21/06/2018

no image

* Khi con nghiện được vinh danh như anh hùng!

Tác giả: Bien Che viết lúc 21/06/2018 | 21.6.18

20/06/2018

* Khi niềm tin vào giới Ls không còn?

* Khi niềm tin vào giới Ls không còn?

Tác giả: Bien Che viết lúc 20/06/2018 | 20.6.18

17/06/2018

* Thất bại của lời kêu gọi biểu tình ngày 16 - 17/6

* Thất bại của lời kêu gọi biểu tình ngày 16 - 17/6

Tác giả: Nam Nguyễn viết lúc 17/06/2018 | 17.6.18

15/06/2018

* Nghệ An không phải là Bình Thuận (?!)

* Nghệ An không phải là Bình Thuận (?!)

Tác giả: Bien Che viết lúc 15/06/2018 | 15.6.18