13/06/2018

* Luật An ninh mạng, đọc đã rồi chém gió

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 13/06/2018 | 13.6.18

Kính Chiếu Yêu


Luật An ninh mạng 2018 được Quốc hội thông qua bao gồm 07 chương, 43 điều. Trong đó những điều sau đây là chế tài trực tiếp đối với người sử dụng mạng, được nhiều người quan tâm.

Bạn phản đối vấn đề nào trong Luật An ninh mạng được quy định sau đây, vì sao:

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này;

b) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng;

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.

Điều 16. Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm:

a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân;

b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:

a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm:

a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán.

5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

6. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

7. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định tại các điểm h, i và l khoản 1 Điều 5 của Luật này để xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

8. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng và chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

9. Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này phải gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng

1. Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng bao gồm:

a) Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác; bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

b) Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác; bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư được truyền đưa, lưu trữ trên không gian mạng;

c) Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa các biện pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư;

d) Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật;

đ) Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc đàm thoại;

e) Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư.

23 nhận xét

15:52 13 tháng 6, 2018 Reply

Chỉ có những bọn ba que mới sợ vãi cả đái với luật an ninh mạng vừa được thông qua rồi, rồi chúng sẽ hết đất chém gió, hết đất xuyên tạc lịch sử, hết đất kêu gọi bạo loạn biểu tình. Chúng cũng sắp khóc rồi đây nhưng Quốc hội đã thông qua với số tỷ lệ phần trăm áp đảo rồi, đau chưa hả các con

17:02 13 tháng 6, 2018 Reply

Chỉ có những thể loại lợi dụng những sơ hở, lợi dụng mạng xã hội thực hiện những hành vi sai trái thì mới lên tiếng phản đối quốc hội thông qua luật an ninh mạng mà thôi. Luật pháp ban hành ra đều mang mục đích đó là bảo vệ công dân của nước đó, đảm bảo sự phát triển ổn định của xã hội, chứ chả có nhà nước nào ban hành luật mà lại đi ngược lại lợi ích của người dân cả, như vậy đâu con là nhà nước của dân, do dân và vì dân nữa???

17:36 13 tháng 6, 2018 Reply

Đối với những người dân hiểu rõ nội dụng của luật an ninh mạng thì sẽ hiểu rõ sự đúng đắn của dự luật này. Còn một số kẻ cố tình chống phá không cho dự luật này được thông qua là bởi vì chúng biết nếu dự luật này thông qua thì kế sinh nhai nuôi sống sẽ không còn và đứng trước nguy cơ bị pháp luật sờ gáy bất cứ lúc nào. Chỉ có những kẻ có tội thì mới sợ chứ người dân chúng ta có làm gì sai đâu mà phải sợ

19:19 13 tháng 6, 2018 Reply

Tôi cảm thấy luật an ninh mạng thực sự rất cần thiết cho người dân của chúng ta để tránh khỏi việc bị các thế lực xấu tấn công, các thế lực thù địch xuyên tạc, lôi kéo, lợi dụng người dân của chúng ta! Thực sự luật an ninh mạng rất cần thiết đối với người dân Việt Nam!

19:49 13 tháng 6, 2018 Reply

Lũ dân chủ sẽ là những kẻ phải khóc ra tiếng mán sau khi Quốc hội chính thức thông qua luật an ninh mạng. Đây là một tin mừng đối với người dân chúng ta khi những thông tin của chúng ta được bảo vệ trên không gian mạng. Một vấn đề cần lưu ý đấy chính là người dân của chúng ta cần phải cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về không gian mạng!

