07/05/2018

* Thật đáng xấu hổ cho linh mục DCCT Lê Ngọc Thanh

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 07/05/2018 | 7.5.18

Chiềng Chạ

Người ta nói, mỗi một người thạo nghề cũng chính là vị chuyên gia trên chính lĩnh vực ông ta đang làm. Thế nên mới có chuyện hiểu về giáo lý Phật giáo không ai bằng các vị cao tăng, hòa thượng; còn hiểu về giáo lý Công giáo không ai bằng hàng giáo phẩm của chính tôn giáo này... Và riêng với địa hạt tôn giáo thì điều đó càng quan trọng, vị chức sắc đó không chỉ hiểu biết mà còn phải thông tuệ để hướng dẫn tín đồ, đệ tử tu trì và thực hiện đúng phép tắc của chính tôn giáo mình. 
Lm Lê Ngọc Thanh (Nguồn: FB). 

Đó là nguyên tắc mà tin chắc không ai có ý phản đối. Nhưng nghịch lý thay khi nó lẽ ra phải thế nhưng có lúc, có khi chưa chắc đã phải thế. 

Xung quanh 2 văn bản của Bộ Nội vụ và Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc thành lập cơ sở II của đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc (thuộc GP Xuân Lộc) trên địa bàn TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù văn bản của Bộ Nội vụ đã trích dẫn ra điều luật (điều 39 luật Tín ngưỡng tôn giáo) và nói rất rõ tinh thần của quy định được quy định tại Luật. Nhưng vị Linh mục DCCT Lê Ngọc Thanh vẫn cố tình tìm ra điều gì đó để thóa mạ, lên án cả Bộ Nội vụ và đương nhiên trong trường hợp này là cả Hội đồng Giám mục VN. 

Theo đó, cùng với việc dẫn ra quy định tại điều 237 Bộ Giáo luật Công giáo hiện hành: "#1. Trong mỗi giáo phận, nơi nào có thể và thấy hữu ích, phải có một đại chủng viện; nếu không, phải gởi các chủng sinh đang chuẩn bị lãnh thừa tác vụ thánh vào các chủng viện khác, hoặc phải thành lập một chủng viện liên giáo phận.

#2. Không một chủng viện liên giáo phận nào được thành lập do Hội Đồng Giám Mục, nếu đó là một chủng viện cho toàn địa hạt, hoặc do các Giám Mục liên hệ, nếu không có sự phê chuẩn trước của Tông Toà về việc thành lập cũng như về những quy chế của chính chủng viện đó", vị linh mục này đã nói rằng: "BỘ NỘI VỤ CSVN YÊU CẦU HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PHẢI RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐẠI CHỦNG VIỆN MINH HÒA LÀ ĐÃ CAN THIỆP THÔ BẠO VÀO NỘI BỘ TÔN GIÁO. VÌ ĐỨC GIÁM MỤC CHÁNH TÒA CỦA MỘT GIÁO PHẬN CÓ QUYỀN VÀ BỔN PHẬN THIẾT LẤP ĐẠI CHỦNG VIỆN LO CHO VIỆC ĐÀO TẠO PHỤC VỤ GIÁO PHẬN CỦA NGÀI". 

Kỳ thực khi đọc những điều được Linh mục này viết ra, Mõ có phần hơi băn khoăn, bởi đối với những Đại chủng viện liên địa phận, đào tạo Linh mục cho cùng lúc nhiều Giáo phận (khi đó đã vượt quá quyền năng của 1 Giám mục Giáo phận) thì nếu Hội đồng giám mục không đứng ra có quyết định thành lập thì ai mới đủ quyền năng thực hiện điều này? Trong khi đó người đứng đầu Giáo tỉnh (Tổng Giám mục) thì cũng chỉ là chức vụ có tính tượng trưng là nhiều hơn thực quyền! 

Từ băn khoăn này, Mõ đã cố công đọc cho kỹ quy định của điều 237 - Bộ Giáo luật Công giáo để hiểu thực hư và mới biết rằng: LINH MỤC LÊ NGỌC THANH HIỂU SAI GIÁO LUẬT. 

