29/12/2017

Một năm mất mùa cán bộ, được mùa niềm tin

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 29/12/2017 | 29.12.17

Đông La 


Như theo tin các báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 28-12-2017 lần đầu tiên dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
Trước đó, trao đổi với báo chí, Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói: “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự cuộc họp Chính phủ cuối tháng 12”. Chính phủ mời Tổng bí thư dự để Tổng Bí thư thấy những vấn đề được và chưa được, từ đó có chỉ đạo của người lãnh đạo cao nhất của Đảng tới Bộ, ngành, địa phương để tang cường sự gắn kết, thống nhất. Sự kiện này cũng khẳng định mục tiêu của Đảng chống tham nhũng là để làm lành mạnh hệ thống nhằm đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
*** 
Một việc đúng là chuyện lạ, cả từ phía mời của Thủ tướng lẫn việc nhận lời dự họp của TBT. Những trang chuyên nghề xuyên tạc chống phá VN đã cho TBT Nguyễn Phú Trọng như vậy đã thể hiện sự độc tài, tham quyền cố vị. Nếu máy móc dựa vào Hiến pháp, các điều luật người ta rất dễ cho như vậy là vi phạm. Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu quyền lực không phải là quyền mang tính cá nhân, quyền lực cũng không phải là chiếc bánh để chia phần mà phải tính toán phần sở hữu, cân đo to nhỏ, mà quyền ở đây là quyền lực chính trị thuộc về thể chế. Hiến pháp VN hiến định Đảng lãnh đạo cao nhất và toàn diện thì Đảng có toàn quyền tuỳ theo tình hình sẽ tham gia chỉ đạo cuộc họp của Chính phủ hay không. Nếu sự tham gia có ích lợi cho dân cho nước thì cần phải tăng cường.

Thời gian qua việc xã hội VN lập kỷ lục về chuyện cán bộ đảng viên bị bắt, bị kỷ luật có lẽ bắt nguồn từ sự hiểu máy móc, chưa đúng về sự lãnh đạo của Đảng.

Tôi đã viết bài “Giám sát quyền lực” hôm nay xin nhắc lại một số vấn đề.

Tôi cho rằng cách đây không lâu người ta cho do “Đảng “lấn sân” chính quyền” nên đã gây ra tình trạng “một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên suy thoái xem chừng là nói ngược, không đúng với thực tế. 

Vì trong thực tế vừa qua chính vì những người có chức, có quyền ở những lĩnh vực liên quan đến tiền bạc, đã móc ngoặc, liên minh liên kết, co cụm, tạo lập những vương quốc riêng, thoát khỏi sự lãnh đạo chung của Đảng, đã tham ô, tham nhũng. Những vụ án kinh tế lớn đa phần như ung nhọt tự bể nên mới bị lộ. Lẽ ra nếu sự lãnh đạo của Đảng thực sự “lấn sân”, những vụ đó sẽ được ngăn chặn.

Về danh nghĩa đúng là Đảng trùm lấp, ở đâu cũng có “Đảng”, có bí thư, có đảng viên. Lẽ ra sự phạm pháp phải bị kiểm soát tốt hơn những nước “tam quyền phân lập”. Nhưng thực tế đã diễn ra ngược lại. Có tình trạng như vậy bởi đúng là Đảng lãnh đạo toàn diện, nói theo “lề trái” là “toàn trị” nhưng thực tế lại không “trị” được ai. Bởi Đảng có quyền lãnh đạo nhưng không có quyền chỉ đạo. Đảng chỉ ra đường lối, chủ trương bằng nghị quyết, rồi mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của Đảng. Vậy phải chăng như vậy thực chất quyền lực của Đảng chỉ là quyền lực rỗng. Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng là lãnh đạo tập thể, cá nhân chỉ là người được phân công phụ trách; ai cũng là người của Đảng, khi sự cố xảy ra thì chịu trách nhiệm chung, không ai bị làm sao cả, ngoài những người dính líu trực tiếp đến những chứng cớ phạm pháp.