20:23 13 tháng 6, 2018 Reply

bọn 3 que chắc chắn run như cầy sấy khi bộ luật an ninh mạng được thông qua, bởi nếu chúng còn xuyên tạc, " anh hùng bàn phím" bố láo nữa thì chắc chắn sẽ sẽ bị đưa ra xử lý trước pháp luật

20:35 13 tháng 6, 2018 Reply

Có 1 sự thật đáng buồn là những kẻ lên tiếng phản đối vè dự luật an minh mạng hầu hết là chưa tìm hiểu kỹ hoặc đã tìm hiểu nhưng cố tình xuyên tạc. Và đáng buồn hơn khi nhiều người dân họ không chịu tự bản thân tìm hiểu mà cứ đi hỏi tóm tắt nội dung của người khác khiến cho nội dung bị sai lệch, hiểu nhầm

21:27 13 tháng 6, 2018 Reply

chúc mừng chân của những thằng phản động đã mất từ đây chúng mày lấy cái mẹ gì chống phá đất nước này xuyên tạc sự thật được chứ hay là các hành vi dụ dỗ kích động nhân dân biểu tình chống chính quyền hay âm mưu bạo loạn lật đổ.

21:29 13 tháng 6, 2018 Reply

Luật của Đức về mạng xã hội, NetzDG, ở Đức còn được gọi là "Luật Facebook". Để theo dõi và xử lý các bài viết trên Facebook khi được báo cáo, bộ tư pháp Đức giành riêng 50 nhân viên chuyên về việc này. Những bài viết, hình ảnh vi phạm được báo cáo, Facebook có thời gian 24 tiếng để xóa. Những bài viết lập lờ, mang tính hàm ý thì Facebook có thời gian 7 ngày. Luật cũng qui định nếu Facebook không xóa có thể đối mặt với án phạt 50 triệu Euro.
Đất nước ng ta đã thắt chặt ANM như thế lâu rồi cơ ma? Tôi thiết nghĩ nhẽ ra mình phải có luật ANM sớm hơn nữa cơ

22:27 13 tháng 6, 2018 Reply

Luật an ninh mạng được ra đời trong thời điểm hiện tại là hoàn toàn hợp lý. Nó phù hợp với tốc độ phát triển chóng mặt cảu mạng internet. Việc ban hành luật an ninh mạng giúp lấp đầy những kẽ hở trước kia mà các đối tượng xấu thời lợi dụng để có thể làm liều.

22:34 13 tháng 6, 2018 Reply

Luật an ninh mạng được ban hành quả là một dấu hiệu rất tích cực. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng giờ đây có thể được xử lý triệt để. Các đối tượng phản động sẽ không còn giám có những bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước được nữa.

22:40 13 tháng 6, 2018 Reply

Luật an ninh mạng được ban hành thì bọn ba que xỏ lá hết đường xuyên tạc nói xấu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng nó sẽ như những con chó dại bị khóa mõm bởi cái rọ mõm mà thồi. Chúng nó sẽ không thể nào sủa gâu gâu suốt ngày được nữa.

23:19 13 tháng 6, 2018 Reply

Luật an ninh mạng, thằng chủ phây búc kiếm tiền nó còn chưa lo thì lấy cớ gì cộng động mạng Việt Nam lo thay nó? Nếu bạn thích bạn có quyền chơi còn nếu bạn không chịu được luật chơi thì các bạn có thể đóng tài khoản không chơi nữa.

08:17 14 tháng 6, 2018 Reply

Những kẻ phải lo sợ chính là các thành phần chuyên tung tin giả để kích động hoang mang dư luận, như mấy con nghẹo hoặc đám bán hàng online chuyên tung tin đồn nhảm để câu like.
Quan trọng là biết chịu trách nhiệm với phát ngôn cá nhân, không phải lên mạng ảo thì muốn bịa chuyện xúc phạm ai cũng được, cũng như ngoài đời thật thôi.

17:43 14 tháng 6, 2018 Reply

Luật làm chuẩn chỉ thế này mà có những đứa vẫn vô sủa được thì cũng lạ, đúng là chỉ có những đứa thích xuyên tạc mới sủa những lời ca phẫn uất thế thôi, chứ có luật là các cơ quan quản lý sẽ siết chặt hơn các thông tin thì đỡ mất thông tin cá nhân người dùng chứ sao lo gì quá tốt ấy

