10/04/2018

"Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm"

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 10/04/2018 | 10.4.18

Tổng bí thư nói: Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm.

Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghe báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo cáo cho biết, qua kiểm tra tại 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương gồm Sơn La; Hưng Yên, Ninh Thuận; Tây Ninh, Trà Vinh, Kiên Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thông Tấn xã Việt Nam và Ban cán sự đảng Chính phủ cho thấy: các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với Chỉ thị 05 đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; kịp thời chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Các tỉnh và cơ quan Trung ương thực hiện đồng bộ việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và Chỉ thị số 05 với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết. Nhất là việc thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị đối với 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên phù hợp và cụ thể với từng tổ chức đảng; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá, khó, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và lộ trình thực hiện.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, gợi ý kiểm điểm; các tổ chức đảng kiểm điểm đảm bảo dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình kết hợp với kiểm tra, giám sát của Đảng đã nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc thành lập các đoàn kiểm tra, cho rằng đây là việc làm rất cần thiết. Qua kiểm tra cho thấy công tác xây dựng Đảng trên thực tế đã được coi trọng hơn, việc triển khai Nghị quyết 04 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, bài bản và theo đúng kế hoạch.

Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo như tại tỉnh Trà Vinh, từ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đã được cụ thể hóa thành hơn 80 biểu hiện và phổ biến để đảng viên thực hiện. Nhiều nơi in công khai, làm sổ nhỏ bỏ túi 27 biểu hiện và đặt ở những nơi thường xuyên có người qua lại để ai cũng cảm thấy cần thiết, để tự soi tự sửa mình.

“Tính công khai cũng được chú ý đầy đủ, nhiều hơn. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt sự quan tâm của người đứng đầu cũng được quan tâm hơn. Ý thức Đảng, tính Đảng ở các cơ quan, đặc biệt cơ quan chính quyền đoàn thể được chú ý hơn. Chúng ta tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, sửa chữa những khuyết điểm và tập trung xử lý những sai phạm vi phạm pháp luật Nhà nước, cùng với việc giáo dục, xây dựng tư tưởng phòng ngừa giữa xây và chống. Không chỉ nặng xây mà không chống, cũng không phải đi chống mà không xây. Đây là điểm nổi bật của năm 2017” - Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư cũng chỉ rõ, qua kiểm tra, các sai phạm đã được thẳng thắn chỉ ra, được khắc phục, sửa chữa nhiều hơn và tác động vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Thực tế cho thấy, không phải như một số dư luận lo ngại, chỉ có lo xây dựng Đảng, lo chống tham nhũng sẽ làm nhụt chí, mà ngược lại, chính làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy ưu điểm, chống thoái hóa biến chất đã thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại.

"Kết quả năm 2017 chứng tỏ điều đó, không làm cho phong trào đi xuống mà còn đi lên. Kinh tế-xã hội quý 1 lần đầu sau 10 năm đạt 7,38%. Có ý kiến cho rằng “phải làm cẩn thận không nhụt chí không ai muốn làm”, rõ ràng tư tưởng đó sai. Tôi đã nói, nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Đây là kinh nghiệm lớn, thực tế vừa qua như vậy, mặt được là như vậy, bây giờ tạo phong trào toàn dân tham gia xây dựng Đảng, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống tiêu cực” - Tổng bí thư nhấn mạnh.

Thời gian qua cho thấy, công tác xây dựng Đảng được coi trọng hơn, ý thức toàn Đảng, toàn dân chăm lo xây dựng Đảng nhiều hơn, đặc biệt vai trò của người đứng đầu thấy được trách nhiệm của mình, trách nhiệm của cấp ủy Đảng. Tất cả điều này đã làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, được thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Đảng cũng có thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn, đó là việc kết hợp giữa xây và chống, xây phải cơ bản, chống cũng phải quyết liệt.

