01/08/2017

Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 01/08/2017 | 1.8.17

(ĐCSVN) - Từ ngày 25 - 27/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 16. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

           Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Quốc Vượng chủ trì kỳ họp. (Ảnh: HH)

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

I- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và một số cá nhân

1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2016 đã có các vi phạm, khuyết điểm sau:

- Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc, các quy định về công tác cán bộ, để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

- Chưa phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Thường trực Cơ quan Ban Chỉ đạo và Đảng ủy Cơ quan, để một số cá nhân vi phạm quy chế làm việc, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm ngạch công chức, xếp bậc lương, bổ nhiệm, điều động cán bộ không đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, quy định về công tác cán bộ.

- Buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để Văn phòng, bộ phận nghiệp vụ tài chính, kế toán Cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (giai đoạn 2011-2016) vi phạm các quy định về quản lý tài chính, để ngoài sổ sách kế toán nguồn kinh phí vận động tài trợ số tiền trên một trăm tỷ đồng.

2. Đồng chí Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, giai đoạn 2011-2016

- Với trách nhiệm người đứng đầu, Đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2016.

- Vi phạm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc cho chủ trương và quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; trực tiếp ký bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có trường hợp Vũ Minh Hoàng và Nguyễn Tiến Khoa.

- Buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới làm trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản; để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên một trăm tỷ đồng; lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ, gây thất thoát nghiêm trọng tiền, tài sản của Nhà nước.

- Vi phạm trong việc chuyển giao hơn hai nghìn m2 đất của Cơ quan Ban Chỉ đạo cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ.

- Vi phạm quy định của Đảng trong việc tự nhận đề cử chức Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ. Lấy danh nghĩa Ban Chỉ đạo để vận động tài trợ cho Hội là không đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

- Đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp ký 11 quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

- Ký ban hành một số văn bản không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; ký văn bản đề nghị UBND thành phố Cần Thơ giao đất của Cơ quan Ban Chỉ đạo cho Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ không đúng quy định.

- Vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng trong việc quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho một số đảng viên.

4. Ngoài 02 đồng chí nêu trên, UBKT Trung ương đã kiểm tra và kết luận vi phạm, khuyết điểm của các đồng chí Chánh Văn phòng, nguyên Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, nguyên Kế toán trưởng, Thủ quỹ và nguyên Thủ quỹ của Cơ quan Ban Chỉ đạo giai đoạn 2011-2016.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Phong Quang, đồng chí Nguyễn Quốc Việt và một số đồng chí trong Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

II- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và một số cá nhân

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015

- Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; không xem xét, xử lý trách nhiệm đối với một số cán bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tập đoàn có vi phạm, khuyết điểm để các đơn vị hoạt động không hiệu quả, thua lỗ nhiều năm. Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm một số trường hợp vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

- Thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tập đoàn và một số công ty trực thuộc không bảo toàn được vốn chủ sở hữu; hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ nghiêm trọng, trong đó nhiều công ty thua lỗ liên tục 2 năm trở lên, điển hình như Công ty Đạm Ninh Bình lỗ 4 năm liền; một số công ty của Tập đoàn góp vốn thành lập các công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết không hiệu quả. Vi phạm trong quản lý các khoản nợ phải thu, phải trả và việc trích lập quỹ; trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quản lý và sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả.

- Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư. Đối với dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, mặc dù đã được các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn cảnh báo Dự án hiệu quả thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, song HĐTV và Tổng Giám đốc Tập đoàn vẫn trình cấp có thẩm quyền quyết định triển khai, dẫn đến Nhà máy liên tục thua lỗ với số tiền trên 2.500 tỷ đồng. Nhiều dự án Tập đoàn đầu tư không hiệu quả, trong đó có 4/5 dự án lỗ lũy kế trên 4.200 tỷ đồng.

- HĐTV và Tổng Giám đốc Tập đoàn thiếu kiểm tra, giám sát để Ban quản lý dự án Đạm Ninh Bình thay đổi thiết bị xuất xứ từ các nước EU, G7 sang thiết bị của Trung Quốc không đúng với hợp đồng; có nhiều vi phạm trong ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán với nhà thầu, chậm quyết toán hoàn thành dự án; một số dự án sai phạm từ khâu lập dự án, thẩm định, phê duyệt, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước, làm tăng tổng mức đầu tư; có dự án phải tạm dừng thanh toán cho nhà thầu do không có kinh phí.

2. Đối với cá nhân

2.1. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn

- Chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015.

- Với trách nhiệm người đứng đầu, Đồng chí đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ; trong quản lý vốn, tài sản, đất đai và đầu tư của Tập đoàn, gây hậu quả rất nghiêm trọng; để Tập đoàn và một số công ty không bảo toàn được vốn Nhà nước giao.

- Thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện Dự án DAP số 2 Lào Cai. Chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trong việc triển khai dự án đạm Hà Bắc.

2.2. Đồng chí Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam

Chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện dự án Đạm Ninh Bình ở giai đoạn đầu, cụ thể là: Thiếu trách nhiệm khi trình cấp có thẩm quyền Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, trong khi Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam chưa được phê duyệt. Mặc dù đã được các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn cảnh báo Dự án hiệu quả thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, song Đồng chí vẫn trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư. Đến nay, Dự án hoạt động không hiệu quả, thua lỗ rất nghiêm trọng, mất hoàn toàn vốn chủ sở hữu của Nhà nước.

2.3. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn

- Chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

- Với cương vị người đứng đầu, Đồng chí đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý vốn, tài sản, đất đai, đầu tư. Chịu trách nhiệm khi ký các quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Nhà máy đạm Ninh Bình, điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án trái với ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ.

- Thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Dự án Đạm Hà Bắc, Dự án DAP số 2 Lào Cai.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc ban hành nghị quyết của HĐQT về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp tại số 233B, Nguyễn Trãi, Hà Nội trái quy định.

2.4. Đồng chí Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; nguyên Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty; nguyên Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn

- Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong quản lý vốn, tài sản, đất đai, đầu tư của Tập đoàn.

- Chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định và triển khai Dự án đạm Ninh Bình, Dự án đạm Hà Bắc và Dự án DAP số 2 Lào Cai.

- Chịu trách nhiệm trong việc ban hành văn bản về Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp tại số 233B, Nguyễn Trãi, Hà Nội trái quy định

2.5. Đồng chí Nguyễn Gia Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn

- Chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

- Chịu trách nhiệm cùng với tập thể HĐQT, HĐTV Tập đoàn về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ; trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định các dự án và quản lý đất đai; buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong quản lý vốn, tài sản, đất đai và đầu tư của Tập đoàn.

2.6. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Thành viên HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn; nguyên Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty

Chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong quản lý vốn, tài sản, đất đai, đầu tư của Tập đoàn.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và các đồng chíNguyễn Anh Dũng, Đỗ Quang Chiêu, Nguyễn Quốc Tuấn, Đỗ Duy Phi là rất nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Gia Tường và đồng chí Nguyễn Đình Khang chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, UBKT Trung ương yêu cầu hai đồng chí kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

III- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương

UBKT Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1/2004-5/2010) như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 15 của UBKT Trung ương.

UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng. Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Hồ Thị Kim Thoa.

Căn cứ Quy định số 260-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBKT Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của đồng chí Hồ Thị Kim Thoa.

IV- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám thị và đồng chí Lưu Hoàng Vũ, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Giám thị Trại giam Thạnh Hòa, Tổng cục VIII, Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám thị và đồng chí Lưu Hoàng Vũ trong thời gian giữ chức vụ Đảng ủy viên, Phó Giám thị Trại giam Thạnh Hòa đã thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định trong việc xem xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với phạm nhân. Vi phạm của các đồng chí đã ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta đối với người phạm tội.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh và kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Lưu Hoàng Vũ.

V- Cũng tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền 04 trường hợp; tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật 02 trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương./.
PV

24 nhận xét

19:36 1 tháng 8, 2017 Reply

Dạo này mấy công tác thanh kiểm tra với đưa ra khởi tố xét xử có vẻ làm căng nhỉ. Cái này chính là điều người dân muốn thấy ở các công tác kiểm tra, thanh tra bắt hết mấy tay tham nhũng đi cho trong sạch bộ máy. cũng là cho mấy cái ông quan khác đang có ý định tham nhũng biết đường mà ngừng lại cái hành động. Cũng phải có những lúc làm căng để mà thanh lọc những kẻ sâu mọt chứ

19:38 1 tháng 8, 2017 Reply

Dân chắc cũng biết là nhiều quan chức có vấn đề trong các công tác của mình, hay nói trắng ra là đã tham nhũng. Nói cho đúng thì người dân ghét nhất những người tham nhũng ăn hết tiền của mọi người điiều này là điều mà không thể tha thứ đối với những người có lòng tham. Không thanh tra kĩ thì không thể phát hiện được những sâu mọt này đâu, thủ đoạn của họ quá tinh vi. hi vọng Ủy ban kiểm tra Trung ương tiếp tục làm việc tỉ mỉ hơn

19:49 1 tháng 8, 2017 Reply

chúng ta có thể thấy cơ chế này đang thật sự hiệu quả và với những con người không thể mang lại được điều gì tốt cho tập thể cho xã hội thì chắc chắn rằng sẽ phải tự kiểm điểm và bị phê bình , và như thế chính là cái điều tốt đẹp cho những điều đang diễn ra tốt đẹp hơn mà

