10/05/2018

* Bí thư không phải người địa phương chỉ là giải pháp tình thế

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 10/05/2018 | 10.5.18

Kính Chiếu Yêu


Hội nghị Trung ương lần thứ 7 nóng ngay từ ngày đầu, nhiều ý kiến đồng thanh tương ứng bổ nhiệm Bí thư Tỉnh uỷ không là người địa phương. Lý lẽ của các UVTW phần lớn cho rằng, họ sẽ không bị ràng buộc bởi họ hàng, huyết thống hoặc đồng hương, quen thân...

Trong bối cảnh hiện tại thì đó cũng là một giải pháp để hạn chế nạn cả nhà làm quan, chạy chức, chạy quyền... đang như bệnh dịch. Cánh cửa cho người có tâm, có tài, người trung thực hầu như ngày càng hẹp lại.

Tuy nhiên, suy cho cùng giải pháp này cũng chỉ là tình thế ngắn hạn để ngăn cơn lũ tiêu cực chứ chưa phải là giải pháp tòn diện cho xây dựng đội ngũ công chức liêm chính. Bởi, khi người đứng đầu tham lam, cửa quyền, thì anh ta có đầy đủ các cửa để bán, có đầy đủ thủ đoạn để thao túng, cần chi phải có người thân, họ hàng, cánh hẩu, lợi ích nhóm.

Thực tế cho thấy, không bổ nhiệm người thân, cánh hẩu mình ở nơi mình công tác thì trao đổi với đồng chí đứng đầu địa phương khác. Anh giúp tôi, tôi giúp anh, bánh ít trao đi, bánh chì trả lại không khó trong thời buổi công nghệ 4.0.

Chẳng cứ gì địa phương mà các Bộ, Ngành thì sao, ở đó có chuyện người thân, cánh hẩu, địa phương không? có chạy chức, mua bán không? Luân chuyển chừng ấy Bí thư Tỉnh ủy có khi còn dễ nhưng luân chuyển cán bộ chủ chốt đầu ngành lại không dễ vì nó liên quan đến chuyên môn. Vậy thì cũng vẫn là nửa vời thôi.

Sở dĩ những người đứng đầu các địa phương, ngành làm được chuyện "mua - bán", thu vén cho người thân, cánh hẩu là vì họ tham lam, có quyền lực quá lớn, tính minh bạch kém và không có sự giám sát thực sự của nhân dân.

Quan đầu tỉnh không là người địa phương chỉ phù hợp thời phong kiến, đi lại, thông tin khó khăn. Thời nay, cũng đã có nhiều người đóng vai này theo chủ trương luân chuyển cán bộ của đảng thời gian qua. Được gì và mất gì hẳn Đảng cũng đã rõ, liệu nó đã thành công đến mức đúc kết thành chính sách!

Có thực sự cán bộ chủ chốt luân chuyển dễ dàng khi không vướng bận chuyện họ hàng, thân thích, cục bộ địa phương? Có thực sự họ toàn tâm toàn ý cống hiến hay là chỉ cố gắng giữ hoà khí, giữ đoàn kết nội bộ, tròn bổn phận. Cuối tuần bay về với vợ con.

Từ ngày trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động cuộc chiến chống tham nhũng, các cơ quan trung ương đã xử lí rất nhiều cán bộ cấp cao, nhưng ít thấy tỉnh nào, bí thư nào xử lí cán bộ tham nhũng của cấp mình phụ trách! Hay là ở đó đã tốt và nếu vậy điều động mà làm gì.

Muốn xốc lại đội ngũ, xử lí vấn nạn tham nhũng, tiêu cực thì trước hết người đứng đầu phải sạch (dù chỉ là sạch từ hôm nay), phải có bản lĩnh, phải vì lợi ích chung và phải có năng lực. Cùng với đó là thực hiện triệt để tính công khai, minh bạch; dựa vào dân mà xây và chống.

Bác Hồ nói "nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thành công hoàn toàn". Công cuộc chống tham nhũng, suy thoái, tiêu cực thời gian qua chỉ mới thành công ở nội bộ Đảng, ở cấp trung ương mà chưa thành công ở cấp địa phương vì thiếu vắng vai trò của nhân dân. Hãy tạo diễn đàn cho nhân dân đấu tranh, đừng chỉ dừng lại ở khiếu nại, tố cáo.

Bí thư Tỉnh uỷ không là người địa phương cũng chỉ là giải pháp tình thế trong bối cảnh cán bộ địa phương như "gà mắc tóc", chưa phải là một giải pháp căn cơ. Giải pháp căn cơ vẫn là, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tăng cường kiểm soát, giám sát thực thi quyền lực của người đứng đầu, phải "nhốt quyền lực trong lồng thể chế".

