08/10/2017

Quốc sách về công tác cán bộ

Tác giả: Nam Nguyễn viết lúc 08/10/2017 | 8.10.17

Từ FB Lê Phi

Ngày 7-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. 

Quy định nêu rõ: kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ trường hợp nhằm mục đích tăng cường cán bộ cho cơ sở, cho lĩnh vực hoặc địa bàn cần thiết). Không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển. Cán bộ luân chuyển phải là cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng phát triển; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt; quan tâm lựa chọn, phát hiện cán bộ trẻ có năng lực nổi trội.

Theo quy định này, tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Chức danh bố trí luân chuyển áp dụng đối với cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng 2 nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng; đối với cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó; trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cán bộ luân chuyển để bố trí không phải người địa phương, không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng).

Đọc cái quy định mới thấy áp dụng cả Luật Hồi tỵ có từ thời cụ tổ nhà mình là vua Lê Thánh Tông luôn nha. Luật này quy định: những người thân như anh em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học, những người cùng quê… thì không được làm quan cùng một chỗ. Nếu ai gặp những trường hợp nói trên thì phải tâu báo lên triều đình và các cơ quan chức năng để bố trí chuyển đi chỗ khác. Luật "hồi tỵ" cũng được áp dụng nghiêm ngặt trong các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình. Nguyên tắc nói trên nhằm ngăn chặn người có quyền lợi dụng chức vụ để nâng đỡ, bao che hoặc câu kết với người thân (quan hệ gia đình, dòng họ, thầy trò, địa phương) thực hiện các hành vi tiêu cực trong việc quản lý các cơ quan công quyền. 

Trong bộ Lê triều Hình luật (còn gọi là Luật Hồng Đức) của cụ tổ còn có quy định: "Quan lại không được lấy vợ, kết hôn, làm thông gia ở nơi mình cai quản; cũng như không được tậu đất, vườn, ruộng, nhà ở nơi mình làm quan lớn, không được dùng người cùng quê làm người giúp việc".

Đến thời Minh Mạng luật hồi tỵ còn triệt để hơn:

- Quan lại ở các bộ, trong Kinh và ở các tỉnh, huyện hễ có bố, con, anh em ruột, chú bác, cô dì cùng làm một chỗ đều phải đổi đi chỗ khác. Đối với Viện thái y là viện chuyên giữ việc thuốc men, chữa bệnh cần phải cha truyền con nối thì không phải áp dụng luật "hồi tỵ".

- Những quan lại, ai quê ở phủ, huyện nào thì cũng không được làm việc tại nha môn của phủ, huyện ấy.
- Quan lại ở các nha thuộc phủ, huyện ai là người cùng làng thì phải chuyển đi nha môn khác làm việc.
- Quan lại không được làm quan ở chính quê hương mình, quê vợ mình, thậm chí cả nơi đi học lúc còn trẻ.
- Người có quan hệ thông gia với nhau, thầy trò cũng không được làm quan cùng một chỗ.
- Khi thanh tra, thụ lý án, nếu trong đó có tình tiết liên quan đến người thân thì phải bẩm báo để triều đình cử người khác thay thế.
- Quan lại không được coi thi, chấm thi ở nơi nào có những người ruột thịt, thân quen ứng thi. Nếu có thì phải tâu trình thay người khác.
- Nghiêm cấm các quan đầu tỉnh không được đặt quan hệ giao du, kết thân, kết hôn với đàn bà, con gái nơi mình trị nhậm, cấm tậu nhà, tậu ruộng... trong địa hạt cai quản của mình.

Thấy chưa, tìm mãi rồi cũng quay về thực hiện lời ông bà cho chắc. Đúng là “xưa bày nay làm” đến vẫn đúng.

