05/02/2018

* Ban Chỉ đạo 3 Tây: Dừng hoạt động nhưng nhiệm vụ thì không kết thúc

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 05/02/2018 | 5.2.18

Mẹ Đốp

Sáng hôm nay (5/2/2018), Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổng kết 15 năm hoạt động trước lúc giải thể. 

Đây cũng là lí do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ có quyết định giải thể sau cùng so với 2 ban còn lại là Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Tây Bắc. Và như tờ trình được Trung ương đảng thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, việc giải thể 3 ban nhằm trong lộ trình thu hẹp các đầu mối, tiến tới tinh giảm bộ máy tổ chức. 

Đánh giá tổng kết 15 năm hoạt động trước lúc giải thể của ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đánh giá cao vai trò, vị trí của ban này trong 15 năm qua đối với sự phát triển của khu vực Tây Nam Bộ. Đồng thời nhấn mạnh: "Ban Tổ chức trung ương đang phối hợp với Bộ Nội vụ làm việc với các bộ, ngành, các địa phương ở ĐBSCL có định hướng sắp xếp lại cán bộ của Ban chỉ đạo Tây Nam. Người nào có mong muốn nghỉ sớm và muốn được chuyển công tác ở vị trí nào đó sẽ được xem xét. Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư sắp xếp thì Ban Bí thư sẽ chịu trách nhiệm. Cán bộ thuộc diện được Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ sắp xếp thì 2 cơ quan này chịu trách nhiệm". 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao khen cho các cá nhân (Nguồn: CAND). 

Về tài sản, nhà cửa, đất đai của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết: Văn phòng Chính phủ và UBND TP Cần Thơ cùng các bộ ngành chủ trì và trình Thủ tướng để có hưởng xử lý". 

Tuy nhiên, có một điểm mới trong phát biểu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Theo đó, ông Huệ khẳng định: "BCĐ kết thúc nhiệm vụ nhưng những chức năng, nhiệm vụ của BCĐ Tây Nam Bộ sẽ không chấm dứt mà các bộ, địa phương phải tiếp tục thực hiện và thực hiện tốt hơn nữa”.

Về công tác cán bộ sau khi kết thúc nhiệm vụ của BCĐ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương sắp xếp lại các cán bộ thuộc các Vụ chuyên môn, Văn phòng của BCĐ trong thời gian ngắn tới". 

Hay nói cách khác, hướng đi trong vấn đề tinh giảm biên chế, thu gọn đầu mối mà Đảng Cộng sản và nhà nước thực hiện không đơn thuần là giảm cơ học mà bỏ qua chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đã được thành lập. Và xin thưa đấy là một nhiệm vụ không hề nhỏ đối với Ban Tổ chức Trung ương, chính phủ mà trực tiếp là Bộ Nội vụ. Các cơ quan này sẽ phải tiến tới dung hòa giữa mặt số lượng và chất lượng. Giảm số lượng nhưng không làm thay đổi chất lượng mà thậm chí còn nâng cao hơn. 

Đây là một bài toán khó. Nó thậm chí còn khó hơn nhiều việc đưa ra quyết định giải thể 3 Ban này. Nhưng nếu thực hiện tốt ở 3 ban này thì tin chắc ở các bộ, ban trung ương và tại các địa phương sẽ không phải là chuyện gì quá khó. 

Sau quyết tâm chống tham nhũng, vấn đề cải cách tổ chức bộ máy vì thế được cho là động lực để đất nước tiến lên! 

11 nhận xét

21:02 5 tháng 2, 2018 Reply

Trong thời gian hoạt động, ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng như 2 ban còn lại là Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Tây Bắc đã dành được nhiều thành tích cao, là cầu nối của Trung ương Đảng, nhà nước đến với bà con các vùng gần biên giới. Tuy là dùng hoạt động để tinh giảm bộ máy nhà nước nhưng nhiệm vụ của mỗi vùng miền vẫn tiếp tục hoạt động, luôn luôn làm theo chủ trương, chính sách của Đảng về bảo vệ chủ quyền đất nước.

20:37 6 tháng 2, 2018 Reply

Trong thời gian qua ban chỉ đạo 3 Tây đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên 3 khu vực trọng yếu của đất nước. Đời sống của người dân ở những khu vực này được đảm bảo. Việc giải thể 3 ban này là theo chủ trương của chính phủ thu gọn đầu mối, tinh giảm số lượng, sắp xếp,tổ chức lại cán bộ. Việc giải thể không đồng nghĩa với việc dừng nhiệm vụ bảo vệ 3Tây. Nhiệm vụ này sẽ được giao phó và tiếp nối bởi các cơ quan địa phương.