Bởi lẽ, nội dung được quy định tại điều 237- Bộ giáo luật được trích dẫn ở trên đúng là như thế, nhưng cách hiểu của nó không phải thế. Và để tiếp cận quy định này người đọc cần đứng trên mệnh đề: ".....nếu...." (tức là câu điều kiện, chỉ được thực hiện điều này nếu thỏa mãn các nhân, yếu tố sau; còn nếu không thì không được thực hiện). Cụ thể, nội dung tại điều 237 được hiểu là: "Hội đồng giám mục (VN) sẽ không được thành lập chủng viện liên địa phận nếu như (1) chủng viện đó chỉ sử dụng cho một địa hạt (tức một giáo phận mà thôi), do một Giám mục tự liên hệ và (2) nếu không có sự phê chuẩn trước của Tông Toà về việc thành lập cũng như về những quy chế của chính chủng viện đó. Và khi đáp ứng được những điều kiện đi kèm thì đương nhiên họ sẽ được thực hiện. 

Trong trường hợp này thì đề nghị thành lập cơ sở 2 đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã thỏa mãn các điều kiện này: (1) Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt, nơi dự kiến sẽ thành lập cơ sở này đã có hồ sơ xin thành lập cơ sở 2 của Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc - điều này đi kèm đã có có sự phê chuẩn trước của Tông Toà; (2) Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc là đại chủng viện liên địa phận, nơi đây đào tạo Linh mục không chỉ cho Giáo phận Xuân Lộc mà còn cho 3 giáo phận khác là: Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam (nghĩa là nó đảm bảo việc "chủng viện đó chỉ sử dụng cho một địa hạt (tức một giáo phận mà thôi)". 

Sau chuyện này, mới biết, thực sự thì không ít chức sắc công giáo trình độ cũng thuộc hạng nhàng nhàng mà thôi. Một bộ phận trong đó đã ngu dốt, thiếu hiểu biết nhưng vẫn được trao gửi, phó thác sứ mệnh đào tạo, hướng dẫn tín đồ. Thế nên đừng hỏi tại sao khi cái dốt còn đeo đẳng thì cái ác, cái xấu sẽ rất dễ hình thành và nảy nở, sinh sôi. 

27 nhận xét

14:54 7 tháng 5, 2018 Reply

Sau chuyện này, mới biết, thực sự thì không ít chức sắc công giáo trình độ cũng thuộc hạng nhàng nhàng mà thôi. Một bộ phận trong đó đã ngu dốt, thiếu hiểu biết nhưng vẫn được trao gửi, phó thác sứ mệnh đào tạo, hướng dẫn tín đồ. Thế nên đừng hỏi tại sao khi cái dốt còn đeo đẳng thì cái ác, cái xấu sẽ rất dễ hình thành và nảy nở, sinh sôi.

16:32 7 tháng 5, 2018 Reply

Thực sự thì không ít chức sắc công giáo trình độ cũng thuộc hạng nhàng nhàng mà thôi. Một bộ phận trong đó đã ngu dốt, thiếu hiểu biết nhưng vẫn được trao gửi, phó thác sứ mệnh đào tạo, hướng dẫn tín đồ. Thế nên đừng hỏi tại sao khi cái dốt còn đeo đẳng thì cái ác, cái xấu sẽ rất dễ hình thành và nảy nở, sinh sôi.

19:39 7 tháng 5, 2018 Reply

Rất nhiều người có chức sắc trong công giáo nhưng trình độ thì thật sự là quá tệ hại. Những người như vậy làm sao có thể đảm nhiệm được công việc của mình cơ chứ, đã vậy một số thành phần có kiến thức hiểu biết rất nông cạn nhưng lại thường xuyên xuyên tạc để phá hoại chế độ, phá hoại Đảng và Nhà nước cơ chứ, Thật đáng thương!

19:50 7 tháng 5, 2018 Reply

Hiện nay có rất nhiều linh mục có trình độ hiểu biết ở mức độ không thể chấp nhận được. Có một số linh mục xấu có trình độ hiểu biết rất hạn chế nhưng lại thường xuyên nói lý lẽ với mục đích là chống phá Đảng và Nhà nước. Những kẻ như vậy thì cần phải có những biện pháp xử lý tránh để chúng nhở nhơ.

19:53 7 tháng 5, 2018 Reply

Chúng ta cần phải xem xét lại các linh mục một cách thật sự nghiêm túc! Hiện nay có rất nhiều vị linh mục đã và đang lợi dụng công giáo như là một công cụ để chống đối lại Đảng và nhà nước, vận động bà con giáo dân cùng chống đối một cách tiêu cực. Chúng ta cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn nữa đối với các linh mục này!

19:59 7 tháng 5, 2018 Reply

Mới đây nhất là linh mục LÊ NGỌC THANH đã có những hành động chống đối lại Đảng và nhà nước! Thiết nghĩ những trường đào tạo ra các vị linh mục này có đang hoạt động nữa không vậy? Khi mà những linh mục đều có nhận thức và học vấn rất là cao lại có những hành động ngông cuồng như vậy? Hay chỉ là cái danh hão!

