09/05/2018

* THƯ NGỎ GỬI TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG: SỰ TAI HẠI KHI THIẾU THÔNG TIN

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 09/05/2018 | 9.5.18

Mẹ Đốp

Trước tên, phải khẳng định rằng con số: "Hàng chục đảng viên cộng sản vừa ký vào một bức thư ngỏ yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “công khai tài sản” để “làm gương”. Thư ngỏ được công bố hôm Chủ Nhật 6 tháng 5, trước thềm hội nghị lần thứ 7 của ban chấp hành trung ương đảng CSVN khóa 12" là quá ít, bởi lẽ con số đảng viên đảng cộng sản Việt Nam theo một thông báo mới nhất từ cơ quan này thì đã lên con số hơn 2 triệu. 

Thứ nữa, đa phần trong đó đã về hưu, không còn đảm nhận vị trị công tác nào chính thức trong bộ máy công quyền! Và riêng điều này cũng đã ít nhiều nói lên thực tế, họ (54 người đảng viên) ấy có rất ít thông tin về chính trị và chính trường nên những thông tin mà bản thân họ tiếp cận, tiếp thu đó hết sức hạn chế, nếu không nói là ít ỏi và thiếu chuẩn xác. Do đó, những điều họ nói ra về khách quan mà nói thì độ tin cậy rất ít. 

Thế nên mới có chuyện, trong bức thư ngỏ của 54 đảng viên này được SBTN nhắc đến thì khi nói đến quyết định về việc các cán bộ và đảng viên cộng sản phải công bố bản kê khai tài sản của mình thì họ lại dẫn ra quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017: "Trong 54 người ký tên vào bức thư ngỏ, có những nhân vật tên tuổi như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ CSVN tại Bắc Kinh, giáo sư Tương Lai, nhà văn Nguyên Ngọc, Tiến sĩ Nguyễn Quang A… Thư ngỏ trích dẫn quyết định số 99 hồi tháng 10 năm 2017 về việc các cán bộ và đảng viên cộng sản phải công bố bản kê khai tài sản của mình. Những người ký tên trong thư kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị tổng bí thư đảng cộng sản, hãy làm gương đi đầu trong việc công bố bản kê khai tài sản của mình trên báo chí và cổng thông tin điện tử chính phủ". 

Nhưng thực chất, quyết định số 99 được đề cập đó liên quan đến vấn đề khác và diện điều chỉnh là đảng viên phổ thông: BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KHUNG ĐỂ CÁC CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HOÁ” TRONG NỘI BỘ". Còn liên quan việc kê khai tài sản của cán bộ cấp cao, thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý như cá nhân ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì quyết định điều chỉnh trực tiếp vấn đề này là quyết định số 85-QĐ/TW, ngày 23 tháng 05 năm 2017 về "VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ". 

Ngoài ra, ngay trong chính quy định tại Quyết định số 99 năm 2017 được viện dẫn ra thì: Nội dung và hình thức công khai bao gồm: 
"Nội dung công khai
- Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; 19 điều quy định đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hoá, cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
- Kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; kết quả xử lý các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).
- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân; quy trình, thủ tục giải quyết công việc; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, công dân.
- Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người phải kê khai theo quy định.
1.2- Hình thức công khai
Công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng; cổng thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thông qua họp báo, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ; thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; gửi văn bản hoặc bằng các hình thức khác". 
Và không nhất quyết phải công khai tài sản, thu chi kinh tế trên các phương tiện truyền thông đại chúng; cổng thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thông qua họp báo, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ; thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội mà còn có thể "gửi văn bản hoặc bằng các hình thức khác". Mà ai dám đảm bảo nội dung thi chi, kinh tế của ông Tổng bí thư đã không được thực hiện bằng các cách thức trên????

Thế mới biết, thiếu thông tin và vận dung sai quy định gây hậu quả tai hại đến thế nào!

11 nhận xét

14:10 9 tháng 5, 2018 Reply

Lại một trò hề mới của bọn trở cờ.

14:29 9 tháng 5, 2018 Reply

Nhưng tên như Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A sau vụ Đồng Tâm đang có có khoảng thời gian rảnh rổi nên tìm cái việc để mà làm, những con người này hẳn là có trình độ cao có thể thấu hiểu các đạo lí trên đời những có một điều đơn giản mà họ không biết đó là "tình yêu dân tộc", với suy nghĩ cực đoan về chính trị họ đánh đánh mất cuộc đời mình, làm những trò hề khiến người đời cười nhạo.