Nguồn Vietnamnet

47 nhận xét

09:36 11 tháng 4, 2018 Reply

Trong thời gian vừa qua công tác đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực đã và đang được Đảng ta làm một cách hết sức quyết liệt và cương quyết. Tôi tin rằng với sự quyết liệt của Đảng và sự ủng hộ của nhân dân tôi tin rằng Đảng ta sớm Đẩy lùi được cuộc chiến này.

10:02 11 tháng 4, 2018 Reply

Nói câu này ra hẳn là cụ Trọng đã biết được cuộc chiến này sẽ là một cuộc "trường kì kháng chiến", tức là lâu dài, là bền bỉ và trên nhiều mặt trận đấu tranh khác nhau bởi vì nó là chuyện dính dáng đến rất nhiều cơ quan ban ngành của bộ máy Nhà nước. Chỉ ước cụ Tổng có đủ sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt và làm gương cho thế hệ chiến đấu tiếp sau này!

10:14 11 tháng 4, 2018 Reply

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng chưa bao giờ lại được đặt ở một vị trí quan trọng then chốt như hiện nay, được sự lãnh đạo, chỉ đạo vô cùng quyết liệt của cấp lãnh đạo Đảng ta. Điều này đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và rõ rệt trong Đảng và trong quần chúng nhân dân. Cụ thể là việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khoá 12 gắn với chỉ thị 05 của bộ Chính trị đã được triển khai rộng khắp và thực chất. Tình hình kinh tế - xã hội đất nước được cải thiện,.....

10:27 11 tháng 4, 2018 Reply

Cuộc chiến chống tham nhũng ở đâu, ở thời kì nào cũng vậy. Luôn là một cuộc chiến vì sự sống còn, tồn vong của Đảng và của chế độ. Đó là cuộc chiến lâu dài, trường kì, khó khăn, phức tạp và cũng không kém phần nhạy cảm. Bất kì ai cũng có thể trở thành nạn nhân của sự thoái hoá, biến chất và tham nhũng. Thế lực đen này ở Việt Nam cũng đang còn rất mạnh và cũng rất nguy hiểm, nắm trong tay nhiều quyền lực ngầm. Vậy nên những ai cảm thấy nhụt chí thì nên dẹp sang một bên.

10:42 11 tháng 4, 2018 Reply

Đảng ta luôn cần những cán bộ lãnh đạo mẫn cán, gương mẫu, trong sach, tiên phong đi đầu trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, thoái hoá, biến chất, "tự diễn biên", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đây là công cuộc đấu tranh trường kí, gian khổ, phức tạp và cần sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân. Vậy nên những người đi đầu, tiên phong mà cảm thấy khó khăn, nhụt chí thì nên dẹp sang một bên để những người khác làm.

10:51 11 tháng 4, 2018 Reply


Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, gợi ý kiểm điểm; các tổ chức đảng kiểm điểm đảm bảo dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình kết hợp với kiểm tra, giám sát của Đảng đã nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tất cả điều này đã làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, được thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Đảng cũng có thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn, đó là việc kết hợp giữa xây và chống, xây phải cơ bản, chống cũng phải quyết liệt.

10:52 11 tháng 4, 2018 Reply

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, gợi ý kiểm điểm; các tổ chức đảng kiểm điểm đảm bảo dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình kết hợp với kiểm tra, giám sát của Đảng đã nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tất cả điều này đã làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, được thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Đảng cũng có thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn, đó là việc kết hợp giữa xây và chống, xây phải cơ bản, chống cũng phải quyết liệt.

13:11 11 tháng 4, 2018 Reply

Khi mà ngày càng có nhiều cán bộ Đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa về đạo đức lối sống thì việc tổ chức xây dựng và chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn đến sự tồn tại và uy tín của Đảng. Công cuộc chỉnh đốn Đảng,chống tham nhũng có tính cấp thiết,triệt để và lâu dài. Những người tham gia vào cuộc chính này phải là người công tâm, kiên quyết đấu tranh với cái ác cái xấu trong tổ chức. Những người nhụt chí thì tốt nhất không nên tham gia và ngồi ngoài mà xem.