20:13 7 tháng 5, 2018 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
20:16 7 tháng 5, 2018 Reply

Có vậy mới thấy rằng trình độ của một số linh mục còn rất hạn chế. Trình độ đã hạn chế lại không biết đi học hỏi mà suốt ngày lấy cái danh linh mục để tuyên truyền những lý lẽ nhằm chông Đảng, chống Nhà nước thật là quá nực cưởi, làm thế chỉ tổ người dân khinh thưởng mà thôi

20:23 7 tháng 5, 2018 Reply

Học rộng hiểu sau mà lại có những tư tưởng như thể không có ăn học và không biết gì về chế độ của đất nước mà mình đang sống để có những lời nói không đúng, không phải ảnh hưởng lớn đến một số bộ phận người dân và từ đó cũng ảnh hưởng xấu tới tư tưởng và cuộc sống của họ, như thế là tội ác chứ không phải là đạo gì nữa

20:28 7 tháng 5, 2018 Reply

Người nào đã làm linh mục là đã có trình độ hiểu biết nhất định rồi chứ không phải không biết gì mà việc chống đối này xuất phát từ lợi ích cá nhân thôi, nó phục vụ cho nhu cầu bản thân và là sự câu kết của một số nhóm người khác để chống lại nhà nước ta, nói xấu Đảng và Nhà nước ta

20:32 7 tháng 5, 2018 Reply

Giờ mới biết là ở trong tôn giáo nhiều người không thông thạo thậm chí là thiếu hiểu biết về các vẫn được săp xếp vào các chức vụ cao trong tổ chức.Linh mục Lê Ngọc Thanh là một trong những người như vậy.Đề nghị Hội đồng giám mục VN sẽ sớm có biện pháp xử lí Thanh một cách thích đáng để y không còn xem thường các văn bản của nhà nước và hội đồng nữa.

23:00 7 tháng 5, 2018 Reply

Tôi chả hiểu tại sao ông Lê Ngọc Thanh lại có đủ tư cách đứng trên bục giảng đạo cho các con chiên của mình đc nữa. Bởi vì đến giáo luật ông còn ko hiểu nổi thì lấy gì mà dạy giáo dân? Hay lại toàn dạy những điều xàm nghịch, bất tuân, phi lý?

23:24 7 tháng 5, 2018 Reply

Đàn chiên dưới sự dẫn dắt của những tay linh mục như thế này rồi sẽ đi về đâu, thân là linh mục, là người được bao nhiêu người tôn kính và sùng bái mà kiến thức lại như thế này thì làm sao có thể dẫn dắt được đàn chiên làm những việc đúng đắn được.

07:56 8 tháng 5, 2018 Reply

Sau khi Lê Ngọc Thanh mở miệng cho rằng “Quốc hội VN do Đảng CS kiểm soát đã phớt lờ ý kiến chính thức đại diện gần 7 triệu dân” thì Trần Văn Thành cũng vội vàng “sủa” theo, cho rằng “Góp ý chân thành về luật bị phớt lờ”.

07:58 8 tháng 5, 2018 Reply

kẻ đội lốt linh mục Lê Ngọc Thanh lại ngang nhiên ca ngợi tôn vinh những tên khát máu như Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Y đã chà đạp lên xương máu của bao lớp người đi trước, cổ vũ cho hành động tàn sát nhân dân của chế độ Việt Nam cộng hòa, coi cái chết của hàng triệu triệu đồng bào ta là thích đáng, phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta.

07:59 8 tháng 5, 2018 Reply

Lê Ngọc Thanh cho rằng bản Nhận định về Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là “ý kiến chính thức đại diện gần 7 triệu dân” nhưng thử hỏi các Tổng Giám mục, Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục đã hỏi ý kiến của gần 7 triệu giáo dân Công giáo Việt Nam về Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như về bản Nhận định của Hội đồng hay chưa?

08:00 8 tháng 5, 2018 Reply

Những người đã từng trải qua nỗi đau mà Mỹ và Việt nam cộng hòa đã gây ra cho gia đình cho bản thân, những người chưa qua, chưa hiểu mong rằng hãy nhận thức rõ bộ mặt thật của tên linh mục đội lốt thú này.

