21/06/2019

ĐÔ ĐỐC NGUYỄN VĂN HIẾN BỊ BỘ CHÍNH TRỊ CÁCH TẤT CÁC CHỨC VỤ ĐẢNG

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 21/06/2019 | 21.6.19

Bộ Chính trị họp ngày 21-6 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách hết tất cả chức vụ Đảng nhiệm kỳ 2005-2010.

Ngày 21-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị ngày 21-6

Về công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ, trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương (số 374-TTr/BTCTW, ngày 20-6-2019), Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 201-TTr/UBKTTW, ngày 7-6-2019 về đề nghị thi hành kỷ luật về Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên tư lệnh Quân chủng Hải Quân, Bộ Chính trị nhận thấy:

Trong thời gian giữ cương vị phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh Quân chủng Hải quân, ông Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về vi phạm, khuyết điểm: Thực hiện không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng các khu đất quốc phòng.

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Hiến đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, xác định vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Hiến là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước và quân đội, để một số cán bộ, Đảng viên trong Quân chủng Hải quân bị khởi tố, điều tra và xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, quân đội và cá nhân đồng chí.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm; xét quá trình công tác, những đóng góp cho Quân chủng Hải quân, cho quân đội và đất nước của ông Nguyễn Văn Hiến, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm phó bí thư Đảng uỷ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010).

Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật Đảng theo quy định.

Từ ngày 29 đến 31-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 36 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Đáng chú, ý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến , nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên tư lệnh Quân chủng và phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chính ủy Quân chủng Hải quân; đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010.

Trước đó, từ ngày 24 đến 26-4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương đã họp kỳ 35 về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng, UBKT Trung ương nhận thấy:

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, để một số cán bộ, Đảng viên trong quân chủng bị xử lý hình sự.

Đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên uỷ viên Quân ủy Trung ương, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong thời gian giữ cương vị phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh quân chủng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và ông Nguyễn Văn Hiến đã gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và quân đội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

(Theo Người Lao Động)

34 nhận xét

15:16 22 tháng 6, 2019 Reply

Tổng bí thứ, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã và đang làm đúng theo những gì đã nói với nhân dân với nhà nước Việt Nam. Cho dù là ai ở cương vị nào hay đã nghỉ hưu thì đã vi phạm là bị xử lý theo đúng quy định và pháp luật Nhà nước Việt Nam. Đô đốc hải quân đã có nhiều sai phạm trong sử dụng đất nên đã bị xử lý kỉ luật

20:26 22 tháng 6, 2019 Reply

Đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên uỷ viên Quân ủy Trung ương, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong thời gian giữ cương vị phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh quân chủng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

22:37 22 tháng 6, 2019 Reply

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rồi không ai có quyền cao nhất chỉ có pháp luật mới có quyền tối cao. Vì vây việc kỷ luật đô đốc hải quân là việc là đúng pháp luật trừ hại cho nhà nước. Đất quốc phòng là đất của Nhà nước không một ai được quyền lạm dụng sử dụng trái phép đất quốc phòng, nếu làm sai sẽ bị xử lý theo quy định

09:16 25 tháng 6, 2019 Reply

Nên chỉ khiển trách,rút kinh nghiệm để cho Đô đốc còn có cơ hội lấy công chuộc tội

22:26 25 tháng 6, 2019 Reply

công nhận rằng chính phủ và nhà nước, đặc biệt là Đảng đã làm trong sạch đội ngũ cán bộ một cách vô cùng nhanh chóng, đúng người, đúng tội,và có thể thấy được: dù anh có về hưu rồi thì chúng tôi vẫn sẽ xử lý anh, cho dù anh thế nào thì lưới trời lồng lộng, anh vẫn không thể thoát được

22:08 26 tháng 6, 2019 Reply

Bây giờ chúng ta có thể nhìn nhận thấy là Đảng và Nhà nước ta đang mạnh tay xử lý những người vi phạm để lấy lại lòng tin của nhân dân, lấy lại những gì mà Đảng ta đã có từ trước và tiếp tục phát triển Đảng ta

22:11 26 tháng 6, 2019 Reply

Phải thật mạnh tay như thế thì mới mong lấy lại được niềm tin của nhân dân. Nhân dân đang mong từng ngày một để Đảng ta xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, không ai bênh vực cho những người như thế cả nên chúng ta kiên quyết với những người đó