14:46 11 tháng 4, 2018 Reply

Thực hiện đúng với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với Chỉ thị 05 chúng ta cần phải có biện pháp cứng rắn và mang tính chất răn đe mạnh hơn nữa. Những thành công bước đầu đã và đang xuất hiện ở các đơn vị trên hầu khắp cả nước. Những cá nhân nào không thực hiện được hoặc thực hiện không đúng với khả năng thì nên gạt sang một bên. Thực hiện đúng với những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đã đề ra.

17:18 11 tháng 4, 2018 Reply

bị cáo Đinh La THăng làm thất thoát 700 tỷ

17:21 11 tháng 4, 2018 Reply

Tên trelang

17:27 11 tháng 4, 2018 Reply
19:18 11 tháng 4, 2018 Reply

Trong thời gian vừa rồi Đảng ta đang quyết liệt chống lại nạn tham nhũng trên tất cả các cương vị, những các nhân hay tổ chức vi phạm đều đưa ra ảnh sáng. Đó là tín hiệu tốt để Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy lòng tin của nhân dân vì một mục tiêu chung là xây dựng đất nước Việt Nam sánh với năm châu.

21:49 11 tháng 4, 2018 Reply

Cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến gay go quyết liệt, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Như Tổng bí thư đã nói, ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Có thể thấy quyết tâm lớn đến thế nào của người đứng đầu Đảng ta. CHống tham nhũng đang được cả xã hội quan tâm và muốn loại trừ ra khỏi xã hội, có như vậy đất nước mới thực sự phát triển được

22:49 11 tháng 4, 2018 Reply

Cần phải có nhiều người như bác Tổng, dân đặt niềm tin vào bác! Chống tham nhũng phải từ cái gốc, mà gốc ở đây chính là tư tưởng, đạo đức, nhân cách!

15:13 12 tháng 4, 2018 Reply

“lò” sẽ tiếp tục cháy mạnh mẽ, nhiều “củi tươi”, “củi to”, “củi ướt” sẽ tiếp tục vào lò ở cả “trên” lẫn “dưới”. Nếu như ai muốn nhìn thấy một hệ thống trong sạch và vững mạnh thì đây là lúc chúng ta phải đoàn kết rồi.

19:29 12 tháng 4, 2018 Reply

|Công tác xây dựng đảng không chỉ là trách nhiệm của mỗi mình đảng mà đó là sự vào cuộc của tất cả các lực lượng, các ban , các ngành, trong thời gian quá công tác này đã đưa nhiều dấu hiệu cực kì tốt khi những con sâu sai phạm dần dần được đưa ra ánh sáng, Đảng ta cần phát huy hơn nữa để nhân dân cùng cố gắng xây dựng những điều tốt đẹp.

16:50 13 tháng 4, 2018 Reply

Hoàn toàn đồng tình với phát biểu của đồng chí Tổng Bí Thư. Thời gian qua cho thấy, công tác xây dựng Đảng được coi trọng hơn, ý thức toàn Đảng, toàn dân chăm lo xây dựng Đảng nhiều hơn, đặc biệt vai trò của người đứng đầu thấy được trách nhiệm của mình, trách nhiệm của cấp ủy Đảng. Tất cả điều này đã làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, được thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế.

20:49 13 tháng 4, 2018 Reply

Hoan hô Tổng Bí thư đã kiên quyết chống tham nhũng . Thời gian qua toàn Dân rất tin tưởng ủng hộ Tổng Bí thư . Để cho Toàn Dân được tham gia vào cuộc cách mạng này , tôi đề nghị Tổng Bí thư phải đưa nhiều vụ lãng phí vào lò chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước để nhân dân vững tin !

