07/08/2018

* Mới: Bộ Công an chính thức bỏ cấp Tổng cục

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 07/08/2018 | 7.8.18

Mõ Làng

Như đã nói ở nhiều bài viết trước, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước được Trung ương Đảng cộng sản VN, chính phủ đề ra. Bộ công an là đơn vị cấp bộ đầu tiên và cũng là đơn vị làm thí điểm thực hiện chủ trương này. 


Và để thực hiện điều này thì trước đó, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu của hoạt động này được xác định là:


"Mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công an nhân dân, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở; xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy. Việc sắp xếp, đổi mới bộ máy cũng nhằm kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương có cơ cấu, số lượng hợp lý và thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác.

Thượng tướng Tô Lâm cho biết theo đề án này, tổ chức bộ máy Bộ Công an sẽ tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối hoạt động hiệu quả, tăng cường cho cơ sở, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.


Mặc dù đã có những khó khăn nhất định như phát sinh bất cập về hệ thống cơ sở pháp lý, khó khăn trong bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo chỉ huy hay việc thực hiện chế độ chính sách, ổn định tư tưởng, tâm tư tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ... Song như khẳng định của người đứng đầu bộ này - thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên bộ chính trị, bí thư đảng ủy công an Trung ương, Bộ trưởng bộ Công an, với tinh thần thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan, khoa học để tránh tái phình to, trên cơ sở mục tiêu đã được xác định mới đây Bộ này đã trình chính phủ ban hành Nghị định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an và được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành hôm 6/8 vừa qua. 

Theo quy định tại nghị định mặc dù chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an không thay đổi nhưng cơ cấu, tổ chức bộ máy của bộ Công an đã được tinh gọn hơn. Chính phủ chính thức xoá bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng, chỉ còn đơn vị cấp cục trực thuộc bộ, không có khâu trung gian cấp tổng cục. Ở địa phương, ngành sáp nhập 20 Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 50 đơn vị cấp phòng, gần, 1.000 đơn vị cấp đội. Nghị định 01 cũng sắp xếp tinh gọn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí, y tế trong Công an.
Hình ảnh một lễ tuyên thệ sau khi đã tinh gọn bộ máy của bộ công an (Nguồn: Báo công an nhân dân). 

Mới đây nhất, sáng nay tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018, Bộ công an đã công bố Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; công bố các Quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ. 

Sau khi triển khai tại các đơn vị cấp bộ thì sẽ triển khai thực hiện ở cấp địa phương trên cơ sở các đầu mối đã được thu gọn. 

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì đây thực sự là một cuộc "cách mạng" vì đã bỏ đi rất nhiều cái cũ và cũng là khẳng định quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình từ bộ Công an sau rất nhiều những lùm xùm; đặc biệt là việc mới đây hàng loạt sỹ quan cấp tướng, lãnh đạo bộ, Tổng cục, cục của bộ này được ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận có sai phạm và bị Bộ chính trị, ban bí thư ra quyết định kỷ luật, nhiều vị trong đó đã bị khởi tố, tạm giam phục vụ công tác điều tra. 

Đây không phải là cách Bộ Công an đánh bóng mình, hay cố tình che đậy cho các sai phạm của cán bộ, lãnh đạo thuộc Bộ của mình. Mà như đã nói, để đi đến trình Chính phủ ra nghị định và bắt đầu triển khai thực hiện trong hôm nay, Bộ này cùng với các bộ, ban ngành liên quan phải trải qua rất nhiều công đoạn, và đa phần các công đoạn đó diễn ra từ khi những vụ việc vi phạm của các tướng lĩnh cao cấp chưa bị phát giác và xử lý. 

Nói như thế để thấy, không hề bị động trong việc thay đổi lại cơ cấu tổ chức bộ máy hay cố tình sử dụng điều này nhằm vào một mục đích, động cơ nào đó. Có chăng, những sự vụ vừa qua có ý nghĩa thúc đẩy và làm tăng thêm quyết tâm của bộ này trong thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy mà thôi. 

12 nhận xét

20:49 7 tháng 8, 2018 Reply

Việc tinh gọn cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy của BỘ Công An là đòi hỏi khách quan từ thực tế nhằm đảm bảo cho các cơ quan CA hoạt động có hiệu quả hơn.

Nặc danh
21:05 7 tháng 8, 2018 Reply

BỘ Công AN xứng đáng là đơn vị tiên phong đi dầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối và chính sách cảu Đảng và nhà nước. MOng rằng tiếp sau đây các bộ khác cũng sẽ thực hiện để đảm bảo các cơ quan nhà nước hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

22:58 7 tháng 8, 2018 Reply

Hoàn toàn hợp lý trong tình trạng bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, nhiều các cơ quan đơn vị chồng chéo nhiệm vụ, lúc truy cứu trách nhiệm thì không có đơn vị nào chịu

23:00 7 tháng 8, 2018 Reply

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tinh giảm, tinh gọn bộ máy Công an đã và đang quá cồng kềnh như hiện nay. Hy vọng đây là ngọn cờ đầu giúp các bộ máy khác tinh gọn hiệu quả

23:01 7 tháng 8, 2018 Reply

Hy vọng việc trình Chính phủ ra nghị định cũng như sớm thực hiện ngay trong hôm nay sẽ đem lại nhiều hiệu quả với bộ máy tinh nhuệ, hiệu quả hơn, thể hiện quyết tâm của toàn ngành Công an

23:03 7 tháng 8, 2018 Reply

Hy vọng sau Hội nghị sơ kết Công tác này cả bộ máy sẽ sớm hoạt động ngày càng hiệu quả hơn với việc tinh gọn, cơ cấu lại bộ máy. Việc bỏ Tổng cục là hoàn toàn hợp lý

23:04 7 tháng 8, 2018 Reply

Tôi hy vọng hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” sẽ đem lại nguồn động lực to lớn hơn nữa cho toàn ngành Công an để hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó

10:50 8 tháng 8, 2018 Reply

Đây không phải là cách Bộ Công an đánh bóng mình, hay cố tình che đậy cho các sai phạm của cán bộ, lãnh đạo thuộc Bộ của mình. Mà như đã nói, để đi đến trình Chính phủ ra nghị định và bắt đầu triển khai thực hiện trong hôm nay, Bộ này cùng với các bộ, ban ngành liên quan phải trải qua rất nhiều công đoạn, và đa phần các công đoạn đó diễn ra từ khi những vụ việc vi phạm của các tướng lĩnh cao cấp chưa bị phát giác và xử lý.

20:39 8 tháng 8, 2018 Reply

Với sự thay đổi mạnh mẽ này, Bộ Công an sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình trong thời gian sắp tới để lấy lại phần nào sự tin tưởng của quần chúng nhân dân trước những vụ việc không hay trong thời gian vừa qua.

21:58 8 tháng 8, 2018 Reply

Đây là bước đột phá trong công tác tổ chức của Bộ Công an, mong rằng với cơ cấu tổ chức mới này Bộ Công an sẽ phát huy tối đa sức mạnh của mình trong công tác đấu tranh với tội phạm bảo vệ vũng chắc nền an ninh trật tự của đất nước

09:35 9 tháng 8, 2018 Reply

Việc Bộ Công An tinh gọn bộ máy là việc làm hết sức đúng đắn và cần thiết ngay lúc này. Chúc cho lực lượng Công An sẽ có những cống hiến lớn lao hơn nữa trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước!

09:45 9 tháng 8, 2018 Reply

Mong rằng Bộ Công An sau khi cải tổ sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước!

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!