29 nhận xét

08:52 11 tháng 5, 2018 Reply

Chính xác đây chỉ là giải pháp tình thế và không có tác dụng lâu dài, đặc biệt là trong cái thời buổi kinh tế thị trường đang tác động sâu sắc này. Cái chúng ta cần đó là phải làm sao để trong tư tưởng và suy nghĩ của đội ngũ cán bộ chính quyền không còn cái lối tư duy một người làm quan cả họ được nhờ, không còn tư duy nhất quan hệ nhì tiền tệ nữa, đó mới là cái gốc mà chúng ta hướng đến.

09:28 11 tháng 5, 2018 Reply

Cái chúng ta cần nhất bây giờ là một cơ chế giám sát quyền lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là ở cơ sở, nơi xa Đảng nhất nhưng lại gần dân nhất, trực tiếp tác động ảnh hưởng đến người dân. Trước nay vẫn có tình trạng cán bộ cấp xã cửa quyền hách dịch, đưa người nhà vào làm, có xã cán bộ 2/3 là anh em họ hàng thân tín. Bây giờ phải làm sao để cho dù họ chọn người tài chứ không phải chọn người nhà, chúng ta hãy chờ xem những giải pháp của hội nghị sẽ như thế nào.

10:37 11 tháng 5, 2018 Reply

Bác Hồ nói "nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thành công hoàn toàn". Công cuộc chống tham nhũng, suy thoái, tiêu cực thời gian qua chỉ mới thành công ở nội bộ Đảng, ở cấp trung ương mà chưa thành công ở cấp địa phương vì thiếu vắng vai trò của nhân dân. Hãy tạo diễn đàn cho nhân dân đấu tranh, đừng chỉ dừng lại ở khiếu nại, tố cáo.

10:43 11 tháng 5, 2018 Reply

Bí thư Tỉnh uỷ không là người địa phương cũng chỉ là giải pháp tình thế trong bối cảnh cán bộ địa phương như "gà mắc tóc", chưa phải là một giải pháp căn cơ. Giải pháp căn cơ vẫn là, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tăng cường kiểm soát, giám sát thực thi quyền lực của người đứng đầu, phải "nhốt quyền lực trong lồng thể chế".

11:03 11 tháng 5, 2018 Reply

Hi vọng cụ Tổng sẽ đưa ra những giải pháp lâu dài và hiệu quả để kiểm soát quyền lực, kiểm soát cán bộ để ổn định đất nước và củng cố và lấy lại niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ và sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước, sớm đưa nước ta phát triển sánh vai với các quốc gia khác trong khu vực và thế giới.

11:53 11 tháng 5, 2018 Reply

Đúng như lời Bác Hồ nói "nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thành công hoàn toàn". Công cuộc chống tham nhũng, suy thoái, tiêu cực thời gian qua chỉ mới thành công ở nội bộ Đảng, ở cấp trung ương mà chưa thành công ở cấp địa phương vì thiếu vắng vai trò của nhân dân. Chính xác đây chỉ là giải pháp tình thế và không có tác dụng lâu dài, đặc biệt là trong cái thời buổi kinh tế thị trường đang tác động sâu sắc này.

13:28 11 tháng 5, 2018 Reply

Với vấn nạn tham nhũng,tham chức quyền như hiện nay, Muốn xốc lại đội ngũ, xử lí vấn nạn tham nhũng, tiêu cực thì trước hết người đứng đầu phải sạch (dù chỉ là sạch từ hôm nay), phải có bản lĩnh, phải vì lợi ích chung và phải có năng lực. Cùng với đó là thực hiện triệt để tính công khai, minh bạch; dựa vào dân mà xây và chống. Giải pháp căn cơ vẫn là, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tăng cường kiểm soát, giám sát thực thi quyền lực của người đứng đầu, phải "nhốt quyền lực trong lồng thể chế".

13:59 11 tháng 5, 2018 Reply

Đất nước ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, các thiết chế tổ chức bộ máy hành chính cũng như chế độ, chính sách quản lý đội ngũ quan lại cũng từng bước được hình thành và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong từng giai đoạn, từng thời kỳ lịch sử. Dọc theo chiều dài lịch sử của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cha ông chúng ta đã để lại một kho tàng tri thức và kinh nghiệm vô cùng phong phú và quí báu trong công tác quản lý xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, sắp xếp bố trí và quản lý đội ngũ quan lại phục vụ trong tổ chức bộ máy hành chính quan liêu. Phần lớn những tri thức, kinh nghiệm này được chắt lọc, kế thừa và phát triển trên cơ sở các điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống văn hoá và tính cách dân tộc cụ thể của xã hội Việt Nam.