Vì vậy cần phải có một sự thể chế hoá thế nào đó để làm cho sự lãnh đạo của Đảng đúng là toàn diện. Có vậy mới giám sát được mọi hoạt động của chính quyền, của các cơ quan, các đơn vị. Đảng không làm cụ thể nhưng Đảng có quyền giám sát, mà quyền giám sát là quyền đặt cao hơn. Và càng những lĩnh vực liên quan đến kinh tế, đến tiền, thì càng cần phải giám sát chặt chẽ hơn.

Còn chuyện sợ Đảng “lấn sân” trở thành độc tài thì có lẽ không có cơ sở. Đơn giản là vì Đảng không phải là một cá nhân, một nhóm người mà là cả một tập thể lớn. Mọi cán bộ các cấp của Đảng, kể cả Tổng Bí thư, song song với chuyện có quyền theo hiến định đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình. 

Rắc rối ở ta không phải là ta không có luật mà chính là sự cả nể, tàn dư của lối ứng xử trong xã hội phong kiến, thông thường thì ai cũng ngại tố cáo cấp trên.

Như Mỹ, Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Hạ viện luận tội các viên chức cao cấp liên bang trong đó có tổng thống, cho phép Thượng viện có quyền truất phế các viên chức bị luận tội. Trong toàn bộ lịch sử, Hạ viện Hoa Kỳ đã luận tội hai vị tổng thống: Andrew Johnson năm 1868 và Bill Clinton năm 1998.

Việc tăng cường quyền hành pháp của chính phủ để chính phủ mạnh hơn, năng động hơn là tốt nhưng có thời đã diễn ra tình trạng này:

“Tại hội thảo "Chế định Chính phủ và chính quyền địa phương trong Hiến pháp" … có nhiều góc quan điểm tranh luận song tất cả đồng tình cần ưu tiên hàng đầu chế định "hành pháp" của CP và không đồng tình quy định CP là cơ quan chấp hành của Quốc hội ”.

Nếu Chính phủ chỉ “hành pháp”, không còn “chấp hành” Quốc hội thì trong tay Chính phủ nắm Quân đội, Công an, Ngân hàng, Doanh nghiệp, v.v… nghĩa là nắm hết, chính phủ hoàn toàn có thể trở thành một nhà nước riêng, biến Đảng, Quốc hội thành ngồi chơi xơi nước.

Thời gian qua, một loạt các đại công ty thua lỗ, tham ô, tham nhũng có lẽ một phần bởi cái NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 132/2005/NĐ-CP về chuyện tăng quyền độc lập cho các đơn vị kinh tế. Điều 4, khoản 5 VỀ CÁC QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC: “đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của công ty nhà nước trong quá trình hoạt động. 

Cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước không can thiệp trái pháp luật vào các công việc của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc của công ty nhà nước”.

Vì thế chúng ta đã từng thấy trên diễn đàn Quốc hội mấy ông bộ trưởng về đầu tư, về tài chính v.v… mặt ngây ngô nói không biết chuyện Vinaline bỏ ra mấy chục triệu đô mua đống sắt rỉ là ụ nổi về, không phải để dùng mà để sửa chữa và mãi chưa xong! Tại sao chúng ta đã soạn ra vô vàn văn bản rất chặt chẽ, vậy mà sao lại có cái chính sách kỳ quái là giao quyền cho những cá nhân chi tiêu tự do công quỹ nhà nước! Vì vậy, cần phải tạo ra một cơ chế để có thể giám sát được từ sự điều hành kinh tế của Chính phủ đến sự chi tiêu ngân sách của các đơn vị kinh tế. Cần phải công khai tài sản của quan chức và những người thân, minh bạch hóa những khoản thu nhập lớn, buộc phải chứng minh được nguồn gốc của các loại tài sản. Đó chính là toa thuốc trị căn bệnh xã hội hôm nay. Nghĩa là càng thực hiện kinh tế thị trường phát huy sức sản xuất thì càng phải giám sát để chống tham nhũng và làm giàu bất chính, bởi đó chính là sự bất công lớn nhất, cái việc một thời cả nước đổ máu để rồi cho hôm nay một số nhỏ trục lợi.