20:50 13 tháng 4, 2018 Reply

Muốn đẩy mạnh các lĩnh vực công tác cấp trên nên bám sát cơ sở, phải đi tận nơi không cần thông báo trước đi ngẫu nhiên vài nơi. Tăng cường khen thưởng, kỷ luật không khoan nhượng thì mọi vấn đề sẽ tốt đẹp, khỏi nói nhiều mà làm nhiều

20:50 13 tháng 4, 2018 Reply

TBT có những câu nói hay và trúng trong chống tham nhũng đang được triển khai như '' đã tắm phải gội cả đầu, Lò đã cháy củi khô củi tươi cũng cháy tất, nay bổ sung: ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm."

20:51 13 tháng 4, 2018 Reply

Hoan hô thái độ kiên quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Quốc Vượng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm khắc những cán bộ có chức quyền cao nhưng sai phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật nhà nước. Nhân dân đang rất tin tưởng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay mà Đảng ta đang tiến hành. Kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mạnh khỏe. Nhân dân đang đặt niềm tin rất lớn vào bác Trọng.

20:51 13 tháng 4, 2018 Reply

"Tôi đã nói, nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm". Tuyệt vời !Toàn dân ủng hộ Bác trong cuộc chiến chống tham nhũng đang mãnh liệt.Cần phải sửa luật, đảm bảo cho dân biết, dân kiểm tra, giám sát, không có vùng cấm, mọi cái được công khai thì lò chống tham nhũng sẽ đốt cháy cả củi mục.

20:57 13 tháng 4, 2018 Reply

Có thể nói chưa bao giờ vấn đề chống tham nhũng chưa bao giờ nóng như trong thời gian gần đây. Hoan hô đảng, nhà nước ta và cá nhân Tổng bí thư Nguyên Phú Trọng đã có những bước đi đúng đắn hợp với lòng dân, tôi tin rằng trong thời gian tới công cuộc này sẽ có nhiều kết quả mới.

20:45 14 tháng 4, 2018 Reply

Có thể có tình trạnh trên làm cứng nhưng dưới lại làm lỏng,trót lọt những kẻ tham nhũng. Lâu nay thì Đảng đã rất quyết tâm trong cuộc chiến này và sẽ có nhiều kẻ nữa sẽ bị lật rẩy

20:46 14 tháng 4, 2018 Reply

đúng thế không giám chống lại cái xấu thì còn dám làm gì nữa ủng hộ bác trọng mong rằng công cuộc chống tham nhũng của bác sẽ làm cho Đảng và nhà nước càng trong sạch hơn

21:54 19 tháng 4, 2018 Reply

Có lẽ chưa bao giờ Đảng ta lại mạnh mẽ và quyết liệt trong hành động như hiện nay. Sẵn sàng nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sàng xử lý tất các cá nhân, tổ chức có những sai phạm trong quá trình công tác và hoạt động. Một lần nữa, Đảng ta đã khẳng định, làm trong sạch nội bộ, chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu và là vấn đề có tính sống còn của Đảng; chỉ có như vậy Đảng mới có thể lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạnh trong tình hình mới.

22:02 19 tháng 4, 2018 Reply

Có thể nói quyết tâm của Đảng, của Tổng bí thư đã làm tăng thêm niềm tin, sức mạnh cho người dân về quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng, chống "lợi ích nhóm", chưa bao giờ quyết liệt và nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân như lúc này. Đây là chìa khóa để xây dựng lại lòng tin từ chính người dân.

18:16 22 tháng 4, 2018 Reply

Việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh hay nâng cao công tác chỉnh đốn Đảng là cần thiết hơn bao giờ hết. Những việc mà bác đã làm cho đất nước trong thời gian gần đây là quá rõ ràng rồi. Những tệ nạn đã được đẩy lùi và đưa đất nước ngày một đi lên.

18:21 22 tháng 4, 2018 Reply

Đây chẳng phải là một tín hiệu đáng mừng à. Những quyết định đanh thép của bác làm cho cái đám phản động chuyên đi xuyên tạc phải im lặng, không dám nói nửa lời. Việc bác làm kiên quyết cũng chỉ vì nước, vì dân. Những đóng góp, cống hiến của bác trong thời gian qua vẫn luôn được người dân ghi nhận, tin tưởng và ủng hộ trong thời gian tới.

