25/01/2018

* Cái bóng quyền lực đằng sau doanh nghiệp

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 25/01/2018 | 25.1.18

Kính Chiếu Yêu


Nạn tham nhũng, tiêu cực đang trở thành nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của chế độ, đất nước. Mặc dù, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chủ trương, biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi nhưng tham nhũng, tiêu cực vẫn cứ tồn tại và ngày càng biến tướng tinh vi, phức tạp. Trong nhiều nguyên nhân gây ra tham nhũng, tiêu cực có vấn nạn doanh nghiệp “sân sau” của cán bộ có chức quyền.

Theo quy định của Đảng, của pháp luật thì cán bộ, công chức không được thành lập, điều hành hay góp vốn vào các doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình. Tuy nhiên, tình trạng cán bộ, công chức chống lưng cho doanh nghiệp là chuyện có thật. Minh chứng là hầu hết các vụ vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp đều có sự tiếp tay, bao che, bảo kê với bóng dáng khá đậm nét của các quan chức. Doanh nghiệp càng lớn thì quan chức chống lưng càng to.

Ở bất cứ ngành, địa phương nào dư luận cũng đề cập đến doanh nghiệp "sân sau" của ông nọ, bà kia khá công khai, thậm chí doanh nghiệp tự "dán mác" để gây thanh thế. Một số quan chức còn trực tiếp hoặc gián tiếp quảng bá, trợ giúp cho doanh nghiệp và rất coi như không có vấn đề gì, nhất là ở các lĩnh vực, ngành nghề có lợi nhuận cao như khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, bất động sản, dịch vụ vận tải...

Việc các doanh nghiệp “sân sau” của cán bộ công chức vẫn tồn tại, bất chấp quy định pháp luật, dư luận quần chúng nhân dân đã làm vẫn đục môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo nên sự bất công bằng biến tướng, méo mó quan hệ sản xuất, tạo điều kiện, cơ hội cho nạn tham nhũng, tiêu cực tồn tại và phát triển.

Vẽ ra dư án với những con số dự toán không trung thực để "quyền lực" duyệt thầu, chỉ định thầu hoặc đấu thầu trá hình "quân xanh quân đỏ", bằng mọi cách để loại bỏ doanh nghiệp không phải là sân sau nhằm chia chác, lại quả những khoản lợi khổng lồ cho cá nhân là cách làm phổ biến để móc rút ngân sách, tài sản quốc gia, bòn rút của dân.

Kiếm tiền qúa dễ dàng, giàu có nhanh chóng qua cơ chế xin - cho, lại quả đã làm mờ mắt những kẻ hám lợi, quyền lực trở thành "thị trường" mua bán. Kẻ có tiền tìm cách len chân vào giới "quyền lực", quan càng to thì miếng ăn càng lớn. Tiền càng nhiều thì vây cánh, thế lực càng lớn, nhân cách, đạo đức cân bộ từ đó càng suy đồi.

Doanh nghiệp dẫu có được ăn thì cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nơm nớp nỗi lo nợ nần ngân hàng, tiến độ công trình, hợp lý hóa hồ sơ những khoản chi khống, chi sai, nhưng quan chức công quyền thì chỉ ăn trắng mặc trơn lại được lại quả lớn. Vậy nên, một số doanh nhân thành đạt, có tiền lại có tham vọng len chân và quan trường để được ăn trắng, mặc trơn. Một số nhân vật như vậy đã thất bại thảm hại tại nghị trường.

Mỗi dự án, từ khi hình thành đến khi kết thúc đều có bóng dáng của các quan phê duyệt dự án, Kiểm toán, thanh tra. Ngoài ra, tùy vào loại dự án mà có thêm chữ ký của ai đó. Như một luật ngầm, những khoản phần trăm lại quả, bôi trơn, bịt miệng được chi theo tỉ lệ mà giới doanh nghiệp đã mặc định. Tham nhũng ở đó rất trắng trợn nhưng lại rất khó để đưa ra bằng chứng buộc tội.