15:41 7 tháng 2, 2018 Reply

Trong 15 năm hoạt động, ban chỉ đạo 3 Tây đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn, bảo vệ ANTT trong khu vực. Việc giải thể 3 ban chỉ đạo nằm trong kế hoạch tinh giản bộ máy, nhiệm vụ sẽ tiếp tục được giao phó cho các cơ quan ở địa phương chứ không hề bỏ. Tổ chức cán bộ, cải cách bộ máy là một bài toán khó, nhưng đó cũng là động lực to lớn để đất nước đi lên

20:11 7 tháng 2, 2018 Reply

Hội nghị trung ương 6 khoá 12 ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định rất rõ ràng rằng việc tái cơ cấu, tổ chức, tinh gọn lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là vấn đề cần thiết phải làm để đưa đất nước ta đi lên nhờ một bộ máy tinh gọn, hiệu quả, chất lượng. Việc giải thể 3 ban chỉ đạo đã nằm trong lộ trình rất rõ ràng và mới chỉ là bước khởi đầu của công cuộc cơ cấu lại tổ chức bộ máy mà thôi.

20:48 7 tháng 2, 2018 Reply

Phải thừa nhận là ba ban chỉ đạo đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế xã hội các vùng miền tây xa xôi của Tổ quốc. Tuy nhiên, cả ba ban chỉ đạo trong bối cảnh hiện nay đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình rồi và đã đến lúc chúng ta cần phải giải thể để phục vụ sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới trong bối cảnh hiện nay mà Đảng Cộng sản lãnh đạo. Một quyết định thu gọn đầu mối hết sức đúng đắn.

08:49 8 tháng 2, 2018 Reply

Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ là ba khu vực trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc gia đồng thời cũng là địa bàn thường xảy ra nhiều vấn đề phức tạp. Việc thành lập và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo 3 Tây là chính sách cấp thiết và đạt hiệu quả cao. Việc giải thể ban chỉ đạo chỉ là biện pháp hành chính tiếp thu chủ trương tinh giảm biên chế của Nhà nước. Còn nội dung hoạt động vẫn được duy trì liên tục

19:00 8 tháng 2, 2018 Reply

Có thể nói đất nước ta đang có những chuyển biến mạnh mẽ,song song với những vụ án tham nhũng đang tạo được lòng tin tuyệt đối từng đảng ta thì lại một công tác quan trọng không kém đó là công tác cán bộ,khi làm tốt được cả hai việc này đất nước ta sẽ tập trung,tăng năng suất làm việc giảm sự cồng kềnh chồng chéo trong bộ máy

13:24 9 tháng 2, 2018 Reply

Được thành lập trên cơ sở thực tiễn các khu vực trọng điểm Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ có ý nghĩa quan trọng đồng thời cũng có nguy cơ tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh xã hội, Trong 15 năm hoạt động, ban chỉ đạo 3 Tây đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn, bảo vệ ANTT trong khu vực. Việc giải thể 3 ban chỉ đạo nằm trong kế hoạch tinh giản bộ máy, nhiệm vụ sẽ tiếp tục được giao phó cho các cơ quan ở địa phương chứ không hề bỏ

14:13 26 tháng 2, 2018 Reply

Việc giải thể 3 ban chỉ đạo nằm trong kế hoạch tinh giản bộ máy, nhiệm vụ sẽ tiếp tục được giao phó cho các cơ quan ở địa phương chứ không hề bỏ. Tuy nhiên, cả ba ban chỉ đạo trong bối cảnh hiện nay đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình rồi và đã đến lúc chúng ta cần phải giải thể để phục vụ sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới trong bối cảnh hiện nay mà Đảng Cộng sản lãnh đạo. Một quyết định thu gọn đầu mối hết sức đúng đắn.

15:24 28 tháng 2, 2018 Reply

Trong thời gian qua ban chỉ đạo 3 Tây đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên 3 khu vực trọng yếu của đất nước. hướng đi trong vấn đề tinh giảm biên chế, thu gọn đầu mối mà Đảng Cộng sản và nhà nước thực hiện không đơn thuần là giảm cơ học mà bỏ qua chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đã được thành lập. Và xin thưa đấy là một nhiệm vụ không hề nhỏ đối với Ban Tổ chức Trung ương, chính phủ mà trực tiếp là Bộ Nội vụ. Các cơ quan này sẽ phải tiến tới dung hòa giữa mặt số lượng và chất lượng.

15:39 28 tháng 2, 2018 Reply

ba khu vực trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc gia đồng thời cũng là địa bàn thường xảy ra nhiều vấn đề phức tạp. Việc thành lập và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo 3 Tây là chính sách cấp thiết và đạt hiệu quả cao. Việc giải thể ban chỉ đạo chỉ là biện pháp hành chính tiếp thu chủ trương tinh giảm biên chế của Nhà nước. Còn nội dung hoạt động vẫn được duy trì liên tục

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!