22:14 26 tháng 6, 2019 Reply

Thật sự thì cũng không lấy gì làm vui khi mà cán bộ của đảng bị xử lý. Tuy nhiên đây là chúng ta đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm kỉ luật đảng chứ chúng ta không tẩy chay những gì là công lao đóng góp của người đó

22:16 26 tháng 6, 2019 Reply

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và ông Nguyễn Văn Hiến đã gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và quân đội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

15:59 27 tháng 6, 2019 Reply

Chắc chắn rằng với những sai phạm như vậy thì việc xử lý mạnh tay là vô cùng cần thiết, nó vừa mang tính răn đe những kẻ khác, không cho chúng có cơ hội thực hiện sai phạm tương tự vừa thể hiện được sự cứng rắn của chính quyền đối với những sai phạm

15:59 27 tháng 6, 2019 Reply

Chắc chắn rằng việc xử lý sai phạm của cán bộ trong đảng ta sẽ không vui được. Tuy nhiên đây là chúng ta đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm kỉ luật đảng chứ chúng ta không tẩy chay những gì là công lao đóng góp của người đó

16:00 27 tháng 6, 2019 Reply

Biết rằng những cán bộ này cũng đã có những cống hiến lớn nhỏ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tuy nhiên tôi vẫn đồng ý đến việc xử lý đến cũng những sai phạm của họ. Vì có như thế mới đảm bảo được trong sạch cho nội bộ đảng ta

17:32 27 tháng 6, 2019 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
17:33 27 tháng 6, 2019 Reply

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và ông Nguyễn Văn Hiến đã gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và quân đội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

21:09 27 tháng 6, 2019 Reply

Sau những sai phạm của mình thì việc bộ chính trị cách tất các chức vụ đảng của đô đốc nguyễn văn hiển là vô cùng cần thiết. Trong công cuộc xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh thì việc xử lý sai phạm đến cùng là vô cùng cần thiết

21:11 27 tháng 6, 2019 Reply

Cũng giống như bao sai phạm khác, dù người đó có giữ chức vụ lớn đến đâu đi nữa, trước đây đã cống hiến rất nhiều cho cách mạng đi nữa thì chúng ta vẫn phải kiên quyết đấu tránh đến cùng để những sai phạm đó được xử lý kịp thời

21:12 27 tháng 6, 2019 Reply

Đây sẽ là một bài học răn đe cho những kẻ nằm trong tay quyền lực không sử dụng để phục vụ nhân dân , xây dụng đất nước mà lại sử dụng vào những mục đích cá nhân, tham nhũng, lạm quyền. CHúng ta phải kiến quyết đấu tranh đến cùng

11:00 29 tháng 6, 2019 Reply

Nói chung là phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh Quân chủng Hải quân, ông Nguyễn Văn Hiến đã bị khuyết điểm rồi thì nên bị tước hết các chức vụ trong Đảng là chính xác, chứ không phải là chuyện đùa gì đâu, cũng chẳng biết được thế nào nữa nhưng nói chung là khá chán vì cũng quyền cao chức trọng mà

22:14 1 tháng 7, 2019 Reply

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Hiến là vô cùng nghiêm trọng và cần phải cử lý thật nghiêm minh. Từ những hậu quả mà quá trình lãnh đạo chỉ huy của ông Hiến gây ra đủ để thấy được mức độ nguy hiểm của những sai phạm này. Mong rằng trong thời gian tới Đảng và Bộ Chính trị sẽ tiếp tục mạnh tay hơn nữa trong quá trình xử lý vi phạm kỉ luật

22:14 1 tháng 7, 2019 Reply

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Hiến đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công

08:20 3 tháng 7, 2019 Reply

Chúng ta đau lòng vô cùng khi những cán bộ lãnh đạo của chúng ta mắc khuyết điểm và bị xử lý. Tuy nhiên chúng ta cũng không vì thế mà chấp nhận những lỗi lầm đó, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với những sai phạm đó

08:30 3 tháng 7, 2019 Reply

Đô đốc hải quân là người có chức vụ cao trong đảng cũng như chính quyền. Thế mà vẫn bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật chứng tỏ bây giờ chúng ta xử lý vi phạm kỉ luật không hề có vùng cấm và không hề có nể nang, sợ hãi