Kiếm tiền quá dễ dàng khiến người ta tin vào số mệnh, cơ may, thần thánh, mê tín trở thành bệnh dịch. Quan chức, doanh nhân đổ tiền xây chùa, lập đền, xây mộ, chung thân với tướng số, phong thủy... cung kính, tận tụy!

Do vậy, giải quyết vấn nạn doanh nghiệp “sân sau” của cán bộ công chức là biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả. Bởi vì, chỉ có thông qua của doanh nghiệp “sân sau” thì các nhóm lợi ích, cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất mới tham nhũng được những khoản tiền lớn của Nhà nước và nhân dân mà rất khó bị phát hiện, xử lý.

Kiên quyết đấu tranh và có biện pháp phòng ngừa, khắc phục tình trạng doanh nghiệp móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau" thao túng hoạt động của doanh nghiệp, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước là vấn đề cấp bách.

Hoàn thiện các cơ chế để khuyến khích, tạo đòn bẩy kinh tế để doanh nghiệp phát triển lành mạnh. Đi đôi với việc nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương đối với lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị là góp phần tích cực để chống tiêu cực, tham nhũng.

17 nhận xét

08:28 26 tháng 1, 2018 Reply
09:47 26 tháng 1, 2018 Reply

Bài viết rất hay, rất thật, kể ra được những mưu mô mánh khoé mà giới quan trường hủ bại, những nhóm lợi ích xâu xé tài sản Nhà nước những khoản tiền khổng lồ một cách dễ dàng. Tham nhũng, tiêu cực xuất phát từ đây là chủ yếu chứ còn đâu nhưng lại rất khó bị phát hiện và xử lí. Đất nước mình có những con người giàu lên một cách khó hiểu và doanh nghiệp nước ta toàn là giàu không bền vững, phải có sự chống lưng, bôi trơn thì mới sống nổi.

10:11 26 tháng 1, 2018 Reply

Đối với Việt Nam hiện nay, chúng ta đang trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa bước đầu đạt đƣợc những thành tựu quan trọng như: kinh tế tăng trƣởng nhanh, chính trị - xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng vững mạnh, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao… Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế đe dọa nghiêm trọng tới chế độ và cản trở sự phát triển của quốc gia, trong số những hạn chế đó phải đặc biệt nói đến hiện tượng tham nhũng đang ngày càng lan rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

14:21 26 tháng 1, 2018 Reply

Một khi đã liên quan đến kinh tế, đến tiền bạc và lợi ích cá nhân thì thực sự rất khó để giữ được mình. Tham nhũng chính là nạn kinh tế đáng sợ và cần bị tiêu diệt Đảng,Nhà nước ta đang làm mọi cách để tiêu diệt nạn này.

16:10 26 tháng 1, 2018 Reply

giải quyết vấn nạn doanh nghiệp “sân sau” của cán bộ công chức là biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả.
Kiên quyết đấu tranh và có biện pháp phòng ngừa, khắc phục tình trạng doanh nghiệp móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau" thao túng hoạt động của doanh nghiệp, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí

09:17 27 tháng 1, 2018 Reply

Doanh nghiệp dẫu có được ăn thì cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nơm nớp nỗi lo nợ nần ngân hàng, tiến độ công trình, hợp lý hóa hồ sơ những khoản chi khống, chi sai, nhưng quan chức công quyền thì chỉ ăn trắng mặc trơn lại được lại quả lớn. Vậy nên, một số doanh nhân thành đạt, có tiền lại có tham vọng len chân và quan trường để được ăn trắng, mặc trơn. Một số nhân vật như vậy đã thất bại thảm hại tại nghị trường.

