờ Giáo hội Công Giáo Việt Nam chứng minh cho mọi người thấy Công giáo đã đóng góp cái tốt, cái đẹp cho dân tộc mà chỉ chứng minh một sự thật rằng Công giáo là một vấn nạn cho nước nhà. Xê-da đã làm được gì tốt đẹp mà đòi trả lại! Những cố gắng can dự vào chính trị của Giáo hội Công giáo càng làm cho chính quyền và nhân dân Việt Nam mất cảm tình, cảnh giác với Công giáo mà thôi.

08:43 23 tháng 8, 2017 Reply

Tại sao lại cho phép các con chó ghẻ này được phép rao giảng tại VN nhỉ? Lũ ấu dâm, đồng tính này bị Châu Âu khinh rẻ như lũ Chó nên tìm thuộc địa mới ư?

09:19 23 tháng 8, 2017 Reply

Mọi người dân đều biết rằng Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, có Hiến pháp và luật pháp của mình. Mọi người dân đều được đối xử công bằng bình đẳng như nhau, mọi tôn giáo đều bình đẳng như nhau. Tín đồ Công giáo là một bộ phận cấu thành trong quốc gia ấy. Quốc gia đã đem lại cho họ quyền được sống, được tự do làm ăn, phát triển, tự do đi theo niềm tin thánh thần. Vậy nên, Chúa không phải là trên hết mà là lợi ích quốc gia là trên hết, tuân phục luật pháp quốc gia là trên hết. Tin đồ Công giáo cần hiểu rằng, có quốc gia này thì mới có đất sống mà thờ tự Chúa của mình. Vậy nên, đặt vấn đề "vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm" là cách để tự tách mình ra khỏi dân tộc.

09:19 23 tháng 8, 2017 Reply

Một tôn giáo tồn tại trong lòng một dân tộc mà không mang lại lợi ích gì cho dân tộc ấy lại còn lăm le cõng rắn cắn gà nhà thì không bao giờ được dân tộc ấy chấp nhận. Ngài đại diện nên thật thà nhìn nhận lại tôn giáo của mình thì mới mong được người Việt đón nhận.

09:22 23 tháng 8, 2017 Reply

Thật đáng buồn khi Từ ngày đạo Công giáo xâm nhập vào Việt Nam chưa bao giờ Giáo hội Công Giáo Việt Nam chứng minh cho mọi người thấy Công giáo đã đóng góp cái tốt, cái đẹp cho dân tộc mà chỉ chứng minh một sự thật rằng Công giáo là một vấn nạn cho nước nhà. Xê-da đã làm được gì tốt đẹp mà đòi trả lại! Những cố gắng can dự vào chính trị của Giáo hội Công giáo càng làm cho chính quyền và nhân dân Việt Nam mất cảm tình, cảnh giác với Công giáo mà thôi. Những việc làm này càng khiến cho nhân dân chúng tôi thêm khó chịu với công giáo.

09:25 23 tháng 8, 2017 Reply

Những câu nói hết sức vô lý và khiến người ta phần nộ của Giám Mục Leopoldo Girelli,từ ngày lập quốc đến nay chưa triều đại nào, nhà nước nào lấy đi của Thiên chúa giáo cái gì cả mà phải "trả lại". Ngược lại, chỉ có Thiên chúa đã dựa vào các thế lực thực dân, đế quốc để lấy đi của dân tộc này nhiều thứ mà không thể trả lại được.

11:36 23 tháng 8, 2017 Reply

mấy ông này làm đúng bài của Jesus rồi đấy, toàn lấy dụ ngôn, ăn nói nhập nhằng, màu mè, vòng vo, bố láo.

13:42 23 tháng 8, 2017 Reply

Tôi rất tin rằng thằng jesus là một thằng con hoang Do thái bố láo, mất dạy nhất thế giới, nó sản sinh lũ rác rưởi mà hay gọi là Vatican. Về đó mà xài ma túy với gái mại dâm đi cu.

09:34 24 tháng 8, 2017 Reply

Chúa không phải là trên hết mà là lợi ích quốc gia là trên hết, tuân phục luật pháp quốc gia là trên hết. Tin đồ Công giáo cần hiểu rằng, có quốc gia này thì mới có đất sống mà thờ tự Chúa của mình. Vậy nên, đặt vấn đề "vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm" là cách để tự tách mình ra khỏi dân tộc.