08:40 3 tháng 7, 2019 Reply

Công lao của các đồng chí không ai có thể phủ nhận, Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi nhận, tuy nhiên những gì các đồng chí đã mắc khuyết điểm thì đương nhiên các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

08:47 3 tháng 7, 2019 Reply

Đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên uỷ viên Quân ủy Trung ương, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong thời gian giữ cương vị phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh quân chủng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

21:10 6 tháng 7, 2019 Reply

Gần đây những hành động của Đảng dưới sự chỉ động chủ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cho ta thấy rõ ràng về sự quyết tâm trọng việc làm trong sạch bộ máy nhà nước, rà soát phát hiện và xử lí những sai phạm, tất cả mọi người kể cả những đối tượng đã nghỉ hưu đều không thể thoát khỏi được trách nghiệm nếu như đã sai phạm

14:52 8 tháng 7, 2019 Reply

thật sự có thể thấy được rằng hoạt động của cơ quan của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua đã xử lý được một số quan chức tiêu cực, điều đó làm cho niềm tin của Đảng tăng lên trong thời gian vừa qua, làm cho những người dân cảm thấy yên tâm, tận tụy cống hiến cho đất nước

23:35 24 tháng 7, 2019 Reply

. Cho dù là ai ở cương vị nào hay đã nghỉ hưu thì đã vi phạm là bị xử lý theo đúng quy định và pháp luật Nhà nước Việt Nam. Đô đốc hải quân đã có nhiều sai phạm trong sử dụng đất nên đã bị xử lý kỉ luật

19:39 28 tháng 7, 2019 Reply

phải nói rằng những việc làm của đô đốc Nguyến Văn Hiến đã vi phạm rất là nghiêm trọng những quy định của Đảng và Nhà nước ta, việc Bộ Chính Trị xử lý nghiêm khắc chứng tỏ rằng Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác xây dựng và phát triển đất nước, luôn luôn có mong muốn và làm mọi cách để đất nước đi lên

11:52 29 tháng 7, 2019 Reply

Lò đã cháy thì ai cũng có thể bị thiêu, Vì vây việc kỷ luật đô đốc hải quân là việc là đúng pháp luật trừ hại cho nhà nước. Đất quốc phòng là đất của Nhà nước không một ai được quyền lạm dụng sử dụng trái phép đất quốc phòng, nếu làm sai sẽ bị xử lý theo quy định.

19:38 29 tháng 7, 2019 Reply

Thật tuyệt vời quá đi,Tổng bí thứ, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã và đang làm đúng theo những gì đã nói với nhân dân với nhà nước Việt Nam. Cho dù là ai ở cương vị nào hay đã nghỉ hưu thì đã vi phạm là bị xử lý theo đúng quy định và pháp luật Nhà nước Việt Nam.

20:04 30 tháng 7, 2019 Reply

Tổng bí thứ, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã và đang làm đúng theo những gì đã nói với nhân dân với nhà nước Việt Nam. Cho dù là ai ở cương vị nào hay đã nghỉ hưu thì đã vi phạm là bị xử lý theo đúng quy định và pháp luật Nhà nước Việt Nam. Đô đốc hải quân đã có nhiều sai phạm trong sử dụng đất nên đã bị xử lý kỉ luật

14:41 1 tháng 8, 2019 Reply

những sự việc gần đây chứng tỏ rằng sự cố gắng của Đảng và Nhà nước ta trong việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ Đảng Viên, với mong muốn là đem lại sự phát triển cho người dân và xã hôi, có thể thấy được quyết tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước, hi vọng rằng với quyết tâm này thì Đảng và Nhà nước ta sẽ có những thắng lợi mới

14:43 1 tháng 8, 2019 Reply

thực chất có thể thấy rằng việc làm của các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay rất tập trung vào công việc và có thể làm cho đội ngũ cán bộ Đảng viên thêm tin yêu vào Đảng và nhà nước ta, thật là mang lại sự tốt đẹp cho Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần vào sự phát triển của Nhà nước

21:21 30 tháng 10, 2019 Reply

Chắc chắn rằng việc xử lý sai phạm của cán bộ trong đảng ta sẽ không vui được Cho dù là ai ở cương vị nào hay đã nghỉ hưu thì đã vi phạm là bị xử lý theo đúng quy định và pháp luật Nhà nước Việt Nam.hi vọng rằng với quyết tâm này thì Đảng và Nhà nước ta sẽ có những thắng lợi mới

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!