08:02 8 tháng 5, 2018 Reply

vẫn còn những kẻ “ghen ăn tức ở” “cố đấm ăn xôi” không chịu thừa nhận hay phớt lờ những điểm mới và tích cực này để tập trung moi móc, xuyên tạc những quy định của Bộ Luật mà với chúng là chưa hợp lý.

08:03 8 tháng 5, 2018 Reply

Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Bộ Luật này có khá nhiều điểm mới và tích cực so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo trước đây (như: quan tâm đến nhu cầu tôn giáo của những người bị tạm giam hoặc ở trường giáo dưỡng.

19:17 8 tháng 5, 2018 Reply

Học rộng tài cao gì nhưng trong cách làm việc không hề có trình độ, hay đó chỉ là cái mác hữu danh của một số linh mục ở nước ta hiện nay, những kẻ như Nguyễn Ngọc Nam Phong hay Lê Ngọc Thanh thì luôn coi bản thân học rộng tài cao, hiểu biết cái đạo lí nhưng thực chất đến pháp luật cơ bản cho tất cả mọi người thì họ không hề biết một tí nào.

23:13 8 tháng 5, 2018 Reply

Học rộng hiểu nhiều nhưng những điều cơ bản về luật pháp lại không biết, thế này mà dẫn dắt cả đàn chiên thì rồi đàn chiên sẽ đi về đâu. Ngày càng nhiều những tay linh mục có cái tư tưởng chống đối và phản cách mạng, chống lại lợi ích của đất nước và nhân dân. Những kẻ đó cần phải được loại bỏ và thanh trừ khỏi xã hội.

14:57 9 tháng 5, 2018 Reply

Có vẻ như thời gian gần đây có nhiều linh mục thích một phút nổi danh cho nên toàn đi đến những cái ngõ cụt thể hiện nhỉ? Cảm giác mối liên hệ giữa linh mục với các em chân dài, não ngắn ngày càng giống nhau. Thay vì tập chung để học tập, nghiên cứu làm sao phát triển bản thân thì chúng lại đưa ra các trò để nổi danh nhanh. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó mà.

15:16 9 tháng 5, 2018 Reply

Nhiều hoạt động của linh mục Lê Ngọc Thanh trong thời gian qua là không đúng chức trách, nhiệm vụ của một chức sắc công giáo; nhiều hành vi, ứng xử không đúng với vai trò của một linh mục. Những hành động đó đã gây phức tạp về an ninh trật tự và ảnh hưởng tới cuộc sống, lao động sản xuất của người dân.

16:19 10 tháng 5, 2018 Reply

Ông ta đã làm ô uế cái mác , cái danh xưng linh mục Bởi Y đã chà đạp lên xương máu của bao lớp người đi trước, cổ vũ cho hành động tàn sát nhân dân của chế độ Việt Nam cộng hòa, coi cái chết của hàng triệu triệu đồng bào ta là thích đáng, phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta. Tôi chả hiểu tại sao ông Lê Ngọc Thanh lại có đủ tư cách đứng trên bục giảng đạo cho các con chiên của mình đc nữa. Bởi vì đến giáo luật ông còn ko hiểu!

16:32 10 tháng 5, 2018 Reply

Linh mục này tiêu biểu cho những tay linh mục có cái tư tưởng chống đối và phản cách mạng, chống lại lợi ích của đất nước và nhân dân. Những kẻ đó cần phải được loại bỏ và thanh trừ khỏi xã hội. Bản thân ông ta không nắm rõ pháp luật, quy định và đủ kiến thức để dẫn dắt các con chiên, lại còn gây rối, phức tạp về an ninh trật tự và ảnh hưởng tới cuộc sống, lao động sản xuất của người dân.

10:48 11 tháng 5, 2018 Reply

Không hiểu tại sao lại có những kẻ thiếu hiểu biết như thế này đứng trên bục để giảng đạo cho con chiên được nhỉ, với những tên linh mục như thế này thì làm sao mà dạy ra được những con chiên có trình độ hiểu biết và sống tốt đời đẹp đạo được chứ, thật buồn là công giáo ngày càng đi xuống như vậy.

11:50 28 tháng 5, 2018 Reply

Thiết nghĩ, đối với đất nước chúng ta, thì vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng luôn được Đảng, nhà nước giành sự quan tâm hết sức sâu sắc. đó là việc tự do tín ngưỡng, tự do theo tôn giáo mình muốn. Vậy mà vẫn có những kẻ luôn muốn đâm bị thóc, chọc bị gạo để bêu rếu,để nói xấu chính quyền. Đó là một điều khó có thể chấp nhận được.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!