21:01 24 tháng 4, 2018 Reply

Tham nhũng thực sự trở thành vấn nạn cửa đất nước ta,tham nhũng luôn được coi là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chưa bao giờ công cuộc chống tham nhũng diễn ra mạnh mẽ đến như thế, đi tới đâu người ta cũng nhắc đến tham nhũng, chống tham nhũng của Đảng ta. Hi vọng với sự quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân vấn nạn tham nhũng được đẩy lùi, lấy lại niềm tin của nhân dân.

15:06 25 tháng 4, 2018 Reply

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh hay nâng cao công tác chỉnh đốn Đảng là cần thiết hơn bao giờ hết. Nhân dân đang rất tin tưởng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay mà Đảng ta đang tiến hành. Kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mạnh khỏe. Nhân dân đang đặt niềm tin rất lớn vào bác Trọng.

08:46 26 tháng 4, 2018 Reply

Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, tình hình tham nhũng ở nước ta đã ở mức nghiêm trọng, đáng báo động khi những cán bộ đảng viên càng bị đưa ra ánh sáng ngày càng nhiều.

22:57 26 tháng 4, 2018 Reply

Người đứng đầu Đảng đã dám hàng động thì làm sao chúng ta phải nhụt chí nhỉ, can đảm lên niềm tin của nhân dân đang gửi trọng ở những lãnh đạo tài ba của đất nước này

23:06 26 tháng 4, 2018 Reply

Lò đang nóng hơn bao giờ hết, những ai còn lưỡng lự trong chiến dịch chống tham nhũng thì xê ra một bên. Giờ với những vụ án được lôi ra thì chúng ta có thể thấy rằng tổng bí thư đang mạnh tay hơn bao giờ hết. Chúng ta cần đoàn kết chống tham nhũng.

05:14 27 tháng 4, 2018 Reply

Một câu nói thôi nhưng thể hiện được sự quyết tâm của Đảng và của Tổng Bí Thư trong chiến dịch làm trong sạch lại bộ máy, đây là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, giữa cái đúng và cái sai để giải quyết những vấn đề còn tồn tại bấy lâu nay của đất nước.

05:49 27 tháng 4, 2018 Reply

Đây là cuộc chiến cần thiết và không khoan nhượng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ nên nó cần những con người dám làm, không có chỗ cho những con người sợ hãi. Mong rằng sau thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì sẽ có người đủ tâm, đủ tầm để tiếp nối công cuộc đốt lò của cụ Tổng.

09:54 27 tháng 4, 2018 Reply

Đảng ngày càng quyết tâm tự chỉnh đốn, rất ủng hộ chính sách của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mong rằng cụ Tổng sẽ có nhiều sức khỏe, lèo lái con thuyền Đảng cộng sản phát triển trong sạch và vững mạnh để lãnh đạo đất nước Việt Nam chúng ta đi lên sánh vai với cường quốc năm châu.

13:36 2 tháng 5, 2018 Reply


Thời gian qua cho thấy, công tác xây dựng Đảng được coi trọng hơn, ý thức toàn Đảng, toàn dân chăm lo xây dựng Đảng nhiều hơn, đặc biệt vai trò của người đứng đầu thấy được trách nhiệm của mình, trách nhiệm của cấp ủy Đảng. Tất cả điều này đã làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, được thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Đảng cũng có thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn, đó là việc kết hợp giữa xây và chống, xây phải cơ bản, chống cũng phải quyết liệt.

20:12 4 tháng 5, 2018 Reply

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng chưa bao giờ lại được đặt ở một vị trí quan trọng then chốt như hiện nay, được sự lãnh đạo, chỉ đạo vô cùng quyết liệt của cấp lãnh đạo Đảng ta. Điều này đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và rõ rệt trong Đảng và trong quần chúng nhân dân. Cụ thể là việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khoá 12 gắn với chỉ thị 05 của bộ Chính trị đã được triển khai rộng khắp và thực chất. Tình hình kinh tế - xã hội đất nước được cải thiện,.....

