11/12/2019

08/12/2019

 THẤY GÌ QUA VIỆC "TỔ ĐỒNG THUẬN" VÂY XE KSQS HÔM 25/11?

THẤY GÌ QUA VIỆC "TỔ ĐỒNG THUẬN" VÂY XE KSQS HÔM 25/11?

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 08/12/2019 | 8.12.19

05/12/2019

* Nguyễn Tường Thuỵ bế tắc trong bảo vệ Phạm Chí Dũng chăng?

* Nguyễn Tường Thuỵ bế tắc trong bảo vệ Phạm Chí Dũng chăng?

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 05/12/2019 | 5.12.19