8 nhận xét

21:45 8 tháng 10, 2017 Reply

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang rất quyết liệt trong việc thay đổi và bổ nhiệm nhân sự để cho có một đội ngũ lãnh đạo có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước phát triển vững mạnh, hy vọng rằng sự quyết tâm này sẽ đem lại kết quả cao, để cho nhân dân được hưởng phúc.

21:51 8 tháng 10, 2017 Reply

Việc bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ là một việc rất quan trọng, nó liên quan đến việc lãnh đạo, và chỉ đạo của một địa phương và ban ngành khác, nếu như lãnh đạo giỏi thì địa phương, ban ngành đó sẽ phát triển vững mạnh, qua đó cũng thúc đẩy đất nước phát triển. Mình rất hoan nghênh Quy Định số 98/QĐ-TW của Bộ chính trị về luân chuyển cán bộ.

14:28 9 tháng 10, 2017 Reply

đối chiếu mới thấy các cụ ngày xưa đã xây dựng được bộ quy tắc rất phù hợp rồi, cái gì đúng, cái gì phù hợp thấy có thể áp dụng được thì mình giữ mình áp dụng thôi, quy định lần này của bác Tổng Bí thư đã quy định khá chặt chẽ về việc luân chuyển cán bộ, có thể thấy đó là một bước đi nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, chống tham nhũng, chống chạy chọt vào các vị trí trong hệ thống chính trị

19:49 10 tháng 10, 2017 Reply

công tác cán bộ là công việc có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng, là gốc của mọi vấn đề, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân quyết định đến thành bại của cách mạng. Vì thê chúng ta cần phải thận trọng trong việc sử dụng cán bộ làm sao phát huy được hết năng lực phẩm chất của người cán bộ, có như vậy mới nâng cao được sức chiến đấu của Đảng.

20:05 10 tháng 10, 2017 Reply

khẩn thiết phải tuyển chọn, bổ nhiệm hợp lí những người có đủ đức đủ tài đủ tầm để đưa vào bộ máy chính quyền. Chính sách, quy định như vậy là rất hợp lí nhằm tránh sự độc quyền, lũng đoạn, lợi dụng chức vụ, quyền lực của người được nhà nước giao phó nhiệm vụ thực thi, lãnh đạo nhân dân

20:07 10 tháng 10, 2017 Reply

Luật pháp phong kiến Việt Nam xưa quả thật có những điều đáng để chúng ta tiếp thu kế thừa. Các bậc đế vương xưa anh minh từ xưa quả thực sáng suốt với các quyết sách vượt thời đại. Nhiệm vụ thời nay tuy có nhiều biến đổi khó lường nhưng tâm lí của con người và công tác quản lí, lãnh đạo vẫn vậy. Một sự trùng hợp thú vị trong quy định xưa và nay về quản lí quan chức.

22:07 11 tháng 10, 2017 Reply


Đọc cái quy định mới thấy áp dụng cả Luật Hồi tỵ có từ thời cụ tổ nhà mình là vua Lê Thánh Tông luôn nha. Luật này quy định: những người thân như anh em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học, những người cùng quê… thì không được làm quan cùng một chỗ. Nếu ai gặp những trường hợp nói trên thì phải tâu báo lên triều đình và các cơ quan chức năng để bố trí chuyển đi chỗ khác. Luật "hồi tỵ" cũng được áp dụng nghiêm ngặt trong các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình. Nguyên tắc nói trên nhằm ngăn chặn người có quyền lợi dụng chức vụ để nâng đỡ, bao che hoặc câu kết với người thân (quan hệ gia đình, dòng họ, thầy trò, địa phương) thực hiện các hành vi tiêu cực trong việc quản lý các cơ quan công quyền.

09:19 5 tháng 11, 2017 Reply

Công tác cán bộ là công tác có vai trò hết sức quan trọng, bởi cán bộ đảng viên là cái gốc của mọi việc. Sáng kiến luân chuyển cán bộ mặc dù vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thế nhưng không thể phủ nhận vai trò cũng như tác dụng mới mẻ của nó.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!