Cơ chế Kinh tế Thị trường định hướng XHCN có lý tưởng, mục đích tốt. Nhưng triển khai trong thực tế còn nhiều khiếm khuyết, nhất là về sự giám sát. Chính nó đã sinh ra tình trạng “công tư” nhập nhằng, tạo điều kiện cho các “nhóm lợi ích” lợi dụng để làm kinh tế thị trường, không phải định hướng XHCN mà là TBCN cho cá nhân mình! Dùng vốn công làm kinh tế tư. Chính điều này đã dẫn đến thực trạng mà chính TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói là trong Đảng đã có phân hóa người giàu người nghèo!
***
Tóm lại Hiến pháp chính là đạo luật gốc đưa ra nhằm bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Nhưng vì nhân dân đông quá, trình độ khác nhau quá nên mới sinh ra “dân chủ đại diện”, đó là Quốc hội. Trền nền đó lại chọn ra “đại diện của đại diện” để thành lập Nhà nước điều hành công việc của đất nước. Để điều hành cần phải có quyền, nên cũng lại phải có điều luật để chống lạm quyền. Bên cạnh đó xã hội cũng phải có luật để ngăn chặn mọi người phạm tội. Tất cả những cái đó là Hiến pháp, là luật pháp.

Như đã nói chúng ta có đầy đủ Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp, cạnh đó còn có sự lãnh đạo của Đảng bao trùm, lẽ ra kỷ cương phép nước phải tốt hơn các nước không có Đảng lãnh đạo. Có lẽ bởi trình độ chính trị cũng như trình độ về Kinh tế, Khoa học công nghệ v.v… ở ta còn yếu. Những điều luật chung của chúng ta quá tốt nhưng không cụ thể. Chúng ta chưa luật hóa cụ thể quyền cũng như chưa luật hóa cụ thể sự chịu trách nhiệm.

Chính vì vậy, có nhiều vụ việc sai phạm trầm trọng, một thời gian dài đã cho là lỗi của tập thể, là lỗi của cả hệ thống, không ai bị sao cả, thậm chí phạm pháp vẫn được thăng quan tiến chức, chức rất cao như Đinh La Thăng chẳng hạn. Vì vậy theo tôi, ngoài sự vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực theo cơ chế “tam quyền phân lập” một cách phù hợp trong thể chế Đảng lãnh đạo toàn diện, cần phân chia và kiểm soát quyền lực theo nguyên lý cân bằng âm dương của triết cổ phương Đông và của cấu tạo vật chất: Cần tăng quyền cho phía ít lực, ngược lại cần tăng lực cho phía ít quyền. “Lực” ở đây là tiền. Nếu “lực” mà có quyền tuyệt đối sẽ thao túng được tất cả nên cần phải tăng quyền cho những người không nắm tiền, quyền đó chính là quyền chất vấn, quyền giám sát, quyền truy tố.
*** 
Sau hơn 1 năm qua, xã hội VN đã có những chuyển biến rất tích cực, thể hiện ở các chỉ tiêu kinh tế; ở sự đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế với sự thăng hạng ngoạn mục của môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh và dự báo tăng trưởng và sự sôi động của thị trường chứng khoán. GDP năm 2017 tăng 6,81%. Tổng cục Thống kê đánh giá đây là năm đạt được thắng lợi kép bởi GDP tăng trưởng cao trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dừng ở mức 3,53%, thấp hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao là 4%.

Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ hôm 28/12/2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có những phát biểu thú vị. Nói về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, ông nói:

“Chúng ta không chịu đối thoại với dân, bỏ mặc dân. Chủ tịch huyện, chủ tịch xã có đối thoại với dân không? … Tôi năm nay sẽ thực hiện chủ trương, ở nơi nào dân kéo lên Hà Nội thì tôi mời Chủ tịch tỉnh lên nhận dân về giải quyết việc này”. 

Nhắc đến Chỉ thị của Ban bí thư về cấm tặng quà Tết, ông cũng nói toạc móng lợn: “Đừng biểu xén Tết nhất nữa. Ông Chủ tịch, ông Bí thư, các đồng chí lãnh đạo các địa phương không phải lên TƯ để biếu xén lãnh đạo. Phải chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở trở đi mới chuyển biến được”.