16:18 9 tháng 5, 2018 Reply

Đây là những kẻ đã già và đã về hưu, hầu như đã không giữ chức vụ gì nữa. Già rồi nên có lẽ sinh ra lẩm cẩm hồ đồ rồi. Nên những người này có về như đã không tiếp cận được với thông tin dẫn đến nhân thức không đúng và đã có những phát ngôn sai. Già rồi thì nghỉ ngơi đi, bon chen làm gì nhiều cho mệt, mong các bác hãy suy nghĩ lại.

16:42 9 tháng 5, 2018 Reply

Chán chê mê mỏi ở Đồng Tâm những cái tên như Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A lại chuyển sang công việc mới đó là chúng đi "chọc ngoày" vào đời tư của các nhà lãnh đạo, mà cụ thế đây là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Hàng chục đảng viên cộng sản vừa ký vào một bức thư ngỏ yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “công khai tài sản” để “làm gương”. Vâng cụ thế con số hàng chục đảng viên ở đây là "54 đảng viên" toàn những thành phần nổi tiếng chống phá như Trong Vĩnh, Quang A thì chúng ta hiểu thế nào là thư ngỏ rồi đấy.

16:06 10 tháng 5, 2018 Reply

Những người này có về như đã không tiếp cận được với thông tin dẫn đến nhân thức không đúng và đã có những phát ngôn sai. Thế nên mới có chuyện, trong bức thư ngỏ của 54 đảng viên này được SBTN nhắc đến thì khi nói đến quyết định về việc các cán bộ và đảng viên cộng sản phải công bố bản kê khai tài sản của mình thì họ lại dẫn ra quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017

16:36 10 tháng 5, 2018 Reply

Những cái tên như Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A chuyển sang công việc mới đó là chúng đi "chọc ngoày" vào đời tư của các nhà lãnh đạo, mà cụ thế đây là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.Khi nghỉ hưu, không an phận hưu trí mà với suy nghĩ cực đoan về chính trị họ đánh đánh mất cuộc đời mình, làm những trò hề khiến người đời cười nhạo.

20:37 10 tháng 5, 2018 Reply

Thực sự trong 54 người Đảng viên đó thì hầu hết là những người có tư tưởng cực đoan về chính trị và về hưu vì thế việc đòi kê khai tài sản của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là hình thức "gây sư" mà thôi. Rõ ràng cụ Tổng là con người hết sức giản dị, những người thân trong gia đình cũng chỉ làm công chức bình thường chừng đó cũng quá đủ để thấy được nhân cách, con người của cụ Tổng.

20:44 10 tháng 5, 2018 Reply

tại sao cái đám lưu manh mất dạy như Quang A, Trọng Vĩnh, thằng gáo xư Tai Ương, thằng nhà văng bị chất độc da cam Nguyên ngọc vvv...vẫn còn mang danh đảng viên cộng sản thì thật là làm cho Đảng bị vẩn đục, yêu cầu đuổi chúng ra khỏi Đảng ngay lập tức.

09:20 11 tháng 5, 2018 Reply

Dù chúng có xuyên tạc và bóp méo sự thật thế nào đi nữa thì cụ Tổng trong lòng dân vẫn là một con người vì dân vì nước, cụ đang từng bước làm trong sạch bộ máy, loạn bỏ những con sâu mọt để đất nước phát triển,lấy lại niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.Tôi nghĩ ô Nguyễn Phú Trọng liêm khiết thì đề nghị trên là điều tốt để đề cao đạo đức của ông ấy. Làm gương sáng cho các cán bộ khácnoi theo . Trong thời gian qua nhiều cán bộ giầu có lý giải tài sản của mình không thuyết phục dư luận

10:54 11 tháng 5, 2018 Reply

Những ai theo dõi về hoạt động chính trị của cụ Tổng và đời sống cá nhân của cụ thì đều biết rằng cụ Tổng là một người sống hết lòng vì công việc, làm việc trách nhiệm, về đời tư cụ cũng sống một cuộc đời liếm khiết, khác với các quan chức khác, con cháu của cụ vẫn chỉ làm những công chức bình thường như bao người khác, không có tai tiếng gì cả.

21:04 11 tháng 5, 2018 Reply

Các cụ ta đã có câu dạy rằng: biết thì hãng thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Câu nói đó có vẻ đúng với những kẻ này, đã không biết còn cố tình nói ra. Thà không nói ra để người ta nghi ngờ rằng mình ngu, nói ra rồi thì người ta không còn nghi ngờ gì nữa.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!