14:03 11 tháng 5, 2018 Reply

Triết lý hồi tỵ - tránh đi, khởi nguồn từ sự nghiệp cải cách nền hành chính quốc gia toàn diện và sâu sắc của vua Lê Thánh Tông - một vị vua anh minh đứng đầu thể chế quân chủ phong kiến trị vì đất nước suốt 38 năm (1460-1497). Với quan điểm “Trăm quan là nguồn gốc của trị, loạn. Quan có đức, có tài thì nước trị. Quan vô đức, kém tài là thềm, bậc dẫn đến hoạ loạn”, đức Vua đã sáng suốt đặt trọng tâm của sự nghiệp cải cách hành chính vào lĩnh vực cải cách thể chế và cải cách đội ngũ quan lại. Sau khi đã có kinh nghiệm cai trị đất nước trong 26 năm, vua Lê Thánh Tông đã đặt ra chế độ hồi tỵ phục vụ cho công tác bổ dụng đội ngũ quan lại phong kiến đương thời. Chế độ này đã được đức Vua tiếp tục bổ sung và từng bước hoàn thiện trong suốt 11 năm sau đó.

14:09 11 tháng 5, 2018 Reply

Trải qua nhiều thăng trầm biến cố lịch sử, khi triều Nguyễn nắm ngôi quân chủ, vua Minh Mệnh - một ông vua được các sử gia đánh giá là năng động và quyết đoán, đã đề xuất hàng loạt cải cách từ nội trị đến ngoại giao trong suốt 21 năm trị vị đất nước (1820-1841). Cảm thấy nhức nhối trước thực trạng “các chức thông phán, kịch liệt phần nhiều là người địa phương. Do đó, vì tình riêng làng nước, khó lòng khỏi sự tư túi sinh ra nhiều tệ hại”, kế thừa tư tưởng và những kinh nghiệm quý báu của vua Lê Thánh Tông, triều Nguyễn dưới thời vua Minh Mạng và Thiệu Trị đã ban hành luật Hồi tỵ vào năm 1831 và liên tục bổ sung vào các năm tiếp theo với phạm vi, đối tượng áp dụng mở rộng hơn, các quy định nghiêm ngặt hơn so với thời vua Lê Thánh Tông.

14:20 11 tháng 5, 2018 Reply

Cùng với các chính sách đào tạo, đãi ngộ và sử dụng nhân tài, trong chế độ quân chủ phong kiến, các quan chức đương thời được tuyển dụng, bố trí và quản lý theo một luật lệ hết sức nghiêm ngặt. Thực tiễn lịch sử cho thấy hồi tỵ là một chủ trương, đường lối, chính sách đắc lực và quan trọng giúp các vị quân chủ phong kiến có thể quản lý và khống chế đội ngũ quan lại câu kết, ngăn ngừa sự lạm chức quyền, địa vị để kết bè kéo cánh, âm mưu chống lại triều đình. Chính sách hồi tỵ cũng còn là chế độ phòng ngừa, giám sát và quản lý nghiêm ngặt các quan lại nhằm ngăn chặn, hạn chế nạn tham nhũng, quan liêu, cát cứ, chạy theo lợi ích cục bộ, địa phương.

14:23 11 tháng 5, 2018 Reply

Có thể nói, các biện pháp quản lý cán bộ là vô cùng đa dạng, phong phú. Nó không chỉ thuần tuý hình thành từ những mệnh lệnh khô khan, cứng nhắc theo thứ bậc hành chính hay từ những đòi hỏi mang tính quy luật của nền kinh tế thị trường khi đất nước đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, mà những biện pháp hiệu quả có thể giấu mình ngay trong lớp trầm tích của nền văn hoá hàng ngàn năm của dân tộc. Chính sách hồi tỵ là sự thể hiện rõ nét sự am tường, tinh hiểu của cha ông ta về văn hoá, lối sống xã hội cũng như những nguy cơ tiềm ẩn từ quan hệ thân tộc, đồng hương, thầy trò… trong đời sống của đội ngũ quan lại đương thời. Chúng ta có thể thấy chính sách hồi tỵ có một ý nghĩa thực tiễn vô cùng sâu sắc vì nó giúp các chế độ phòng tránh, hạn chế được mặt tiêu cực ngay từ khía cạnh văn hóa ứng xử của những người nắm giữ công quyền, từ đó phát huy tính công tâm, khách quan trong việc phụng sự lợi ích nhà nước của đội ngũ quan lại.