14:56 2 tháng 8, 2017 Reply

Chúng ta cần tăng cường kiểm tra để phát hiện những sai phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, đảng viên để từ đó có biện pháp xử lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức. Đồng thời xử lý nghiêm khắc những trường hợp sai phạm, quan liêu, tham nhũng

15:33 2 tháng 8, 2017 Reply

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám thị và đồng chí Lưu Hoàng Vũ trong thời gian giữ chức vụ Đảng ủy viên, Phó Giám thị Trại giam Thạnh Hòa đã thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định trong việc xem xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với phạm nhân. Vi phạm của các đồng chí đã ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta đối với người phạm tội

20:04 2 tháng 8, 2017 Reply

Tôi nhìn thấy sự mạnh tay của các đồng chí trong công cuộc đấu tranh với tham nhũng mà toàn xã hội đang lên án. Hôm qua có đọc về dự trữ ngoại tệ của Việt Nam còn khá ổn và kinh tế Việt Nam cũng đang trên đà phát triển mà thấy mừng. Hy vọng có những sự thay đổi thật sự để xã hội này tốt hơn, người dân tin tưởng hơn.

21:26 2 tháng 8, 2017 Reply

Chúng ta cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên để phát hiện những sai phạm từ đó có biện pháp xử lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Đồng thời có những hình phạt thích đáng với những người có hành vi vi phạm pháp luật, quan liêu, tham nhũng.

22:07 2 tháng 8, 2017 Reply

cần phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, càng những người nắm giữ những vị trí quan trọng thì càng phải xử thật nặng, làm gương cho những kẻ còn có âm mưu lợi dụng chức quyền để chuộc lợi cá nhân, gây tổn thất đến nền kinh tế nước nhà.

22:20 2 tháng 8, 2017 Reply

có thể thấy, nếu người nào làm tốt, đúng với chức trách, nhiệm vụ của mình thì được khen thưởng, tuyên dương, nhưng nếu đã sai phạm, đặc biệt là những người đứng đầu, nhẹ thì xử nhẹ, còn nặng thì phải xử lý thật nghiêm khắc, đúng theo quy định của pháp luật, không khoan nhượng.

22:37 2 tháng 8, 2017 Reply

có thể nói rằng, nhiều người lên vị trí cao, đứng ở vị trí quan trọng để điều hành, đặc biệt là trong những ngành có liên quan đến kinh tế, thì những sai phạm mà họ gặp phải đều với mục đích là vì tiền, và đó chính là nạn tham nhũng vẫn còn tồn tại rất nhiều, là bài toán nan giải, cần phải xử lý một cách triệt để.

12:06 3 tháng 8, 2017 Reply

Tự phê bình và phê bình là đây chứ đâu. Thanh tra kiểm tra hàng loạt các sai phạm như thế này, quả thật mới thấy việc quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên đang gặp rất nhiều vấn đề. Chúng ta để xảy ra quá nhiều sai phạm, để rồi mọi chuyện đã đi rất xa, gây thiệt hại thất thoát hàng ngàn tỉ đồng, ảnh hưởng đến cả một giai đoạn phát triển của đất nước. Tương lai với những động thái và tín hiệu quyết liệt như thế này, hi vọng UBKT trung ương sẽ tiếp tục thanh, kiểm tra chặt chẽ hơn và không bỏ sót hay tránh né bất kỳ ai, để công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh hơn nữa!

14:36 3 tháng 8, 2017 Reply

Đây là những tín hiệu rất tốt sau những chỉ đạo sát sao gần đây của TBT Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng. Cá nhân tôi cảm thấy rất tin tưởng vào hoạt động của Ủy ban Kiểm tra TW. Hy vọng thời gian tới đây tệ nạn tham nhũng ở nước ta sẽ được đẩy lùi.

20:04 3 tháng 8, 2017 Reply

Không biết sau vụ này còn tòi ra bao nhiêu nữa thì không biết chứ lên thớt nhiều thế này chứng tỏ quả này là thật rồi. Khen thay cho ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng cũng mong ông mạnh tay và triệt để để đẩy lùi cái tham nhũng ra khỏi đất nước này.

20:08 3 tháng 8, 2017 Reply

Cần xử lý mạnh tay và triệt để, tham nhũng không nên có ở Việt Nam này. Nhìn Trung Quốc ngày xưa Tập Cận Bình làm mạnh tay để quyết triệt tham nhũng mà nghĩ nước mình cũng nên học hỏi như vậy, cần một bộ máy cực kì trong sạch, không tham nhũng, không cần tham nhũng thì đất nước này mới phát triển mạnh được.