Về môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng nói: “Năm qua cắt trên 5.000 thủ tục, nhiều bộ đã làm tốt việc này như Bộ Công thương, NN&PTNT, Bộ Xây dựng đã cắt từ 1/3 đến 1/2 thủ tục. Họ đã dám cắt bỏ, từ bỏ quyền lực để tạo điều kiện môi trường kinh doanh”.

Từng là người kinh doanh tôi thấy thật chí lý, đúng là người ta từng đặt ra đủ mọi chuyện không phải để sản xuất phát triển hơn, tốt hơn mà để dùng quyền lực để làm tiền.
***
Một năm cũ sắp qua, đúng là một năm mất mùa cán bộ, có nơi bị bắt cả cụm, cả chùm, cả nguyên uỷ viên Bộ Chính trị cũng xộ khám, một chỉ dấu rất xấu của một chế độ. Nhưng rất may là đất nước còn phúc, đất nước còn những người lãnh đạo có đức, có bản lĩnh, đã dũng cảm đưa những khẩu hiệu chỉnh đốn của một thời trở thành hiện thực, đất nước đã mất mùa cán bộ nhưng lại được mùa niềm tin. Niềm tin đó chính là niềm tin của nhân dân, niềm tin của bạn bè quốc tế, nó mới chính là cái quan trọng nhất cho sự ổn định và phát triển của một đất nước. Nếu không sẽ là hỗn loạn, là mất tất!

27 nhận xét

22:35 29 tháng 12, 2017 Reply

Niềm tin đó chính là niềm tin của nhân dân, niềm tin của bạn bè quốc tế, nó mới chính là cái quan trọng nhất cho sự ổn định và phát triển của một đất nước.
Mong rằng với tinh thần ấy của đảng và nhà nước ta,trong những năm tới sẽ tiếp tục duy trì phát triển hơn nữa trong mọi lĩnh vực

13:03 30 tháng 12, 2017 Reply

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người tiên phong, đi đầu trong công tác chống tham nhũng, những vụ đại án vừa qua lần lượt được cho vào lò như PVN, PVC, sai phạm quỹ BHXH, .. càng cho thấy quyết tâm chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí của Đảng. Hy vọng nạn tham nhũng sớm được đẩy lùi, nợ công đất nước chạm trần rồi. Niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố

21:54 30 tháng 12, 2017 Reply

Một năm cũ sắp qua, đúng là một năm mất mùa cán bộ, có nơi bị bắt cả cụm, cả chùm, cả nguyên uỷ viên Bộ Chính trị cũng xộ khám, một chỉ dấu rất xấu của một chế độ. Nhưng rất may là đất nước còn phúc, đất nước còn những người lãnh đạo có đức, có bản lĩnh, đã dũng cảm đưa những khẩu hiệu chỉnh đốn của một thời trở thành hiện thực, đất nước đã mất mùa cán bộ nhưng lại được mùa niềm tin. Niềm tin đó chính là niềm tin của nhân dân, niềm tin của bạn bè quốc tế, nó mới chính là cái quan trọng nhất cho sự ổn định và phát triển của một đất nước. Nếu không sẽ là hỗn loạn, là mất tất!

09:29 31 tháng 12, 2017 Reply

Năm nay đúng la quá nhiều cán bộ bị xử lí, bị đưa ra trước pháp luật, quá tuyệt vời cho những nổ lực của tổng bí thư trọng, ông đã làm nhiều người cảm thấy rằng đất nước đang đi đúng quỹ đạo, và sự nghiêm minh của pháp luật luôn được tôn trọng đúng mức, đúng chỗ và đúng thời điểm

15:20 31 tháng 12, 2017 Reply

Đúng là bài học về chống tham nhũng. Cần lắm những điều này để láy lại niềm tin từ quần chúng nhân dân. Không điều gì mà mà sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của người dân thì không việc gì là chúng ta không làm được.

20:59 31 tháng 12, 2017 Reply

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu của đảng và là người tiên phong, đi đầu trong công tác chống tham nhũng, những vụ đại án vừa qua lần lượt được cho vào lò như PVN, PVC, sai phạm quỹ BHXH.... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự cuộc họp Chính phủ cuối tháng 12” nhằm củng cố lại những kết quả đã đạt đưọc để định hướng làm tốt vào năm sau.