14:25 11 tháng 5, 2018 Reply

Các vị vua thực hiện chính sách hồi tỵ không chỉ là những vị minh quân coi trọng hiền tài, những nhân tài xuất chúng về mặt trí tuệ, mà còn là những nhà lãnh đạo hành chính có bản lĩnh và quyết đoán, mạnh dạn, táo bạo và kiên quyết thực hiện chính sách hồi tỵ với bộ máy quan lại đương thời. Chính sách hồi tỵ cũng còn thể hiện thái độ nghiêm khắc, kiên quyết của cha ông ta trong công tác quản lý đội ngũ quan lại, đặc biệt là trước những hiện tượng hoặc những nguy cơ xảy ra tiêu cực trong đội ngũ quan lại.

14:26 11 tháng 5, 2018 Reply

Luật hồi tỵ thể hiện chính sách, phương châm chủ động phòng ngừa tiêu cực trong bộ máy quan liêu ngay từ khâu bổ dụng đội ngũ quan lại. Trong thực tế, bộ máy quan lại hành chính có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực thi các chính sách của chính quyền trung ương tập quyền, vì vậy, cùng với các chính sách đào tạo, sử dụng nhân tài, các biện pháp đãi ngộ vật chất, đãi ngộ tinh thần, các chế độ quân chủ trong lịch sử còn có những biện pháp chủ động phòng ngừa một cách nghiêm ngặt đối với nguy cơ tiêu cực. Chính sách hồi tỵ chính là triết lý sâu sắc của cha ông ta trong việc đánh giá những nguy cơ tiềm ẩn từ tính cách dân tộc, truyền thống văn hoá, lối sống để thực hiện việc chủ động phòng ngừa ngay từ khâu bổ dụng đội ngũ quan lại.

14:27 11 tháng 5, 2018 Reply

Ngày nay, chính sách sử dụng cán bộ phần nào đã kế thừa được những tư tưởng, chính sách của cha ông ta về hồi tỵ. Chúng ta có thể thấp thoáng nhận thấy một vài quy định hồi tỵ trong các quy định của công tác tuyển dụng công chức, sắp xếp, bố trí cán bộ, công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công tác định kỳ chuyển đổi vị trí công tác... Tuy nhiên, những quy định này còn tản mát, thiếu sự tập trung, chưa mang tính hệ thống và chưa thực sự trở thành một tư tưởng, một chính sách lớn mang tính toàn diện trong thực tiễn. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các quy định hiện hành cũng còn chưa thực sự mạnh dạn và quyết liệt, hiệu quả đạt được chưa như mong muốn.

15:06 11 tháng 5, 2018 Reply

Dù bí thư có là người địa phương hay không, nhưng nếu không có sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân ,không có sự giám sát của Nhân dân thì dù có là người ở đâu đi nữa thì cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì vậy, những người lãnh đạo phải luôn có tư tưởng lấy dân làm gốc, phục vụ nhân dân là bổn phận của tất cả những người lãnh đạo , của cả hệ thống chính trị

19:53 11 tháng 5, 2018 Reply

Bí thư là người địa phương hay không phải là người địa phương không phải là vấn đề mà chúng ta quan tâm. Điều chúng ta quan tâm là khi họ giữ chức vụ quan trọng như vậy thì bản thân họ có làm tốt công việc của mình hay không, họ có giữ được chính mình không tiêu cực, thoái hóa biến chất hay không?

19:58 11 tháng 5, 2018 Reply

Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Người cán bộ muốn được dân tin yêu phải chăm lo cho đời sống của người dân, để kiểm soát tốt quyền lực tránh tình trạng lạm quyền, cần đặt cán bộ trong vòng dám sát của người dân, nhân dân trăm mắt nghìn tay sẽ giám sát được quyền lực.

19:59 11 tháng 5, 2018 Reply

Có thể đây là một giải pháp tức thời góp phần hạn chế phần nào những tiêu cực nhưng xét về lâu dài thì chúng ta cần có những biện pháp thích hợp để giải quyết một cách triệt để. Giải pháp căn cơ vẫn là, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tăng cường kiểm soát, giám sát thực thi quyền lực của người đứng đầu, phải "nhốt quyền lực trong lồng thể chế"

20:10 21 tháng 5, 2018 Reply

Tôi cũng nghĩ như vậy, bởi đó là ràng buộc khá khó khăn. Cái chính vẫn là ở chính người cán bộ, nếu như họ thật sự có năng lực cũng như trách nhiệm trong công việc sẽ giúp cho địa phương vững mạnh. Một khi đơn vị cấp cơ sở vững mạnh thì không có lý do gì những cấp cao hơn không vững mạnh cả.

