26/12/2018

* Hà Nội: Giải quyết khiếu nại, tố cáo - nhìn từ hai phía

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 26/12/2018 | 26.12.18

Mõ Làng 


Không ít người đã đặt ra nghi vấn khi hay biết, Tổ giúp việc được Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung thành lập mới đây có đến 2 chức năng mà mới đọc qua thì nó có vẻ na ná nhau: "UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6817/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật". 
Một buổi tiếp công dân của Hà Nội (Nguồn: FB). 

Nhưng qua theo dõi thì đấy mới là điểm nhấn của Hà Nội trong thành lập Tổ giúp việc cho chủ tịch UBND TP trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Theo đó, Tổ này có đến 2 chức năng và đương nhiên nó không hề chồng chéo, trộn lẫn như ai đó từng thấy khi mới nghe qua. 


Cụ thể, theo blog Việt Nam mới: "Ngay trong cái tên của Tổ đã phân định 2 chức năng tương đối rõ ràng. Nếu như ở chức năng thứ nhất: "Tổ giúp việc Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng", nghĩa là thực hiện chức năng xử lý đối với các vấn đề xảy ra, liên quan tới các chủ thể ngoài cơ quan tham gia giải quyết. 


Nhưng quan trọng hơn, ở chức năng thứ hai: "thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật", có thể gọi nôm na là chức năng thanh tra công vụ. Cụ thể, đối với một vấn đề liên quan khiếu nại tố cáo, khi lãnh đạo UBND Tp Hà Nội đã có chỉ đạo thực hiện, nhưng về trách nhiệm các bộ phận hữu quan thực hiện đến đâu, hiệu quả ra sao thì bộ phận này sẽ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và đương nhiên sẽ thực hiện chức năng xử lý nếu có sai phạm xảy ra,...". 

Nói như thế cũng là để thấy, dường như đã có một sự chuyển biến căn bản của TP Hà Nội đối với nguyên nhâ khiến xuất hiện, phát sinh ác vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Ngoài các nguyên nhân có tính khách quan như lòng tham, bị người khác kích động, thiếu hiểu biết, sự ích kỷ... thì vấn đề sai phạm của cán bộ công quyền, lợi ích nhóm, việc cán bộ bảo vệ nhau hòng tránh việc bị xử lý, đẩy người dân đến bước đường cùng buộc phải khiếu nại, tố cáo cũng đã đã được đề cập đến. 

Do đó, cùng với việc sẽ tăng cường chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, thì việc giúp chủ tịch "thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật" đã được tính đến. Nói trắng phớ ra thì đấy là kiểm tra hành chính công vụ, tiến độ thực hiện trách nhiệm của các ngành.... Đương nhiên, đi kèm với đó khi có sai phạm thì cá nhân, chủ thể liên quan đó sẽ bị xử lý... Bài học ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Tp Hà Nội) và nhiều vụ việc khác đã cho lãnh đạo Hà Nội một cái nhìn toàn diện hơn. 


Tin tưởng với góc nhìn đa chiều cạnh đó, thì dù thời gian tới đây cùng với quá trình đô thị hoá, các dự án triển khai nhiều, nhất là việc thu hồi, đền bù đất đai phục vụ các dự án nên Hà Nội sẽ nhiều hơn rất nhiều song, nó sẽ ít phức tạp hơn; người dân sẽ đặt niềm tin tuyệt đối với chính quyền và khi đó những vụ việc tồn đọng sẽ được giải quyết một cách triệt để hơn. 

20 nhận xét

10:01 26 tháng 12, 2018 Reply

giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân là một việc làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền trong đảm bảo quyền cũng như lợi ích chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên cái gì cũng cần tuân thủ pháp luật chứ không bao giờ vì những lý do này kia mà đáp ứng những yêu cầu và lòng tham ủa những người đi khiếu kiện sai trái được

10:12 26 tháng 12, 2018 Reply

giải quyết những tâm tư và nguyện vọng của nhân dân là đúng đắn,đó thể hiện năng lực của chính quyền cũng như những quyết tâm của chính quyền trong việc đảm bảo hết thảy quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. chúng ta cùng ủng hộ và sẽ giúp đớ chính quyền trong công tác này của mình

18:48 26 tháng 12, 2018 Reply

Tổ giúp việc được Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung thành lập mới đây có đến 2 chức năng mà mới đọc qua thì nó có vẻ na ná nhau đảm bảo hết thảy quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. chúng ta cùng ủng hộ và sẽ giúp đớ chính quyền trong công tác này của mình.

19:21 26 tháng 12, 2018 Reply

Chúng ta thấy rằng là tuy nhiên cái gì cũng cần tuân thủ pháp luật chứ không bao giờ vì là những lý do này kia mà đáp ứng những yêu cầu và lòng tham quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Chúng ta cùng ủng hộ và sẽ giúp đớ chính quyền trong công tác này của mình.

19:35 26 tháng 12, 2018 Reply

Mọi người cứ xem đi giải quyết khiếu nại tố cáo này của người dân là một việc ấy làm đúng thẩm quyền hơn nữa trách nhiệm của chính quyền với trong đảm bảo quyền chúng ta cùng rất nhiều ủng hộ và hơn nữa giúp đớ chính quyền trong với công tác này của mình.

19:47 26 tháng 12, 2018 Reply

Đấy việc mà quyền và lợi ích hợp pháp như vậy của nhân dân và hơn nữa chúng ta cùng ủng hộ và sẽ rất là rất giúp đớ chính quyền trong những công tác này của mình và hơn nữa là mà mới đọc qua thì nó có vẻ là na ná nhau đảm bảo hết thảy quyền.