21:33 31 tháng 12, 2017 Reply

Mất cán bộ này thì chúng ta còn có người khác thay chứ mất niềm tin của nhân dân thì khó lấy lại lắm. Khó khăn lắm chúng ta mới tạo niềm tin cho dân chúng, vì vậy không nên ngại ngần loại bỏ những ung nhọt kể cả khi cái ung nhọt đó có to có sâu đến cỡ nào.

23:07 31 tháng 12, 2017 Reply

Mất cán bộ này thì chúng ta còn có người khác thay chứ mất niềm tin của nhân dân thì khó lấy lại lắm. Khó khăn lắm chúng ta mới tạo niềm tin cho dân chúng, vì vậy không nên ngại ngần loại bỏ những ung nhọt kể cả khi cái ung nhọt đó có to có sâu đến cỡ nào.

23:46 31 tháng 12, 2017 Reply

Mất cán bộ này thì chúng ta còn có người khác thay chứ mất niềm tin của nhân dân thì khó lấy lại lắm. Khó khăn lắm chúng ta mới tạo niềm tin cho dân chúng, vì vậy không nên ngại ngần loại bỏ những ung nhọt kể cả khi cái ung nhọt đó có to có sâu đến cỡ nào.

00:03 1 tháng 1, 2018 Reply

Mất cán bộ này thì chúng ta còn có người khác thay chứ mất niềm tin của nhân dân thì khó lấy lại lắm. Khó khăn lắm chúng ta mới tạo niềm tin cho dân chúng, vì vậy không nên ngại ngần loại bỏ những ung nhọt kể cả khi cái ung nhọt đó có to có sâu đến cỡ nào.

11:00 1 tháng 1, 2018 Reply

Trong năm vừa qua Đảng ta đã có sự kiên quyết, mạnh mẽ trong đấu tranh với cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiều cán bộ thóa hóa, tham nhũng bị đưa ra xử lí nghiêm minh trước pháp luật. Tôi tin rằng trong thời gian tới Đảng ta sẽ cương quyết, quyết liệt hơn nữa trong cuộc chiến chống tham nhũng này, để làm trong sạch bộ máy,củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước ta.

19:16 1 tháng 1, 2018 Reply

Trong thời gian vừa qua cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta đã dành được những kết quả đáng kể thể hiện sự quyết liệt, cương quyết của Đảng trong cuộc chiến này. Tôi tin rằng trong thời gian tới Đảng sẽ ngày càng quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống tham nhũng này, để ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân.

21:47 1 tháng 1, 2018 Reply

chúng ta đang làm những gì cần phải làm, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, làm trong sạch bộ máy, muốn vậy cần phải xử lý những cán bộ vi phạm một cách nghiêm minh

08:54 2 tháng 1, 2018 Reply

Thà giết bỏ một con sâu còn hơn để nó ăn, gặm nhấm chết cả một cây xanh đang trên đà phát triển, dù điều đó chẳng khiến ai vui vẻ gì. Công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta thời gian qua rất quyết liệt, thể hiện rõ sức mạnh, chủ trương của Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của quần chúng nhân dân.

11:53 2 tháng 1, 2018 Reply

Đây quả là một cuộc cách mạng trong bộ máy cán bộ, đối tượng bị truy bố và bắt có khi là cả cụm, cả chùm, cả nguyên uỷ viên Bộ Chính trị cũng xộ khám, một chỉ dấu rất xấu của một chế độ. May thay đất nước còn những người lãnh đạo có đức, có bản lĩnh, đã dũng cảm đưa những khẩu hiệu chỉnh đốn của một thời trở thành hiện thực, đất nước đã mất mùa cán bộ nhưng lại được mùa niềmrin của quần chúng nhân dân, củng cố lại sức mạnh của dân tộc

21:45 2 tháng 1, 2018 Reply

Năm 2017 là năm mà Đảng, Chính phủ nói không với tham nhũng, kiên quyết tuyên chiến với tham nhũng. Việc một loạt các quan chức cấp cao bị đưa ra xét xử đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Đảng ta. Qua đây, có thể thấy đất nước đang đi đúng lộ trình, từng bước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa

08:40 3 tháng 1, 2018 Reply

Từ trước đến nay, Đảng ta đã ban hành rất nhiều chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Nghị quyết số 14/NQ/TW ngày 15-5-1996 về quan điểm chỉ đạo và một số giải pháp để đấu tranh chống tham nhũng của Bộ Chính trị khóa VII đã chỉ rõ: Đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Nó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân… Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

08:50 3 tháng 1, 2018 Reply

Mặc dù Trung ương đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, nhằm đấu tranh ngăn chặn, nhưng tình hình đó không giảm đã làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trong cuộc chiến hết sức khó khăn, phức tạp và lâu dài này. Từ sau Đại hội XII, nhất là sau Hội nghị T.Ư 4, mỗi khi Ủy ban Kiểm tra T.Ư họp, công bố những sai phạm của tổ chức, cá nhân cùng nhiều vụ việc được đưa ra xét xử công khai, minh bạch đã thu hút các tầng lớp nhân dân quan tâm hăng hái vào cuộc. Đã xuất hiện những tập thể, cá nhân công khai tên tuổi cá nhân, tổ chức mình khi tố cáo, phát hiện những tiêu cực, của các cán bộ có chức, có quyền mà không sợ “đấu tranh tránh đâu”. Những nhân tố mới đó báo hiệu: cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đang dần dần trở thành phong trào của toàn dân và thành xu thế như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Không ai đứng ngoài cuộc và cũng không thể đứng ngoài cuộc và lò đã nóng củi tươi cũng phải cháy.

08:59 3 tháng 1, 2018 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn chúng ta: Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng. Song cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Cách mạng chỉ thành công khi hội tụ đủ hai yếu tố đó. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã mang lại kết quả bước đầu. Để duy trì và phát triển cần có nhiều biện pháp và quyết tâm hơn nữa. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Chủ trương một, biện pháp 10, quyết tâm 20”. Một trong những biện pháp cần làm ngay là cán bộ phải công khai tài sản trước khi được bổ nhiệm, nhất là đối với những người phụ trách các ngành, nghề, lĩnh vực nhạy cảm với đồng tiền, để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện vai trò giám sát theo luật định qua ý kiến nhận xét của nhân dân tại địa bàn dân cư cũng như tại cơ quan cán bộ đó công tác.

09:07 3 tháng 1, 2018 Reply

Từ xưa, tệ nạn tham nhũng luôn được ông cha chúng ta xem đó là quốc nạn, là mối hiểm họa làm băng hoại quốc gia, là kẻ cừu thù làm suy vong dân tộc. Cách đây hơn 250 năm, nhà bác học Lê Quý Đôn từng viết trong tác phẩm danh tiếng Quần thư khảo biện của ông rằng: tham nhũng là một trong năm nguy cơ sẽ làm mất nước: một là, trẻ không kính già, hai là, trò không trọng thầy, ba là, binh kiêu tướng thoái, bốn là, tham nhũng tràn lan, và năm là, sĩ phu ngoảnh mặt. Hơn 60 năm trước, khi chính quyền cách mạng non trẻ của chúng ta ra đời chưa đầy 5 tháng, vào ngày 26-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Quốc lệnh thư bằng máu, kết tinh quyết tâm của Người, tại Điều 8 phần Phạt, rằng: “Trộm cắp của công sẽ bị xử tử"1. Có thể nói như ông cha chúng ta từ ngàn xưa rằng, nếu có cái gì đó làm chúng ta tiêu vong, thì trước hết không phải là cái gì khác mà chính là nạn tham nhũng, lãng phí.