09:53 24 tháng 8, 2017 Reply

thiên chúa giáo tốt nhưng từ khi du nhập về VN thì nó lại trở thành thứ công cụ để phương tây lợi dụng đánh VN,từ thuở thế kỉ 19 đã giúp pháp xâm lược VN rồi,từ đó đến nay hàng thế kỉ thì đều trở thành cái công cụ để lợi dụng,bây giờ cũng thế.muốn tự thiêu thì tự thiêu hết cm chúng m đi,bố mày tài trợ xăng cho

21:28 28 tháng 8, 2017 Reply

Việt Nam không phải là Vatican, tôn vinh Công giáo lên tận trời. Việt Nam cho phép đa dạng nhiều loại hình tôn giáo và Công giáo chỉ là một phần trong số đó mà thôi. Pháp luật VN quy định lợi ích quốc gia, dân tộc là hàng đầu; chứ không phải là tôn giáo. Vả lại công giáo ngày nay đang phần nào đó che dấu, nuôi dưỡng, tiếp sức cho những tổ chức phản động chống phá trong nước; cấu kết với các tổ chức phản động ở nước ngoài để làm đất nước bất ổn, tạo cớ để nước ngoài can thiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc của VN

17:29 29 tháng 8, 2017 Reply

Xin thưa với ngài Đại diện rằng, ngài mới là kẻ ở trọ trong ngôi nhà Việt Nam mà chủ của nó là Nhà nước Việt Nam, đại diện cho Nhân dân, bởi vì về đối ngoại, Nhà nước Việt Nam chưa đặt quan hệ ngoại giao với Nhà nước Vatican. Sự có mặt của ngài là thể hiện sự tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo ở Việt Nam đối với Thiên Chúa giáo. Sao ngài còn đòi hỏi tự do tôn giáo nào nữa thưa ngài.

22:25 30 tháng 8, 2017 Reply

Tại sao không làm những điều tốt đẹp để người khác công nhận mà suốt ngày làm ngta mất thiện chí? Từ ngày đạo Công giáo xâm nhập vào Việt Nam chưa bao giờ Giáo hội Công Giáo Việt Nam chứng minh cho mọi người thấy Công giáo đã đóng góp cái tốt, cái đẹp cho dân tộc mà chỉ chứng minh một sự thật rằng Công giáo là một vấn nạn cho nước nhà. Xê-da đã làm được gì tốt đẹp mà đòi trả lại! Những cố gắng can dự vào chính trị của Giáo hội Công giáo càng làm cho chính quyền và nhân dân Việt Nam mất cảm tình, cảnh giác với Công giáo mà thôi.

22:49 30 tháng 8, 2017 Reply

Một tôn giáo tồn tại trong lòng một dân tộc mà không mang lại lợi ích gì cho dân tộc ấy lại còn lăm le cõng rắn cắn gà nhà thì không bao giờ được dân tộc ấy chấp nhận. Ngài đại diện nên thật thà nhìn nhận lại tôn giáo của mình thì mới mong được người Việt đón nhận.

10:20 31 tháng 8, 2017 Reply

Thực sự thì một tôn giáo tồn tại trong lòng một dân tộc mà không mang lại lợi ích gì cho dân tộc ấy lại còn lăm le cõng rắn cắn gà nhà thì không bao giờ được dân tộc ấy chấp nhận. Ngài đại diện nên thật thà nhìn nhận lại tôn giáo của mình thì mới mong được người Việt đón nhận.

11:23 31 tháng 8, 2017 Reply

dẫn ra câu trả lời của Chúa Giêsu cho cha mẹ Ngài để làm sáng tỏ vấn đề quan điểm coi nước chúa là trên hết: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận phải ở nhà của Cha Con sao?” Cùng những lời tương tự, chúng ta có thể nói như thánh Phêrô Tông Đồ rằng: “chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”. Câu này có thể chỉ đúng ở quốc gia Vatican của ông, nơi 100% dân là tín đồ Công giáo, giáo luật là trên hết, nhưng với Việt Nam thì không, chúng tôi có nhà nước và pháp luật của mình.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!