Nặc danh
07:47 5 tháng 5, 2018 Reply

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng chưa bao giờ lại được đặt ở một vị trí quan trọng then chốt như hiện nay, được sự lãnh đạo, chỉ đạo vô cùng quyết liệt của cấp lãnh đạo Đảng ta. Điều này đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và rõ rệt trong Đảng và trong quần chúng nhân dân. Cụ thể là việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khoá 12 gắn với chỉ thị 05 của bộ Chính trị đã được triển khai rộng khắp và thực chất. Tình hình kinh tế - xã hội đất nước được cải thiện,.....

08:24 5 tháng 5, 2018 Reply

Luôn là một cuộc chiến vì sự sống còn, tồn vong của Đảng và của chế độ. Đó là cuộc chiến lâu dài, trường kì, khó khăn, phức tạp và cũng không kém phần nhạy cảm. Bất kì ai cũng có thể trở thành nạn nhân của sự thoái hoá, biến chất và tham nhũng. Thế lực đen này ở Việt Nam cũng đang còn rất mạnh và cũng rất nguy hiểm, nắm trong tay nhiều quyền lực ngầm. Vậy nên những ai cảm thấy nhụt chí thì nên dẹp sang một bên.

08:35 5 tháng 5, 2018 Reply

Thời gian qua cho thấy, công tác xây dựng Đảng được coi trọng hơn, ý thức toàn Đảng, toàn dân chăm lo xây dựng Đảng nhiều hơn, đặc biệt vai trò của người đứng đầu thấy được trách nhiệm của mình, trách nhiệm của cấp ủy Đảng. Tất cả điều này đã làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, được thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế.

09:19 5 tháng 5, 2018 Reply

Tham nhũng thực sự trở thành vấn nạn cửa đất nước ta,tham nhũng luôn được coi là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chưa bao giờ công cuộc chống tham nhũng diễn ra mạnh mẽ đến như thế, đi tới đâu người ta cũng nhắc đến tham nhũng, chống tham nhũng của Đảng ta. Hi vọng với sự quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân vấn nạn tham nhũng được đẩy lùi, lấy lại niềm tin của nhân dân.

17:12 5 tháng 5, 2018 Reply

Chưa bao giờ tình trạng tham nhũng ở nước ta lại trở thành vấn nạn lớn đến như vậy và chưa bao giờ Đảng ta có những hành động quyết liệt như vậy trong công cuộc chống vấn nạn tham nhung như hiện nay. Đây là một trong những hành động thể hiện đường đi đúng đắn của Đảng ta. Chúng ta không thể đưa đất nước phát triển với tình trạng tham nhũng như hiện nay, chúng ta cần phải cương quyết hơn nữa, mạnh tay hơn nữa để quét sạch vấn nạn nhức nhối này

17:53 5 tháng 5, 2018 Reply

Dẫu biết tham nhũng đang là vấn nạn lớn đang xảy ra ở mọi câp từ trung ương đến địa phương vì vậy cuộc đấu tranh chống tham nhũng quả thực là một cuộc đấu tranh gay go, phức tạp. Nhưng không bởi vậy mà chúng ta được chùn bước, chúng ta phải quyết tâm hơn nữa không để cho lũ sâu mọt đục khoét mồ hôi công sức của nhân dân được

20:01 11 tháng 5, 2018 Reply

việc chống tham ô tham nhũng là việc luôn luôn được đề cao dù bất cứ ở đầu và lúc nào cũng phải được quán triệt được chỉnh đốn tư tưởng, nó cần có tử tưởng tốt cứng rắn chiến thắng trước mọi sự cám rỗ, nếu đã có chút nhục chí thì khó mà có thể làm được

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!