09:12 3 tháng 1, 2018 Reply

Nhìn lại gần 64 năm qua, kể từ khi giành được chính quyền, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm rất lớn đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để Đảng luôn là người lãnh đạo, là "đứa con nòi" của nhân dân; cán bộ, đảng viên luôn là người đầy tớ trung thành, tận tụy phụng sự nhân dân; Nhà nước ta luôn xứng đáng là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, mỗi cán bộ, công chức luôn xứng đáng là "công bộc" của nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc. Đặc biệt, trong hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nhưng tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí cũng nảy sinh lan rộng nhưng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) đã cảnh báo nguy cơ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là một thách thức lớn đối với sự nghiệp đổi mới, và đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn này. Với các Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa IX và việc ban hành các Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong những năm qua, cuộc đấu tranh này đã được tăng cường và đạt một số kết quả nhất định. Nhiều vụ tham nhũng lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng bị phát hiện, xử lý kiên quyết; những cán bộ sai phạm, trong đó có những cán bộ cấp cao, đã được xử lý nghiêm minh theo kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bước đầu tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

10:08 25 tháng 1, 2018 Reply

Cả lý luận lẫn thực tế đều đã chứng minh rằng, một trong những điều làm nên sức mạnh cho Đảng là lòng tin của nhân dân. Khi dân tin vào Đảng và Đảng nói, làm và thi hành kỷ luật đúng người đúng tội, thì sức mạnh của Đảng càng được nhân lên. Đảng viên mắc kỷ luật đến đâu thì phải xử lý đúng theo kỷ luật của Đảng. Xử lý như vậy không phải đấu tranh nội bộ, không phải bè cánh, chỉ có 1 đảng chân chính đảng cách mạng, đảng vì dân thì chúng ta mới tự phê bình và phê bình. Ai có kỷ luật đến đâu chúng ta xử lý đến đó

19:16 25 tháng 1, 2018 Reply

Việc xử lý những cá nhân, tổ chức sai phạm là điều chắc chắn phải làm. Nhưng sâu xa hơn, phải tìm cho ra nguyên nhân của từng vụ việc. Đồng thời, cũng phải chỉ ra được cái sai, cái hạn chế, yếu kém của tổ chức Đảng, khi biết sai mà không ngăn chặn, thấy đúng lại không bảo vệ; tiến hành kỷ luật nghiêm minh trong Đảng, chắc chắn sẽ lấy lại được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. điều tất yếu, sớm hay muộn, trong bối cảnh hiện tại, cũng đã phải đến. Dư luận đừng quá ồn ào cũng đừng quá hoan hỉ thái quá về việc ông Đinh La Thăng và một loạt nhân vật nguyên là quan chức lớn thuộc tập đoàn dầu khí lần lượt bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam. Đó chắc hẳn chưa phải là những nhân vật cuối cùng sa vào vòng lao lý trong cuộc chiến chống “nội xâm” gian nan phía trước.

22:04 25 tháng 1, 2018 Reply

Tham nhũng luôn là một vấn đề hết sức quan trọng trong bất kì thời điểm nào, nhất là khi đai hội Đảng sắp diễn ra. chúng ta cần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng không để cho những con người tham nhũng lọt vào bộ máy lãnh đạo của ta. Phòng chống tham nhũng là yếu tố quan trọng để đất nước ta đi tới một tương lai mới tươi sáng hơn, phát triển hơn. Những con người có đức có tài sẽ lên làm lãnh đạo chứ không phải những con sâu tham nhũng kia.

17:32 22 tháng 11, 2019 Reply

Nhìn lại gần 64 năm qua, kể từ khi giành được chính quyền, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm rất lớn đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để Đảng luôn là người lãnh đạo, là "đứa con nòi" của nhân dân

17:32 22 tháng 11, 2019 Reply

Đã xuất hiện những tập thể, cá nhân công khai tên tuổi cá nhân, tổ chức mình khi tố cáo, phát hiện những tiêu cực, của các cán bộ có chức, có quyền mà không sợ “đấu tranh tránh đâu”. Những nhân tố mới đó báo hiệu: cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đang dần dần trở thành phong trào của toàn dân và thành xu thế như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Không ai đứng ngoài cuộc và cũng không thể đứng ngoài cuộc và lò đã nóng củi tươi cũng phải cháy.

12:50 1 tháng 12, 2019 Reply

Năm nay đúng la quá nhiều cán bộ bị xử lí, bị đưa ra trước pháp luật, quá tuyệt vời cho những nổ lực của tổng bí thư trọng, ông đã làm nhiều người cảm thấy rằng đất nước đang đi đúng quỹ đạo, và sự nghiêm minh của pháp luật luôn được tôn trọng đúng mức, đúng chỗ và đúng thời điểm

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!