11:59 5 tháng 8, 2017 Reply

Câu hỏi đặt ra là tại sao dạo này việc thanh tra, kiểm tra lại diễn ra một cách liên tục như vậy, như vậy thì chắc chắn rằng đội ngũ cán bộ đảng viên hiện tại có vấn đề rồi, và nếu không giải quyết điều này một cách triệt để thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới an ninh quốc gia, lợi ích chung của tập thể, cần lắm những cuộc thanh tra, kiểm tra như thế này!

13:23 5 tháng 8, 2017 Reply

Đây là việc làm hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay, trước hết là làm trong sạch đội ngũ cán bộ, tiếp theo là để mang lại niềm tin cho quần chúng nhân dân, bởi vì nọ nay có quá nhiều thông tin về những vi phạm của đội ngũ cán bộ làm cho nhân dân đang mất đi niềm tin vào Đảng, Nhà nước rồi!

09:55 6 tháng 8, 2017 Reply

Lâu lắm rồi mới có một sự kiện lớn như thế này. Hàng loạt sai phạm của các lãnh đạo cấp cao bị phơi bày và bị xử lý. Đây sẽ là đòn răn đe mạnh mẽ nhất đối với những ai lạm dụng quyền lực của mình để chuộc lợi bản thân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cả Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục loại bỏ những con sâu này để phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh hơn!

12:01 6 tháng 8, 2017 Reply

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám thị và đồng chí Lưu Hoàng Vũ trong thời gian giữ chức vụ Đảng ủy viên, Phó Giám thị Trại giam Thạnh Hòa đã thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định trong việc xem xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với phạm nhân. Vi phạm của các đồng chí đã ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta đối với người phạm tội.

14:24 16 tháng 8, 2017 Reply

Làm người, ai cũng phải mắc lỗi nhất là những người năng nổ làm cách mạng nhưng khi sai lầm biết nhìn nhận và tìm cách làm sao tiến đến tương lai để những hệ quả sai lầm phải được chấm dứt, khắc phục thay vì tìm cách biện minh cho những lỗi lầm đó vì ích kỷ, hèn mọn,vong thân mà nguỵ biện chứng minh cho sự tiếp tục tồn tại những sai lầm

14:28 16 tháng 8, 2017 Reply

ngày xưa ông cha ta có luật mà mình nghĩ bh phải học hỏi lại luật xưa mà xử Hễ quan mà phạm pháp thì đều bị nghiêm trị, không phân biệt người thân hay sơ: nhẹ thì phạt roi, nặng hơn phạt chặt tay hay chém đầu. Con quan làm sai, bố cũng bị cách chức; thậm chí vợ các quan lớn không được đi lại, chơi bời với nhau nhằm ngăn chặn họ cấu kết rồi đi cửa hậu...

14:28 16 tháng 8, 2017 Reply

Số tiền chúng tham nhũng bao nhiêu. Qui thành số tiền công của môt người lao động có mức thu nhập thấp nhất ở thời điểm hiện tại của xả hội đương thời lúc đó. Bắt chúng nhin đói nhịn khát lao động khổ sai để trả lại số tiền đả tham nhủng đó. Thế mới hây. Ven cả đôi đường. Luât pháp và phúc lợi cho xả hội.

14:31 16 tháng 8, 2017 Reply

Tất cả các vụ án tham nhũng, nhận hối lộ thì số tiền thực tế họ ăn, nuốt với số liệu điều tra được cách nhau có khi gấp vài chục đến hàng trăm lần.Dân ta có câu một người làm quan cả họ được nhờ. Nên tôi nghĩ số tiền tham nhũng cứ quy ra số ngày công lao động rồi bắt cả dòng họ nhà nó đi làm cho đủ số ngày công đấy

14:31 16 tháng 8, 2017 Reply

Luật nên thay đổi ngay là tử hình dân sẽ ủng hộ 100% luôn! Biết tử hình thì đừng làm. Còn ai lỡ trước đây tham nhũng thì nên tự giác gửi lại 75% cũng tạm chấp nhận, còn bây giờ thì nói không với tham nhũng. Số tiền này cải thiện đất nước, cơ sở hạ tầng. Ăn nhiều chết cũng không mang theo mà tội dân. Hãy nhìn xem những người già buôn bán hàng rong lời từng đồng bạc lẻ bán cả năm không bằng một buổi nhậu các bác. Nghĩ sao mà không xót tận thu từng bạc lẻ hả các bác? Liệu các bác có can đảm làm lại cuộc đời vì một chút lương tâm không?

11:52 31 tháng 8, 2017 Reply

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Phong Quang, đồng chí Nguyễn Quốc Việt và một số đồng chí trong Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!