15:22 26 tháng 5, 2018 Reply

Tổng kết hội nghị Trung Ương 7, có một câu nói của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà tôi rất tâm đắc đó là tăng cường kiểm soát, giám sát thực thi quyền lực của người đứng đầu, phải "nhốt quyền lực trong lồng thể chế" Đúng là việc chúng ta cần phải tiến hành ngay bây giờ.

22:33 29 tháng 5, 2018 Reply

tại sao lại đưa ra giải pháp như thế . có phải người hà nội là tốt đâu. ở địa phương cũng còn rất nhiều người giỏi có thể làm được viêc. ngày từ đi học tất cả đều có lợi cho những người có cái nhà ở HN . bả sao Hn lúc nào cũng đông như thế . tôi ko đồng ý với giải pháp cán bộ không phải người địa phương, bác Trọng hãy kiểm tra nhưng người cán bộ HN trước xem đã thanh lọc đầy đủ chưa

21:27 30 tháng 5, 2018 Reply

Bất kể là người đứng đầu trên lĩnh vực nào thì cũng phải có đủ năng lực để sâu sát bao quát, để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên thực tế thì Bí thư Tỉnh uỷ không là người địa phương cũng chỉ là giải pháp tình thế trong bối cảnh cán bộ địa phương như "gà mắc tóc", chưa phải là một giải pháp căn cơ. Giải pháp căn cơ vẫn là, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tăng cường kiểm soát, giám sát thực thi quyền lực của người đứng đầu, phải "nhốt quyền lực trong lồng thể chế".

21:16 31 tháng 5, 2018 Reply

Đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi, người tham thì họ sẽ vẫn cứ tham, kể có ở tỉnh khác thì họ vẫn sẽ nghĩ cách để con em họ hàng mình được lợi. Cái quan trọng là ngay từ khâu tuyển chọn đã phải làm thật nghiêm túc, có sự chọn lựa chính xác chứ không phải là do thân quen hay do cái phong bì dày. Chọn người có đức có tài thì dù có cùng địa phương thì cũng lo gì họ tham quyền.

22:37 31 tháng 5, 2018 Reply

Có thực sự cán bộ chủ chốt luân chuyển dễ dàng khi không vướng bận chuyện họ hàng, thân thích, cục bộ địa phương? Có thực sự họ toàn tâm toàn ý cống hiến hay là chỉ cố gắng giữ hoà khí, giữ đoàn kết nội bộ, tròn bổn phận. Cuối tuần bay về với vợ con.

23:18 31 tháng 5, 2018 Reply

Đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi, người tham thì họ sẽ vẫn cứ tham, kể có ở tỉnh khác thì họ vẫn sẽ nghĩ cách để con em họ hàng mình được lợi. Cái quan trọng là ngay từ khâu tuyển chọn đã phải làm thật nghiêm túc, có sự chọn lựa chính xác chứ không phải là do thân quen hay do cái phong bì dày. Chọn người có đức có tài thì dù có cùng địa phương thì cũng lo gì họ tham quyền.

23:39 31 tháng 5, 2018 Reply

Quan đầu tỉnh không là người địa phương chỉ phù hợp thời phong kiến, đi lại, thông tin khó khăn. Thời nay, cũng đã có nhiều người đóng vai này theo chủ trương luân chuyển cán bộ của đảng thời gian qua. Được gì và mất gì hẳn Đảng cũng đã rõ, liệu nó đã thành công đến mức đúc kết thành chính sách

23:30 5 tháng 7, 2018 Reply

đây là một sáng kiến rất sáng suốt trước tình cảnh cần tăng cường kiểm soát cơ chế về quyền lực của người đứng đầu. với sáng kiến này về cá nhân , tôi nhận thấy sẽ hạn chế bới tình cảnh " người nhà, người quen " trong tỉnh và da tăng được sự khách quan nhất định khi đưa ra các quyết định của người đứng đầu

09:30 31 tháng 7, 2018 Reply

quan trọng là họ phải có tinh thần trách nhiệm công tư phân minh thôi bí thư thì bí thư chứ khác tình thì cũng khó vì cơ bản họ không biết và không nắm rõ được nền văn hóa các địa phương khác đặc biệt là phong tục tập quán điều này cũng rất khó trong công tác quản lý

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!