19:52 26 tháng 12, 2018 Reply

Đương nhiên là đi kèm với đó khi có sai phạm thì cá nhân thì sẽ là chủ thể liên quan đó sẽ bị xử lý như vậy và nhưng về trách nhiệm thì các bộ phận hữu quan thực hiện đến đâu và hơn nữa hiệu quả ra sao thì các bộ phận này sẽ kiểm tra chứ.

20:12 26 tháng 12, 2018 Reply

Như vây thì làn ngoài các nguyên nhân với những có tính khách quan như là lòng tham và bị người khác kích động như thế thiếu hiểu biết hơn nữa sự ích kỷ cho lãnh đạo thành phố Hà Nội một cái nhìn toàn diện hơn nữa chứ và nhưu vậy sẽ rất là tốt đó.

20:17 26 tháng 12, 2018 Reply

Đấy nếu mà không giải quyết được thì thì vấn đề sai phạm của những cán bộ công quyền và hơn nữa là lợi ích nhóm và việc cán bộ bảo vệ nhau chòng tránh việc bị xử lý như vậy thì đẩy người dân đến những cái gọi là bước đường cùng buộc phải khiếu nại.

20:40 26 tháng 12, 2018 Reply

Đấy sẽ là nhất là việc thu hồi hay là đền bù đất đai phục vụ cho các dự án nên Hà Nội sẽ phải gặp cực kì nhiều khó khăn và nhiều hơn rất nhiều song Hà Nội với một cái nhìn toàn diện hơn nữa và như vậy thì chứ và nhưu vậy sẽ rất là tốt đó.

20:47 26 tháng 12, 2018 Reply

Như vậy chúng ta thấy rằng là giải quyết những tâm tư nay thì là nguyện vọng của nhân dân là đúng đắn như đó sẽ là đó thể hiện năng lực như vậy sẽ chắc chắn của chính quyền cũng như những quyết tâm như vậy chứ đúng không mà, hãy xem đấy.

21:03 26 tháng 12, 2018 Reply

Việc mà chúng ta thấy rằng là nhưng về trách nhiệm với các bộ phận hữu quan sẽ thực hiện đến đâu và hơn nữa hiệu quả ra sao hẳn là thì bộ phận này sẽ kiểm tra và đôn đốc thực hiện sẽ là đương nhiên sẽ thực hiện các chức năng xử lý như vậy mà.

21:57 26 tháng 12, 2018 Reply

Những hành động trên của thành uỷ Hà Nội cho thấy một điều rằng nếu mà không giải quyết được thì thì vấn đề sai phạm của những cán bộ công quyền và hơn nữa là lợi ích nhóm và việc cán bộ bảo vệ nhau chòng tránh việc bị xử lý như vậy .

00:36 27 tháng 12, 2018 Reply

Việc giải quyết yêu cầu, khiếu nại tố cáo của người dân là một việc làm tất yếu, và nên được thực hiện! Việc đó thể hiện sự dân chủ trong xã hội của ta, bất cứ người dân nào cũng có quyền và nghĩa vụ bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của mình. Cần phải đẩy mạnh công tác này để đám phản động không thể vin vào đó chống đối được nữa!

02:06 27 tháng 12, 2018 Reply

Đây là một việc làm đúng đắn của chính quyền hà Nội. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta thì nhân dân luôn xứng đáng được bày tỏ tâm tư nguyện vọng, ý kiến của mình. Chứ như ở Mỹ ấy mà, người da màu và phụ nữ còn bị chúng nó hạn chế quyền bầu cử cơ đấy!

08:43 27 tháng 12, 2018 Reply

Nhiều năm qua, Hà Nội trở thành một điểm nóng về an ninh trật tự, sự khiếu nại tố cáo vượt cấp chây ì kéo dài đã đến những hậu quả hết sức phức tạp, nên hy vọng từ bây giờ chính quyền Hà Nội sẽ có những biện pháp cần thiết để xử lý họ, đừng để cho những kẻ xấu lợi dụng vào những mục đích xấu khác nữa.

12:04 27 tháng 12, 2018 Reply

UBND Thành phố Hà Nội cho lập tới hai tổ với các chức năng khác nhau để giải quyết khiếu nại tố cáo là đúng đắn quá rồi còn gì nữa, mấy ông ngu chưa đọc kỹ mà đã phàn nàn thật là lắm nhọt đấy, ngừa miệng quá muốn đạp đổ à, người ta khoa học như thế rành mạch như thế còn chưa ăn ai.

12:09 27 tháng 12, 2018 Reply

Thành phố Hà Nội đã và đang làm những việc làm vô cùng đúng đắn, từng bớt rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết khiếu nại của công dân rồi, bà con nhân dân bây giờ cứ yên tâm mà chọn mặt gửi vàng giải quyết cho UBND nhé, rất tốt luôn đấy, ủng hộ lãnh đạo Hà Nội

08:28 14 tháng 2, 2019 Reply

giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân là một việc làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền trong đảm bảo quyền cũng như lợi ích chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên cái gì cũng cần tuân thủ pháp luật chứ không bao giờ vì những lý do này kia mà đáp ứng những yêu cầu và lòng tham ủa những người đi khiếu kiện sai trái được

08:28 14 tháng 2, 2019 Reply

Mọi người cứ xem đi giải quyết khiếu nại tố cáo này của người dân là một việc ấy làm đúng thẩm quyền hơn nữa trách nhiệm của chính quyền với trong đảm bảo quyền chúng ta cùng rất nhiều ủng hộ và hơn nữa giúp đớ chính quyền trong với công tác này của mình.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!