14/03/2020

RU MÌNH

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 14/03/2020 | 14.3.20


Ngủ ngon nhé,
Và mơ giấc mơ đẹp.
Thức chi dài bối rối năm canh.
Thu về quét lá ngoài sân,
Đêm đi nhón nhén trốn tìm sao khuya.

Ngủ ngon nhé,
Và mơ giấc mơ tím.
Hỏi chi đêm dài rười rượi tầng xanh.
Lao xao gà mới sang canh,
Trăng nghiêng cuối núi gọi tình nẻo xa.

Ngủ ngon nhé,
Nhoẻn cười giấc mơ êm.
Dắt tay nhau ta qua lối cỏ mềm.
Ru tình tình chớ ngủ quên,
Sương sa ướt áo, say mềm gió quê.

Ngủ ngon nhé,
Ngưu Lang về trước ngõ.
Mở phòng loan đón ánh trăng suông.
Lay rèm gió thổi buông tuồng.
Ngập ngừng sương xuống gọi hương cỏ mềm.

Ngủ ngon nhé, hỡi mình ơi,
Năm canh quá ngắn cho đời nổi nênh.

ST

11 nhận xét

09:22 31 tháng 3, 2020 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
00:50 16 tháng 5, 2020 Reply
18:23 10 tháng 9, 2020 Reply

Thank you very much for seeing 밤알바 information.
Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
Thank you very much for seeing 밤알바 information.
Thank you very much for seeing 룸알바 information.

14:00 12 tháng 1, 2021 Reply

연구에 충분히 집중하는 것을 믿을 수 없습니다. 이런 종류의 기사를 작성하는 것은 훨씬 적습니다. 당신은 의심의 여지없이이 자료로 자신을 능가했습니다. 최고의 콘텐츠 중 하나입니다. 먹튀검증

14:03 12 tháng 1, 2021 Reply

멋진 게시물, 당신은 몇 가지 환상적인 포인트를 표시했습니다. 나는 마찬가지로 이것이 매우 멋진 웹 사이트라고 생각합니다. 더 좋은 콘텐츠를 위해 다시 방문하고 모두에게이 사이트를 추천하겠습니다. 감사. 먹튀검증

15:43 13 tháng 1, 2021 Reply

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading. 먹튀신고

14:58 14 tháng 1, 2021 Reply

I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, I would like to bookmark the page so I can come here again to read you, as you have done a wonderful job. 안전놀이터

16:59 14 tháng 1, 2021 Reply

Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. 먹튀검증

14:53 19 tháng 1, 2021 Reply

❤ I favor the idea, such a good deal buy traffic

21:43 21 tháng 1, 2021 Reply

nice post 토토

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!