19:33 14 tháng 6, 2018 Reply

Luật An ninh mạng ra đời sẽ là lời cảnh tỉnh cho những kẻ lợi dụng không gian mạng để đăng tải bài viết chống Đảng, chống Nhà nước; kích động, xúi giục biểu tình chống chính quyền,… Luật An ninh mạng ban hành đồng nghĩa với việc cắt “cần câu cơm” của đám rận chủ, bởi những bài viết mà các đối tượng đăng tải lên không gian mạng sẽ được các thế lực bên ngoài trả tiền. Điều này lý giải vì sao trước khi Luật này thông qua, đám rận chủ và các thế lực thù địch ra sức đưa ra các luận điệu với những lý lẽ thiếu căn cứ, chính xác để bác bỏ Luật An ninh mạng

19:40 14 tháng 6, 2018 Reply

Nước ta là một trong những nước bị tấn công mạng nhiều nhất thế giới, nhớ vào năm ngoái đã có biết bao cá nhân doanh nghiệp bị tin tặc tấn công gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Bên cạnh đó các thế lực thù địch đang tận dụng tối đa không gian này để lôi kéo kích động nhân dân chống phá chính quyền bằng những luận điệu sai trái xuyên tạc và mấy ngày hôm nay chúng ta thực sự thấy rõ hậu quả của nó. Đáng nhẽ luật an ninh mạng phải được thông qua từ lâu mới phải, nếu được thông qua sớm hơn thì chúng ta đã khoogn chịu nhiều tổn thất lớn như vậy

20:41 14 tháng 6, 2018 Reply

Thế mới gọi là phản động, ba que chứ. Bon này chỉ thấy tiền là sáng mắt lên có thèm quan tâm đến đúng sai đâu miễn là có bài đăng nội dung liên quan đến nối xấu Đảng, Nhà nước hay bất cứ vj lãnh đạo nào. Chiêu trò cũ rích này thực sự người dân ai cũng thấy được nên sẽ chẳng hề có tác dụng gì đâu.

16:09 19 tháng 6, 2018 Reply

nghĩ đến mà buồn cười, mấy thằng chưa đọc chữ nào của luật an ninh mạng mà lên mạng chém gió như thần vậy, có luật nào cấm chúng nó không được dùng fb và gg các thứ đâu, luật chỉ yêu cầu fb cũng cấp và truy xuất thông tin người dùng khi có yêu cầu điều tra hoặc truy tìm danh tính những kẻ phạm pháp trên cõi mạng này thôi mà.

20:16 19 tháng 6, 2018 Reply

LÈM BÈM về LUẬT AN NINH MẠNG miết ấy nhỉ

QUan trọng nhất vẫn là Toàn Thế giới khi đã vào Lãnh thổ VIệt NAm thì phải chơi theo LUẬT của VIệt NAm. ĐÓ mới là quan trọng nhất, bây giờ facebook, google, youtube... của Mỹ, ngày sau dĩ nhiên là đến lượt Trung Quốc cũng như thế, mà bọn EU cũng như thế. CÓ gì mà phải phàn nàn ?

21:34 19 tháng 6, 2018 Reply

Ở Đức, Bộ Tư pháp rất nghiêm túc trong vấn đề an ninh mạng. Họ ra chỉ thị rõ ràng cho FB là nếu anh quản lý không tốt để người dân kích động bạo lực, chửi bới trên mạng, xuyên tạc sẽ bị phạt thẳng tay, từ thằng FB đến thằng phát biểu.

17:04 21 tháng 6, 2018 Reply

chúng ta cần phải nhớ rằng, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã quy định quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Vì một Việt Nam ổn định an toàn tại sao lại không ra đời luật này chứ.

03:46 27 tháng 6, 2018 Reply

Trong những ngày cuối cùng của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, Dự thảo Luật An ninh mạng trở thành vấn đề nóng và gây nhiều tranh luận. Vấn đè được quan tâm là việc dự thảo luật này có quy định các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải có máy chủ quản lý dữ liệu người dùng đặt tại Việt Nam. Xung quanh vấn đề này, một số báo chí đưa tin thiếu chính xác, cắt xén thông tin đã gây nên sự hiểu lầm trong dư luận nhân dân. Vì thế, cần phải nói lại cho rõ.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!