09:20 27 tháng 1, 2018 Reply

Xung quanh vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư chỉ rõ: Không có cuộc tiếp xúc cử tri nào không nói đến, không kỳ họp nào Quốc hội không bàn, đây là vấn đề lớn, nghiêm trọng, Trung ương đã có nhiều nghị quyết. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tiến hành bài bản hơn, có hiệu quả hơn, nhưng rõ ràng so với yêu cầu còn nhiều việc phải làm, đây là cuộc đấu tranh lâu dài, cần phải kiên quyết kiên trì, đẩy mạnh hơn nữa.

09:22 27 tháng 1, 2018 Reply

Quyết tâm của Bộ Chính trị, Tổng bí thư nhận được sự ghi nhận của người dân. Chống tham nhũng trở thành xu thế tất yếu mà không thể cưỡng được nữa.Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy công tác chống tham nhũng đang đi vào giai đoạn quyết định. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội.

09:22 27 tháng 1, 2018 Reply

Mong muốn của người dân, đảng viên là công cuộc phòng chống tham nhũng phải mạnh mẽ, triệt để. Cần có các hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Nếu kỷ luật không nghiêm sẽ khiến cho những người làm công tác kiểm tra, đấu tranh chống tiêu cực nản lòng.

09:42 27 tháng 1, 2018 Reply

Hoàn thiện các cơ chế để khuyến khích, tạo đòn bẩy kinh tế để doanh nghiệp phát triển lành mạnh. Đi đôi với việc nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương đối với lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị là góp phần tích cực để chống tiêu cực, tham nhũng.

09:52 27 tháng 1, 2018 Reply

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản…".

09:53 27 tháng 1, 2018 Reply

Vui mừng trước những thắng lợi mang tính đột phá của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhân dân càng thêm tin vào quyết tâm chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị, với đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, tin vào bản lĩnh, ý chí và nghị lực của những người "trực tiếp cầm súng" trên mặt trận đấu tranh cam go, phức tạp này.

09:53 27 tháng 1, 2018 Reply

Mục tiêu của Đảng chống tham nhũng là để làm lành mạnh, trong sạch hệ thống nhằm đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh, bền vững, để mọi người dân đều được hưởng thành quả của tăng trưởng kinh tế.Đất nước đang bước sang năm 2018 với sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, vừa quyết liệt chỉnh đốn Đảng, vừa quyết tâm chấn hưng nền kinh tế đất nước, không để những tàn tích từ quá khứ kéo lùi sự phát triển.

16:36 28 tháng 1, 2018 Reply

Tình trạng cán bộ, công chức chống lưng cho doanh nghiệp đang diễn là sự việc có thật. Do đó, giải quyết vấn nạn doanh nghiệp sân sau của cán bộ công chức là biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả.

17:36 28 tháng 1, 2018 Reply

Tình trạng cán bộ công chức đứng sau chống lưng cho các doanh nghiệp là có thật. Cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng ta thời gian qua đang thực hiện một cách quyết liệt. Tôi tin chắc Đảng ta cũng sẽ có những biện pháp kiên quyết đấu tranh tình trạng các doanh nghiệp móc nối với các cán bộ, công chức đứng sau chống lưng cho doanh nghiệp mình.

10:10 29 tháng 1, 2018 Reply

Tham nhũng nếu không diệt ngay từ khi mới hình thành ra ý định, và nếu không diệt ngay từ cơ chế hoạt động của các doanh nghiệp thì rất dễ sẽ có tham nhũng. Mà một khi tham nhũng thì đúng là nước ta sẽ gặp vô vàn khó khắn.

10:14 30 tháng 1, 2018 Reply

Việc cán bộ chống lưng cho các doanh nghiệp cũng là một hình thức để tham ô tham nhũng. Cho nên ngay lúc này cần phải có những biện pháp đấu tranh cụ thể,hợp lý để ngăn chặn những tình trạng này,không để lợi dụng doanh nghiệp tiến hành trục lợi cá nhân,hình thành lợi ích nhóm,gây tổn hại đến ngấn sách của nhà nước,của nhân dân.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!